Sparbu og Stod
19 oktober 2005

Red:  Åsmund Ystad
Prod:  Lars Erik Brattås

19 oktober 2005

Kjent naturfotograf ber myndighetene gripe inn:
- Rovdyrforsking er dyreplageri

Den kjente filmfotografen Bjørn Brendbakken mener at radiomerking av ulv og andre rovdyr medfører store lidelser for dyra. Nå ber han myndighetene gripe inn og overvåke arbeidet til rovdyrforskerne.

Lars Kristian Steen - lars.steen@nationen.no

Dalholen: Mattilsynets Forsøksdyrutvalg (FDU) behandlet i går en rapport fra Brendbakken der han dokumenterer at radiomerka ulver blant annet blir påført stygge gnagsår og hull i nakkeskinnet fra radiosenderens halsbånd. Naturfotografen fra Dalholen, som leverer filmer både til TV, jakt- og friluftspressen, har i flere år fulgt forskerne tett i deres arbeid med å registrere og merke ville dyr. - Jeg er skremt over måten forskerne jager og behandler ville dyr på.

Jeg mener en kontrollinstans bør på banen så fort som mulig, sier Brendbakken til Nationen. I brevet til FDU, som også er sendt til Dyrevernalliansen og Rådet for dyreetikk, legger Brendbakken fram bilder som viser av Mangenulven, også kalt "Einstein", har skader og sårmerker i halsregionen. Han utelukker heller ikke at et sekskantet hull gjennom ulvens skinn og inn i muskulaturen kan skrive seg fra en mutter eller skrue på innsiden av radiohalsbåndet. "Einstein" veide kun 40 kilo, mot normalvekt på 50 kilo hos en voksen hannulv, da den ble påkjørt og drept i januar 2004.

Lukket miljø

- Det er kjent at kroniske smerter og irritasjoner kan i hindre dyr i næringsinntak, skriver Brendbakken i rapporten. Han framholder videre at det er høyst merkverdig at de nevnte skadene ikke nevnes i obduksjonsrapporten til "Einstein. - Det er vanlig praksis at alle skader og sår nevnes i slike rapporter, påpeker naturfotografen, som nå ber FDU forfølge saka.

- Forskermiljøet er utrolig lukket og samkjørte og svært vanskelig å få innsyn i, påpeker Brendbakken. Han har flere ganger bedt om å få tilsendt obduksjonsrapporter fra andre radiomerka dyr, uten å lykkes.

- Rimelig pris

- Lederen av det norsk/svenske ulveforskerprogrammet, Skandulv, Olof Liberg, avviser kritikken. - Det kan hende at ulvene har et visst ubehag ved radiomerking, men det er kanskje en rimelig pris som en del av ulvene må betale for at hele stammen skal ha en lysere framtid, sier Liberg.

 

Adresse:Postboks 40, 7701 Steinkjer
Telefon:975 95 119
Telefaks:74 16 62 36
E-post:aksjonen@rovdyr.org
Hjemmeside:http://www.rovdyr.org