6 juli 2001

Adresse:Postboks 40, 7701 Steinkjer
Telefon:975 95 119
Telefaks:74 16 72 99
E-post:aksjonen@rovdyr.org
Hjemmeside:http://www.rovdyr.org

Hele landet på randen av rovdyrkrise
Dagens norske rovviltforvaltning er et uansvarlig eksperiment basert på drømmerier, ønsketenking og bevisst manipulering av kunnskap og informasjon. Hvis ikke myndighetene gjør noe drastisk med dagens forvaltning vil snart hele landet være på randen av rovdyrkrise.

Knut Olav Haugland

I avisa Østlendingen og i NRK Hedmark har rovdyrforsker Jon Martin Arnemo nylig gått ut med følgende buskap:

Rovdyrstammen i Nord-Østerdal kan bli fordoblet i løpet av tre til fem år. Nord-Østerdal er som skapt for nye rovdyrrevir for alle de fire store rovdyrene. I dag ligger Hedmark på landstoppen i rovdyrskader. Men dagens situasjon blir bare blåbær mot det som kommer.

Svenske myndigheter har sagt takk og farvel til felles ulveforvaltning med Norge og fordoblet sine bestandsmål til 200 dyr i Sverige, noe som vil føre til stor utvandring av ulv til Norge.

Erfaringer fra bla.a Yellowstone Nasjonalpark i USA tilsier at det kan skje en eksplosiv vekst i ulvestammen ved at nye pardannelser skyter fart når en bestand overstiger ca. 100 dyr.

Folkeaksjonen for en ny rovdyrpolitikk vil gi honnør til Arnemo fordi han formidler kunnskapen usensurert. Dette har vært mangelvare i norsk rovviltforvaltning hittil. Ikke minst er det interessant at han presenterer erfaringene fra USA som tilsier at vi kan forvente en eksplosiv vekst i ulvestammen.

Dette er ikke ny kunnskap, men det er på tide at politikere og forvaltere hever sin kompetanse slik at de er i stand til å gjøre beslutninger som holder faglig mål. Hittil har norsk rovviltforvaltning vært et uansvarlig eksperiment basert på drømmerier, ønsketenking og bevisst manipulering av kunnskap og informasjon.

Folkeaksjonen for en ny rovdyrpolitikk håper at rovdyrforsker Jon Martin Arnemo sitt utspill fører til at myndighetene nå vil prioritere kompetanseheving. Det er en forutsetning for at vi skal unngå at hele landet havner på randen av rovdyrkrise.

Med hilsen Folkeaksjonen For en ny rovdyrpolitikk

Hedmark Fylkeslag

Knut Olav Haugland/s/, leder


Aktuelle linker:

Østlendingen 4. juli 2001: Nord-Østerdalen på randen av rovdyrkrise.
NRK Hedmark 5. juli 2001: Rovdyrstammen i nordfylket kan bli fordoblet.

9 juli 2001
Redaktør:  Åsmund Ystad
Produsent:  Lars Erik Brattås