Rovdyrseminar på Stortinget

 

Norges Naturvernforbund, Den Norske Turistforening og WWF-Norge inviterer til miniseminar på Stortinget tirsdag 9.mars kl.12.00- 13.30.

Tema: Rovviltforvaltning, friluftsliv og næring.
Sted: Store konferanserom, 4.etasje

Program

Ordstyrer:Tore Killingland, generalsekretær, Norges Naturvernforbund(NNV)
 
1200 Innledning
v/ Tore Killingland, NNV
 
1205 Biologisk mangfold og opplevelsesverdi
v/ Pernille Rød Larsen, styreleder, Den Norske Turistforening
 
1215 Ulvens nærhet og skyhet - erfaringer fra Østfold
v/ Hilde Karina Wam, stipendiat, Norges landbrukshøgskole
 
1225 Norsk rovviltforvaltning og landbruket
v/ Arne Nævra, naturfilmprodusent og naturfotograf
 
1235 Informasjon og turisme med store rovdyr i naturen, eksempel Italia
v/ Lisbet Baklid, frilansjournalist og leder av Rovdyrutvalget i NNV
 
1240 Norsk rovviltforvaltning sett fra svensk side
Erstatningsordning basert på rovviltforekomst- hvordan fungerer det i Sverige?
v/ Anders Bjervall, tidligere direktør i Naturvårdsverket i Sverige
 
1250 Den foreslåtte erstatningsordningen i lys av norske forhold og svenske erfaringer
v/Rasmus Hansson
 
1255 Spørsmål fra komiteens medlemmer til innlederne
 
1325 Oppsummering
v/ Rasmus Hansson, generalsekretær, WWF-Norge