31 Desember 2010

Oppslag 2010

201520142013201220112010200920082007200620052004200320022001

23.12.2010
Vi ønsker alle våre lesere en god jul og et godt nytt år.

Les Andreas Skartveit sine betraktninger etter demonstrasjon i Oslo 17. desember.
Om å bruke makta med vet.


Foto: Sveinung Uddu Ystad

17.12.2010
Vellykket demonstrasjon foran Stortinget, med godt over 1000 deltagere fra hele landet.


Foto: Åsmund Ystad


Foto: Åsmund Ystad

10.12.2010
Bli med på en landsomfattende aksjon mot dagens rovdyrpolitikk, fredag 17.desember kl 10.00 i Oslo.

Folkeaksjonen ny rovdyrpolitikk oppfordrer alle gode krefter til å delta i den planlagte markeringen mot dagens ødeleggende rovdyrpolitikk. Denne landomfattende aksjonen, med utspring i Nord-Trøndelag, mobiliserer nå folk fra hele landet til en kraftfull demonstrasjon.

Rovdyra tømmer spiskammerset vårt

Aksjonsprogram i Oslo, fredag 17.desember
10:00Samling foran Stortinget. Vi går i tog til slottet.
11:00Regjeringen ankommer statsråd på slottet.
11:15Vi går tilbake i tog til Stortinget der det blir holdt appeller, og budskapet blir overlevert til stortingspresidenten.

Les opprop her
Les pressemelding fra aksjonsgruppen her.
La bygdene leve, Jens! På facebook.

25.11.2010
Innspill til ny stortingsmelding om rovdyrpolitikken
Regjeringen har sagt at den vil legge fram en ny stortingsmelding om deler av rovdyrpolitikken innen utgangen av 2010.

Fra Folkeaksjonen ny rovdyrpolitikk: Innspill til Stortinget om bestandsmål for ulv og bjørn, samt nødverge for hund
Fra Ordførere i seks Østfoldkommuner: Smaalenene.no: Nei til ulvesoner
Fra fem ordførere i Sør-Østerdal: Ordførerinnspill om rovvilt
Fra Hedmark Arbeiderparti: Kronikk i Østlendingen: Ulvesonen må fjernes
Opprop fra sju næringsorganisasjoner m.m: Norges Bondelag: Ny Stortingsmelding om bestandsmål for bjørn og ulv og nødverge for hund

20.11.2010
Lesjamøtet 2010

Tunstugu, Lesja, mandag 22.november 2010
kl. 19.30

Les program her

12.11.2010
Gaupejaktkurs
Folkeaksjonen ny rovdyrpolitikk arrangerer kurs i gaupejakt i Ringsaker
Fredag 19. november kl. 18.00

Les mer her

09.11.2010
Mot kollaps i sørsamisk reindrift
Professor i svensk landbruk, Universitet i Uppsala, Öje Danell, sier at alle tegn tyder på at reindriftsnæringen i Nord-Trøndelag vil kollapse i løpet av kort tid. Dette kom fram under Sametingets rovviltseminar i Stjørdal nylig

Trønder-avisa: Forsker frykter kollaps i reindriften
Nationen: Reineiere krever unnskyldning for rovdyrjuks
Foto: Trønder-avisa

09.11.2010
Ny norsk rødliste

Lansering skjer på Artsdatabankens konferanse Natur 2010 på Rica Hell Hotell i Stjørdal 9. november

Les mer om konferansen her: Natur 2010
Les kronikk fra Artsdatabanken: Nå kommer ny norsk rødliste
Forskning.no: Flere arter på rødlista

28.10.2010
1677 freda rovdyr drept siden 2000

Norges Naturvernforbund mener at vi er i ferd med å skyte vekk rovdyra i norsk natur. Hadde det enda vært så vel.
Men som vanlig tar Norges Naturvernforbund dundrende feil. Foto:Erik Lindholm Hansen

Naturvernforbundet roper ulv: Gudbrandsdølen
1677 rovdyr drept siden 2000: Natur og Miljø

25.10.2010
Nasjonal rovdyrkonferanse på Hamar

Arrangeres 26. og 27. oktober 2010

Informasjon og program her:
Nasjonal konferanse om rovvilt, beitedyr og samfunn
Her ligger presentasjon av foredrag under nasjonal rovviltkonferanse i Hamar

