Sparbu og Stod
6 April 2003

Red:  Åsmund Ystad
Prod:  Lars Erik Brattås

06 April 2003

Åpent møte om ny rovdyrpolitikk!

 

torsdag 10. april kl. 18.30 på Vinger Hotell i Kongsvinger.

 

Innledere:

Professor Reidar Andersen NINA/ NTNU:
- Rovvilt og samfunn - En veileder til sameksistens i det 21. århundre.

Seniorrådgiver Øyvind Holm, Miljøverndepartementet:
- Orientering om arbeidet med ny Stortingsmelding om rovviltpolitikken.

 

Ny Rovviltmelding: Erfaringer og forventninger. Korte innspill fra:

- Thor Midteng, Norges Naturvernforbund

- Veronika Seim, Landbruk og rovvilt .

- Nils Solberg, Folkeaksjonen ny rovdyrpolitikk.

- Sven Stenbrenden, Norges Jeger og Fiskerforbund

- Torstein A. Opdahl, Glommen Skogeierforening

 

Etter en kaffepause blir det innspill fra inviterte Stortingsrepresentanter og god tid for spørsmål og diskusjon med innledere og politikere i panelet.

Møteleder er Arne Rørå, Administrerende direktør i Norskog.

 

Arrangør : Folkeaksjonen ny rovdyrpolitikk - Hedmark Fylkeslag

Adresse:Postboks 40, 7701 Steinkjer
Telefon:975 95 119
Telefaks:74 16 62 36
E-post:aksjonen@rovdyr.org
Hjemmeside:http://www.rovdyr.org