31 Desember 2008

Oppslag 2008

201520142013201220112010200920082007200620052004200320022001

10-12-08
Rovviltsenter i Trysil var ikke levedyktig
Nå er det slutt, før det kom i gang.

Østlendingen: Rovviltsenteret avvikles

02-12-08
Ny ulvedrept hund i Rendalen
– Skadene på dyret vitner om et klassisk ulveangrep, med bittmerker både i hode og hals
Østlendingen: Hund drept av ulv

For bare tre uker siden ble en fuglehund tatt av ulv i Rendalen
Norsk Kennelklubb: Ulv tok hund Fotograf: Tore Nordberg

25-11-08
1 million kroner til Folkeaksjonen etter omkamp i Stortinget
For tredje år på rad presses Regjeringen til å gi penger til Folkeaksjonen ny rovdyrpolitikk
Les mer i VG: Regjeringen taper rovdyrkrigen igjen

01-12-08
Norske miljøorganisasjoner får årlig 40 millioner kroner i støtte fra miljøvern-departementet. Men de vil ikke ha seg noe av at andre enn dem selv skal få penger:
VG: Rasende over støtte til ulvemotstand

13-11-08
Nytt bjørneangrep i Sverige
Mann angrepet og hardt skadd

Les mer i Expressen: Man attackerad av björn vid Vallsta

13-11-08
I Stockholm kan jo ulven ikke være…
Naturvårdsverket har gitt fellingstillatelse på en ulv som oppholder seg i Stockholms län.

Jaktjournalen: Varg får skjutas i Stockholms län

11-11-08
Temakveld om rovdjur i Uddevalla
Folkeaksjonen ny rovdyrpolitikk deltar på rovdyrmøte i Sverige
tirsdag 11. november kl. 18.30, Lanegården

Les programmet her

28-10-08
Åpent rovviltseminar på Hamar 18 november
Norges Naturvernforbund arrangerer for tredje gang åpent seminar om rovvilt, beitedyr og samfunn. Frist for påmelding er 4. november.
Les programmet her
Meld deg på her

24-10-08
Nytt ulvedrap i Halden
Denne gangen var det en 4 år gammel drevertispe som ble spist opp.
Dette er norsk rovdyrpolitikk i praksis !

Halden Dagblad - ULV SPISTE JAKTHUND
Aftenposten - Ulv spiste jakthund

17-10-08
Svenskekongen vil ha ulvejakt nå!
Carl XVI Gustav vil ha ulvejakt for å regulere ulvebestanden før den eksploderer.
I tillegg til å være elgjeger er kungen også ordførande i WWF Sverige.
Kungen vil skjuta varg: Aftonbladet
Se og hør intervju på SVT

15-10-08
Underskriftskampanje: Nødverge for hund
Nettstedet jegerjenter.com har startet en underskriftskampanje i protest mot Miljøverndepartementets holdning til nødvergerett for hund som angripes av rovdyr.

Les mer hos: http://www.jegerjenter.com/

03-10-08
Jerven fortsatt 30% over bestandsmålet
Lisensjakt og ekstraordinære uttak til tross, antall jerveynglinger går ikke ned. Det er registrert 51 ynglinger i 2008, det samme antallet som i 2007.

Direktoratet for naturforvaltning: 51 jerveynglinger i 2008
Norsk institutt for naturforskning: Yngleregistreringer av jerv i Norge

19-09-08
Gaupe dreper tamrein annenhver dag i Finnmark
Et forskningsprosjekt i regi av NINA dokumenterer at hanngauper kan drepe enormt mange reinsdyr. I følge forsker John Odden er det ingen ting som tilsier at den radiomerkede hanngaupa i Finnmark er verre enn andre hanngauper.

Les mer i Aftenposten: Dreper annenhver dag

17-09-08
Dna-registrering dobler antall bjørner – også i USA
Systematiske undersøkelser gir et estimat på 765 grizzlybjørner i nord-vestre Montana i USA. Tidligere anslag har vært på 250- 350 bjørner.

San Francisco Chronicle - DNA study finds more grizzlies than expected

11-09-08
Store mangler i Miljøverndepartementets nødvergeforslag
Vi krever nødverge for hund og utvidet adgang til å felle rovdyr på innmark. Dette er konstruktive krav som virkelig kan redusere rovdyrkonflikten. Og vi avviser fullstendig Miljøverndepartementets hjemmesnekrede forsøk på å koble sammen nødverge med dagens upålitelige bestandsregistrering.

Les vår høringsuttalelse her:
Forslaget til nye nødvergebestemmelser øker rovdyrkonflikten
Høring - Endringer i viltloven og rovviltforskriften – nødverge, bruk av åte

04-09-08
Skyt nærgående bjørner før lisensjakt!