22.10.2010
FNR Akershus, medlemsmøte

Tid 27.10.10 Kl. 19.00
MORTENS KRO, Nittedal
Foredrag ved Halvor Sveen

Info: fnrakershus@gmail.com

15-10-10
Sirkus ulv og innavl fortsetter
Svenske Naturvårdsverket arbeider på spreng med å forberede utsetting av nye ulver.
Det nyeste forslaget er en form for adopsjon. Nyfødte valper fra dyreparker skal smugles inn i hiet mens ulvemor og andre valper ligger og sover.
Dette sammen med andre forslag er nå sendt på høring i Norge og Sverige.

Pressemelding fra Naturvårdsverket:
Valpar och vuxna vargar från Norden kan förstärka vargstammen i Sverige

04-10-10
Sveits vil skyte ulven

Parlamentet i Sveits har vedtatt å søke om unntak for rovdyrfredning i Bernkonvensjonen.

ABC-nyheter: Nå skal Sveitserne skyte ulv
Nationen: Sveitserne skal skyte mer rovdyr

15.10.2010
Ordførere landet rundt har fått nok av rødgrønn rovdyrpolitikk

Nationen: Rovdyrkommuner krever ny kurs


27-09-10
Historisk rovviltvedtak i bykommunen Halden

Halden kommunestyre har med overveldende flertall vedtatt og oversendt til Stortinget en uttalelse om en feilslått rovviltpolitikk.

44 av bystyrets 49 stemte for samtlige punkter i uttalelsen, også alle fra partiet SV!

Miljøverndepartementet og Stortinget har med dette fått nok en mulighet til å ta lokalademokratiet på alvor.

Les vedtaket her: Rovviltsituasjonen i Halden

04-09-10
Ny og brukervennlig Rovbase

Nå blir det enklere å hente ut informasjon om døde rovdyr, funn og analyser av ekskrementer fra rovdyr og tall fra erstatningsoppgjør på sau og rein i Rovbase. Den nye løsningen gjør det mulig å laste ned den informasjonen du ønsker fra din kommune, fylke eller for hele landet, enten i kart, som graf eller som exel-fil.
Les mer på rovviltportalen.no: Ny og brukervennlig Rovbase

Gå til www.rovbase.no

04-09-10
Hjorten i Yellowstone er ikke redd for ulven

Har du hørt om "fryktens økologi"? Eller "angstens økologi" som det kalles i Naturvernforbundet. Kort sagt bygger det på historier fra Yellowstone nasjonalpark om at ulvens predasjon på hjort har ført til nytt liv og mangfold i nedbeita ospeskoger. Og alt dette fordi hjortedyra endrer atferd når ulven jakter på dem. Historier som har blitt begjærlig grepet av vernevillige journalister, politikere og selvfølgelig miljøorganisasjonene. Det er bare en hake ved det hele: Det er ingen grunn til å tro at det er sant

Les mer i US Geological Survey:
Are Wolves Saving Yellowstone's Aspen Trees from Elk?

23-07-10
Utrydningstruet jerv yngler i bøtter og spann
På tross av flere år med store uttak vokser bestanden kraftig. Stortingets mål er 39, men hittil i år er det registrert 65 ynglinger.

2005: 62 ynglinger
2006: 57
2007: 51
2008: 51
2009: 53
2010: 65 (foreløpig tall)

Direktoratet for naturforvaltning: Oversikt over registrerte ungekull hos jerv i 2010

Møt Folkeaksjonen på stand på Elgfestivalen i Aremark i 4 og 5. September
Les mer om Elgfestivalen her


10-08-10

Folkeaksjonen på Jakt og fiskedagene i Elverum

Møt Folkeaksjonen ny rovdyrpolitikk på vår stand på Skogmuseet fra torsdag til søndag.
Les mer her: Norsk Skogmuseum

12-07-10
Inngjerding er framtida

-klar melding fra Miljøverndepartementet
Når statssekretær Heidi Sørensen skal hente erfaringer fra Bygde-Norge besøker hun WWFs yndlingsbonde i Østerdalen.
Foto fra Østlendingen: Erlend Kjernli
Østlendingen: Inngjerding er framtida
Aftenposten: Sauebonden gjerder ulven ute

05-07-10
54 jerveynglinger hittil i 2010
På tross av flere år med skippertak med ekstraordinære uttak av jerv, øker antall jerveynglinger. Hittil er det registrert 54 ynglinger i 2010.

