18-07-2017 - Sett strøm-halsbånd på ulvene
18-07-2017 - Svar til Kvikstad - igjen
18-07-2017 - Uforskammet av Kristian Kvikstad
16-07-2017 - Minner om da griser ble dømt for drap
16-07-2017 - Hvordan kan vi leve med ulven?
15-07-2017 - Vem har tolkningsföreträde om biologisk mångfald?
14-07-2017 - Rovviltnemnder på ville veier
13-07-2017 - Etterlyser raskere jegere
13-07-2017 - Når sauen blir offerlam
13-07-2017 - Hva koster ulvepolitikken?
12-07-2017 - Svar til Berit Helberg
12-07-2017 - «En demper ikke frykt når folk finner fotspor etter disse i lekekassa til barna og katta er borte»
11-07-2017 - «Har du ikke ulv på trappa så hold kjeft»
11-07-2017 - Ulverevir eller rovdyrsone?
11-07-2017 - Er 61 ulver store ulveflokker?
11-07-2017 - Ulvepolitikk uten troverdighet
10-07-2017 - Rovdyr, beitenæring og norsk selvforsyning
10-07-2017 - Er det greit med mye ulv i Norge?
09-07-2017 - MDG og sau
08-07-2017 - Om ulv, sau og folk i «Mossereviret»
08-07-2017 - Krampaktig natur-kamp
07-07-2017 - Pragmatiker par excellence
07-07-2017 - Mener du fortsatt at du tok riktig beslutning, Vidar?
06-07-2017 - Tap av sau på utmarksbeite
06-07-2017 - Sauenes verste fiende...?
05-07-2017 - Ikke imot skade-felling av rovdyr
05-07-2017 - Ulven – et destruktivt rovdyr
05-07-2017 - Trusselen mot beitebruken
05-07-2017 - Ulven — en lystmorder
05-07-2017 - Ulveangrep fra NINA
05-07-2017 - Uenig med Berit Helberg
03-07-2017 - Hvorfor stanse ved 36? Skyt alt i skogen!
03-07-2017 - Bøndene later som om de bryr seg om at sauer dør

30-06-2017 - Sauebøndenes verste fiende i tillegg til ulven
29-06-2017 - Miljøpartiet De Grønne og sau
29-06-2017 - Åpent brev til Vidar Helgesen
28-06-2017 - Bonden dreper flere sau enn ulven
28-06-2017 - Flytting av sau
28-06-2017 - Galskapen vil ingen ende ta
27-06-2017 - Ulv dreper sau = fellingstillatelse uten unødig opphold
27-06-2017 - Skyt ulv - oppnå mer naturvern
26-06-2017 - Tiltakenes tid er ikke forbi
21-06-2017 - Det burde vært skuddpremie på meg
21-06-2017 - Er sauebonden den store stygge ulven?
21-06-2017 - Nei, Elvestuen!
18-06-2017 - Drapsulv, morderulv, lystmorder
16-06-2017 - Nå må vi skjerpe oss
15-06-2017 - Leste kommentarene under en artikkel om ulveskader, og kjente tårene presse på. Vi sauebønder er ikke mye verdt i manges øyne
15-06-2017 - Si vi dreper ulven, hva da med de resterende 118 000 sauene som dør av andre årsaker?
15-06-2017 - Ulven er svensk
14-06-2017 - Tøft å være sauebonde
13-06-2017 - Hvorfor skal jeg mobbes på jobben?
13-06-2017 - En rovdyrpolitikk ute av kontroll
13-06-2017 - Dyreverdenens «IS-terrorister»
13-06-2017 - Ulv og sau!
12-06-2017 - Ulv dreper sau = fellingstillatelse uten unødig opphold!
12-06-2017 - Ulv, ”får i ulveklær”, kulturlandskap og bier
09-06-2017 - Lidelsene må stoppes nå
09-06-2017 - Kor kjem ulven frå?
09-06-2017 - Tror du det ser bedre ut i et slakteri?
09-06-2017 - Anne Tingelstad Wøien (Sp): Uakseptabel ulvepolitikk
08-06-2017 - Kjære ulveforkjemper!
08-06-2017 - Kor kjem ulven frå?
07-06-2017 - Uakseptabelt ulvepolitikk!
07-06-2017 - Regjeringen mener ulven er hellig
07-06-2017 - Rovvilt, Stortinget og byråkratene
07-06-2017 - Gir full støtte til Klokkerengen
07-06-2017 - Ulv, ulv, ulv!
05-06-2017 - Ulveproblemet i Oppland må løses
02-06-2017 - Parlamentarisk gransking av Klima- og miljødepartementet?

31-05-2017 - Skam
28-05-2017 - Hvem sprer frykt for ulven?
22-05-2017 - Paradigmeskifte?
22-05-2017 - Åpent brev til Viggo Ree
21-05-2017 - «Alle disse store dyrene kan skade oss mennesker, men å kalle dem «farlige» blir allikevel ikke riktig»
15-05-2017 - Hva er feil på bildet av reinene på Saltfjellet?
07-05-2017 - Haukøyet
03-05-2017 - NRK-reality, gjete sau mot rovdyr
03-05-2017 - Å leve med ulv
02-05-2017 - Ikke bare noen ulver som står på spill
02-05-2017 - Store naturopplevelser

29-04-2017 - «Det er ingenting som er farlig med ulv på streif»
28-04-2017 -
28-04-2017 - Som en stridsvogn mot en maur
26-04-2017 - Ja til dyre- og naturvennlige løsninger
25-04-2017 - Reprise om ulv
23-04-2017 - Feigheten
23-04-2017 - Rett til å leve fritt
18-04-2017 - Gjelder Bernkonvensjonen bare for 5 prosent av Norge?
18-04-2017 - Hva vi trenger og ikke trenger av rovdyr
16-04-2017 - Svar til Katrin Vels
16-04-2017 - «Burde man ikke kunne forvente av debattanter at man evner å se nyanser i saker?»
14-04-2017 - Vil ha færre lam og flere rovdyr
13-04-2017 - - Staten lystskyter ulv
12-04-2017 - Gjelder Bernkonvensjonen bare for 5 % av Norge?
11-04-2017 - Den kompliserte naturmangfoldloven
10-04-2017 - Sp-topp mener NRK-serie skjemmes av ensidig budskap
07-04-2017 - Må samles i innhegninger
05-04-2017 - Husdyr- holdernes eldste rett
01-04-2017 - Faktasjekk av gamle nyheter