Bjørnestammen vokser i Sverige og det blir stadig mer bjørn i Norge. Bjørnejeger Hermann Sotkajærvi mener det er et tidsspørsmål før den tar menneskeliv.

Avisa Nordland: Bestanden er ute av kontroll
Se film her:TV2: Skyt truede bjørner
NRK Nordnytt: Bjørnen vil drepe i Norge

20-07-08
Yrende rovdyrliv i rovdyrsikre gjerder
Innenfor de rovdyrsikre gjerdene i Trysil og i Grue i Hedmark meldes det om godt med rovdyr. Gaupa operere innenfor begge områdene og nå befinner det seg en radiomerket bjørnebinne innenfor gjerdet i Trysil.

Østlendingen: Elgen kan ha ødelagt gjerdet
Østlendingen: Rovviltgjerdet slipper rovdyr gjennom:

24-07-08
Folkeaksjonen foreslår et vederlag på kr 50.000 for hvert forsøk på skadefelling
I høringsuttalelsen om godtgjøring ved forsøk på skadefelling av store rovdyr foreslår Folkeaksjonen ny rovdyrpolitikk en ny modell med et fast vederlag som følger hver skadefelling.
Vi foreslår kr. 50.000 for hver fellingstillatelse på jerv, gaupe, ulv eller bjørn. Beløpet følger fellingsvedtaket og disponeres fritt av kommunen på beste måte i henhold til målsettingen med midlene.
Dette vil gi stor forutsigbarhet og enkel administrasjon. Og ikke minst et etterlengtet lokalt handlingsrom for å kunne bygge opp kompetanse og gjennomføre effektive skadefellinger tilpasset de mange ulike lokale utfordringer som vårt langstrakte land har å by på.

Les høringsuttalelsen her: Folkeaksjonen ny rovdyrpolitikk: Lønn til skadefelling

Les Miljøverndepartementets nettside for denne høringen

22-07-08
Det er som om vi ber om å få middelalderen tilbake
Etter årtier med overføringer og næringsstøtte av ymse slag for å holde utkant-Norge befolket, så er det bjørn og ulv som jager folk vekk. Og det uten at vi engang klarer å telle dem. Det er så absurd fordi det er unødvendig. Det er som om vi ber om å få middelalderen tilbake.

Les kommentar av Elin Ørjasæter : E24 Bjørnen dreper – Norge sover

01-07-08
Vurderer nye metoder for registrering av bjørneynglinger
Av 73 innmeldte observasjoner av binner med unger i Norge i 2007, ble bare en -1- verifisert som sikker yngling. Dokumentasjonskravet etter gjeldende regelverk er så strengt at det er omtrent umulig å få observasjoner godkjent.
Nå vil forvaltningen vurdere ny metodikk for å kunne kalkulere seg fram til antall årlige ynglinger.

Les mer i Trønderavisa: En molboaktig bjørneregistrering

27-06-08
Nye nødvergebestemmelser sendt på høring
Miljøverndepartementet har sendt ut på høring forslag om endringer i viltloven og rovviltforskriften.
Endringene omfatter lettere adgang til å felle gaupe og jerv når det er sannsynlig at de vil angripe bufe og tamrein. Det samme skal gjelde bjørn, men først når bestandsmålet er nådd. For ulv er det ingen endringer, heller ikke ved angrep på hund. Høringsfristen er 5. September.

Høring - Endringer i viltloven og rovviltforskriften – nødverge, bruk av åte

Nytt landstyre i Folkeaksjonen ny rovdyrpolitikk
Landsmøtet i Folkeaksjonen ny rovdyrpolitikk har valgt nytt landsstyret. Nils Solberg fra Halden ble valgt til ny styreleder og overtar etter Erling Myhre fra Rendalen. Nye styremedlemmer er Laila Hoff fra Hattfjelldal i Nordland og Torvald H. Brinch fra Oslo.

Les uttalelser fra landsmøtet her


Landsmøte i Folkeaksjonen ny rovdyrpolitikk
Årets Landsmøte arrangeres på Rica Hell Hotel i Stjørdal 20. og 21. juni 2008.