Rovviltportalen: Fortløpende oversikt over registrerte ungekull hos jerv

04-06-10
Sirkus Galven 2 er i gang
Den ettårige ulvetispa Galven2 ser i likhet med sin søste Galventispa, ut til å like seg godt vest for Glomma.
Torsdag 3. juni ble det gitt fellingstillatelse i Ringsaker i Hedmark. Men før jakta kom i gang var ulven i Øyer i Oppland.

Oppdatering NRK: Galventispa 2 er skutt
Nationen: Har åpnet for Galvenjakt
Gudbrandsdølen: Galventispa i Oppland
NRK Hedmark og Oppland: Ulv gikk amok i saueflokk
Foreningen våre rovdyr: Avskyreaksjoner på ulvedrap

28-05-10
WWF: For mye eller for lite jerv? Jegerne har skylda uansett!

Rasmus Hansson i WWF ser rødt etter hiuutak av jerv. I 2002 hevdet WWF at jakten utryddet jerven. I 2010 mener WWF at de store jerveproblemene skyldes at saubønder og jegere ikke gidder å jakte.

2010: Adressa: Ser rødt etter hiuutak
2002: Natur og miljø: Hardkjør mot jerven i sør

30-04-10
164 bjørner påvist i Norge i 2009

DNA-analyser av den årlige innsamlingen av ekskrement og hårprøver har identifisert 164 bjørner som har vært innom Norge.

Rovviltportalen: 164 bjørner påvist i Norge i 2009
Bioforsk Svanhovd: Populasjonsovervåkning av brunbjørn

29-04-10
Mer effektiv bjørnejakt

Folkeaksjonen ny rovdyrpolitikk ber sammen med 3 andre organisasjoner Direktoratet for naturforvaltning tillate bjørnejakt med løshund

Nationen: Vil ha bjørnejakt med løshund
Les brevet her: Søknad om dispensasjon

29-04-10
Rovdyr og gaupedebatt i Stortinget torsdag 29.april

Saken gjaldt interpellasjon fra Lars Myraune (H) til miljø- og utviklingsministeren

Interpellasjon nr. 72 (2009-2010)
Se og hør debatten i Stortingets videoarkiv her ( Gå til 234 minutter og 30 sekunder i sendingen)

13-04-10
Om rovdyr og nødverge i dagens spørretime i Stortinget

Miljøverndepartementet avviser å klargjøre lovverket

Les spørsmål fra Kjetil Solevik-Olsen FRP

Se svar fra statsråd Erik Solheim og påfølgende debatt på Stortingets nett-tv:
( gå til 51 minutter og 20 sekunder ute i sendingen)
Videoarkiv: Storting onsdag den 14. april 2010, kl. 10:00

Les mer om striden mellom Stortingskomiteen og Regjeringen her:
Nationen: Nødverge til ny vurdering
Nødverge blir vedtatt
Vil ha kortfattet nødvergelov

08-04-10
Årsmøte i Trysil lokallag

Årsmøte i Trysil lokallag, fredag 9. april kl. 19:00 på Trysil Hotell

22-03-10
Åpent rovdyrseminar i Nord-Trøndelag
Folkeaksjonens lokallag i Nord-Trøndelag inviterer til åpent rovdyrseminar mandag 22. mars kl. 18.00 på Heia Gjestegård i Grong.

Les programmet

15-03-10
Nok en god helg for Folkeaksjonen

86 nye medlemmer etter helgens Villmarksmesse i Vikingskipet
Foto: Vidar Helgesen

God helg på Melhus: Mye besøk og 53 nye medlemmer til Folkeaksjonen ny rovdyrpolitikk på Villmarksmessen på Melhus i Sør-Trøndelag siste helg.