30-03-2017 - Vidar Helgesens ulv, ulv
30-03-2017 - Hvilken info har du, Lena Westermann?
29-03-2017 - Svar til H. Johansen og L. Westermann
26-03-2017 - Diskuter heller respekten
26-03-2017 - Ikke hør på juristene!
23-03-2017 - Vidar Helgesens ulv, ulv
20-03-2017 - Vi er svært mange som ønsker ulven velkommen tilbake til Østfold
16-03-2017 - Hedmark Bondelag og statsråd Helgesen
16-03-2017 - Juss i ulvedebatten
16-03-2017 - Uklokt om ulv fra tre ordførere
15-03-2017 - «Etter hvert har rovdyrdebatten kommet inn i et fast spor»
15-03-2017 - «Ulven er en ressurs»
15-03-2017 - Norge tar lederrolle i å drepe truede dyrearter
14-03-2017 - Kvar går grensa for ulv?
12-03-2017 - Ulvepolitikk hevet over loven?
12-03-2017 - Ulovlig ulv
11-03-2017 - I en tid med stadig mindre tilgang på land- og beitearealer globalt, har vi et stort ansvar for å forvalte disse
09-03-2017 - «Ulvefrykten skyldes usikkerhet»
07-03-2017 - Uklokt å oppheve sona, Ap?
06-03-2017 - «Urban ulv! Den skremmer og blir skremt selv, dopet og merket. Er det verdig ulveliv?»
05-03-2017 - Eiendomsrett og ulvesone
02-03-2017 - «Skal vi da skyte ut all elg? Nei, selvfølgelig skal vi ikke det!»
02-03-2017 - «Rovdyr og beite»
02-03-2017 - Hat propaganda mot rovdyrene må snart få en stopp i Norge
01-03-2017 - Om å leve med ulv nær seg
01-03-2017 - Ole Brumm; Ja takk begge deler
01-03-2017 - Dårlige argumenter mot bedre vitende

28-02-2017 - Trenger vi store rovdyr?
28-02-2017 - «Ulvepolitisk sosialdemokrati»
28-02-2017 - Derfor liker jeg ikke ulv
24-02-2017 - Kan vi kjøpe trivsel med penger, Nina Jensen?
23-02-2017 - Dagbladet eier ikke skam
22-02-2017 - Det blir merkelig å skulle tilfredsstille interesser til mindre grupper ved å tillate jakt på ulv
20-02-2017 - Skal vi skyte rovdyrene ?
20-02-2017 - Utrydd mørketida og pollen i lufta. Få det bort!
18-02-2017 - "Det er noen kvaliteter som er viktigere enn penger"
18-02-2017 - ”Kriminalitet skönmålas”
17-02-2017 - �deleggende ulveforvaltning
17-02-2017 - Nokre tankar til løysing
16-02-2017 - Hur går det med vargmålen, Naturvårdsverket?
16-02-2017 - Skal vi skyte rovdyrene ?
16-02-2017 - Ulven og vi - fellesskap eller dominans?
16-02-2017 - Nå må vi ta folket og bygdene alvorlig