05-06-08
Rekordyngling av ulv i 2007
19 ynglinger dokumentert i Sverige i 2007.
Les mer i Gäsgtriklands Tidgning: Etappmålet för var har snart nåtts

Aftenposten - Bestanden halvert

Folkeaksjonen ny rovdyrpolitikk - Nord-Trøndelag
Debattmøte om rovdyrpolitikken og årsmøte i Folkeaksjonen lokallag i Nord-Trøndelag tirsdag 3. juni kl. 17.00 på Heia Gjestegård i Grong. Det blir også markering av 10-årsjubileum for oppstart av Folkeaksjonen i Nord-Trøndelag.
Les programmet her

Nytt lokallag av Folkeaksjonen i Telemark
Stiftelsesmøte torsdag 29. mai kl. 18.00 på Bø Hotell i Bø
Foredrag om jakt på ulv og gaupe v/ Nils Solberg, Halden
Alle medlemmer og potensielle medlemmer er velkommen
Les brev til medlemmene i Telemark

Jerveforskere med håpløs presisjon
Bestandsmålet for jerv i Sør-Norge er 15 årlige ynglinger. I år 2000 ble det registrert 10 ynglinger. I 2004 var tallet rekordhøye 26. Med ekstraordinær innsats har forvaltningen forsøkt å redusere antall jerv.

Forskere fra NINA konkluderer i en ny rapport ikke overraskende med at forekomsten er redusert de siste årene og at dødeligheten har økt. Men det er direkte misvisende av NINA å presentere dette som en dramatisk utvikling som kan få katastrofale følger for jerven i Sør-Norge.

Norsk institutt for naturforskning:
Redusert bestandsstørrelse og lavere overlevelse for jerv i Sør-Norge

24-04-08
Store,stygge ulven i Bergen
Rovdyrdebatt med WWF Norge, Direktoratet for naturforvaltning og Folkeaksjonen ny rovdyrpolitikk i Studentersamfundet i Bergen torsdag 24. april kl. 19.15
Les mer her: Store, stygge ulven

07-04-08
59 bjørner påvist i Sør-Norge i 2007
DNA-analyser av ekskrementer og hår-prøver samlet inn i fjor viser at 59 bjørner har oppholdt seg i deler av Sør-Norge i løpet av 2007. De fleste av prøvene ble funnet i Hedmark
Les mer på rovviltportalen
Last ned rapporten

02-04-08
90 gauper felt i årets jakt

Årets kvotejakt på gaupe er nå avsluttet. Av en kvote på 96 dyr ble 90 gauper felt.

Les mer på rovviltportalen.no:
Årets kvotejakt på gaupe er nå avsluttet

NRK Ut i naturen:
Kulturlandskapet – Norges sjel?
Norges varemerke er ikke villmarka, men den berørte naturen. Det sier Jens A. Riisnæs i NRK Ut i naturen,tirsdag 8. april kl. 19.30
Les mer
Se programmet her - NRK Nett-TV Ut i naturen 8.04.2008
Les artikkel i Folkeaksjonens medlemsblad - Kulturlandskapet - Norges sjel

Lesjamøtet 2008
Lesjamøtet er et årlig åpent møte om rovdyrforvaltning.
Årets møte arrangeres fredag 11. april kl. 11.00, i Tunstuggu ved Lejsa kirke.
Les årets program

26-03-08
Innavl truer ulven først om 200 år
Ulveforsker Olof Liberg i Skandulv sier nå at innavl neppe er noen trussel for ulven i Sør-Skandinavia på kort sikt.
Svensk Jakt: Inaveln hotar inte vargarna på kort sikt

Dette er helt i tråd med det vi i Folkeaksjonen i lang tid har fortalt til Olof Liberg og hans forskningskolleger:
Les mer i Rovdyr nr. 2-2006: Innavlet ulv lever i beste velgående

21-03-08
Flere årsmøter i lokallagene
Glåmdalen: Onsdag 26. mars kl. 18.00 i Grinder Samfunnshus i Grue
Østlendingen: Jobber videre for ny rovdyrpolitikk
Trysil: Onsdag 26. mars kl. 19.00 i Kvefjøset i Innbygda
Hamar Dagblad: Nei til nasjonalpark
Lillehammer: Torsdag 27. mars kl. 19.00 på Bjørns Kro, Vingsnes
Nord-Østerdal: Lørdag 12. April kl. 12.00 på Kølbua i Dalsbygda i Os
Lesja: Onsdag 16. April kl. 19.30 på Lora Grendehus

04-03-08
Mange nye medlemmer i Folkeaksjonen
Mange av våre trivelige medlemmer besøkte vår stand på Villmarksliv 2008 i Vikingskipet på Hamar. I tillegg fikk vi løpet av helga 96 nye medlemmer i Folkeaksjonen.
Bilde: Ottar Moe fra Øyer og Eli Dørum og Kåre Kleiva fra Elverum skriver inn nye medlemmer i Folkeaksjonen i Vikingskipet.

