Sparbu og Stod
30 September

Red:  Åsmund Ystad
Prod:  Lars Erik Brattås

September 2005

Gode jegere skyter rovdyr

Av Svein Fløttum, Singsås

Hvorfor er det så lite rype i fjellene i Sør-Norge i høst? Mange jegere spør seg om det.

Vinteren var fin og det var bra med rype under tellingene i vår. Det finnes ikke noe eksakt svar, men en av årsakene er at smågnagerbestanden i fjellet sviktet og dermed så måtte rovdyra ta rype er en av årsakene.

Så hvorfor er det så mye rovdyr i faunaen vår? Svaret er enkelt. Det jaktes for lite rovdyr av jegerne i Norge for tiden. De fleste rovdyra rundt oss er meget tilpasningsdyktige og venner seg fort til ny adferd. Jeg traff på en grevling våren for tre år siden på 800m høyde i Herjådalen i Singsås.

Hva gjorde den der? Søkte etter mat og hva er det å finne på bakken for en grevling høyt til fjells? Rypekyllinger.

Jeg skal ikke formane alle jegere til å skyte fredede rovdyr og fugler, men det er klart at strafferammen for såkalt faunakriminalitet er av en slik art at jegere kvier seg for å holde rovviltbestanden nede.

Jeg mener at en god jeger skyter rovdyr. En god jeger skjønner at man ikke bare kan beskatte henholdsvis rype og elg. Skal man høste av naturens overskudd så må det også jaktes rovdyr.

Jeg leier bort småviltjakt og har i kontrakten at det skal jaktes rovvilt også. Dette setter leiejegerne mine pris på og skjønner at slikt er en viktig del av viltpleien som må til for at matviltet skal være høstbart mengdemessig.

Jakt og jaktutleie betyr mye for næringsinntektene på gården vår og jeg som er bonde har i motsetning til fiskere skjønt at man må så og pleie for å ha noe å høste.

Adresse:Postboks 40, 7701 Steinkjer
Telefon:975 95 119
Telefaks:74 16 62 36
E-post:aksjonen@rovdyr.org
Hjemmeside:http://www.rovdyr.org