7 februar 2001

 

P R E S S E M E L D I N G:
Feigt vedtak om ulvefelling.

 

Motstanden mot felling av ulveflokkene i Østerdalen er et bestillingsverk fra Miljøverndepartementet og Direktoratet for Naturforvaltning (DN). Gjennom et nært samarbeid med WWF og andre miljøorganisasjoner skaffer forvaltningen seg handlingsrom slik at den kan vri seg unna ansvaret for å gjennomføre tidligere lovnader og egne vedtak.

Regjeringen vedtok 3 dager før fellingsvedtaket en sone der ulv i et kontrollert og begrenset omfang skal tillates å etablere seg i par og familiegrupper. Begge flokkene i Østerdalen ligger utenfor dette området. Dette gjør vedtaket meningsløst og er et godt eksempel på at Regjeringen i rovdyrpolitikken ikke er villig til å forholde seg til vanlige demokratiske spilleregler. I denne saken er det ikke en gang vilje til å ta konsekvensene av egne vedtak.

Stor motstand mot den planlagte fellingen , og spesielt forholdet til svenske myndigheter, blir nå brukt som argument for å gå vekk fra de opprinnelige planene. Folkeaksjonen for en ny rovdyrpolitikk har registrert at ledelsen i Miljøverndepartementet inntil for kort tid siden har vært krystallklar på at den norske forvaltningen hadde full rett til å gjennomføre den planlagte fellingen ut fra avtalen om ulveforvaltning som Norge og Sverige skrev under i 1998. Vedtaket om å felle kun en av flokkene viser at Miljøverndepartementet nå plutselig har lagt seg flat for svenskenes innsigelser.

DN sendte i fjor høst ut forhåndsvarsel om felling av begge ulveflokkene i Østerdalen. Både Atnadalsflokken og Koppangsflokken skulle tas ut. Direktoratets opplegg for prosessen fra forhåndsvarsel og fram til vedtaket har tydelig hatt som mål å få flest mulig motstandere på banen. DN og Miljøverndepartementet har hele tiden spilt sine kort slik at en har fått mest mulig negativ oppmerksomhet internasjonalt. Strategien har vært klar. WWF Norge har vært en sentral aktør i dette spillet, og den lange prosessen gjorde det mulig for WWF Norge å organisere stor motstand gjennom sitt internasjonale nettverk med ressurssterke og høyst tvilsomme forbindelser.

Det hele blir ikke bedre av at Miljøverndepartementet har vedtatt at WWF Norge fra i år av skal få 200.000 kroner i driftsstøtte, og at statssekretær i Miljøverndepartementet, Stein Lier Hansen sitter i hovedstyret for WWF Norge. Statssekretær Lier-Hansen er således en sentral aktør både i forvaltningen og i miljøorganisasjonenes hemningsløse hets av bønder og bygdefolk og alle andre som ikke vil sitte stille og se på at dagens rovdyrpolitikk er i ferd med å komme helt ut av kontroll.

Folkeaksjonen for en ny rovdyrpolitikk ber Regjeringen rydde opp og omgjøre fellingsvedtaket til å gjelde begge ulveflokkene i Østerdalen. Vi mener det er utrolig feigt at norske myndigheter i rovdyrpolitikken prøver alt det en kan for å redusere egen makt og myndighet ved å vise til utenlandske protester. Dette er useriøs forvaltning.

Med hilsen Folkeaksjonen for en ny rovdyrpolitikk

 

Ola Stensgård/s/ leder

Åsmund Ystad/s/, sekr

 

Kontakt:

Ola Stensgård 61 21 30 59

Knut Olav Haugland 62 46 45 71