9 mars 2001

Adresse:Postboks 40, 7701 Steinkjer
Telefon:975 95 119
Telefaks:74 16 72 99
E-post:aksjonen@rovdyr.org
Hjemmeside:http://www.rovdyr.org

P R E S S E M E L D I N G:
Statens naturoppsyn må få arbeidsro til å gjennomføre ulveuttaket i Østerdalen.

Uttaket av ulveflokken i Atnadalen har vist seg å være en vanskelig oppgave for Statens Naturoppsyn. Nå må de få arbeidsro. Folkeaksjonen for en ny rovdyrpolitikk ber om at det videre arbeidet med uttaket av ulveflokken får skje uten forstyrrelse fra demonstranter.

Norske myndigheter har så langt ikke åpnet for jakt på ulv i Norge. Det er derfor helt feil å sammenligne ulveuttaket med jakt. Uttaket er basert på et lovlig fattet vedtak, som er stadfestet i Namsretten. WWF Norge, Norges Naturvernforbund og Foreningen Våre Rovdyr tapte som kjent denne ankesaken.

Folkeaksjonen for en ny rovdyrpolitikk ber om at organisasjonene som tapte ankesaken i Namsretten tar ansvar og informerer sine medlemmer og eventuelle demonstranter om at ulveuttaket er lovlig.

Med hilsen

Ola Stensgård/s/, leder

Kontakt: Ola Stensgård tlf. 61 21 30 59

9 mars 2001
Redaktør:  Åsmund Ystad
Produsent:  Lars Erik Brattås