VIE AGRICOLE
30-09-2001

Segur_tmbEtter angrepet på en gjeter i Isola
TRUER ULVEN MENNESKET ?

 

Nå er det gått åtte år siden ulven begynte å true muligheten for beiting i Alpes-Maritimes. Men etter den 9. august truer ikke bare ulven saueflokkene.

Aimé Ségur, en husdyravler som bruker beiter i Isola kommune, kan faktisk bekrefte at han er blitt angrepet av rovdyret. De uhyggelige opplevelsene til denne mannen, som er skadet på kroppen og psykologisk, er ikke de et bevis på at i dag kan ingen i Mercantour-området føle seg trygge for et truende møte med ulven?


JEAN PREVE

Aimé Ségur holder til i høyfjellsbeitene i Boals, Isola, i mer enn 35 år. Dette fjellet har han gjennom hardt arbeid lært å kjenne og sette pris på sammen med sauene sine. På tross av en slik fortid vet han ikke om han neste år på nytt vil dra dit. I sin sykeseng i Saint-Roch sykehus i Nice kan denne tapre og dyktige husdyrmannen, som er vant til livet i høyfjellet, ikke holde tårene tilbake når han snakker om det ulveangrepet han ble utsatt for. Det var den 9. august. "Jeg hadde nettopp drukket vann fra en kilde. Jeg trasket videre med stokken i handa da en hunnulv med to små hvalper plutselig angrep meg rett i ansiktet". Dyret, som gjorde et nytt angrep, kastet mannen overende og ga ham en hevelse i hoftepartiet. I tillegg til bitt i leggen fra en av ulvungene fikk han de alvorligste sårene i ansiktet av ulvemora som brukte hoggtennene og klørne. Tre uker etter hendelsen har Aimé Ségur fremdeles åtte sting i panna, men han håper å kunne få tilbake synet på venstre øye. Synsevnen på dette øyet forsvant noen dager etter angrepet. Når denne artikkelen går i trykken kan ikke de legene som behandler ham si noe sikkert om det. Legene er imidlertid av den oppfatning at synstapet kan skyldes en blodpropp i en av arteriene som berører øyet, og at blodproppen oppsto som en følge av ulvebitt.

Segur

NÅR ULVEN ER SJEFEN

" Hvorfor skal vi betale for beiting i fjellet når ulvene spiser sauene våre og i tillegg truer oss på livet"? utbryter Aimé Ségur sint. Personlig kan han ikke melde om tap av dyr i sin flokk på 400 søyer. Men to ganger har han hørt ulven rett i nærheten av huset. Hans eldste bror Joseph, som hjelper ham med dyrene i fjellet, er like irritert over den fordel som villdyret har:" Nå teller ulven mer enn mennesket. Det er ulven som er sjefen for saueflokken, ikke gjeteren". Aimé Ségur har rapportert hendelsen til politiet i Saint-Etienne-de-Tinée som undersøker hva som faktisk skjedde. Etterforskerne har også hår som er funnet på ulykkesstedet. Hårene vil bli analysert ved politiets laboratorium. Resultatene vil bare gi enkelte elementer av svaret, forklarer polititjenestemannen Claude Wodling: "En kan tenke seg alle slags hypoteser. Dersom det dreier seg om ulvehår, kan ulvetilhengerne si at gjeteren opptrådte truende. Og hvis det er hundehår kan noen mene at det er fra bondens egne bikkjer".

OFFENTLIG SIKKERHET

Aimé Ségurs historie reiser mange spørsmål. Kan ulven true et menneske? Kan vi vente nye tiltak dersom dette ulveangrepet blir en offisiell sak? For Florent Favier som er pressetalsmann i Life-programmet og ansatt i den regionale miljøadministrasjonen, er det fremdeles for tidlig å uttale seg: "Om det skulle vise seg at deler av bondens forklaringer er lite sannsynlige, vil Miljødepartementet allikevel feste lit til ham. Ingen kan nekte for at et vilt dyr som ulven kan oppføre seg slik. Men det gir ikke grunnlag for å gå i mot artens utbredelse". I nær fremtid vil husdyrfolk og andre som bruker fjellet bare kunne håpe på at det blir utarbeidet rapporter som kan gjøre det mulig å forstå adferdsendringer hos dette rovdyret. "Dersom uvanlige og farlige dyrereaksjoner observeres gjentatte ganger, vil den offentlige sikkerhet komme før alt annet". Er det nødvendig å vente til dramaene finner sted?

JEAN PREVE

Oversatt fra fransk av Tore Stubberud 15.12.01

Adresse:Postboks 40, 7701 Steinkjer
Telefon:975 95 119
Telefaks:74 16 72 99
E-post:aksjonen@rovdyr.org
Hjemmeside:http://www.rovdyr.org