31-01-2017 - Mindretallet fikk rett og tapte - hva nå?
31-01-2017 - La oss være ærlige om ulven
30-01-2017 - Når er det risiko for skade
30-01-2017 - Når er det risiko for skade
29-01-2017 - Olav Bjotveit: Nævra og Haltbrekken bagatelliserer ulvens trussel mot sau og lam
29-01-2017 - Derfor får du ikke vite hva forskerne har funnet ut
27-01-2017 - Tilbake til start
27-01-2017 - Noen realiteter om ulv, sau og demokrati
27-01-2017 - Ulvemelding
27-01-2017 - NINA, Lier Hansen, Jensen og ulven
27-01-2017 - Ulv, Ørjaseter og folkeretten
24-01-2017 - Påfallende mange nære relasjoner
24-01-2017 - Hvor skal denne ulvegalskapen ende?
24-01-2017 - Nævra og Haltbrekken: Norsk landbruk, Europa og ulven
23-01-2017 - Har norsk rovviltpolitikk blitt outsourcet?
23-01-2017 - SV og naturmangfoldet
21-01-2017 - Det er galskap å omdefinere beiteområder for rein og sau til rovviltområder
21-01-2017 - For et ulveliv
20-01-2017 - Ulv, beitedyr, ulveaktivister og den vanlige nordmann i og utenfor ulvesoner
20-01-2017 - Vi må ta vare på naturmangfoldet
19-01-2017 - Om å kaste stein i glashus!
19-01-2017 - Vidar og vargen
18-01-2017 - Er det bedre å være ulv enn menneske den dagen man blir gammel?
18-01-2017 - Lovgivers vilje må skje i ulvedebatten
18-01-2017 - Norsk landbruk, Europa og ulven
18-01-2017 - Jo, ulven har en nyttefunksjon!
17-01-2017 - Verst på vern?
17-01-2017 - Gammelulvenes revirkamp
16-01-2017 - Helgesens ulvetur til Stortinget
16-01-2017 - Demonstrasjon mot ulvevedtak
16-01-2017 - Blir ikke alle fornøyde da?
13-01-2017 - ULVEN OG SAUEN
13-01-2017 - Bjørneområde på indre Helgeland
13-01-2017 - Hva er så ille med ulven?
13-01-2017 - Spørsmål om tid før ulven herjer i Eidsvoll
13-01-2017 - Potensielt skadelig
13-01-2017 - Ulovlig ulv
13-01-2017 - Ulveforvaltning og kunnskap
12-01-2017 - Bernkonvensjonen - en ulvekonvensjon?
12-01-2017 - Vil Tingelstad sprenge ulvefronten?
12-01-2017 - Ulvepolitikk hevet over loven?
11-01-2017 - Ulven og distriktene
11-01-2017 - Ulovlig lisensjakt?
11-01-2017 - 11-01-2017 - En diktatorisk ukjent person
10-01-2017 - På tide å rope salamander!
10-01-2017 - Vi kan ikke ha rovdyr der bufe beiter
10-01-2017 - Forblir han den store, stygge ulven?
10-01-2017 - Ulv eller mennesker?
09-01-2017 - Konsekvens og konsistens ("Og det har vi alltid ment")
09-01-2017 - Demonstrasjon mot ulvevedtak
09-01-2017 - Ulvevenner!
09-01-2017 - Berit Helbergs kunnskap om lovverk og ulvefrykt
09-01-2017 - I Trump-land? Får Vidar Helgesen gjennomgå fordi han bekjenner seg til rettsstaten?
09-01-2017 - Fjern ulvesonen!
09-01-2017 - Forblir Helgesen den store, stygge ulven?
09-01-2017 - «Antall ulveflokker betyr faktisk noe for de som bor og lever innenfor ulvesonene»
08-01-2017 - Nese eller ryggrad?
07-01-2017 - Irrasjonell frykt som politikk
07-01-2017 - «Petter Schou, konspirasjonsteoriene om ulv burde du som ordfører holde deg for god til å tro på»
07-01-2017 - Ulveopprør - med rette
06-01-2017 - Helgesen - har gitt Erna banesår
06-01-2017 - Det er en viss ironi over det bygdeopprøret som reises blant høyremedlemmer akkurat nå
06-01-2017 - Ulv eller mark – hvem heier vi mest på?
06-01-2017 - Fredagstanker
06-01-2017 - Internasjonalisering av rovdyrforvaltningen!
06-01-2017 - Hva skal vi med ulven?
06-01-2017 - Ulven og Helgesens desentraliserende snuoperasjon
06-01-2017 - Takk til Vidar Helgesen!
05-01-2017 - Ja til Rødhette, nei til ulv. Hilsen Bestemor.
05-01-2017 - DEBATTEN OM ULV - NOEN BETRAKTNINGER
04-01-2017 - Ulvedebatten: – Slett politisk håndtverk
04-01-2017 - Sympati og støtte til beitebrukerne i Hedmark
04-01-2017 - - Lisensfelling innenfor ulvesona
04-01-2017 - Vi trenger ulv
04-01-2017 - Hva skal ulven leve av og i hvilke områder?
04-01-2017 - Ulveforliket som ble til ulvesviket
04-01-2017 - At vi har så mye elg tilsier at vi også bør ha ulv
03-01-2017 - Østfold trenger ikke ulv
03-01-2017 - Ulv - Ulv
03-01-2017 - Hvorfor stopper kunnskapen ved gårdsgrensen?
03-01-2017 - Rovdyr i distrikts-Norge?
03-01-2017 - Rovjakt på provoserende kommentarer
03-01-2017 - Nytt møte i departementet - 20 år etter
02-01-2017 - Tanker i ulvedebatten
02-01-2017 - Ulvevedtak – ikke til å leve med!
02-01-2017 - Kynisk og brutal avfolkingspolitikk
02-01-2017 - Forvaltning av ulv – eller ikke?
01-01-2017 - Gaupe, ulv og gammelskog er truet. Hva gjør Norge? Skyter og hugger!

 


2016

30-12-2016 - Äntligen vargjakt vi fikk rett!
30-12-2016 - Kan jeg få lov å mene?
30-12-2016 - Stange og Løten får svi
30-12-2016 - Til Stortingets presidentskap
30-12-2016 - Bernkonvensjonen krever ikke levedyktig bestand av ulv i Norge
30-12-2016 - Ulvefrykten og ulvehatet
30-12-2016 - Ikke til å leve med
29-12-2016 - Nei til ulvejakt er julegave til opposisjonen
29-12-2016 - Ikke rovdyrforvaltning på hipsternes premisser
29-12-2016 - Ulv!
29-12-2016 - Ulv i storting og regjering
28-12-2016 - – Jegerne er frustrert, forundret og forbannet
28-12-2016 - Naturvernforbundet jubler for ulven
28-12-2016 - Jegerne bruker utestemmen nå
28-12-2016 - Svar til Ola Elvestuen
27-12-2016 - Alvorlig politisk komedie
27-12-2016 - Rovviltnemndenes nøytralitet og arroganse
24-12-2016 - Skadelig rovdyrvedtak
24-12-2016 - Setter Stortinget til side og innfører ulvereservat
23-12-2016 - Nikkedukke for rovdyrorganisasjonene
23-12-2016 - Når politikere protesterer mot at loven blir fulgt
23-12-2016 - Ulvetid i Høyre
23-12-2016 - Departementsjuss - saksutredning eller kamuflert prosedyre?
22-12-2016 - Betinget hurra for ulvevedtaket
22-12-2016 - Jegernes interesseorganisasjon: Julegaven fra Vidar Helgesen
22-12-2016 - Eit visst vedtak om ulv sette fyr i Facebook-feeden min i går. Idiotar der óg. Så mykje idiotar. | Ånond Vesaas
22-12-2016 - «Massemorder»
21-12-2016 - VAD GÖR JAKTMOTSTÅNDARNA NÄR MATEN TAR SLUT?
20-12-2016 - Ulveforliket er dødt. Tilbake til start
14-12-2016 - Følelsene som dreper
04-12-2016 - DEN STORE LØGNEN om Stortinget og levedyktige bestander
01-12-2016 - Fluffstatistik som forminskar löshundjaktens problem
01-12-2016 - Norsk rett bør ikke latterliggjøres
01-12-2016 - Ulvedans i fåreklær

25-11-2016 - Betyr ulven slutten for elgjakta?
24-11-2016 - Side 14
22-11-2016 - Færre sauer er drept av ulv?
21-11-2016 - Ulv og eiendomsrett
20-11-2016 - Betyr ulven slutten for elgjakta?
19-11-2016 - Därför fackeltåg: Vi ville uppmärksamma havererade rovdjurspolitiken
17-11-2016 - Ulv er ikke det sorte fåret!
15-11-2016 - Berit Helbergs fantasiverden
14-11-2016 - Hva står på side 9?
14-11-2016 - Jeg har satt fram en påstand
11-11-2016 - ”Ovetenskapliga motiv bakom Projekt Varg”
06-11-2016 - Miljøpartiet for ulv
06-11-2016 - Heller ulv enn mat?
06-11-2016 - En påstand
02-11-2016 - En kynisk symbolpolitikk
02-11-2016 - Økonomisk grådighet ligger bak motstanden mot ulv
01-11-2016 - Du som hånar de drabbade, sover du verkligen gott?
01-11-2016 - Stikk motsatt standpunkt
01-11-2016 - Naturskaderne i Naturvernforbundet
01-11-2016 - Nei, vi er ikke bare et storbyparti
01-11-2016 - Skal vi virkelig la ulven leve?

