ÅPENT STIFTELSESMØTE AV ET LOKALLAG PÅ LILLEHAMMER. HOLBØSALEN I BANKEN

TIRSDAG 16 APRIL KL. 19.00

DET GJELDER VÅRE BARNS FREMTID

 

· ØNSKER DU TRYGGHETEN FOR DINE BARN HØYERE PRIORITERT, ENN FRAMTIDIG ETABLERING/STREIF ÅRET RUNDT AV ULV …eller

· ØNSKER DU Å GÅ PÅ TUR I SKOG OG MARK UTEN Å MØTE ULV .. eller

· ØNSKER DU AT HUNDER IKKE SKAL BLI DREPT AV ULV - OG HESTER SKREMT … eller

· ØNSKER DU AT DAGENS STORE VERDIFULLE STAMMER AV HJORTEVILT IKKE SKAL KOLLAPSE … eller

· ØNSKER DU AT BØNDENE IKKE SKAL STENGES UTE FRA NORGES TRADISJONELLE OG STØRSTE FÓRRESSURS - UTMARKSBEITET … eller

· ØNSKER DU AT STORTINGET SKAL STOPPE DEN PÅTRENGENDE ROVDYRPOLITIKKEN OG VISE RESPEKT FOR BYGDENES VILJE

… DA KAN DU MØTE OPP I HOLBØSALEN OG TEGNE MEDLEMSSKAP I FOLKEAKSJONEN FOR EN NY ROVDYRPOLITIKK. STEMME INN STYRET FOR ET LOKALLAG AV FOLKEAKSJONEN PÅ LILLEHAMMER. ET STYRE SOM VIL PÅVIRKE STORTINGETS BEHANDLING AV ROVVILTMELDINGEN I 2003

 

 

PLAN FOR MØTET:

FOREDRAG VED ARILD STRAND
Leder i Norsk samarbeidsforum for ny rovdyrpolitikk
om rovdyrpolitikk og samfunnsregnskap, ulv og ulvens adferd
Strand er tidigere fangstmann og hundekjører

SPØRSMÅL, DISKUSJON OG INFORMASJON
om Folkeaksjonen for en ny rovdyrpolitikk

VALG AV STYRE OG LEDER FOR LOKALLAG PÅ LILLEHAMMER
Forslag til valgliste er forberedt

Arrangør

Interrimstyret: Helge Rindal, Lars Kjetlien, Tom Gundersen og Arnt Orskaug