INNKALLING TIL ÅRSMØTE I FOLKEAKSJONEN NY ROVDYRPOLITIKK

 

Sted: Bjørns Kro, Lillehammer

Tid: Lørdag 31. januar 2004 Kl. 11.00

 

Kl. 11.00  - 13.10: Åpent møte med presentasjon av Regjeringens nye rovviltmelding.

 

Kl. 11.00:        Presentasjon av Stortingsmelding nr. 15 2003-04: Rovvilt i Norsk natur.

Øyvind Holm, seniorrådgiver i Miljøverndepartementet og koordinator for arbeidet med rovviltmeldingen.

 

Kl. 11.45:        Kommentarer v/ Folkeaksjonen ny rovdyrpolitikk.

 

Kl. 12.00:        Spørsmål og diskusjon.

 

Kl. 12.50:        Rovviltpolitikken i et samfunnsperspektiv.

                        Knut Korsæth, tidligere Fylkesmann i Oppland.

 

Kl. 13.10:        Lunsj

 

Kl. 14.00:       Årsmøtesaker.

 

Sak 1: Åpning av årsmøtet

Sak 2: Godkjenning av innkalling og sakliste

Sak 3: Konstituering

Sak 4: Orientering ved lederen

Sak 5: Orientering ved sekretæren

Sak 6: Styrets årsberetning

Sak 7: Regnskap for 2002 og 2003

Sak 8: Innkomne forslag

Sak 9: Valg

Sak 10: Fastsettelse av årskontingent

Sak 11: Eventuelle uttalelser fra årsmøtet

Sak 12: Åpen post

 

 

Slutt. kl 1700

 

Ola Stensgård  /s/, leder                                                                     Åsmund Ystad/s/, sekretær