Miniserien "Menneske i ulveland" I-IV

 

Disse fire 16-siders, faktaorienterte småheftene er utarbeidet senvinteren 2004, i håp om at menneskene - barn, voksne , gamle - i ulvebelastede distrikter må komme tydeligere frem, både i debatt og "tenkebokser".

Ansvarlig for redigeringen er Olaug Fostås, Oslo. Utgiver er Akershus fylkeslag av Folkeaksjonen ny rovdyrpolitikk, mars 2004. Det kan fritt og uten vederlag kopieres fra alle hefter, også uten forespørsel.

Bestilling: Faks 22 63 10 48 ( Evt. Telefon 22 64 05 19) Bestilling kan også sendes på e-post til: aksjonen@rovdyr.org Heftene selges til kostpris, samlet kr. 16. for alle fire hefter + porto.

Noen sentrale punkter i heftene:

I: Ulveplaga, 32 nærbilder fra en østlandsbygd på 1800-tallet

II: Ulven er ikke ufarlig. Noen fakta i navn og tall

III: Når ulven kommer for nær. Noen meningsmålinger

IV: Frykt og uro i det nye ulveland