NATIONEN 12-02-2001:

- Fossum ser spøkelser

 

- I denne saka ser Grete Fossum spøkelser som ikke finns, hevder tidligere styremedlem i WFF Stein Lier-Hanssen. Han satt i WWF-styret fra 1993 til 2000. - WWFs styre er primært et styre som jobber med fonds- og økonomiforvaltning. Styret går ikke inn i faglige spørsmål. WWF er en selvstendig internajsonalt organisasjon, og det er administrasjonen i WWF som bestemmmer hva organisasjone skal mene i konkrete naturvernspørsmål. De har også et eget faglig råd som legger føringene her.

- Jeg har som oftest deltatt på et par styremøter i WWF årlig i forbindelse med budsjett og regnskapsbehandling. Det har aldri kunnet bli noe samrøre her. Det beste eksempelet ser en nå, der WWF ikke bryr seg om hva Staten eller jeg mener i spørsmålet om ulveforvaltning.

- Får WWF driftsstøtte fra MD?

- Ja, fra og med i år får de 200.000 kroner. Det er fordi WWF i Norge når har gjort om organisasjonen til en vanlig medlemsorganisajson. Dermed har de rett på en slik støtte, sier statssekretær i MD, Stein Lier-Hanssen.

Lars.steen@nationen.no