25 april 2002
Lokallag av Folkeaksjonen for en ny rovdyrpolitikk stiftet i Lillehammer by

 

Lokallagsstyret består av, fra venstre, styremedlem Anne Marie Yde, sekretær Reidar Bostad, leder Arnt Orskaug, kasserer Elin Roland og nesteleder Mathias Finsveen. Bildet er tatt av varamedlem Anette Jørstad på styrets konstituerende møte 23. april.

På stiftelsesmøtet 19. april inntok om lag 70 personer Kulturhuset Banken i sentrum av Lillehammer. Kveldens foredragsholder var lederen for Norsk samarbeidsforum for ny rovviltpolitikk, Arild Strand fra Rakkestad. Han viste noen lysbilder fra sitt pelsjegerliv i arktis, bl annet om bruk av polarhunder - også krysninger mellom ulv og hund, såkalte ulvehybrider. Strand fortalte om ulvens adferd, om ulike perspektiver på problem knyttet til en voksende ulvestamme i Skandinavia og om krav til samfunnsregnskap for rovviltpolitikken. Arnt Orskaug fra Lillehammer viste transparenter av sider fra internett som dokumenterte ulike forhold knyttet til ulv og Vestens ulvevernpolitikk.

Møtet ble avsluttet med valg av styre og styreleder. Lokallaget i Lillehammer oppfordrer nå alle andre byer til å danne lokallag av Folkeaksjonen - særlig Hamar, Gjøvik, Otta, og Elverum. Målet er å få en ny rovdyrpolitikk, når Stortinget i 2003 skal vedta en ny stortingsmelding for rovdyrpolitikken.

Adresse:Postboks 40, 7701 Steinkjer
Telefon:975 95 119
Telefaks:74 16 62 36
E-post:aksjonen@rovdyr.org
Hjemmeside:http://www.rovdyr.org