03 Desember 2002

Vil ha ulvevennlig kjøtt fra norske bønder

Rovdyrvennlig husdyrkjøtt har et stort marked i USA. Nå krever også stadig flere nordmenn biff og koteletter fra utmarksbeiter der rovdyra får være i fred. Inntil slike varer kan leveres fra norske bønder - vil de heller importere rovdyrtilpasset kjøtt.


Lars Kristian Steen

Konseptet med rovdyrvennlig kjøttproduksjon er utviklet i USA. Hovedpoenget er å produsere husdyrkjøtt på utmarksbeiter uten at det er nødvendig å avlive eller utføre skadefellinger - for å forhindre at rovdyra skal drepe husdyr. Flere større firmaer i USA driver med salg av predatorfriendly (rovdyrvennlig) kjøtt i mange varianter.


ROVDYRVENNLIG SAUEKJØTT: Stadig flere miljøbevisste nordmenn ønsker å kjøpe rovdyvennlig sauekjøtt - fra områder der ulv og bjørn får være i fred. I USA er markedet for rovdyrtilpasset kjøtt økende. Der brukes blant annet gjeterlamaer for å beskytte saueflokkene mot rovdyr. FOTO: WILLIAM CAMPBELL

Leder i Fellesaksjonen for ulv, Ener Borg, vil nå starte import av rovdyrvennlig kjøtt til det norske markedet. Han har vært i kontakt med både tollvesen og ulike importører med tanke på å kunne få fram blant annet ulvevennlig kjøtt til norske forbrukere. - Flere større firmaer i USA er svært interessert i å eksportere rovdyrvennlig kjøtt til Norge, sier Borg.

Borg opplyser videre til Nationen at han også har vært i kontakt med Debio for å få dem til å ta opp krav om rovdyrvennlighet i sin økologiske godkjenning.

- Norske bønder må legge til rette for produksjon etter internasjonale trender. Løsningen kan da være å starte med nisjeproduksjon med for eksempel rovdyrvennlig kjøttproduksjon hvor det i tillegg satses på turisme og andre aktiviteter. I Europa er det også et stort marked for turisme og naturopplevelser. Samtidig som det i Norge er økt fraflytting fra distriktene, sitter det mange mennesker i urbane strøk som ønsker å oppleve bonderomantikk og natur. Rovdyrvennlig gårdsdrift er velegnet for de som vil ha flere ben å stå på - og som vil skape liv i bygdene igjen, sier Borg.

Har mistet anseelse

Lisbet Baklid, som er leder i rovdyrutvalget i Norges Naturvernforbund, mener det er svært viktig at norsk sauehold nå utvikler varemerker på rovdyrtilpasset sauehold. - En slik tilpasning vil gi større troverdighet for norske landbruksvarer. Det har vist seg at merker som Godt Norsk har tapt betydelig tillit i markedet den siste tiden. Norsk landbruk kan tape enda mer dersom de fortsetter med de holdningene de til nå har forfektet om store rovdyr. Miljøvernbevegelsen har inntil nylig forsvart et norsk landbruk. Norsk landbruk er i ferd med å miste viktige støttespillere. Norges Naturvernforbund ønsker levedyktige bestander av store rovdyr i Norge, og vi støtter ikke et landbruk som fører til utryddelse av store rovdyr i norsk fauna, sier Baklid. Hun peker på at andre bransjer må tilpasse seg markedet.

- Det har landbruket vært flinke til på flere områder, men definitivt ikke i forhold til rovdyr. Fellesskapet bidrar tross alt med 1,5 milliarder kroner til norsk sauehold hvert år. Da må vi ha lov til å kreve miljøgoder tilbake, som respekt for at de store rovdyra skal få leve i norsk fauna. Dersom landbruket ikke går med på dette, kan de i årene framover risikere å tape mye - både i forhold til varer de skal selge og anseelse, hevder Baklid.

Krever rovdyrmerket kjøtt

Hun mener at både Debio, Matmerk (Godt Norsk) og slakteriene nå må utvikle krav om tilpasning til rovdyr overfor råvareprodusentene.

- Det nytter lite å sende ut glorete brosjyrer om norsk mat der miljøvern og dyrevelferd blir framhevet, når denne produksjonen er med på å utrydde rovdyra som storsamfunnet har vedtatt skal være i norsk natur, framholder Baklid.

Hun peker videre på at det til nå har vært stedvis store problemer med å få næringa med på forebyggende tiltak. - Flere ledende representanter for næringsorganisasjonene sprer motvilje mot rovdyrtilpasning. Det er dårlig strategi. Selv innenfor kjerneområdene for store rovdyr er det liten aksept for å gjennomføre forebyggende tiltak i saueholdet. Denne linja svekker norsk landbruks anseelse i markedet. De bør heller se på mulighetene. Kanskje er det til og med mulighet for eksport av nisjeprodukter av sauekjøtt som er produsert i harmoni med store rovdyr, mener Lisbet Baklid, som også sitter i landsstyret til Norges Naturvernforbund.

Adresse:Postboks 40, 7701 Steinkjer
Telefon:975 95 119
Telefaks:74 16 62 36
E-post:aksjonen@rovdyr.org
Hjemmeside:http://www.rovdyr.org