Sparbu og Stod
16 august 2005

Red:  Åsmund Ystad
Prod:  Lars Erik Brattås

16 august 2005

PRESSEMELDING

INVITERER DE RØD/GRØNNE TIL OMKAMP I ROVDYRPOLITIKKEN!

Fra: Robert Eriksson – 1 kandidat for Fremskrittspartiet

1. Kandidat for Fremskrittspartiet, Robert Eriksson, registrerer med interesse den verbale knuffingen mellom SV`s Inge Ryan og Senterpartiet når det gjelder rovdyrpolitikken. Eriksson synes det mildt sagt er politisk interessant at Ryan nå har skiftet standpunkt på dette politiske feltet.

Jeg synes det er gledelig at, Inge Ryan, har fått opp øynene og ser realitetene og konsekvensene av sin egen og SV`s mislykkede rovdyrpolitikk. Jeg håper så inderlig vel at Ryan mener dette og at det ikke bare er full fresing av valgflesk, sier Eriksson.

Eriksson vil minne om at det var SV og Arbeiderpartiet som stod i bresjen for å vedta dagens rovdyrpolitikk der man blant annet gikk inn for en tredobling av bjørnestammen.

Det paradoksale er jo at Senterpartiet, som er et parti som har stått på samme linje som Fremskrittspartiet i dette spørsmålet, på død og liv vil inn i regjering sammen med SV og AP. Etter mitt skjønn er jo dette det samme som å kaste sin egen rovdyrpolitikk over bord til fordel for ren regjeringsprostitusjon, uttaler Eriksson.

En rødgrønn regjering der AP og SV vil være de største og mest dominerende partiene er det jo lett og se hvem som vil være tungen på vektskålen når rovdyrpolitikken skal utformes. Eriksson håper derfor på et klart og entydig svar på om Senterpartiet vil sette absolutte krav i denne saken, så fremt det skulle bli et rødgrønt flertall.

Skulle de nordtrønderske velgerne stemme meg inn på stortinget ved høstens valg, vil jeg kreve omkamp i rovdyrpolitikken ved å fremme et privat forslag om at rovdyrpolitikken tas opp til ny behandling i Stortinget, sier Eriksson.

Jeg inviterer derfor allerede nå fylkets representanter fra AP, SV og SP til å bli med på det samme. Her kan vi virkelig sette dagsorden og gå sammen om å lage en ny rovdyrpolitikk med utgangspunkt i blant annet de forholdene vi har i Nord-Trøndelag, sier Eriksson.

Her forventer jeg ærlige og positive svar og ikke bare fagre valgløfter som er glemt så fort de drar stortingskortet gjennom kortleseren for å logge seg på som representanter for nye fire år. Selv om jeg er noe tvilende til at de vil i møtekomme meg så håper jeg at min tvil er ubegrunnet. Men for å være sikker så vil et sterkt FrP i en borgelig regjeringskonstellasjon være det beste virkemiddel for en ny og bedre rovdyrpolitikk, avslutter Eriksson.

 

For ytterligere kommentarer kontakt undertegnede på tlf 95068797

Adresse:Postboks 40, 7701 Steinkjer
Telefon:975 95 119
Telefaks:74 16 62 36
E-post:aksjonen@rovdyr.org
Hjemmeside:http://www.rovdyr.org