31-10-2016 - Ulv med dyr skyss
31-10-2016 - Miljøpartiet For Ulv
31-10-2016 - Vi treng åtte innheng for ulv
31-10-2016 - Svar til Einar Frogner
27-10-2016 - Symbolpolitikken
27-10-2016 - Stopp drap på ulver som ikke gjør annet galt enn å leve sitt naturlige liv
25-10-2016 - Ulver som dreper jakthunder
24-10-2016 - Ingen ting naturlig
22-10-2016 - MDG i Hedmark støttet ikke ulveaksjon
21-10-2016 - – Ikke frarøv framtidige generasjoner gleden og spenningen med å høre ulvehyl i vinternatta eller finne ulvespor i gammelskogen
21-10-2016 - Skadefelling av jerv og tilleggssanking av beitedyr
21-10-2016 - Den norske sauen er ikke skapt for å gå på innmarksbeite
19-10-2016 - Nye spørsmål rundt forskningen på ulven i norsk natur: Hvem er de genetisk viktige?
19-10-2016 - Håkon Løkken og store horder med massemorderenatur enn matproduksjon
19-10-2016 - Hva løser vi med ulveskyting?
18-10-2016 - Hva rovdyra påvirker i samfunnet
18-10-2016 - Hvorfor insisterer noen sauebønder på å leve på 1800-tallet?
15-10-2016 - Forskerne er ikke lenger problemet
14-10-2016 - Ulv – nok en gang
13-10-2016 - Lisensfelling av 37 ulv: Et viktig vedtak for det norske landbruket
13-10-2016 - – Skal vi virkelig tute med ulvene?
12-10-2016 - – Beitedyra blir avspist med ei smal kyststripe, samt Lofoten og Vesterålen
11-10-2016 - Nå skal ulven få svi!
11-10-2016 - Svar til Anne M. Vadder angående ulv
11-10-2016 - Vi skal ha ulv i Norge
05-10-2016 - Bevar kulturlandskapet vårt
05-10-2016 - Ulvens egentlige opphav
05-10-2016 - Det skulle vært 3.000 ulv i Norge
04-10-2016 - – Et viktig vedtak for norsk landbruk
04-10-2016 - Rovdyrpolitikk - lakmustest på lokaldemokratiet
03-10-2016 - Ulv! Ulv!
01-10-2016 - Ulv og politisk stolthet

30-09-2016 - Gode grunner for tvil om Solveig Torsvik
28-09-2016 - Den store stygge sauenæringa
28-09-2016 - Om lettlurte nordmenn og billig fårikål
28-09-2016 - Utryddelse neste
27-09-2016 - Refstie sine rovdyr
27-09-2016 - Rovdyrpolitikken har virket
26-09-2016 - Dyrevelferdsproblemet ulven kan fint lite for
26-09-2016 - Vedtaket er et stort skritt på veien mot utryddelse av ulv i norsk fauna. Det er uakseptabelt
26-09-2016 - Forsvarer tapt sak
24-09-2016 - - Hva med plagene som påføres sauene som følge av mangel på tilsyn?
23-09-2016 - Wolves in the backyard
23-09-2016 - Fortsatt feilinformasjon fra NINA
23-09-2016 - Dreper vi 47 ulver, dreper vi alle
22-09-2016 - Som miljønasjon burde vi klare å leve med vår egen natur
22-09-2016 - Det er mulig med både ulv og sau
21-09-2016 - Øystein Folden og rovdyrforvaltning
21-09-2016 - Svindyr fårikål
21-09-2016 - Jerven, kulturlandskapet og forvaltinga
20-09-2016 - Ulven er et problem langt utover de 1680 sauene som blir tatt
20-09-2016 - Refstie sine rovdyr?
20-09-2016 - Tenk, hva tall kan bevise!
20-09-2016 - Si vi dreper ulven, hva da med de resterende 118 000 sauene som dør av andre årsaker?
19-09-2016 - Svindyr fårikål
19-09-2016 - Kven vil ha Refstie sine rovdyr?
19-09-2016 - Hvor kom ulven fra?
12-09-2016 - Nye spørsmål rundt forskningen på ulven i norsk natur: Hvem er de genetisk viktige?
09-09-2016 - Ulvens herjinger
06-09-2016 - Vi må ta frykten for ulv seriøst
01-09-2016 - Ulv, ulv

31-08-2016 - Regjeringens ulvepolitikk henger ikke på greip
29-08-2016 - Veganer, EU och rovdjur hotar de svenska ängarna
29-08-2016 - Behov for en ny rovdyrpolitikk
25-08-2016 - HVA NÅ?
24-08-2016 - Ulvejaktsaken i Høyesterett
24-08-2016 - Saueallianse trumfer ulvekonflikt
23-08-2016 - Bjørn og honning
22-08-2016 - Rovdyra blir tatt hensyn til - ikke beitenæringa
10-08-2016 - Hadde nordmenn vært bjørner, ville vi vært likvidert
09-08-2016 - Rovviltprioriterte og beiteprioriterte områder – er det forskjell?
07-08-2016 - Rovviltpolitikken vi har i Norge er naiv
01-08-2016 - Sau, ulv, bjørn og bønder

28-07-2016 - Forvaltning av ulv i Norge
28-07-2016 - Landbruk og rovdyr
25-07-2016 - Rädda svensk jakt i Sverige
22-07-2016 - Lett å være for ulv på Vestlandet
15-07-2016 - Se hva vi har blitt, Norge!
14-07-2016 - Rovdyrmyte og Yellowstone
14-07-2016 - Myndighetsbluff om vargen
14-07-2016 - Når utrydding blir stuerent
08-07-2016 - Hvem skal Hedmark Ap nominere?

