Sparbu og Stod
04 September 2003

Red:  Åsmund Ystad
Prod:  Lars Erik Brattås

04 September 2003

Rovdyrdebatten fortsatt levende

STIKLESTAD: Rovdyrdebatten i Nord-Trøndelag er fortsatt høyst levende, og det er klare motsetninger mellom de ulike aktørene. De politiske partiene bekreftet under folkemøtet om rovdyrpolitikk på Stiklestad i går kveld at det er stor uenighet om virkemidlene i rovdyrforvaltningen.


ERLING KOLDAAS


FASTLÅST: Klare meninger og like klare motsetninger i rovdyrdebatten. Her er fire av aktørene på Stiklestad i går kveld: F.V. Frps Robert Eriksson, Per Flatberg rra Naturvernforbundet i N-T, John Helge Inderdal fra Lierne og Sps Vigdis Hjulstad Belbo. [Foto: Erling Koldaas]

I løpet av senhøsten skal Miljødepartementet fremlegge en ny stortingsmelding om rovdyrpolitikken for Stortingsmelding. Det er knyttet stor spenning til hvilke anbefalinger som vil ligge fra Regjeringen i denne meldingen, men det er få som tror det vil komme forslag om de helt store endringer i forhold til dagens rovdyrpolitikk.

Det er imidlertid liten tvil om at mange politikere i Nord-Trøndelag har fått nok av dagens kjerneområder. Robert Eriksson fra Fremskrittspartiet, Vigdis Hjulstad Belbo fra Senterpartiet og Sosialistisk Venstrepartis Inge Staldvik sto i tur og orden frem og erklærte at kjerneområdene må avvikles i forbindelse med behandlingen av den nye rovdyrmeldingen. Venstres André Skjelstad og Høyres Gunnar Viken uttrykte også skepsis til dagens forvaltning av de store rovdyrene, og Lierne-ordfører Arnodd Lillemark kom med en klar oppfordring til Høyres listetopp i Nord-Trøndelag ved det kommende fylkestingsvalget: ? Ta deg en tur over fjorden og gi noen gode råd til din partifelle Børge Brende, for han har helt andre meninger om disse spørsmålene.

 

Kraftsalve fra Lierne

John Helge Inderdal, slagkraftig bedriftsleder fra Lierne, benyttet anledningen til å ta et kraftig oppgjør med forvaltningen. ? Det er ikke lenger snakk om forholdet mellom husdyr og rovdyr, men mellom rovdyr og mennesker, fremholdt han. Forvaltningen fastslår at det bare er to reproduserende binner i Lierne, men vi som bor og lever her vet at det er seks stykker bare i den sørlige delen av Sørli. Inderdal tegnet et bilde av uhygge og usikkerhet, og han tok sterkt avstand fra det han karakteriserte som forsøksvirksomhet med folk og høyst levende rovdyr.

 

Ap står fast

Stortingsrepresentant Aud Gaundal representerte Arbeiderpartiet i politikerpanelet, og hun var relativt sikker på at hennes parti vil holde fast på ordningen med kjerneområder for bjørn og ulv. Hennes stortingskollega Arne Lyngstad fra Kr.F var ikke like klar i sin tale, men han poengterte at det er en utfordring å takle de sosiale dimensjonene og konsekvensene av rovdyrforvaltningen.

Folkeaksjonen ny rovdyrpolitikk fikk mye skryt for opplegget rundt folkemøtet på Stiklestad. Den første delen av kvelden var viet forskere og forvaltere fra NINA/NIKU og Direktoratet for Naturforvaltning i Trondheim, og overlege Eystein Stordal ved Sykehuset Namsos kom med tankevekkende innspill om hvordan folks mentale helse påvirkes av det å bo midt inne i et kjerneområde for bjørn.

Innledninger fra kvartetten i ekspertpanelet og de sju politikerne var både korte og konsise, og utløste engasjement fra et nær fullsatt møtelokale.

Adresse:Postboks 40, 7701 Steinkjer
Telefon:975 95 119
Telefaks:74 16 62 36
E-post:aksjonen@rovdyr.org
Hjemmeside:http://www.rovdyr.org