31 Desember 2012

Oppslag 2012

201520142013201220112010200920082007200620052004200320022001

Rovdyr nr. 3-4 Desember 2012

- Ulvesoneutvalgets rapport
- Varg versus ulv
- Felles Skandinavisk forvaltning
- Andreas Skartveit: Debattimport
- Rovdyrproblematikken i Nordland
- For mange rovdyr eller for mange rein?
- Surrogatulv i reinbeiteland
- Det tause flertallet

Les flere medlemsblad

30.11.2012
Debattimport

Kommentar av Andreas Skartveit, etter ulvedebatt i NRK.
Les kommentaren her: Debattimport

« Brutal norsk ulvepolitikk ødelegger Norges internasjonale rykte»
var budskapet i NRK Aktuelt 22. november 2012.

Se debatten her: NRK2 Aktuelt

20.11.2012
Samling i bånn for ulven

25 nordiske miljøorganisasjoner frykter for ulvens framtid i Norge og har skrevet brev til statsministrene i Norge, Sverige og Finland med krav om plan for forvaltning av ulv på Fennoskandisk nivå.

Folkeaksjonen ny rovdyrpolitikk sier velkommen etter. De som i over to tiår har strittet hardt imot et Fennoskandisk perspektiv på rovdyrforvaltning i Norge, er nettopp miljøorganisasjonene. Nå setter de sin lit til at et Fennoskandisk perspektiv skal styrke ulvens stilling i Norge. Sjelden har 25 miljøorganisasjoner tatt mer feil!

Naturvernforbundet: Krafttak for ulven
WWF Norge: Les hele brevet her til statsministrene her
Les kommentar fra Folkeaksjonen ny rovdyrpolitikk

19.10.2012
Sverige skal vedta nytt bestandsmål for ulv

Naturvårdsverket: Ingen lisensjakt før Sverige har 380 ulver
Regjeringen: Målet er 180 ulver
Les rapport fra Naturvårdsverket her:
Svensk Jakt: Varggenetik bluffen avslöjad!

15.10.2012
Ulvesoneutvalgets rapport til Miljøverndepartementet

Utvalg for evaluering av ulvesona: Rapport til Miljøverndepartementet: "Evaluering av ulvesona"
NRK Hedmark og Oppland: Vil beholde ulvesona
Nationen: Folkeaksjonen ny rovdyrpolitikk: - Ulvesoneutvalget tar ikke folk som lever innenfor sonen på alvor

10.10.2012
Nasjonal konferanse om rovvilt, beitedyr og samfunn

Fortsatt ledige plasser

29. - 30. oktober 2012 på Scandic Hotel, Hamar

Mer info og program her

27.06.2012
Evaluering av ulvesonen

Utvalget som er nedsatt av Miljøverndepartementet til å evaluere ulvesonen, arrangerte erfaringskonferanse på Gardermoen 25. juni 2012.

Les innlegg fra Folkeaksjonen ny rovdyrpolitikk her
Nationen: Både rovdyrmotstandere og rovdyrtilhengere kritiserer ulvesonen
Ulvesoneutvalgets hjemmeside
Program og invitasjon til seminar

14.06.2012
Stortinget har vedtatt nødverge for hund

I lov 19. juni 2009 nr. 100 om forvaltning av naturens mangfold skal § 17 annet ledd lyde:
«Vilt kan avlives når det må anses påkrevd for å fjerne en aktuell og betydelig fare for skade på person. Eieren, eller en som opptrer på vegne av eieren, kan avlive vilt under direkte angrep på bufe, tamrein, gris, hund og fjørfe.»

Les lovvedtaket her

Miljøverndepartementet: Utvidet adgang til å felle vilt i nødverge fra 1. juli

13.04.2012
På jakt etter bjørnen med Hermann Sotkajærvi

 
5 foredrag i Nordland 19. - 24. april

Mer Informasjon og påmelding her(pdf)
Sagnomsust jeger forteller Helgeland Arbeiderblad

Les mer under om foredrag i Selbu og Tynset 17. og 18. april.

