9 august 2001

Adresse:Postboks 40, 7701 Steinkjer
Telefon:975 95 119
Telefaks:74 16 72 99
E-post:aksjonen@rovdyr.org
Hjemmeside:http://www.rovdyr.org

Brev til Miljøvernminister Siri Bjerke:
Folkeaksjonen for en ny rovdyrpolitikk krever full offentlig utredning om rovdyrpolitikken.

Stortinget vedtok 30. januar å be Regjeringen legge fram en ny Stortingsmelding om rovdyrforvaltningen, senest innen utgangen av 2003.

Folkeaksjonen frykter at arbeidet med den nye rovviltmeldingen vil bli organisert som et internt arbeid mellom Direktoratet for Naturforvaltning og Miljøverndepartementet. Dette vil være et meget dårlig utgangspunkt for at alle sider ved, og konsekvenser av, rovdyrpolitikken skal kunne bli belyst på en skikkelig måte.

Folkeaksjonen for en ny rovdyrpolitikk krever derfor at Regjeringen til dette arbeidet oppnevner et bredt sammensatt utvalg til å lage en full offentlig utredning (NOU). I arbeidet med den ny meldingen må det videre legges stor vekt på å få til en god dialog med representanter for ulike interesser og alle berørte parter.

 

Med hilsen Folkeaksjonen for en ny rovdyrpolitikk

Ola Stensgård/s/, leder

Åsmund Ystad, sekr

10 august 2001
Redaktør:  Åsmund Ystad
Produsent:  Lars Erik Brattås