18 juli 2001

Adresse:Postboks 40, 7701 Steinkjer
Telefon:975 95 119
Telefaks:74 16 72 99
E-post:aksjonen@rovdyr.org
Hjemmeside:http://www.rovdyr.org

Likelydende brev til alle partiene som er representert på Stortinget
PARTIETS STANDPUNKT TIL FREMTIDIG NORSK ROVDYRPOLITIKK.
”Folkeaksjonen for en ny rovdyrpolitikk” er en landsomfattende organisasjon under oppbygging som har som formål å få Stortinget til å endre dagens rovdyrpolitikk. Folkeaksjonen er partipolitisk nøytral og uavhengig. Hittil har vi registrertover 3000 betalende medlemmer. Vi samarbeider med alle lag og foreninger i landet som har felles interesse og målsetting, såvel som at vi deltar i samarbeidsforum med tilsvarende svenske organisasjoner.

Folkeaksjonen har positive erfaringer fra vår kontakt med det politiske miljø. Vi ser det som grunnleggende i vårt arbeid å kunne videreføre et godt samarbeide med alle politiske partier for videre drøftinger, og for å få klarlagt partienes standpunkt i spørsmål som er viktig for Folkeaksjonen for en ny rovdyrpolitikk. Dette med hensyn til hvordan vi skal råde våre medlemmer til å forholde seg med tanke på høstens Stortingsvalg, og med hensyn til at valgte representanter vil ha innflytelse på prosessen framover til og med behandlingen av ny Rovdyrmelding innen utgangen av 2003.

Vi har merket oss deres partis formuleringer i valgprogrammet for 2001-2005. Vi lar oss ikke imponere av at partiene ”fristiller” enkelte representanter som målbærer våre syn, men vi vil ta hensyn til disse representanter. Vi ønsker at partiene klargjør sine standpunkter . Folkeaksjonen er spesielt opptatt av at konsekvensene av vedtak i rovdyrpolitikken skal utredes skikkelig og slik bidra til et best mulig beslutningsgrunnlag for fremtidig norsk rovdyrpolitikk.

Vi tillater oss å vedlegge følgende matriale:

- ”Til alle medlemmer av Riksdagen", brev fra Elis Pålsson
- ”Einartsforvaltning eller biologisk mangfald ?" av Klaus Høiland
- ” Biologisk mangfold?” av Ellen Svalheim
- ” Rovdyr og menneske – Hva skjer i Namdalen” fra Folkeaksjonen for en ny rovdyrpolitikk.

Dette er dokumenter som på hver sin måte belyser viktige forhold som vi mener i stor grad er avvist eller oversett av ekspertisen som har utredet- , og politikerne som har vedtatt dagens rovdyrpolitikk. Dette er kunnskap som ikke bør overses i den fremtidige debatten. Vi ønsker at Dere leser vedleggene og gir oss skriftlig svar innen 3. august 2001 på følgende spørsmål:

Hva er Deres partis standpunkt med hensyn på den risiko for mennesker som økte bestander med rovdyr representerer?

Hva er Deres partis standpunkt til forståelsen av biologisk mangfold?

Hva er Deres partis standpunkt til hva som bør gjøres for at alle sider ved framtidas rovdyrpolitikk blir grundig belyst i arbeidet med ny Stortingsmelding om rovdyrpolitikken i kommende valgperiode?

Folkeaksjonen for en ny rovdyrpolitikk har positive erfaringer av kontakt med det politiske miljø. Med ønske om en fortsatt konstruktiv dialog.

 

Vennlig hilsen Folkeaksjonen for en ny rovdyrpolitikk

Ola Stensgård/s/, leder

Åsmund Ystad /s/, sekretær

6 august 2001
Redaktør:  Åsmund Ystad
Produsent:  Lars Erik Brattås