Jerveforvaltning ute av kontroll?

 

Folkeaksjonen ny rovdyrpolitikk inviterer til åpent rovdyrmøte i Lesja

 

Torsdag 9. desember 2004 kl. 19.00 på Joratun Grendahus i Lesja

 

Åsmund Ystad, Folkeaksjonens landsstyre: Rovdyr eller miljøvern?

Jerveforsker Roy Andersen, NINA: Hvor mye jerv er det i Sør-Norge?

Seksjonssjef Terje Bø, Direktoratet for Naturforvaltning: Hvordan blir den nye rovdyrforvaltningen?

Erik S. Winther, Prosjekt Landbruk og rovvilt: Rovdyr og beiteretten.

Spørsmål og debatt etter kaffepausen.

 

Møteleder er Oddvar Romundset, Lesja