04 juni 2002

Vi lar oss styre av smarte rovdyrforvaltere.

De vet som byråkrater at lokaldemokratiet er på ett lavmål,

derfor kan de leke seg med opinionen.

 

 

Av Arne H. Bakkestuen, Gausdal

Blant Gudbrandsdalens folkevalgte, er det kun to ordførere som har tatt til motmæle : Gunnar Tore Stenseng og Rune Øygard. Roviltbyråkratene har forstått at de har mer enn nok andre oppgaver, så de kjører frem og tausheten senker seg mellom hver gang ulven dreper.

Hvor er de andre ordførerne i Gudbrandsdalen ? Bør dere ikke snart ta ett møte og legge frem en slagplan om hva vi skal bruke utmarka til. Flertallet av folket er i mot det som skjer og de folkevalgte har ett særlig ansvar for å få frem innbyggernes syn. Det er med ett slik håp at dere er valg ! Se på andre bygder som sliter med samme problem, ordførerne der har vist ansvar . Det ser ut som om det er på tide med direkte valg av ordfører !

Ulven har nå i en to årsperiode vandret rundt i Gudbrandsdalen . SNO, NINA og andre gir ikke mer informasjon en det som tvinges frem. Jeg antar at par dannelse av ulv har skjedd, det er for mange som har sett to ulver samtidig . Enkelt ulver har vært i område og den observeres stadig oftere. Dette kan bety at vi i neste fem års periode kan ha minst to revirhevdende ulvepar fra Nordberg og Bjorli i nord til Lillehammer i Sør. Da er det slutt på den tradisjonelle bruk av utmarka. En av mulighetene til å hindre dette er at våre ordførere tar tak i dette og levendegjør demokratiet, skaffer penger og setter på folk til å hindre denne utvikling som nå skjer. Det vil også ha en moral effekt å være en hjelpende hånd for andre som også ønsker og bidra i den kampen som nå foregår.
Hvis hver kommune i Gudbrandsdalen bevilger kr. 10 000.- til skuddpremie på den ulven det nå er fellingstillatelse , så kommer dere billig ut av jakta, men gjør det nå og bruk pengene til skuddpremie. Jeg tror at jegerne tar jakta gratis, skuddpremien er bare ment som en kontroll på at ulv er felt.

Fellingsvedtaket av ulven som drepte sauer i Gausdal er 90 % falsum. Alle som har drevet med jakt, vet at sjansen for å felle denne ulven er mindre en 10 % slik dette nå er organisert.
Dette vet også de som har gitt tillatelsen. De kan lene seg smilende tilbake å vite at de berget ulven ved ikke å gi fellingstillatelse mens det var sporsnø.
På snøføre måtte SNO benytte helikopter på Koppang og i Østfold for å kunne få felt dyrene. Selv om alle jegere i Gudbrandsdalen fikk lov til å skyte ulven, ville den sannsynlig vis ikke bli felt.
Hvis denne ulven skal felles, må alle som har løst jegeravgift få lov til å jakte ulv. Slik reglene nå er , har de kjøpt seg fri ved å la noen få ta del i jakta, slik at de som forvalter skal kunne vise til , at det foregår jakt.

Forvalterne er smarte utdannede folk, som driver etterretning , informasjon , slik de har lært hvordan det skal gjøres når det er krig. lokale jegere, bønder er sjanseløse i dette spillet vi nå utsettes for hvis det ikke skapes en lokal og sterk opinionen , som kan samarbeide med tilsvarende i for eksempel Østfold.
Dette er terror mot bygdenorge , slik at vi skal gi opp og vill dyra skal råde grunnen. Rovdyrbyråkratene får penger av miljøverndepartementet til å gjøre denne skittne handlingen mot bygdenorge. Dette er noe politikerne har planlagt, det er tross alt ett flertall på Stortinget som står bak dette. Hvis det ikke er en bevist handling fra Stortinget er det verre en noe annet ,for da vet de ikke hva de gjør.

Opplandsbenken på Stortinget har slik jeg har oppservert det kun Inger Enger fra Senterpartiet som har "talt i mot". Dette betyr at de andre er med å plager sine egne bygder, når de ikke bidrar til å redusere jervebestanden og fjerne ulven i de områder den hindrer bruken av beite og jakt.

Som jeg tidligere har gjord kjent, er det av grunner som det jeg skriver foran at jeg har meldt meg ut av Arbeiderpartiet ett snart 25 år. Jeg har vært tillitsvalgt i AP i såvell lokal lag som kommuneparti. Det er skuffende å se at mange av våre fremste tillitsvalgte ikke forstår det som skjer i bygdenorge.

 

Arne H. Bakkestuen
Gausdal

 

Adresse:Postboks 40, 7701 Steinkjer
Telefon:975 95 119
Telefaks:74 16 62 36
E-post:aksjonen@rovdyr.org
Hjemmeside:http://www.rovdyr.org