Sparbu og Stod
17 Februar 2003

Red:  Åsmund Ystad
Prod:  Lars Erik Brattås

13 Februar 2003

MØTEPROGRAM

DEL 1 KL 18.30 - ca kl 20.10

Velkomst, åpning av møte og presentasjon av paneldeltakerne ved arrangørene og ordstyrer Knut Korsæth. Paneldeltakere framfører innlegg. Brainerd 15 min og de øvrige maks 10 min

Scott Brainerd, rovdyrforsker NINA; Status for de fire store rovdyrene

Erik Lykke, tidligere ekspedisjonssjef i Miljøverndepartementet;
Ulven: Norges internasjonale forpliktelser og regjeringens ansvar

Åsmund Ystad, sekretær i landsstyret til Folkeaksjonen ny rovdyrpolitikk
Erfaringar med rovdyrforvaltninga - forventningar til ny rovdyrmelding

Webjørn Svendsen, viltkonsulent i Norges Jeger- og Fiskerforbund

Thor Midteng, fagkonsulent i Norges Naturvernforbund

Sigurd Avdem, leder i Landbruk & rovdyr;
Erfaringar med rovdyrforvaltningen - forventningar til ny rovviltmelding

Gunnar T. Stenseng, leder i Rådgivende utvalg for rovviltforvaltningen (RUR) i Oppland.

Åse Marie Bue, styreleder Norges Skogeierforbund

PAUSE Ca kl 20.10 - 20.45
Drikke og "noe å bite i" er å få kjøpt i kafeteriaen. De som ønsker innlegg/spørsmål (maks 2 min) tegner seg på taleliste i vestibylen.

DEL 2 Ca kl 20.45 - 22.30

Paneldeltakere framfører innlegg. Hvert innlegg fra panelt maks 3 min

1. Terje Bø, seksjonssjef i Direktoratet for Naturforvaltning (DN)

2. Kjetil Bjørklund, stortingsrepresentant for SV

3. Inger S. Enger, stortingsrepresentant for Senterpartiet

4. Thore A. Nistad, stortingsrepresentant for FRP (har meldt frafall)

5. Torstein Rudihagen, stortingsreprentant for AP

6. Olemic Thommessen, stortingsreprentant for Høyre

Deretter åpen debatt hvor panelet og salen tas med i en felles debatt - Taleliste

Oppsummering og møtet heves

Taleliste

Adresse:Postboks 40, 7701 Steinkjer
Telefon:975 95 119
Telefaks:74 16 62 36
E-post:aksjonen@rovdyr.org
Hjemmeside:http://www.rovdyr.org