Sparbu og Stod
17 Februar 2003

Red:  Åsmund Ystad
Prod:  Lars Erik Brattås

13 Februar 2003

Taleliste

Lista viser oversikt over talere fra salen som tegnet seg i pausen og fikk ordet i oppgitt rekkefølge i 2. del av møtet

1. Veterinærdirektør Eivind Liven som satt i salen, slapp til med innlegg på linje med Terje Bø DN og stortingsrepresentantene.

2. Svein Bjerke, Nord-Aurdal Bonde og Småbrukerlag

3. Berit Tønneberg, Aurskog/Høland

4. Hans Kristian Lien, Øyer kommune

5. Olav Trondsmoen, Miljøforeningen for bosetting i N. Østerdalen

6. Knut Haalien, Ordfører i Vang

7. Odd E. Risan, leder av Norsk Sau og geitalslag

8. Asmund Wormstrand, leder av Hedmark Sau og geitalslag

9. Annette Jørstad, Folkeaksjonen ny rovdyrpolitikk (FNR), Lillehammer lokallag

10. Sigmund Krekke, nesteleder i Norsk Sau og geitalslag

11. Embjørg Langleite Skamsar, leder for lokallaget av FNR i Skjåk

12. Torleiv Grimstad, leder av interrimstyret for stiftelse av regionlag av FNR i Valdres

13. Arnt Orskaug, FNR Lillehammer lokallag

14. Arne Bakkestuen, Gausdal

15. Ola Stensgård, FNR, leder av landsstyret

16. Einar Frogner, leder Hedmark Bondelag

17. Erland Løkken, Ordfører Dovre

Adresse:Postboks 40, 7701 Steinkjer
Telefon:975 95 119
Telefaks:74 16 62 36
E-post:aksjonen@rovdyr.org
Hjemmeside:http://www.rovdyr.org