06 februar 2002

AFRIKANSK SIVILISASJON
- NORSK BARBARI?

 

av Steinar Lem, Framtiden i våre hender

Alle kulturer har sterke og svake sider. Æresdrap og kvinneundertrykkelse skal fordømmes i Sverige og i Pakistan - selv om holdningene bak har dype, kulturelle røtter. Fordømmes skal også vestlig, egosentrert materialisme satt i økonomisk system. Og utryddelse av andre arter, selv om den har dype, triste røtter, blant annet i bygde-Norge.

NRK1 sendte nettopp Tomm Kristiansens genistrek av en film om synet på rovdyr i Norge og Zimbabwe: I Lierne og Rendalen satt solide, voksne mennesker og ville utrydde bjørn og ulv: Noen engstet seg for å gå i skogen, sauebønder mente rovdyrene ville jage dem fra gården.

I Afrika møtte vi en fattig gjeterkvinne. Ble angripende løver for mange flyktet hun, og mistet dyr. Hun fikk ingen erstatning som i Rendalen, men kanskje korn hvis sulten truet. Utrydde rovdyrene? Nei, da ville mor Afrika bli naken og miste sin skjønnhet for alltid. Ville noen i Norge utrydde rovdyr? Slike mennesker kunne ikke Gud bruke!

Hun var ikke en urban romantiker uten kontakt med virkeligheten. Også andre bønder ville samleve med rovdyrene, og var glad i elefanter - som av og til ødela avlingene. Avliving skjedde bare unntaksvis og når bestanden ikke var truet. Skolebarn lærte at rovdyrene var vennlige, men ikke måtte irriteres. Lå det en løve på skoleveien, gikk ungene hjem igjen…. Kontrasten til Aps Grethe Fossum er formidabel.

I Afrika inkluderes dyrene i menneskets livsverden. Naturen har skjønnhet, ikke bare næringsverdi. Annerledes i Norge. Du skal lete før du finner urbane, intellektuelle som engasjerer seg for utrydningstruede dyr. Biskop Stålsett har meninger om mangt, men dyrenes biskop er han ikke. Deler av miljøbevegelsen er mer opptatt distriktspolitikk enn artsvern. Likevel vil flertall i Norge verne rovdyrene. Tiåringer flest elsker dyr, også ville arter. Og det fins modige bygdefolk som sauebonde og Ap-politiker Bernt Haagensen: Med gjetere og hunder unngår han tap, og han ser mulighetene for lønnsom økoturisme hvis Norge bevarer sine naturkvaliteter - og sine eventyrdyr.

Adresse:Postboks 40, 7701 Steinkjer
Telefon:975 95 119
Telefaks:74 16 72 99
E-post:aksjonen@rovdyr.org
Hjemmeside:http://www.rovdyr.org