02 januar 2002

- Innavl er uetisk og uforsvarlig

 

Dyrebeskyttelsen Norge (DN) reagerer kraftig på innavlen av ulver i Langedrag Naturpark. Edvin K. Thorsons holdninger til innavl gjør også at æresmedlemskapet hans i foreningen nå henger i en tynn tråd.


Lars Kristian Steen

- Blinde ulvehvalper på Langedrag, som følge av innavl har vært kjent med sikkerhet i et par år. Fra dyrebeskyttelsens ståsted er dette en klar mishandling og et klart brudd på dyrevernlovens §5 sier Anne Westen, som er pressekontakt i DN - landets største og eldste dyrevernorganisasjon.

Westen framholder at i naturlig tilstand ville slik innavl aldri skjedd. Hun mener at det ikke er forsvarlig å avle fram blinde hvalper for å ha det som en turistattraksjon. - Da får man heller sterilisere ulvene, sier hun.

- Thorson hevder i avisa VG at innavl også er vanlig blant ville dyr?
- Jeg koker innvendig når jeg hører en slik påstand. Det er det definitivt ikke. Da hadde naturen tatt slutt for lengst. Om naturen selv hadde holdt på på en slik måte, sa hadde det ikke bare vært katarakt (blindhet), men også mange andre defekter i innavlsproblematikken som hadde gjort seg gjeldende. Over tid ville dette vært med på å utrydde hvilken som helst rase, sier Westen. - Derfor er naturen så viselig innrettet at man ikke søker sine egne familieindivider, legger hun til.

Vurderer æresmedlemskap

- Har det skjedd en bedring for dyr i fangenskap i Norge?
- Nei, der må jeg dessverre slå fast at myndighetenes oppfølging ikke er god nok. Hovedansvaret ligger på Statens Dyrehelsetilsyn, fylkesveterinærer og distriktsveterinærer. Vi ønsker oss et mye strengere og sterkere overoppsyn med dyreparker generelt. Når det gjelder innavlsproblematikken på Langedrag har distriktsveterinæren i området sviktet. Her må således Johannes Flaat ta en del av skylden for at innavl har fått lov til å skje. Han har et ansvar som ikke er fulgt opp ordentlig, mener Westen.

- Thorson er æresmedlem i dyrebeskyttelsen, forplikter det?
- Ja, det gjør det. Men selv om Thorson går ut og forteller at han er æresmedlem i såvel WWF som Dyrebeskyttelsen Norge, så borger ikke det for at man kan skalte og valte med naturen og dyrene slik en ønsker selv. Thorson må ta hensyn til dyrene på deres premisser. Skal man ha dyr i forvaring - skal man ut fra dyrebeskyttelsens grunnholdning ta vare på individet. Her er det idividets rett til et godt og rikt liv som teller, noe som også innebærer at dyrene har god helse og er friske. Etter det som har skjedd, kommer vi nok til å vurdere æresmedlemskapet hans på nytt, sier Westen. Hun stiller seg også undrende til at de blinde ulvene ikke ble avlivet med en gang de ble født. - Dersom motivet for å la dem vokse opp er at vinterpelsen på de halvvoksne, blinde hvalpene er mere verdifull til skinn eller utstopping, så synes jeg dette er enda mer alvorlig, sier Westen.

- Lovbrudd

Dyrebeskyttelsen i Norge reagerer også kraftig på at den ville ulven ved Langedrag ble tatt inn i dyreparken like før jul. - I henhold til loven er det ikke tillatt å ta ville dyr inn i fangenskap. Det fratar dyret mulighet til å leve det livet som ville dyr skal leve ifølge sine naturlige instinkter og behov, Det var mulighet til å flytte dyret. Så hvorfor måtte dette skje i en slik rekordfart etter at de fleste hadde tatt juleferie, spør Westen. Hun peker også på at Langedrag Naturpark har fått tilbud om å få ubeslektede, friske ulver fra Kolmården Djurpark i Sverige, men takket nei.

- Den ville ulven skapte betydelig frykt blant en del av befolkningen i Tunhovd?
- Når kunnskapsrike folk som Leonard Mikalsen fra SNO på et opplysningsmøte i Tunhovd forteller at ulven ikke er farlig for mennesker, så skaper man et massehysteri når ordføreren i Nore og Uvdal kommune samtidig går ut og sier det motsatte. Man skaper da en angst som ikke er reell, og som det er veldig lett å spre i et lokalmiljø, mener Anne Westen.

Adresse:Postboks 40, 7701 Steinkjer
Telefon:975 95 119
Telefaks:74 16 72 99
E-post:aksjonen@rovdyr.org
Hjemmeside:http://www.rovdyr.org