Sparbu og Stod
15 Februar 2004

Red:  Åsmund Ystad
Prod:  Lars Erik Brattås

15 Februar 2004

Svenska Jägareförbundet - en underavdelning till Naturvårdsverket?

Harry Fredriksson

Först ett citat ur "Zoologisk Tidskrift" Nr 1 1985, årg.2,
av Stefan Johansson, Svenska Naturskyddsföreningen, Projekt Varg
(blev inte Projekt Varg nedlagt tidigare än så?):

De åtgärder som Svenska Naturskyddsföreningen anser omedelbart måste vidtas, är att i möjligaste mån undvika jakt på varg innan flera reproducerande vargpar har konstaterats och att ändra jaktstadgans 18 och 19§§ som ger länsstyrelserna och polisen rätt att ge tillstånd till jakt på fridlysta djurarter och rätt att avliva djur som anses vara till obehag för befolkningen eller till men för tamdjursskötseln. Denna rätt bör endast Naturvårdsverket ha. (understrykningen är min egen).

Vem har lyckats med lobbyverksamhet och vad gör Svenska Jägareförbundet?

I Dalarnas Jaktvårdsförbund har antalet styrelseledamöter minskats av kostnadsskäl. Förra året invaldes två "vargspårare (!)" in i styrelsen, varav den ene är känd för att "vända kappan efter vinden snabbare än vinden hinner växla riktning". Ökat förtroende i jägarled?

Verksamhetschefen och tjänstemännen går ut tillsammans med ordföranden och fördömer den folkrörelse som startats under rubriken "Dalaupproret". Ökat förtroende i jägarled?

Alla tycks ställa sin tilltro till vår nya Landshövding och uppfattar henne som den räddande ängeln i vår bygd. Jag hoppas att alla då också hjälper henne i denna fråga. Det gör man effektivast genom att ansluta sig till 100 % i "Dalaupproret". Hon har då stor tyngd i sina argument när hon framlägger saken inför våra beslutsfattare och vi kan snabbare få en situation där sunt förnuft tillåts råda.

Varför väljs "fel" personer till förtroendeuppdrag inom Dalarnas Jaktvårdsförbund? I Nås jaktvårdskrets är bara en av fem jägare med i Förbundet. Finns orsaken här? Är förhållandet det samma i fler kretsar? Finns någon självkritik? Ökat förtroende i jägarled?

Det behövs en nytändning inom Dalarnas Jaktvårdsförbund och då måste man nog göra som idrottsföreningar brukar göra i samma situation - byt ledargestalter!

Det sägs att totala antalet medlemmar i SJF har börjat öka. Finns det ett samband mellan detta och förnyad tillgång till statliga jaktkortsregistret? Ökat förtroende i jägarled?

I Dalsland sitter vargskytten Stig Engdahl och riskerar fängelsestraff för att han följt Djurskyddslagen. Vad gör Svenska Jägareförbundet? Ökat förtroende i jägarled?

Bland den stora allmänheten uppfattas Svenska Jägareförbundet som en myndighet. Detta är beklagligt och förmodligen ett resultat av att Moder Svea har portmonnän varifrån veckopengen årligen delas ut.

Det är omöjligt att samtidigt sitta på två stolar och behålla förtroendet!

Det kanske gick bra innan vargfrågan börjat växa sig stor och nu uppmärksammar problemen. Trovärdigheten bland de förtroendevalda och tjänstemännen kommer att ifrågasättas med alltmer kritiska ögon.

Börja redan nu att lyssna med stort allvar på de medlemmar som finns på gräsrotsnivå!

Lyssna, om möjligt, med ännu större intresse på dem som redan lämnat Förbundet!

 

Leksand 2004-02-15

Harry Fredriksson

Medlem i Svenska Jakt- och Fritidsgruppen
Medlem nr 00123101 i Svenska Jägareförbundet
Medlem nr 37598 i Jägarnas Riksförbund

Adresse:Postboks 40, 7701 Steinkjer
Telefon:975 95 119
Telefaks:74 16 62 36
E-post:aksjonen@rovdyr.org
Hjemmeside:http://www.rovdyr.org