Les folkeaksjonens blad:
www.ROVDYR.org

1 - 2013

Folkemøte i Halden

Flere bjørner tas ut i vår

Folkeaksjonen på BBC World News

Myteavhengig rovviltforvaltning

Oversikt over årsmøter i lokallagene

2 - 2013

Ny regjering, ny rovdyrpolitikk?

Nye rovdyrsignaler fra Sverige

FNR i stortingsvalgkampen

Politiet, et redskap for særinteresser

Rewilding: værda som leikestove

 

1 - 2012

Kamp om rovviltforliket

Kutt i gaupekvotene

Galskapen vil ingen ende ta

Bli med på folkeaksjonens bjørnejaktkurs
med Hermann Sotkajærvi

Årsmøter i lokallagene

2 - 2012

Effekten av å snakke sant

Rovviltforliket ett år etter

Håp i hengende snøre?

Uttalelser fra landsmøtet i FNR

Evaluering av ulvesonen

3/4 - 2012

- Ulvesoneutvalgets rapport
- Varg versus ulv
- Felles Skandinavisk forvaltning
- Andreas Skartveit: Debattimport
- Rovdyrproblematikken i Nordland
- For mange rovdyr eller for mange rein?
- Surrogatulv i reinbeiteland
- Det tause flertallet

 

1 - 2011

Møte på bakrommet - Venstre gikk rett i rovdyrfella

Men Galven-tispa var ikke død

Folkeaksjonen på nettmøte

La bygdene leve, Jens! - om å styre med vet

2 - 2011

Stortinget forhandler om nytt rovdyrforlik

Genetikk, det e fali det

Sverige må doble ulvestammen

Intervju med Ivar Mysterud

3 - 2011

Selvfølgelig skal vi jakte utrydningstruet ulv

Rovdyrforliket ord for ord

- Neste gang, da smeller det!

Andreas Skartveit: Å spreia makta

4 - 2011

Ulven er et oljeprodukt

Innavlshysteri uten troverdighet

Straffer flinke jervjegere

Kongeørna skal få boltre seg fritt

Samisk reindrift, når rovdyrene får fritt spillerom

 

1 - 2010

Vådeskudd fra Naturvernforbundet

Revirmarkering fra MD

Fant ny helnorsk ulveflokk i Østfold

Hull i gjerdet

2/3 - 2010

Soria Moria 2 - håp eller mareritt

Åtte måter å sette ut ulv i Sverige

Der argumenter slutter, begynner genetikken

Naturindeks for ekstremister

4 - 2010

Overlater bjørn og ulv til Stortinget

Med ryggen mot Sverige og hodet i sanden

Reindriften blir ikke trodd

Ingen på Stortinget snakker pent om rovdyra

 

1 - 2009

Levedyktige bestander: De vanskelige ordene

Farvel rovviltsenter - velkommen ulv

Regjeringen feilinformerer Stortinget

Matgilde eller hungersnød i nord

2 - 2009

Beretningen om et varslet mord

Sverige får ny rovdyrforvaltning

Rødlister og biologisk mangfold

Om rovdyr i partienes stortingsvalgprogrammer

3 - 2009

En halv ny stortingsmelding om rovdyrpolitikken

Soria Moria II om rovdyr

Ut med Folkeaksjonen - inn med seg selv

Fulle hus på Folkeak sjonens møter

4 - 2009

MD vil ut og diskutere rovdyrpolitikk

Krafttak for gaupejakt i Midt-Norge

På gaupejaktkurs i Nordland

Rovdyrpolitikken trygt plantet i løse luften

 

1 - 2008

Nye tiltak fra regjeringen

Oversikt over medlemmer i rovviltnemdene

Bjørnefrykt dokumentert

Fakkeltog for ny rovdyrpolitikk

Elverumsoppropet

2 - 2008

Ny nødvergerett

Staten vil belønne rovdyrjegere som bommer

Folkeaksjonen på bjørnejakt i Sverige

Forventer ulverekord i 2008

3/4 - 2008

Folkeaksjonen og Statsbudsjettet

Brev om nødverge til Storting og Regjering

Rovdyrgjerder skaper nye konflikter

Jerven fjerner kadaver på 1-2-3

 

1 - 2007

Fakta om rovdyr samlet i en ny nettportal

Gaupejakta er godt igang

Vil utvikle sporhunder for effektiv bjørnejakt

Årsmøter i lokallaga

2 - 2007

Respektløs nødvergepolitikk

Fortsatt minimumsmål

Kampen om beiteretten tilspisses

Kulturlandskapet - Norges sjel

3/4 - 2007

Ny million til Folkeaksjonen

Utredning om framtidig svensk rovdyrforvaltning

Lov om dyrevelferd sikrer rovdyra forkjørsrett

Ikke rør rovviltforliket mitt

 

1 - 2006

Geografisk differensiering
av livskvalitet og rettigheter

Dumskapens allianse

Ny regjering - gammel rovdyrpolitikk

Alt om rovdyrnemdene - på nett

2/3 - 2006

1.000.000 kroner til Folkeaksjonen

Skadedyr lever trygd

Naturvernere tapte ulverettsak

Seier for beiteretten i Høyesterett

4 - 2006

Innavlet ulv lever i beste velgående

Utvidet nødrett er ingen trussel mot rovdyra

Rovdyr er dømt til et evig liv på den norska rødlista

Årsmøter i lokallagene

 

1 - 2005

Landsmøtet 2005

Folkeaksjonen får støtte fra DN

Folkeaksjonens superverver

Ulvevenner i solnedgang

 

1 - 2004

Ny ledelse i Folkeaksjonen

Rovdyr på helsa løs

Stortingsmeld 15 - Om rovdyr i norsk natur

Å lyve om rovdyr

2 - 2004

Rovviltmelding for de neste 10 år

NRK og jakta på ulvejegerne

EU og Habitatdirektivet

En vekker til Stortinget

3 - 2004

Ny forskrift om forvaltning av rovdyr

Rovdyr og rettsvesenet

Folkeaksjonens superserver

Bygdefolk og naturvern

4 - 2004

Forskrift i strid med Stortinget

Vil ikke leve med ulv

Miljøorganisasjonene budsjettvinnere

Rovdyrsurr fra biologer i Trondheim

Bjørnen dreper mennesker

 

1 - 2003

Inspill til ny stortingsmelding

Rosa snur opp ned på rovdyrpolitikken

Rovdyr eller biologisk mangfold?

Stortinget og Bernkonvensjonen

2 - 2003

Et brev til stortingets energi- og miljøkomite

Erik Lykke om Bernkonvensjonen

En bjørn for hvert sauebruk i Lierne

Jerven i Sør-Norge

3 - 2003

Miljøverdep kjøper demokrati

Folkemøter om rovdyrpolitikken

Rovdyr - en flik av det biologiske mangvoldet

Ulveforvaltningen fra skanse til skanse