Sparbu og Stod
03 april 2006

Red:  Åsmund Ystad
Prod:  Lars Erik Brattås

03 april 2006

Frykter rovdyrene

Folkeaksjonen ny rovdyrpolitikks årsmøte i Trysil er bekymret over konsentrasjonen av rovdyr i regionen. I 2006 blir flere og mer aktive medlemmer hovedsatsinga.

INGEBORG SCHEVE

Trysillaget i Folkeaksjonen ny rovdyrpolitikk er spesielt bekymret over rovdyrtrykket i regionen og de ringvirkningene det store trykket har ikke bare på de som har dyr på utmarksbeite. Derfor vil laget prioritere satsing på flere og mer aktive medlemmer framover, sier leder Bjørn Skåret. Jaktfrykt - Jakta blir dårligere når det er mange rovdyr, sier Håkon Heggbrenna. Han frykter at dersom rovdyrtrykket i regionen blir for stort, vil de berørte gjøre som innbyggere i totalitære samfunn, nemlig reise seg og ta skjeen i egen hånd.

Men daglig leder i Folkeaksjonen Åsmund Ystad, som var gjest på årsmøtet, er ikke like bekymret. Han tror skogbrukerne vil stå på folkeaksjonens side. - Dette kommer opp annethvert år. Skogbruket vil ha mindre elg, og det gir mindre ulv, for det er ingen som tør ta til ordet for å avlive den norske elgjakta, beroliger han.

 

Hardest rammet

I forhold til regjeringens rovdyrpolitikk mener lokallaget at Trysilregionen er det området sør for Dovre som kommer dårligs ut. Laget føler at forutsetningen Energi- og miljøkomiteen la til grunn for miljødepartementets fordeling av nasjonale rovdyrbestander, nemlig at det samlede trykket av rovdyr ikke skal øke i de regioner der det er mye fra før, ikke er blitt ivaretatt.

Slik Ystad ser det, er hovedproblemet med konsentrasjon av rovdyr at det gir et høyt konfliktnivå, og at den politiske forvaltningen kommer på kant med lokalbefolkningen, samt at slik konsentrasjon strir mot dyras biologi. Penger til nettsted Ystad kunne også glede tryslingene med nyheten om at departementet har vedtatt å støtte folkeaksjonen med 250.000 kroner for å drive nettstedet www.rovdyr.org. nettstedet er et forum for rovdyrrelaterte temaer, både for og imot rovdyr.

- Informasjon er vårt beste våpen, sier Ole P. Skaaret, som er glad for at det gis støtte til et upartisk organ.

Adresse:Postboks 40, 7701 Steinkjer
Telefon:975 95 119
Telefaks:74 16 62 36
E-post:aksjonen@rovdyr.org
Hjemmeside:http://www.rovdyr.org