Folkeaksjonen for en ny rovdyrpolitikk / Nord Trøndelag

Adresse:Postboks 40, 7701 Steinkjer
Telefon:975 95 119
Telefaks:74 16 72 99
E-post:aksjonen@rovdyr.org
Hjemmeside:http://www.rovdyr.org

PRESSEMELDING
Full støtte til Lierne Kommune!
Folkeaksjonen for en ny rovdyrpolitikk støtter de vedtak Lierne Kommune har gjort angående kravet om at Aarvasslibinna må fjernes.

Ansvaret for å fjerne Aarvasslibinna ligger helt klart hos Direktoratet for Naturforvaltning. Folkeaksjonen for en ny rovdyrpolitikk beklager at rovdyrforvaltningen i Nord-Trøndelag har ført Lierne Kommune opp i en situasjon der de nå hele tida på eget iniativ må vurdere lovverket for å se om de kan ta vare på innbyggernes sikkerhet. Hvis Direktoratet ikke er i stand til å ta konsekvensene av det ansvaret de sitter med finner vi det meget forståelig og ansvarsfullt at Lierne Kommune på vegne av sine innbyggere vil ordne opp.

Folkeaksjonen i Nord-Trøndelag vil også gi honnør til Fylkesordfører Merethe Storødegård, som har invitert Lierne Kommune til møte i fylkesutvalget, for å finne ut hva Fylkeskommunen kan bidra med.

Aarvasslibinna er et symbol på en rovdyrpolitikk ute av kontroll. Målet for kjerneområdet i Nord-Trøndelag er 6 til 8 slike binner, så det vi nå er vitne til er bare starten. Folkeaksjonen for en ny rovdyrpolitikk har hele tiden fokusert på problematikken rovdyr og menneske og bedt de ansvarlige sette dette på dagsorden, fordi vi mener at dette er meget viktig tema. Det har ikke blitt tatt på alvor av forvaltningen, som konsekvent har forholdt seg til problematikken husdyr/beitedyr og rovdyr. Den aktuelle situasjonen i Lierne synliggjør at vi dessverre har en rovdyrforvaltning med manglende kompetanse både når det gjelder rovdyras biologi og når det gjelder å se helhetlige konsekvenser av rovdyrpolitikken. For å unngå at flere bygder i framtida risikerer å bli reine forsøkslaboratorier må kunnskapsnivået økes betraktelig. Kompetanseheving blant beslutningstagere og forvaltere må derfor være jobb nr. 1 i arbeidet med ny rovdyrpolitikk som Regjeringen starter i høst.

 

Folkeaksjonen for en ny rovdyrpolitikk/ Nord-Trøndelag

Leif Johannes Sklett /s/, leder. Telefon 414 41 620

Åsmund Ystad/s/. Telefon: 975 95 119

6 september 2001
Redaktør:  Åsmund Ystad
Produsent:  Lars Erik Brattås
6 september 2001