05 Mai 2004

 

Rovviltmeldinga - enighet mellom Arbeiderpartiet, Sosialistisk Venstreparti, Høyre og Kristelig Folkeparti

 

I forbindelse med Stortingets behandling av Stortingsmelding nr. 15 (2003-2004), Rovvilt i norsk natur er Arbeiderpartiet, Sosialistisk Venstreparti, Høyre og Kristelig Folkeparti blitt enige om hvordan hovedtrekkene i norsk rovviltforvaltning skal være.