Adresse:Postboks 40, 7701 Steinkjer
Telefon:975 95 119
Telefaks:74 16 72 99
E-post:aksjonen@rovdyr.org
Hjemmeside:http://www.rovdyr.org

Miljøvernminister Børge Brende
Miljøverndepartementet
Postboks 8013 Dep
0030 Oslo,

 

Gratulerer med utnevnelsen.

 

Folkeaksjonen for en ny rovdyrpolitikk vil med dette gratulere med utnevnelsen til ny miljøvernminister i Samarbeidsregjeringen Bondevik.

Folkeaksjonen for en ny rovdyrpolitikk er en landsomfattende organisasjon som har som formål å få Stortinget til å endre dagens rovdyrpolitikk. Vi er godt i gang med å etablere fylkeslag i alle landets fylker. Folkeaksjonen for en ny rovdyrpolitikk vil arbeide politisk på en seriøs måte for å bidra til at framtidige avgjørelser om rovdyrpolitikken blir tatt på et bredest mulig grunnlag.

Vårt håp er at Samarbeidsregjeringen kan ta tak i de store og grunnleggende problemene som i praksis viser seg som en følge av de siste års forvaltning. Dette har skapt stor avstand mellom forvaltningsmyndighetene og de som lever og bor i distriktsnorge og som faktisk bruker og forvalter miljøverdiene.

Denne avstanden kommer tydeligst til syne i rovdyrpolitikken. Manglende legitimitet lokalt har blitt kompensert med arrogant informasjon og kommunikasjon. Dette har helt klart bidratt til økte konflikter.

Folkeaksjonen for en ny rovdyrpolitikk ser spesielt fram til å være med på en tett dialog i arbeidet med ny Stortingsmelding om rovdyrpolitikken. Her vil grunnlaget bli lagt for hvorvidt fremtidig forvaltning vil bli vellykket. Vi håper at Miljøvernministeren og Regjeringen forøvrig vil legge stor vekt på en brei utredning og en åpen inkluderende dialog med alle berørte parter, der kunnskap og kompetanse om alle sammenhenger og konsekvenser blir lagt til grunn.

Vi håper på en god dialog med Miljøvernministeren og Miljøverndepartementet i årene som kommer, og ber om å bli inkludert som høringsinstans i alle rovdyrsaker.

Lykke til!

 

Med hilsen Folkeaksjonen for en ny rovdyrpolitikk

Ola Stensgård/s/, leder

Åsmund Ystad/s/, sekretær

 

Vedlegg: Programformulering Folkeaksjonen for en ny rovdyrpolitikk
21 oktober 2001
Redaktør:  Åsmund Ystad
Produsent:  Lars Erik Brattås
19 oktober 2001