30-06-2016 - Med rovvilt i nabolaget
30-06-2016 - I «skjul» av ulvehysteriet
15-06-2016 - När forskningen göder konflikten
15-06-2016 - Feil på feil om ulv
13-06-2016 - Trist ulveforlik
10-06-2016 - Mål og middel
10-06-2016 - Trist Ulveforlik
09-06-2016 - Vi ska upprätthålla en livskraftig björnstam
08-06-2016 - Ulven leser ikke kart
07-06-2016 - Politisk biologi i Stortinget
07-06-2016 - Når utrydding blir stuerent
07-06-2016 - Feil om ulv
06-06-2016 - Se hva vi har blitt, Norge!
01-06-2016 - Mot dyreplageriet

31-05-2016 - Samarbeid om ulven?
31-05-2016 - Feil om ulv
28-05-2016 - En kommentar til Erik Dalens spørreundersøkelse
26-05-2016 - Bonden dreper flere sau enn ulven
21-05-2016 - Ulv på Løvebakken
20-05-2016 - Riekles urealistiske og kunnskapsløse insinuasjoner
18-05-2016 - Inför vårjakt på björn
13-05-2016 - Halve ulvestammen kan bli skutt
12-05-2016 - Jegere stiller betingelser for å samarbeide om ulv
10-05-2016 - Hva med litt demokrati?
09-05-2016 - Lös det långsiktigt
07-05-2016 - – Folk er delt på midten i synet på ulv
03-05-2016 - Juridikträsket 2.0 – nu sjunker vargarna också

28-04-2016 - Artsforvaltningen må bli mer treffsikker
27-04-2016 - Rovdyr og politikk
26-04-2016 - Jegere for ulv
22-04-2016 - Uttak av bjørn og rovdyrmafia i NRK
22-04-2016 - Uhaldbar rovviltsituasjon i Midt-Gudbrandsdal
22-04-2016 - Ulvens nødvendige tilhørighet i vår felles natur
21-04-2016 - Ulvepolitikk for økt konflikt
20-04-2016 - Elgen dominerer skogene i hopetall!
19-04-2016 - Dyremishandling med statens velsignelse
19-04-2016 - Ny ulvepolitikk øker konfliktene
18-04-2016 - I seineste laget, men ikke for seint
14-04-2016 - Fungerande vargjakt kräver ändring av EU-direktiv
13-04-2016 - Sverige förlorar vargstriden
09-04-2016 - Gaupa – nødvendig regulering?
07-04-2016 - Lägesrapport varginventering
06-04-2016 - Regjeringen bryter sine egne mål !

30-03-2016 - Ulv framfor næringsvirksomhet?
18-03-2016 - Norge er ikke forpliktet. Svar til statssekretær Lunde
18-03-2016 - Fremstiller nordmenn som monstre
18-03-2016 - Nok er nok
17-03-2016 - Kunnskapsløst om ulv Jakten på ulv har en lang tradisjon i Norge
17-03-2016 - Hedmark Ap og rovviltpolitikken
15-03-2016 - "En sitter igjen med en følelse av urbane miljøvernere ser på bygdefolk som litt enfoldige"
15-03-2016 - Plikt til å ta vare på ulven
14-03-2016 - Omforent skinnenighet
11-03-2016 - Stakkarsliggjøring av oss som bor i ulvesonen
11-03-2016 - Vitnemålet som «forsvant»
10-03-2016 - Norske sauebønder leverer for mye kjøtt!
10-03-2016 - Det finnes ingen norsk ulvestamme Den norske rovdyrpolitikken er feilslått.
10-03-2016 - Feilinformasjon fra statssekretær Lunde
09-03-2016 - När den stora tystnaden rullar in
09-03-2016 - Fanatisme i ulvedebatten
05-03-2016 - Sannsynligvis ny ledertispe i Kynnareviret!
04-03-2016 - Vi trenger ikke store rovdyr
03-03-2016 - Norsk rovdyrforvaltning – en primitiv forestilling

29-02-2016 - Inte så lätt att döda lantisar i verklighetens spel
29-02-2016 - Problematisk lobbying inom staten
27-02-2016 - Stortingssalen 19. juni 1997 – verdt å glemme?
26-02-2016 - Biologer med krav til politikere
24-02-2016 - De har sett seg lei
22-02-2016 - Blir vi bedre mennesker uten ulv?
21-02-2016 - Med statsfinansiert hi- og helikopterjakt er jerven kanskje vår mest systematisk forfulgte dyreart
20-02-2016 - Rovdyr i Disneyland
17-02-2016 - Bernkonvensjonen
16-02-2016 - ”Rättsordning skapar ohållbar situation”
16-02-2016 - Landet som hater naturen
14-02-2016 - Det kokar i Jägarleden
12-02-2016 - Mener fortsatt det er spor fra gaupe
12-02-2016 - Mellansverige är ett av Europas vargtätaste områden
11-02-2016 - Når byråkratiet tar over
11-02-2016 - Bøndene betaler for rovdyrforvaltningen
09-02-2016 - Når byråkratene blir politikere
04-02-2016 - Rovdyrforliket - til å leve med
04-02-2016 - Spiller på ulvefrykt
03-02-2016 - «Vi er svært mange som syns at ulven er en berikelse i skog og mark»
02-02-2016 - Gaupejakt - bevisst utrydning? Bygdefolk for rovdyr vil frede gaupa noen år

