Skjåk
5 august 2001

Adresse:Postboks 40, 7701 Steinkjer
Telefon:975 95 119
Telefaks:74 16 72 99
E-post:aksjonen@rovdyr.org
Hjemmeside:http://www.rovdyr.org

Åpent brev til Miljøvernminister Siri Bjerke:
REGJERINGENS DEFINISJON AV BAGATELLER.
Det vises til avisoppslag i Nationen den 18. Juli d.å.

Deres Statssekretær Stein Lier Hansen gir i ovennevnte avis uttrykk for at ulveangrep er en bagatell, og henviser til at 27 sauer er drept og 100 savnet i Rendalen. Det dreier seg om en eier som lider dette tapet. Dette er intet mindre enn et slag under beltestedet på den det gjelder, og et hån mot en næring som forsøker å utnytte utmarksressursene til en økologisk matproduksjon. Spørsmålet en kan stille seg enda en gang er: Hvor mye skal saueeiere måtte tåle av nedverdigende mobbing fra ulike hold? Fullstendig uakseptabelt blir dette når det kommer fra Departementshold.

Statssekretæren gjør et nummer av at Rendalen er blant de kommunene som nå har minst rovdyrtap til tross for at det i kommunen finnes innslag av alle de store rovdyrartene. Dette kan neppe rettferdiggjøre Statssekretærens utsagn om at det her dreier seg om bagateller. En må huske at tapet det her er snakk om , berører enkeltmennesker som i tillegg til økonomiske tap, også må oppleve den psykiske belastningen det er å vite at egne dyr må igjennom en lidelse- og smerteperiode før livet ebber ut. Så kommer det paradoksale, nemlig at en offentlig tjenestemann med en såpass ansett posisjon som Statssekretær i all offentlighet går ut og strør salt i sårene. Det må være på sin plass å stille Miljøvernministeren følgende spørsmål: Er Statssekretærens utsagn Regjeringens offisielle syn på hva som er bagateller i denne sammenhengen? Folkeaksjonen for en ny rovdyrpolitikk imøteser et offentlig svar.

 

Med hilsen Folkeaksjonen for en ny rovdyrpolitikk

Ola Stensgård/s/, leder

13 august 2001
Redaktør:  Åsmund Ystad
Produsent:  Lars Erik Brattås