FOLKEAKSJONEN NY ROVDYRPOLITIKK MED OPPROP TIL STORTINGET

Tirsdag 4. mai kl 14:00 har FNR avtale med stortingspresidenten om møte på hans kontor. Anledningen er å overlevere et opprop til stortingspresidenten og samtlige stortingsrepresentanter i anledning behandlingen av St.meld. nr 15 (2003/2004) Rovvilt i norsk natur.

Samtidig overrekkes et symbol i form av et reisevekkeur med påskriften "Våkn opp, Bygde-Norge trenger deg ! www.rovdyr.org"

Det er Akershus fylkeslag som foretar overleveringen av oppropet på vegne av FNR med følgende representanter: Olaug Fostås (foran til venstre), Jorunn Libråten (til høyre) og Kåre Holmen

FNR pakker opprop og vekkeur til 165 stortingsrepresentanter

Reisevekkeuret som skal minne stortingsrepresentantene på sitt ansvar for Bygde-Norge

 

 

Til Stortingspresidenten og alle Stortingsrepresentanter
Aurskog, 4. mai 2004.

 

OPPROP - ROVVILT I NORSK NATUR !

På vegne av Folkeaksjonen ny rovdyrpolitikk vil Akershus fylkeslag få overlevere dette reisevekkeuret som et symbol og en oppfordring i.f.m. behandlingen av St.meld. nr.15 (2003 - 2004).

Vi ber Stortingspresidenten fordele et eksemplar av dette oppropet, samt et ur, til samtlige Stortingsrepresentanter.

Et nytt reisevekkeur burde være en nyttig ting å ha med seg for travle stortingsrepresentanter, samtidig som at inskripsjonen burde minne den enkelte på det tunge ansvaret som hviler på dere som våre representanter.

Inskripsjonen sier; Våkn opp, Bygde-Norge trenger deg!

Vi håper med dette at den enkelte Stortingsrepresentant tenker gjennom alle viktige sider ved denne saken. Vi ber dere ta ansvar for å få til et vedtak som bygger på kunnskap og vilje til å prioritere kultur og bygdefolks livskvalitet foran strengt vern av store rovdyr, som lokalt utgjør marginale deler av meget livskraftige bestander.

Husk at dere i denne saken skal ta avgjørelser som betyr mye for landsbygdens befolkning og den oppvoksende slekt i fremtiden, samtidig som de har ubetydelige konsekvenser for de som ikke har rovdyr i sine nære omgivelser.

La rovdyrbestandene bli minst mulige, til minst mulig plage for alle de som bor i, har sin næring i eller er avhengig å kunne bruke utmarka til rekreasjon.

Stortingsmeldingen slik den er framlagt vil virke direkte ødeleggende for en positiv utvikling i store deler av Bygde-Norge.

Med ærbødig hilsen, for FNR

Kåre Holmen