BJØRKELANGEN - tirsdag 9. november 2004

Åpent møte i Aurskog-Høland


Folkeaksjonen ny rovdyrpolitikk - Akershus fylkeslag inviterer til åpent møte med tittelen:

"Hvordan leve med ulv - en idédugnad"

Tirsdag 9. november kl. 19.00 i rådhuskantina på Bjørkelangen


Det vil bli flere innledere, bl.a.:

Seniorrådgiver Øyvind Holm fra Miljøverndepartementet som vil ta for seg den nye forvaltningsforskriften som er ute til høring. Holm er vel den som kan regnes som "far" til både den nye stortingsmeldingen om Rovdyr i norsk natur så vel som forslaget til ny forvaltningsforskrift.

Fylkessekretær Hjalmar Eide, NJFF Akershus, som vil gi synspunkter ut fra jegernes ståsted.

Tore Stubberud, "Rikssynseren" fra Rakkestad som vil se på situasjonen med øynene til bygdefolk flest.

Etter innledningene blir det en kort pause med bevertning.

Etter pausen blir det drøftinger med deltagerne i salen og panelet satt med innlederne.

Møteleder vil være Gaute Nøkleholm, Nærinspolitisk sjef i Norskog.

Møt opp og la oss høre din mening - FNR vil ta dette i betraktning ved sitt svar på høringen til forvaltningsforskriften.

FNR Akershus