Sparbu og Stod
13 Desember 2004

Red:  Åsmund Ystad
Prod:  Lars Erik Brattås

13 Desember 2004

Uttalelse fra Folkeaksjonen ny rovdyrpolitikk sitt lokallag på Lillehammer

Rovdyrbygdene kastet ut av rovviltnemnda

Opplands mest rovdyrutsatte bygder, Gudbrandsdalen og Valdres, er ikke representert i den nye rovviltnemnda for Oppland fylke som nå heter Rovviltregion 3 og er avgrenset til bare dette fylket. Rovdyrbyråkratene i Miljødepartementet (MD) brukte til fulle sin makt til selv å gjøre om fylkestingenes forslag på medlemmer i de nye rovviltnemndene, da MD 10. desember gjorde kjent oppnevnelsen av de nye nemndene. En makt MD lykkes å skaffet seg ved å få dette gjennom i rovviltmeldingen til Stortinget sist vår.

60 prosent - 3 av totalt 5 representanter - forslått av Oppland Fylkesting ville ikke MD ha. De tre som MD plukket vekk var alle representanter fra rovdyrutsatte bygder; Erik S. Winther, AP, Ringebu, Inga Norderhus, SV, Sel, Jehans Storvik, AP, Vågå. I stedet har MD oppnevnt Aksel Hagen, SV, Lillehammer, Reidun Gravdahl, AP, Vestre Toten og Harald Westby, Høyre, Gran. Erik Winther - mangeårig fjelloppsynsmann og den forvaltningsfaglige mest erfarne og kanskje mest hardtslående kandidaten - plasserte MD som varamedlem sammen med Anne Marie Jøranli, Krf, Øyer.

MD har rett og slett overkjørt Oppland Fylkesting og kastet rovdyrdistriktenes representanter ut av rovviltnemnda til fordel for representanter fra de områdene som knapt nok har problemer med rovdyr. Til den oppnevnte rovviltnemndas disfavør - særlig MD's tre håndplukkede representanter - sier seniorrådgiver Øyvind Holm, at kunnskap om rovdyrproblematikk trenger utvalgsmedlemmene ikke ha. Fylkets miljøvernavdelingen skal stå for de faglige råd. Det Holm i realiteten må mene er at det er ikke ønskelig at nemndmedlemmene har annen kunnskap om rovdyr enn hva miljøbyråkratene til en hver tid lar medlemmene få vite. Vi skjønner det er en smart oppskrift på å få politikerne til å danse etter byråkratiets pipe. Men hvem er det da som styrer statsmakta - byråkratiet eller folket gjennom sine folkevalgte?

Dette er skinndemokrati. Slik sparker MD bein for Stortingets uttalte intensjoner om mer lokal innflytelse på rovdyrpolitikken. Hva har fylkestingsrepresentantene og særlig representantene i den nyoppnevnte rovviltnemnda, tenk å gjøre med dette? Velgerne venter.

 

Styret i Lillehammer lokallag, Folkeaksjonen ny rovdyrpolitikk
Mathias Finsveen
Astrid Wigenstad
Arve Rolstad
Magne Gutsveen
Arnt Orskaug

Adresse:Postboks 40, 7701 Steinkjer
Telefon:975 95 119
Telefaks:74 16 62 36
E-post:aksjonen@rovdyr.org
Hjemmeside:http://www.rovdyr.org