NATIONEN 12-02-2001:

- Uakseptabelt samrøre:
- MD skal ikke sitte i styret i WWF

 

 

Miljøverndepartementet (MD) har i flere år hatt sin egen representant i styret for WWF i Norge. - MD har ingenting å gjøre i WWFs styre. Dette gjør meg svært mistenksom, sier Grete Fossum (Ap).

€ Lars Kristian Steen

I Stortingets spørretime på onsdag vil Hedmarks stortingsrepresentant ta opp dette spørsmålet.

- Jeg synes det er veldig merkelig at Miljøverndepartementet har en representant i et styre som til de grader har drevet propagandakrig mot en politikk som Norge fører i forhold til rovdyr, sier Fossum til Nationen. - Hvorfor skal MD sitte der, i den ene siden av rovdyrpolitikken vår, som er ganske ekstrem, synes jeg. Og på den andre siden så er det ingen medlemmer fra MD i for eksempel Våre Rovdyr. Her er det en direkte forskjellsbehandling, og min anbefaling er at man har ingenting i WWF å gjøre som representant for MD, sier en tydelig arg Grete Fossum.

Hun påpeker videre at WWF har utviklet seg til å bli et politisk organ, med sin egen agenda.

200.000 i støtte
Stein-Lier Hanssen har i en årrekke vært representanten som MD har oppnevnt til å sitte i styret til WWF. Da Lier-Hanssen ble statssekretær i fjor vår, overtok Rune Bergstrøm som MDs representant i WWF-styret. Bergstrøm har, i likhet med Lier-Hanssen en fortid i Direktoratet for Naturforvaltning. Nå er han ansatt hos som seksjonsleder i miljøvernavdelingen hos Fylkesmannen i Østfold.

- Et slikt samrøre reagerer vi kraftig på, sier leder i Folkeaksjonen for en ny rovdyrpolitikk, Ola Stensgård fra Skjåk. - Det hele blir ikke bedre av at Miljøverndepartementet har vedtatt at WWF Norge fra i år skal få 200.000 kroner i driftsstøtte, og at Stein Lier-Hanssen inntil i fjor vår satt i styret til WWF. Således har han i lengre tid vært en sentral aktør både i forvaltningen, og i miljøorganisasjonen hemningsløse hets av bønder og bygdefolk, og alle andre som ikke vil sitte stille og se på at dagens rovdyrpolitikk er i ferd med å komme helt ut av kontroll, sier Stensgård.

- Tapt tillit
- Denne nyheten er helt utrolig, sier Egil Ulateig, bonde på Lesja, og medlem i flere råd og utvalg knyttet til rovdyrforvaltning, i en kommentar. - La meg bare ta en sammenligning: Da jervnemnda for sør-Norge ble oppnevnt, gikk blant annet Verdens villmarksfond, der daværende direktør i DN, Lier-Hansen, da var styremedlem, ut med en voldsom og usaklig, ja, injurierende kritikk av blant andre meg. En sauebonde kunne ikke sitte i et forvaltningsorgan for rovdyr. Men den øverste naturforvalter i Norge, som skal ha et saklig, uavhengig og balansert forhold til sitt myndighetsområde, og med et enormt ansvar for rovdyr, og dermed sauenæringen, kunne altså sitte i styret for en av de største og mektigste fiendene av vår næring som man kan oppdrive, sier Ulateig. Han framholder at dette betyr at en med andre ord ikke har sittet og forhandlet med en nøytral tjenestemann, men med et styremedlem i en organisasjon som jeg vil kalle fanatisk i sin ensidige rovdyrkjærlighet.

- For meg har Stein Lier-Hansen tapt den smule tillit som jeg til nå har hatt til ham, sier Egil Ulateig.

Lars.steen@nationen.no