Årsmøter i lokallagene 2010

Glåmdalen : torsdag 11. mars kl. 19.00 på Breidablikk, Brandval vestside
Hallingdal : fredag 12. mars kl. 19.30 på Solstad Hotell på Gol
Vestfold : mandag 15. mars kl. 19.00 på Gavelstad Hotell
Gauldal : torsdag 18. mars kl. 19.00 på Størens Bakeri og Veikro i Støren
Akershus : torsdag 18. mars kl. 18.30 ved Gjestegården Aurskog
Nord-Østerdal : lørdag 20. mars kl. 12.00 på Grimsbu turistsenter i Folldal
Nord-Trøndelag : mandag 22. mars kl. 18.00 på Heia Gjestegård i Grong
Lesja : tirsdag 23. mars kl. 19.30 i Lora Grendahus
Helgeland : onsdag 24. mars kl. 19.00, Nyskola i Bleikvassli
Lillehammer : torsdag 25. mars kl. 19.00 på Bjørns Kro, Vingnes
Trysil : fredag 9. april kl. 19:00 på Trysil Hotell

07-02-10
Ny rovdyrpolitikk fra Miljøverndepartementet:

Ingen øvre grense for rovdyrbestandene Foto: Erichsen, Jarl Fr.
Les mer i Nationen: Vil ikke gjør noe mer med Gaupejakta
Nationen: Sp vil diskutere SVs gaupeutspill

01-02-10
Rovdyrkveld med Halvor Sveen

Folkeaksjonens lokallag i Glåmdalen inviterer medlemmer og andre interesserte til rovdyrkveld med jeger og naturfotograf Halvor Sveen, Rendalen.

Torsdag 4. februar 2010 kl. 19.00 i Åsa Grendehus

Les programmet

23-01-10
Bjørnjakt og bjørneadferd

3 møter med foredrag av bjørnejeger Herman Sotkajærvi i Nordland, 28, 30 og 31. januar 2010.

Les mer her : Åpent møte med Hermann Sotkajærvi
Foto: www.rovdyr.org

23-01-10
Boka Gaupejeger har kommet i nytt opplag

Løp og kjøp!

Eller bestill på internett: Norsk fangstmann

21-01-10
Hagegauper i Orkdal
Se de unike bilder av gaupemor og unge som daglig oppsøker hagen til Ingrid Skjærvold

Foto: Steve Halsetrønning

NRK Trøndelag: Video
Avisa Sør-Trøndelag: Naturens drama frå orkesterplass

19-01-10
Flere ulver enn ulvevenner
En godt planlagt demonstrasjon for ulven ble en minimarkering.
På tross av mye omtale, ikke minst i riksmedia, klarte man så vidt å samle flere enn 50 rovdyrvenner på Mynttorget i Stockholm søndag.
Svensk jakt: Manifestation mot vargjakt floppade
Foto: Bevara och skydda vargen

15-01-10
Vil ha hiuttak i stedet for ulvejakt

Anders Bjärvall, tidligere rovdyransvarlig i Naturvårdsverket, vil knerte nyfødte ulvevalper i hiene om våren for å unngå ulvejakt.

DN.se: Forskare skal avliva vargvalpar på våren"
Svenska Dagbladet: Fler vargar kan behöva skjutas

Foto: Ove Nyström

13-01-10
Minst 3 helnorske ulveynglinger i 2009
Ny helnorsk ulveflokk påvist i Halden. Fra før er det påvist yngling i Elverum og i Rendalen.
Siste natt var det 3 ulveflokker med min 19 ulver i Halden kommune.

Min. 4 ulver i Halden Nord ( ny helnorsk flokk)
Min. 9 ulver i Halden Dals-Ed grenseflokk
Min. 6 ulver i Dals-Ed sødra grenseflokk (Kynnefjell)

NRK Østfold: Ulveflokk inn i nytt område

12-01-10
?Jag planterade ut varg i Sverige?
Eilert Gezelius fra Boden hevder å ha satt ut 10 ulver i Nord-Sverige tidlig på 1970-tallet
Ulveforsker Olof Liberg tror ikke det døyt på historien

Jakt og Jägare: Jag planterade ut varg i Sverige
Innlegg fra Gezelius: Vargfnatt runt om i Sverige
Norrbottens Kuriren Expert avfärdar uppgifter om utsättning
Foto: Håkan Zerpe

02-01-10
Ulvejakta er i gang i Sverige
Ulvefellinger rapporteres fortløpende inn til SVA, Statens veterinärmedicinska anstalt.

Les her: SVA Vargjakt
Følg også med på Svensk jakt: Vargjakten drog igang