01 Juni 2003

P R E S S E M E L D I N G
Årsmøte i Folkeaksjonen ny rovdyrpolitikk - Hedmark Fylkeslag

 

 

Folkeaksjonens fylkeslag i Hedmark er i sterk vekst. Nye medlemmer strømmer til og gjør det mulig for oss å øke aktiviteten og intensivere arbeidet med å påvirke Miljøverndepartemenets arbeid med ny Stortingsmelding om rovdyrpolitikken.

Møtet arrangeres på Nordlandia Østerdal Hotell på Rena, Onsdag 4 juni 2003 kl. 19.00.

I tillegg til vanlige årsmøtesaker vil årsmøtet bruke tiden på diskusjon om arbeidet videre, fram mot den nye Rovviltmeldingen som Stortinget skal behandle vinteren 2004.

Innledere vil være:

- Bjørn Skåret, Trysil, om Bernkonvensjonen.
Bernkonvensjonen var sentral i Stortingets behandling av den forrige rovviltmeldingen i 1997. Nye utredninger viser nå at det er bred enighet om at Stortinget den gang tolket Bernkonvensjonen feil, med dramatiske konsekvenser for norsk rovdyrpolitikk.

-Ola Stensgård, Skjåk, styreleder i Folkeaksjonens landsstyre.
Stensgård vil orientere om arbeidet sentralt i Folkeaksjonen ny rovdyrpolitikk.

-Reidar Åsgård, Engerdal.
Åsgård vil være sentral i dette arbeidet i kraft av sine posisjoner som ordfører og leder i Hedmark Arbeiderparti. Åsgård er i tillegg medlem i SRU, sentralt rovviltutvalg og styreleder i USS, Utmarkskommunenes Sammenslutning.

Folkeaksjonens fylkeslag i Hedmark kan vise til en sterk medlemsvekst etter påske. Ved siste årsskifte var Hedmark et av Folkeaksjonens mindre fylkeslag med knapt 400 medlemmer. Nå nærmer vi oss raskt 700 medlemmer. På grunnlag av de tilbakemeldinger vi får, og de verveaktiviteter som er igangsatt har vi god tro på at vi passerer 1000 medlemmer i løpet av sommeren.

Forrige helg deltok fylkeslaget, sammen med lokallag av Folkeaksjonen i Oppland, med stand i Vikingeskipet under messen Villmarksliv 2003. Resultatet av denne helgen var mange gode tilbakemeldinger, 56 nye medlemmer i Folkeaksjonen og god inspirasjon til videre arbeid for en ny og bedre rovdyrpolitikk.

 

Kontakt: Magne Løkken, Folldal, 62490370.

Adresse:Postboks 40, 7701 Steinkjer
Telefon:975 95 119
Telefaks:74 16 62 36
E-post:aksjonen@rovdyr.org
Hjemmeside:http://www.rovdyr.org