31-01-2016 - Vargweb viser kun fire revir i Norge og Sverige!
28-01-2016 - Rewildingrörelsens bild av vargen
28-01-2016 - Ikkje særleg imponerande om rovdyr
25-01-2016 - Utryddingstruet norsk OL-maskot
23-01-2016 - Østmarkareviret ble ødelagt av ulvemotstandere!
20-01-2016 - Felling av jerv – brutalt, men nødvendig?
19-01-2016 - Du skal ikke tåle så inderlig vel den urett som ikke rammer deg selv!
19-01-2016 - Alt går etter planen i KMD (ny link)
16-01-2016 - Oppfordrer til vardebrenning
15-01-2016 - Replik om vargjakten: Naturskyddsföreningen kramar EU för att stoppa riksdagen
14-01-2016 - Bedre sjølforsyning
14-01-2016 - Jerv behandles som skadedyr
13-01-2016 - Vårens styggeste eventyr
09-01-2016 - Stortingets naturverngruppe prioriterer
09-01-2016 - Ikkje meld frå om gaupe
09-01-2016 - Skadet ulv fortsatt ikke felt i Telemark!
08-01-2016 - Ulv skadeskutt på sporsnø i Telemark!
06-01-2016 - Vi trenger ingen ulvesone
06-01-2016 - Med ulv i siktet
06-01-2016 - WWF: Lovende forslag til ny forvaltningsplan for rovvilt i Nordland
06-01-2016 - "Vargfrågan - en demokratisk dikeskörning?"
05-01-2016 - Han överlevde björnen men dränks i cyberloskor
04-01-2016 - Rovviltets Røst reagerer på Rovviltnemndas utvidede lisenskvote på ulv!
04-01-2016 - Hvite svaner og grå ulver
04-01-2016 - Tramsigt argument mot mot Viltförvaltningsdelegationerna
03-01-2016 - Måttet är rågat
02-01-2016 - ”Tio Värmlandspolitiker: Beslut om licensjakt på varg måste verkställas”

 


2015

29-12-2015 - Hva er en nyhet?
23-12-2015 - Den absurda vargfrågan
23-12-2015 - ”Med makt följer ansvar”
21-12-2015 - Jägareförbundet kritiskt till Naturvårdsverkets agerande
19-12-2015 - Bløffen om forlik
11-12-2015 - Byråkrati gör fårbonde till syndabock
11-12-2015 - Naturvårdsverket ute och cyklar i vargrapport
10-12-2015 - Biologi eller ideologi?
10-12-2015 - Trysil SV og ulven
07-12-2015 - Rovdyr er til besvær
04-12-2015 - Alliansen: Rödgrönt jaktsvek
02-12-2015 - Kompensation för skötsel av rovdjursstängsel nödvändig
01-12-2015 - Prosentregning er noe dritt

27-11-2015 - Minskar terrorn om EU straffar mig?
27-11-2015 - Vargens instinkt på väg bort
25-11-2015 - Det er ikke behov for jakt på kongeørn
23-11-2015 - Bygdefolk i Enebakk og Rælingen vil fjerne Østmarkaulvene!
19-11-2015 - Ulvemotstandere i Enebakk bruker alle midler!
19-11-2015 - Skjevt "faggrunnlag" fra departementet
18-11-2015 - Nok en ulv felt i Østerdalen!
17-11-2015 - Ulv skutt i Stor-Elvdal!
17-11-2015 - BIOLOGER ROPER OPP
16-11-2015 - Ulv, terror og verdier
16-11-2015 - Om varg i verkligheten och på pappret
16-11-2015 - Jägareförbundet Dalarna om vargjakten: "Vi förväntar oss att S inte sviker sitt vallöfte"
13-11-2015 - Länsstyrelsen i Stockholm - ta ert ansvar
12-11-2015 - Öppet brev: "Vargen gynnas framför andra arter"
12-11-2015 - #SVERIGE2050 - Vi kommer inte ifrån naturen
12-11-2015 - Hvor blir det av fakkeltogene for trafikkdrepte hunder?
12-11-2015 - Matproduksjon
10-11-2015 - Nødvergeretten undergraves
05-11-2015 - Ny konferanse om rovvilt, beitedyr og samfunn
05-11-2015 - «Nektes å skadefelle kongeørn»

29-10-2015 - En ikke autorisert problemstilling
26-10-2015 - En vargkram Klara kunde varit utan!
25-10-2015 - Nok en ulv skutt i kveld!
20-10-2015 - Verden vil bedras
20-10-2015 - Ulvedebatt på NJFFs landsmøte
20-10-2015 - La hundene leve - også i disse jakttider.
15-10-2015 - Elgjegeren er fortsatt ulvens største fiende!
10-10-2015 - Nok en genetisk viktig ulv fra Tiveden bekreftes død!
09-10-2015 - Mitt sista inlägg i vargdebatten
07-10-2015 - I MOTVIND OCH UPPFÖRSBACKE…
05-10-2015 - Når fellingstillatelser blir personlig
02-10-2015 - Utfordringer rundt rovdyr

29-09-2015 - Fant død ulv i søppelsekk!
25-09-2015 - Ulveangrep i Akershus og Østfold
24-09-2015 - Det er ikke første gang folks rettsfølelse i Salten krenkes
24-09-2015 - Ulve-politikk og spørsmål
22-09-2015 - Trolig omfattende illegal jakt på ulv i Värmland!
21-09-2015 - Bare lokal balsam mot rovdyrplagen?
21-09-2015 - Den politiske mistillitsbalansen
09-09-2015 - Hvor står dere i rovdyrsaken? Eidsvoll Venstre svarer på utfordringen
08-09-2015 - Nei, miljøvernorganisasjonene har ikke vært late
04-09-2015 - Vil ikke ha nedskyting for fote
04-09-2015 - Valg og rovdyr
02-09-2015 - Sauebønder har fått tilbud om psykologhjelp etter at ulv har tatt dyrene deres
02-09-2015 - Det flotte dyret reiv husdyrflokken i fillebiter
02-09-2015 - Ulv i bakvendtland
01-09-2015 - Forskningsbasert ulveforvaltning?

