Sparbu og Stod
12 august 2005

Red:  Åsmund Ystad
Prod:  Lars Erik Brattås

12 august 2005

Uttalelse fra Folkeaksjonens lokallag i Nord-Trøndelag

Omkamp om rovdyrpolitikken!

Folkeaksjon ny rovdyrpolitikk - Nord-Trøndelag, registrerer med glede forslaget om omkamp om rovdyrpolitikken etter valget 12 September. Dette er et viktig forslag for å få synliggjort hvem som vil gjøre noe og hvem som bare vil prate.

Vi registrerer at flere førstekandidater fisker rovdyrstemmer ved å signalisere noe annet en det partiet står for.

Fraflytting og igjengroing er resultatet av dagens rovdyrpolitikk. Både sau og reindriftsnæringen i Nord-Trøndelag er vingeklippet og kan ikke foreta seg noe annet en å slutte.

Det er viktig at folk ikke lar avmakta styre og blir passiv tilskuer til utviklinga, og trur at rovdyrpolitikken ikke er noe å gjøre med. Selvfølgelig er det noe å gjøre. Demokratiet fungerer slik at vi alle har mulighet til å påvirke gjennom valg, og det er 12 September vi har muligheten. Neste gang er om fire år. Men da er det for sent for mange bønder og reineiere.

Bjørn på Høylandet, Ovehalla og Namsos, gaupe og jerv over hele fylket. Med det er rovdyrfronten på tur vestover, og det er en naturlig utvikling etter at Lierne snart er ferdig omstilt fra sau til rovdyr. Det hjelper ikke med nye forvaltningstiltak all den tid at Stortinget har bestemt at vi må ha mer rovdyr. Tre ganger så mye bjørn slik Stortinget har bestemt fører til flere konflikter. Utviklinga går mot et rovdyrreservat på østsiden av E6 gjennom hele fylket fra Meråker i sør til Namsskogan/ Røyrvik i nord. Det er bare en måte å redde busetting og næringsliv i dette område på, det må bli færre rovdyr. Og da må vi få en omkamp om rovdyrpolitikken i Stortinget etter stortingsvalget.

For Styret: Einar Almaas, leder

Adresse:Postboks 40, 7701 Steinkjer
Telefon:975 95 119
Telefaks:74 16 62 36
E-post:aksjonen@rovdyr.org
Hjemmeside:http://www.rovdyr.org