Sparbu og Stod
11 Februar 2003

Red:  Åsmund Ystad
Prod:  Lars Erik Brattås

11 Februar 2003

Folkemøte på Lillehammer om rovdyrpolitikken

Ny rovviltmelding til Stortinget står for døren. I den forbindelse inviterer Folkeaksjonen ny rovdyrpolitikk Torsdag 13. februar alle interesserte til åpent møte i Maihaugsalen på Lillehammer. Temaet er erfaringen med dagens rovdyrpolitikk og forventningene til framtidig politikk.

I mars starter Miljøverndepartementet (MD) skrivingen av ny rovviltmelding til Stortinget. Meldingen skal legges fram for Stortinget innen utgangen av 2003 og sluttbehandles i våren 2004. Dette blir den tredje rovdyrmeldingen på vel 10 år. De siste Stortingsmeldingene har ført til økte konflikter og stadig nye uløste problemer. Vedtaket om å lage den kommende rovdyrmeldingen gjorde Stortinget i 2001 - kun vel 3 år etter siste melding. Begrunnelsen var bl a at gjeldende rovdyrpolitikk ble vedtatt på grunnlag av forutsetninger som viser seg ikke å holde mål.

Folkeaksjonen ny rovdyrpolitikk ønsker med folkemøtet på Maihaugen å legge til rette for en åpen og bredest mulig debatt i forkant av meldingsarbeidet.

Stortingspolitikerne på Opplandbenken har sagt ja til å komme i tillegg til et panel av representanter på nasjonalt nivå innen miljøforvaltningen, landbruk, jaktinteresser og miljøvernebevegelsen.

Terje Bø, seksjonsleder i Direktoratet for Naturforvaltning (DN), deltar som representant i panelet for den nasjonale miljøforvaltningen. Veterinærdirektør Eivind Liven i Statens dyrehelsetilsyn, sentralforvaltningen, vil også delta på møtet.

Rovdyrforsker Scott Brainerd som arbeider ved Norsk Institutt for Naturforskning (NINA) vil redgjøre om status for de fire store rovdyrene. Brainerd har lang forsknings- og felterfaring fra Alaska og Skandinavia. Tidligere har han bl a arbeidet som viltkonsulent i Norges Jeger- og Fiskerforbund (NJFF).

Erik Lykke vil ha innlegg om ulven og Norges internasjonale forpliktelser. Erik Lykke var tidligere ekspedisjonssjef i Miljøverndepartementet, sentral i den norske forhandlingsdelegasjonen i arbeidet med Bernkonvensjonen og tidligere direktør i OECD’s Miljøverndirektorat. Erik Lykke er kritisk til norsk myndigheters tolkning av Bernkonvensjonen som grunnlag for å bygge opp en ny ulvestamme i Norge. I et brev til miljøvernminister Børge Brende argumenterer Lykke for at Norge tolker Bernkonvensjonen feil.
Les brevet her - Ny Stortingsmelding om rovviltpolitikken

I møtepanelet vil Norges Skogeierforbund styreleder Åse Marit Bue sitte og styremedlem i Norges Bondelag og leder av Landbruk & rovvilt, Sigurd Avdem, møter på vegne av jordbruksorganisasjonene. Ordfører i Nord-Fron, Gunnar Tore Stenseng, deltar i panelet som leder av Rådgivende utvalg for rovviltforvaltningen (RUR) i Oppland. Ellers er både Norges Jeger og Fiskeforbund, Norges Naturvernforbund og landsstyret i Folkeaksjonen ny rovdyrpolitikk representert i panelet.

En rekke særskilte invitasjoner har gått ut til det myndigheter, partipolitisk organisasjoner, landbruks-, jeger, friluftslivs- og verneorganisasjoner i Oppland – også Hedmark. Under ledelse av ordstyrer Knut Korsæth vil dette bli et interessant møte både faglig og politisk, hvor møtepanelet og salen tas med i en felles debatt.

 

Arrangører
Gausdal lokallag og Lillehammer lokallag av Folkeaksjonen ny rovdyrpolitikk

 

 

Adresse:Postboks 40, 7701 Steinkjer
Telefon:975 95 119
Telefaks:74 16 62 36
E-post:aksjonen@rovdyr.org
Hjemmeside:http://www.rovdyr.org