04 Desember 2002

Rovdyrvennlig kjøtt:
- Ekstreme dyrevernere kupper miljøbevegelsen

- Rovdyrvennlig kjøttproduksjon løser ikke de grunnleggende miljøutfordringene kloden står overfor. Dette initiativet viser bare at miljøvernbevegelsene i stadig større grad kuppes av ekstreme dyrevernere.


Lars Kristian Steen

Lillehammer: Det hevder leder i Folkeaksjonen for en ny rovdyrpolitikk i Lillehammer, Arnt Orskaug. I går presenterte Nationen rovdyrvennlig kjøttproduksjon i USA, og krav fra norske miljøorganisasjoner om lignende produksjon i norsk landbruk. - Dette er ikke snakk om fornuftige miljøtanker om bærekraftig utvikling. Det er smalspora initiativ fra dyreelskere, som ligger i samme meningsløse gate som kampen mot sel- og hvalfangst, mener Orskaug.

Han viser til at en finner samme strategien når det gjelder tømmersalg, der en del kunder nå krever tømmer produsert i rovdyrvennlige skoger.

Hatholdninger til bønder

- Markedet i USA er så enormt, at samme hva som introduseres av nye produkt - så vil det alltid finnes et marked der. Jeg frykter imidlertid at interessen for rovdyrvennlig kjøtt vil være så liten i Norge, at mesteparten av det kjøttet som måtte bli importert vil bli liggende i butikkens frysedisker og kjølelagre til produktene er utgått på dato, sier Orskaug. Han viser videre til store kampanjer og filmer i USA som ofte utløser sterke følelsesmessige reaksjoner overfor ulike dyrearter som for eksempel ulv. - Dette har ført til hatholdninger til bønder og jegere, og elsk-holdninger til ulv, noe som har medført en kraftig økning i ulv som kjæledyr i USA. I disse dager kjører også TV-kanalen Animal Planet store ulve- og bisonreklamer. Bison kjøres da opp mot skurtreskere. Dette blir sprengstoff i USA, som er verdens kornkammer, og der kornåkrene har fortrengt noen av bisonens leveområder, sier Orskaug. Han mener at en del TV-kanaler her skaper en virkelighetsflukt. - Hovedproblemene ligger da ikke i naturen, men mellom menneskene, mener Orskaug.

Må komme i dialog

Sauebonde Thomas Stebergløkken i Heidal mener det er svært viktig at bondeorganisasjonene kommer i dialog med miljøvernorganisasjonene - også når det gjelder matproduksjon i rovdyrområder. - I sommer har vi hatt ti ungdommer fra Natur og Ungdom som beitetilsyn i saueflokkene våre i fjellet. Etter en sesong som gjeter mot rovdyr, forstår de fleste miljøvernerne av bøndene ikke vil utrydde rovdyra, men at skadedyr må bort, sier Stebergløkken, som også er leder i Heidal Bonde- og Småbrukarlag.

- Det er ikke riktig at noen små utgrupper, som ikke kan skille mellom Angus og Charlois, og som stort sett forer seg med billigmat fra Rema og Rimi uten at de bruker sin kritiske sans der, skal få bestemme at bygdenorge skal leve i et rovdyrhelvete, mener Lars Toverud, Oslo. Han mener initiativet om rovdyrvennlig sauekjøtt er et slag i ansiktet til alle som sloss for levedyktige distrikter i områder med store freda rovdyr.

Adresse:Postboks 40, 7701 Steinkjer
Telefon:975 95 119
Telefaks:74 16 62 36
E-post:aksjonen@rovdyr.org
Hjemmeside:http://www.rovdyr.org