05-03-08
Høring - Ny lov om dyrevelferd

Les Folkeaksjonens høringssvar her
Les alle andre høringssvar her

18-02-08
Tusen fakler for en ny rovdyrpolitikk
Markeringene for en ny rovdyrpolitikk på Elverum ble en stor suksess, med 130 deltagere på rovdyrseminar om formiddagen og 600 i fakkeltog om kvelden.

Østlendingen: 130 på rovviltseminar: Stor oppslutning om fakkeltoget
Bondelaget: Merkostnadene ved rovviltpolitikken inn i loven
NRK Hedmark og Oppland: 600 i fakkeltog mot rovdyrpolitikken
Østlendingen: Tusen fakler for en ny rovdyrpolitikk
Østlendingen: Mobiliserer for bygdene
Nationen: Vil sprekke «Naturforvaltningstrollet»

Eleverumsoppropet om ny rovviltpolitikk

02-02-08
Årsmøter i lokallagene
Valdres : fredag 8. februar kl. 19.00 på Fagerborg Gjestehus, Leira
Hallingdal : onsdag 13. februar kl. 19.00 på Solstad Hotell, Gol
Akershus : onsdag 5. mars kl. 19.00 på rådhuset i Aurskog-Høland kommune, Bjørkelangen Les programmet
Vestfold : onsdag 5. mars kl. 19.00 på Gavelstad Hotell , Svarstad< Les programmet

31-01-08
Verdens sprekeste katter bor i Nord-Norge
Ny forskning viser at ingen katt i verden bruker så stor plass som den nordnorske gaupa.
NRK Nordnytt: Verdens sprekeste katt

23-01-08
Seminar om norsk og svensk rovdyrforvaltning
Mandag 11. februar 2008 på Voksenåsen i Oslo
Les program her: Invitasjon til seminar om rovdyrforvaltning

22-01-08
Pressekonferanse om regjeringens rovdyrpolitikk
Onsdag 24. januar kl. 08.00 vil statsrådene Erik Solheim og Terje Riis-Johansen presentere nye tiltak for redusert rovdyrskade. Pressekonferansen blir sendt direkte på Nett-TV.

Regjeringen.no: Miljøverndepartmentet inviterer til pressekonferanse
Miljøverndepartementet: Satser mer på å dempe rovdyrkonflikten
Slik skal sauene reddes
Hør opptak av hele pressekonferansen på NETT-TV her

Nytt lokallag : Nordre Land i Oppland
Folkeaksjonen ny rovdyrpolitikk inviterer til stiftelsesmøte for nytt lokallag i Nordre Land
Alle interesserte inviteres til møte mandag 21. Januar 2008, kl 19.00 på Vokks-tunet i Dokka.
I tillegg til presentasjon av Folkeaksjonen blir det foredrag om gaupejakt ved Nils Solberg fra Folkeaksjonens landsstyre.

08-01-08
Økning i erstatning for rovdyrdrept sau og rein
For 2007 er det utbetalt i erstatning for 39600 rovdyrdrepte sauer og 15400 tamrein. Dette er en ny økning etter rekordåret 2006.
Dirnat: Erstatning for rovviltskader på sau og rein i 2007
I samme artikkelen finner du også interessante kartanimasjoner som viser utbredelsen av rovdyr og rovdyrskader i tidsrommet 2001-2007.

117 millioner kroner utbetalt, men ikke ei krone til Strandbygda i Elverum
Eli Dørum og Kåre Kleiva i Elverum får ikke ei krone i ertstatning for 98 rovdyrdrepte sauer. Fylkesmannen i Hedmark mener de har opptrådt uaktsomt.
Østlendingen:
Nektes erstatning for 98 tapte sauer
Utsettes for ren utholdenhetstaktikk
Tapsrisikoen som teller

07-01-08
Stor helseundesøkelse om folk og rovdyr
En fersk HUNT-undersøkelse viser at innbyggerne i Lierne opplever dårligere livskvalitet og trivsel ved å bo tett på bjørn.
Adresseavisen:
Rovdyr truer livskvaliteten
Bekrefter gammel mistanke

Vi ønsker alle våre medlemmer og lesere et riktig godt nytt år!

Vi takker medlemmer og støttespillere for samarbeidet i 2007.

Nye medlemmer i 2008 kan melde seg inn her: Medlemskap

Vi roper ikke ulv, ulv!
…vi bruker heller stemmene våre for en ansvarlig naturforvaltning!

- meld deg inn i Folkeaksjonen her

Folkeaksjonens ledelse
Les alle tidligere medlemsblad her
Kjøp Folkeaksjonens T-skjorte!