31-08-2015 - Ulven har skylda?
31-08-2015 - Sau eller ulv
29-08-2015 - Fellingstilllatelse innenfor ulvesonen i Trysil!
28-08-2015 - Rovviltforvaltning - har det noe med lokalvalget i 2015 å gjøre?
27-08-2015 - Vi måste ha en fungerande skyddsjakt
27-08-2015 - Hopp over dette!
26-08-2015 - Ulv, ulv – elg, elg!
26-08-2015 - Vanviddets apostler
26-08-2015 - «Den nasjonale forvaltningen har sviktet og fortsetter å svikte»
25-08-2015 - ”Kan vargen hållas renrasig?”
25-08-2015 - Därför är skyddsjakten i vargreviret viktig
25-08-2015 - Når skal norske politikere innse at rovviltpolitikken ikke fungerer?
25-08-2015 - Dags att lösa konflikten i rovdjurspolitiken
24-08-2015 - Därför är skyddsjakten i vargreviret viktig
22-08-2015 - Skyddsjakt handlar om samexistens
21-08-2015 - Gjeting av rovdyr
20-08-2015 - Lågt, förbannad lågt SNF!
20-08-2015 - ”Ett samarbete som villkoras av WWF”
20-08-2015 - Noen tanker om å leve med ulv
20-08-2015 - Skyddsjakt handlar om samexistens
18-08-2015 - Å kombinere ulv og beitedyr lar seg ikke gjøre
18-08-2015 - WWF: ”Rovdjurskonflikten – det är dags att lösa den nu!”
16-08-2015 - ARR fjernet viltkamera!
15-08-2015 - Manglende kunnskaper preger konflikten i Enebakk.
15-08-2015 - Vi ble lurt
13-08-2015 - MDGs syn på ulv og rus
13-08-2015 - MDG, ulv og rus i Eidsvoll
13-08-2015 - Bedre landbruk uten ulv Norge er ikke forpliktet til å ha en egen ulvebestand.
12-08-2015 - Rovdyr i valgkampen
11-08-2015 - Elin Ørjasæter skriver: Ulv og bjørn må ut. Villsau og geit må inn!
09-08-2015 - Ulv foran landbruk?
06-08-2015 - Ulvemøte i Enebakk!
06-08-2015 - Ulveangrep på husdyr i Enebakk
06-08-2015 - Kan ikke alle bare spise kake?
05-08-2015 - Sansade samtal om vargen
05-08-2015 - Hvem er egentlig den stygge ulven?
05-08-2015 - Kan ikke alle bare spise kake?
04-08-2015 - Ulv er finest på avstand
02-08-2015 - Kunnskapsløse rovdyrforkjempere

31-07-2015 - Nyttig tiltak: Vokterhunder
29-07-2015 - Rovdyr i Oppland
28-07-2015 - Rovviltforvaltning og politisk ansvar
27-07-2015 - Vargjakt är Sveriges ensak
26-07-2015 - Ulveangrepet i Østmarka: Rovdyrgjerdet i Østmarka skulle aldri vært godkjent!
26-07-2015 - En örfil i vargens spår
23-07-2015 - Endringar i rovdyrpolitikken
21-07-2015 - Berettiget kritikk
20-07-2015 - Håpløst!
17-07-2015 - Effektive uttak av rovvilt er eneste metode for å holde rovviltet borte fra områder prioritert for beitedyr
16-07-2015 - Dyrevernalliansen
14-07-2015 - Det krävs samtal för att lösa konflikterna om vargen
14-07-2015 - «Dagens sauehold er ingen god måte å ta vare på husdyr»
14-07-2015 - Sauenes velferd
13-07-2015 - Kongeørn på Bømlo – nok ein gong
10-07-2015 - Vi tar ansvar för en stabil vargpolitik
08-07-2015 - La Norge "gro igjen"!
07-07-2015 - Nå bør Vestlandet kjenne sin besøkelsestid!
06-07-2015 - Stabil rovdjurspolitik det enda vettiga alternativet
04-07-2015 - De stora rovdjuren och den nationella rödlistan
03-07-2015 - Vill varg?
02-07-2015 - Nye konflikter ved rovvdyrgjerdet i Grue!

30-06-2015 - Rovdjurspolitik för ordning och reda
26-06-2015 - Alliansens stabila rovdjurspolitik enda alternativet
24-06-2015 - Hedmark fylkeskommune og ulven
22-06-2015 - BLUNDA, GRILLA FLÄSKKOTLETTEN OCH PUSSA EN VARG
18-06-2015 - - Fellingstillatelsen på ulv burde ikke vært gitt
16-06-2015 - Folket om ulv
16-06-2015 - Hva er viktigst - ørn og rovdyr eller framtidas barn og unge?
16-06-2015 - Jakt orsak till att samtliga stora rovdjur finns på Rödlistan över hotade arter
12-06-2015 - Ulven er tilnærmet svartelistet!
03-06-2015 - Ingen föryngring av varg ska ske i vårt län

27-05-2015 - Naturvernforbundet vil ha avklaring: - Hva er Fylkesmannens syn i rovdyrforvaltningen?
27-05-2015 - Legal jakt inget hotar inga arter
26-05-2015 - "Alla rovdjur ska ha genetiskt friska stammar"
25-05-2015 - Ung streifulv skremte "vannet av" hundrevis av mennesker!
17-05-2015 - Streifulv felt i Gudbrandsdalen!
13-05-2015 - Cirka 600 vargar i Sverige
09-05-2015 - ARR fikk ulvene i det nye Skillingsmarkreviret på viltkamera!
08-05-2015 - La oss skyte tigere
06-05-2015 - Staten finansierar lagbrytare!
05-05-2015 - Gaupe nærmere utryddelse
05-05-2015 - Hvor har vi det som verst?
04-05-2015 - Regeringens rovdjurspolitik ratad
04-05-2015 - 52 lamm och får vargdödade, Tyskland
04-05-2015 - Selektiv jakt på varg ger trygghet
04-05-2015 - Kva skjer i den norske rettsstaten?
02-05-2015 - Ting du kanskje ikke visste om ulv!

30-04-2015 - Varg orsakar stora ekonomiska skador
30-04-2015 - 7-årig pojke mötte varg vid skolbuss, Finland
30-04-2015 - Ja till vargjakt
28-04-2015 - Dagsavisens prioriteringer
27-04-2015 - Hva genene kan si om ulven
27-04-2015 - Blodbad i fjellheimen på statens regning
27-04-2015 - Trygg i nærmiljøet
21-04-2015 - Are Norway’s wolf hunting verdicts strategic?
20-04-2015 - Rovdyr i Kragerø
18-04-2015 - Bestandsmålet for ulv er ikke oppnådd!
16-04-2015 - Nok en påstand om ulovlig gaupejakt
16-04-2015 - HAR DU NOEN GANG SETT EN ULV?
16-04-2015 - Ny rovdyrpolitikk nå!
15-04-2015 - Rødlisten benyttet til svartmaling
14-04-2015 - Motionerande hund angripen av varg, Tyskland
11-04-2015 - En liten hilsen til Hedmarken
10-04-2015 - VÅLÅDALEN 2015
09-04-2015 - Jägare sköt mot angripande varg
09-04-2015 - Ta bort missvisande delar i Nationell förvaltningsplanen för varg!
09-04-2015 - Moose calf mystery solved: Too many wolves
09-04-2015 - Ikke enkelt å dømme de seks
09-04-2015 - Rovdyr i Norge
09-04-2015 - Illustrerende bruk av ”rødliste”
07-04-2015 - 13 katter och en ko vargdödade i schweizisk by
07-04-2015 - Ulverettssaken i Elverum
02-04-2015 - Kongeørn på Bømlo?
01-04-2015 - Våpen på ville veier?