10.04.2012
Nye foredrag om bjørn og bjørnejakt med Hermann Sotkajærvi

 
Hyttvang forsamlingshus i Selbu, tirsdag 17. april 2012, kl. 19 - 22
Påmelding innen 16. april, send sms med navn og deltager til Odd Jarle Lien tlf. 950 72 313 eller Åsmund Ystad tlf. 975 95 119

Tynset skytterhus i Tynset, onsdag 18. april 2012, kl. 19-22
Påmelding innen 17. april, send sms med navn og deltager til Harald Enge tlf. 950 88 892, eller Knut Persvingelen tlf. 416 81 697, eller Trond Randmæl tlf. 905 94 244

Du kan også melde deg på til Selbu eller Tynset ved å sende epost med navn og telefonnummer til aksjonen@rovdyr.org

Foredragene er åpne for alle interesserte. Inngang er kr. 50 for medlemmer i Folkeaksjonen ny rovdyrpolitikk og kr. 200 for andre (kr. 100 for ungdom u 25 år). Medlemskap kan tegnes ved inngangen, og er inkludert i prisen for de som ønsker det. Salg av kaffe og matbit.

 

 

Årsmøter i lokallagene

Glåmdal Årsmøte tirsdag 13. mars kl.19.00, Brakka ved Norsengbrua i Kongsvinger.
Søndre Buskerud Årsmøte onsdag 14. mars kl. 19.00, kantina, Teknisk sentral i Hokksund.
Vestfold Årsmøte mandag 19. mars kl. 19.00, Gavelstad Hotell i Lardal.
Helgeland Årsmøte onsdag 21. mars kl. 19.00, Mosjøen Videregående skole, avd. Marka.
Lillehammer Årsmøte onsdag 21. mars kl. 19.00, Bjørns Kro, Vingnes.
Trysil Årsmøte fredag 23. mars kl. 19.00, Trysil Hotell.
Hallingdal Årsmøte fredag 23. mars kl. 19.30, Solstad Hotell i Gol.
Nord-Trøndelag Årsmøte mandag 26. mars kl. 18.00, Heia Gjestegård, Grong.
Lesja Årsmøte tirsdag 27. mars kl.19.30, Friheim i Lesja.
Østfold Årsmøte tirsdag 27. mars kl. 18.00, Bøndenes Hus, Degernes i Rakkestad.
Nord-Østerdal Årsmøte onsdag 28. mars kl. 19.30, Malmplassen, Tolga.
Oppdal og Rennebu Årsmøte torsdag 29. mars kl. 19.00, Oppdalsporten, Fagerhaug.

FNR Oppdal og Rennebu inviterer til
åpent møte

Onsdag 29. februar 2012, kl.19.00 på Oppdalsporten, Fagerhaug

Tema: Frode Aalbu fra SNO i Oppdal orienterer om reglene for
dokumentasjon av rovdyrdrepte husdyr, og rovdyrbestanden i distriktet.
Vi spanderer kaffe og karbonade.
Styret i FNR Oppdal og Rennebu v/ Ola Arne Aune tlf. 9707986826.01.2012
Rovdyrdebatt på Puben
Folkeaksjonen ny rovdyrpolitikk deltar på rovdyrdebatt på Blaker Skanse i Sørum, lørdag 28. januar kl. 19-21. Etterpå blir det pub.

Les mer her:
Rovdyrdebatt med påfølgende pub


(klikk på plakaten for stor versjon)

Årsmøter i lokallagene 2012

FNR Ringsaker lokallag:
Årsmøte tirsdag 7. februar 2012, kl. 19.00 Brumunddal veikro v/ E6.
Kontakt: Leder Geir Atle Aas, tlf. 907 27 902

FNR Akershus lokallag:
Årsmøte onsdag 15. februar 2012, kl. 18.30 Mortens Kro, Peisestua.
Forslag sendes leder: Marius Andresen: umyra@online.no

20.01.2012
Gaupekurs i Nordland og Buskerud

Gaupejaktkurs i Nordland
Folkeaksjonen ny rovdyrpolitikk arrangerer gaupejaktkurs på Leland i Leirfjord, tirsdag 31. januar kl. 18.00.
Les mer her: Gaupejaktkurs Helgeland

Gaupejaktkurs i Buskerud
Folkeaksjonen ny rovdyrpolitikk arrangerer gaupejaktkurs på Lampeland Hotell i Numedal, onsdag 25. januar kl. 18.00.
Les mer her: Gaupejaktkurs Buskerud