Aurskog 8. aug. 2001

Adresse:Postboks 40, 7701 Steinkjer
Telefon:975 95 119
Telefaks:74 16 72 99
E-post:aksjonen@rovdyr.org
Hjemmeside:http://www.rovdyr.org

Dei ropar ulv – med rette!

Til Firdaposten

Vi ser i en leder i Firdaposten 7. august at en person med svært liten kunnskap om rovdyrproblematikken nærmest harselerer med frykten for en ulv som er observert i distriktet. Det er forståelig at den som lever langt borte fra distriktene hvor ulven ferdes daglig, og kanskje har det meste av sin informasjon fra TV-propaganda og radio kan få seg til å ha slike bastante meninger. Vedkommende har bare oppfattet en ulv/sau problematikk og legger for dagen en simpel holdning overfor bønder.

Virkeligheten i områder hvor ulvefamilier har slått seg ned er en helt annen. I de mest folkerike områder på Østlandet hvor vi har flere familiegrupper med ulv langs svenskegrensen, er det menneskenes livskvalitet i den videste forstand som det dreier seg om. Foruten angrep på bufe så opplever vi at jakt med løshund som rekreasjon i skogene nærmest er slutt, bærplukkere vegrer seg for å gå i skogen, barn må følges til skolebussen o.s.v. Det er angst og harme blant befolkningen som virkelig erfarer hvilken reduksjon i livstilværelsen som ulvens gjeninnføring betyr.

Det skremmende er at det har vært en ”eksplosjon” i formeringen de siste åra. Og vi ser for oss en rask utbredelse over store deler av landet. Det er bevist ved mange tilfeller hvor vanskelig det er å kontrollere bestanden ved avskyting. Og hva koster det ikke av hundrevis millioner skattekroner i året denne meningsløse leken med ”ugresset” i naturen som våre kloke forfedre utryddet - vi har klart oss meget bra i 150 år uten ulv nå. Tenk også på hva Norge utsettes for av negativ omtale i verden forøvrig hver gang man må ta ut en ulv.

Vi anbefaler forøvrigå følge med på vår hjemmeside; www.rovdyr.org.

Folkeaksjonen for en ny rovdyrpolitikk
Akershus fylkeslag

Kåre Holmen

8 august 2001
Redaktør:  Åsmund Ystad
Produsent:  Lars Erik Brattås