31-03-2015 - Ulv, økologi og beiteskader
28-03-2015 - Forskningsmerking til ulvens fordel!
28-03-2015 - Ulv, økologi og beiteskader
27-03-2015 - Verden vil bedras - humbugen fortsetter
26-03-2015 - Landsbygdsupproret planerar manifestation
25-03-2015 - Forslag om pepperspray
23-03-2015 - En kalv skadad och en dödad av varg, Spanien
21-03-2015 - Biolog med bokholderkvaliteter
19-03-2015 - ”Ta varningar om rasism på allvar”
19-03-2015 - ”Naturskyddsföreningens nonchalanta hållning till grov rasism”
18-03-2015 - Debatt i lokal-avisa.no
18-03-2015 - Dagsnyttredaksjonen svikter ”Nytt på nytt”
17-03-2015 - Biolog eller bokholder?
17-03-2015 - SNF: ”Grundlösa anklagelser”
17-03-2015 - Agendaforskning på ulven
16-03-2015 - Vargflock tog hund framför familj, Kanada
16-03-2015 - 18 vargar skjutna för förbättrad älgpopulation
14-03-2015 - Negative effekter
13-03-2015 - Hatet mot samer sprider sig
13-03-2015 - MATS, FÖRKLARA FÖR MIN DOTTER VARFÖR DET ÄR DAGS ATT SKJUTA MAMMA
13-03-2015 - Vi venter spent på Tine Sundtoft
12-03-2015 - Respekt for lov og rett
12-03-2015 - Gräsberg om praktexemplet Lisa
12-03-2015 - Rovdyr i Norge
11-03-2015 - Pepperspray som vern mot ulv
11-03-2015 - Rovdyrdebatten og litt til
10-03-2015 - Gräsberg om fenomenet WAS
10-03-2015 - Plass til begge deler
09-03-2015 - Lantbrukare trängd av vargflock, Spanien
09-03-2015 - ”Rasismen flödar bland rovdjurens vänner”
08-03-2015 - UPP OCH NERVÄND HUND, DOVHJORT ELLER VARG?
07-03-2015 - Når en blir mange og mange en
06-03-2015 - Ulven er hverken norsk eller truet
05-03-2015 - Ulv i Østmarka
05-03-2015 - Merkeleg forvalting
03-03-2015 - «Gjeninnføring av ulv er den største trussel mot fremtidig jakt»
03-03-2015 - Økokrim gambler, bordet fanger – og pressen sover
02-03-2015 - Fördubblad vargpopulation i Gävleborgs län
01-03-2015 - Ulvesaken i Østerdalen; «Jeg satt i stolen min foran TV-en og så på Marit Bjørgen da jeg ble pågrepet»

28-02-2015 - Gjør naturen litt villere
27-02-2015 - NRK, Rødhette og Putin
27-02-2015 - «Jegernes innflytelse på dyrelivet bør innsnevres»
22-02-2015 - Ulveproblematikken i Osen
21-02-2015 - Det største rovdyret
18-02-2015 - Video: Varg tar kopplad hund
17-02-2015 - Leseglede, ulv og to skivebom
13-02-2015 - Null tillit til ulveforskningen
13-02-2015 - Inga Ängsteg, Viltskadecenter i debattinlägg
12-02-2015 - «Skjelstad påberoper seg fakta, men det er det lite av»
12-02-2015 - «Å stemple jakta som en snever hobby er drøyt»
11-02-2015 - Verdiskapning
09-02-2015 - Nästan 1 000 nötdjur vargdödade, Ryssland
09-02-2015 - Människor smittade av rabies efter vargangrepp
09-02-2015 - Finskt förslag om skottpengar och andelar i vargrevir
08-02-2015 - MP:s syn på vargar är verklighetsfrånvänt
06-02-2015 - ”Bucht och Romson uppfinner hjulet på nytt”
06-02-2015 - T-shirt med en indian och en varg!
06-02-2015 - Gaupeobservasjoner i Tingvoll
05-02-2015 - Norge er ikke en øy
05-02-2015 - Vargfrågan kräver dialog med direkt berörda
04-02-2015 - Liten eller stor risk for att att hunden dödas av varg?
04-02-2015 - Vargjakten drivs igenom utan ansvarstagande

28-01-2015 - Vargjakten slut i Värmland
28-01-2015 - Länsstyrelsen i möte med vargaktivister?
25-01-2015 - - Det er nok ulv nå
25-01-2015 - Risktagande att fälla 44 vargar
23-01-2015 - Hot och trakasserier skyddar olaglig vargjakt och grova jaktbrott – Journalister och tjänstemän är rädda
22-01-2015 - Fega vargaktivister
20-01-2015 - Miljöorganisation kritisk till nödvändig jakt på varg, Kanada
19-01-2015 - APU lögnens mecka
18-01-2015 - Tre dagars vargjakt
17-01-2015 - JRF-Västmanlands ordförande om vargjakten: Mer politik än juridik
15-01-2015 - En dåres försvalstal
15-01-2015 - Två kvinnor skadade i vargattack, Indien
15-01-2015 - Man omringad av vargflock, förlorade två hundar
14-01-2015 - Sverigedemokraterna vill få snabbt beslut om vargjakt
13-01-2015 - Vargstammens tre faser
11-01-2015 - Med anledning av utebliven licensjakt
10-01-2015 - Licensjakten på varg i Dalarna
09-01-2015 - Ulvefellinga ved Fullsenn
08-01-2015 - Blendrökande tanter i skogen
08-01-2015 - Hvorfor gjøre ulven en bjørnetjeneste?
07-01-2015 - Fot på hovudet respectlöst!
07-01-2015 - Jag hörde hunden Smillas panikskrik