24 juni 2001
(Denne artikkelen var trykket i Gudbrandsdølen Dagningen 18 juni 2001)

Adresse:Postboks 40, 7701 Steinkjer
Telefon:975 95 119
Telefaks:74 16 72 99
E-post:aksjonen@rovdyr.org
Hjemmeside:http://www.rovdyr.org

Folkeaksjon med krisehjelp til Skåbu

Situasjonen til de rundt 40 kriseramma sauebøndene i Skåbu har gjort dypt inntrykk over hele landet. Nå strømmer det på med støtte-erklæringer og tilbud om hjelp.


Av Lars Kristian Steen

SKÅBU: Frodige fjellbeiter står uberørt, fordi ingen i Skåbu slipper sauer i utmarka før ulven i området er skutt. - Trøkket fra rovdyra begynner nå å bli i største laget for ei lita fjellbygd, mener Magnar Bratlien, som er leder i utvalget for landbruk, utmark og miljø i Nord-Fron. Fredag kveld var det krisemøte i Skåbu, der akuttiltak, som inngjerding av nye beiteområder, samt ekstraforing med høy og kraftor på innmark, ble planlagt. - Vi oppforder også alle som har sluppet sau i utmarka på vestsida av Lågen i Fron til å intensivere tilsynet med dyra sine, sier Bratlien. Fredag ble det også observert bjørnespor i Skåbu. Rovviltkontakt Mogens Lorentzen opplyser at han registrerte de nye bjørnespora ved Jotunheimveien inne ved Finbølsetra.
Klikk for større bilde

Leder i Folkeaksjonen for en ny rovdyrpolitikk, Ola Stensgård, tilbyr nå krisehjelp til sauebøndene i Skåbu. I første omgang en gave på 50 rundballer med gras. ( Foto: Lars Kristian Steen, Jotunheimen Presseservice)

- Dagens rovdyrforvaltning må ikke få som konsekvens at de som har beiterett mister denne, sier Ola Stensgård som er leder i Folkeaksjonen for en ny rovdyrpolitikk (FNR). Denne organisasjonen tilbyr nå som gave 50 rundballer med gras til bøndene i Skåbu. - Dette er en nødløsning som kanskje kan hjelpe noen av sauebøndene, sier Stensgård. Han håper at jegerne nå lykkes med å felle ulven så fort som mulig, slik at sauene kan slippes i sitt normale beiteområde. - Vi støtter fullt ut kravet om forlenga jakt til skadedyret er felt, sier Stensgård til GD.

Han fremholder videre at FNR ser det som en selvfølge at de som nå bruker det meste av tida til å passe på dyra sine, får full kompensasjon for det. - Det samme gjelder selvsagt de som jakter. Det må ikke herske noen som helst tvil om at det er storsamfunnet som må ta belastningen av den rovdyrpolitikken som nå er innført i Norge, og ikke enkeltmennesket som prøver å få sitt utkomme fra naturen, sier Ola Stensgård, som også er varaordfører og gardbruker i Skjåk. FNR-lederen viser også til at sauebøndene i Skåbu frykter ulven som smittebærer av farlige bendelormer og rabies. - Dette må det også settes søkelys på. Dagens rovdyrforvaltning er så feilslått som den kan bli, og dette er et politisk ansvar, mener Ola Stensgård.

24 juni 2001
Redaktør:  Åsmund Ystad
Produsent:  Lars Erik Brattås