Nytt lokallag av Folkeaksjonen ny rovdyrpolitikk i Rendalen

Invitasjon til stiftelsesmøte

 

tirsdag 30. november 2004 kl. 19.30 i kommunestyresalen på Kommunehuset i Rendalen

- Presentasjon av Folkeaksjonen ny rovdyrpolitikk v/ Erling Myhre

- Miljøverndepartementets forslag ny forskrift for rovviltforvaltning

- Valg av interimstyre for Folkeaksjonens lokallag i Rendalen

Alle gamle og nye medlemmer er hjertelig velkommen

Fire medlemmer har sagt seg villig og stilt seg til disposisjon for å få til et lokallag:

Randi Thorshaug Geir Bygstøyl Hanne M. Bekkevold Tove Døsen