Folkeaksjonen for en ny rovdyrpolitikk

Interimstyre for lokallag Lillehammer

V/Arnt Orskaug

Langbakken 6

2611 LILLEHAMMER

 

 

 

STØTTESKJEMA FOR OPPRETTELSE AV ET LOKALLAG PÅ LILLEHAMMER AV FOLKEAKSJONEN FOR EN NY ROVDYRPOLITIKK

 

Interimstyret på Lillehammer for Folkeaksjonen for en ny rovdyrpolitikk ønsker å få registrert alle lokale politiske partier, nemder, utvalg, lag og organisasjoner i kommunen som støtter opprettelsen av et lokallag på Lillehammer av Folkeaksjonen for en ny rovdyrpolitikk. Nevnte typer sammenslutninger som støtter Folkeaksjonen, betrakter Folkeaksjonen som viktige støttespillere – også for oppslutningen av personlige medlemmer.

 

­­­­­­­­­­­­­­­­__________________________ støtter/støtter ikke (stryk det som ikke

Sammenslutning

passer) opprettelsen av et lokallag på Lillehammer av Folkeaksjonen for en ny rovdyrpolitikk. Vi (sammenslutningen) vil stille/stiller ikke (stryk det som ikke passer) forslag en person til styret til dette lokallaget.

 

Sted og dato: ____________________

 

 

___________________________________

                            Underskrift

 

 

Interrimstyret ber om at dette støtteskjemaet og forslag på personer til styre  sendes adressen øverst på skjemaet innen 10.04.02. Sammenslutninger kan avtale å stille felles kandidat. Senere vil støttende sammenslutninger få en henvendelse om å tegne støttemedlemsskap.

 

Styret for et lokallag av Folkeaksjonen for en ny rovdyrpolitikk skal velges og i følge landsstyrets vedtekter bestå av minst tre personer, formann, kasserer og sekretær. I tillegg kan det velges to eller flere styrerepresentanter. Stiftelsesmøte for et lokallag på Lillehammer av Folkeaksjonen for en ny rovdyrpolitikk er beregnet til 16.04.02

 

Lillehammer 18.03.02

 

”Folkeaksjonen for en ny rovdyrpolitikk”, Interimstyret for lokallag Lillehammer

 

Arnt Orskaug (sign)                                         Tom Gundersen (sign)

Lars Kjetlien (sign)                                          Helge Rindal (sign)