31 Desember 2006

Oppslag 2006

201520142013201220112010200920082007200620052004200320022001

16-12-06
Ulv angrep hund i Rendalen
15 meter unna hundens eier bet ulven til over ryggen på en irsk setter. Dette skjedde i nærheten av et hytteområde i Rendalen. Etter å ha skutt et varselskudd i lufta fikk eieren hunden tilbake mens ulven stakk.
Arbeidets Rett - Skremmeskudd mot ulv

15-12-06
18 jerver felt hittil i sesongens lisensjakt
Hittil i år er 18 jerver felt mot 12 på samme tidspunkt i fjor. Men det er fortsatt langt igjen til årets kvote på 91 jerv.
Dirnat.no: Lisensfelling av jerv 2006/07

06-12-06
Ny rødliste for Norge: 3785 arter truet av utryddelse
18500 arter er vurdert i den nye Rødlisten - oversikten over truede og sårbare arter. For over 40.000 er situasjonen ukjent. Norge bruker nemlig bare småpenger på kartlegging av naturen.
Les mer i Aftenposten: 3785 arter truet av utryddelse
Sverige tror ikke på oss Misunner svenskene
Nationen - Provosert av at rovdyr regnes som truet

Artsdatabanken:
Dei store rovdyra er truga Mange rødlistede arter i kulturlandskapet
Faktaark: Ulv BjørnJerv
Hele rødlista finner du her - Ny rødliste

24-11-06
Avviser forslag om konfliktdemping i rovdyrforvaltningen
Dokument 8 forslag fra Fremskrittspartiet om endringer for å skape tillit mellom befolkningen i rovdyrutsatte områder og myndighetene, blir avvist av Stortingets energi- og miljøkomite.
Les instillingen - Innst.S.nr.61 (2006-2007)

24-11-06
Programkonferanse Landskap i endring
Landskapet endrer seg - det ser alle. Hva kan forskningen fortelle oss om dette, og hva er perspektivene framover?
Velkommen til Landskap i endring ( 2000-2007)
Les Konferanseprogram her ( PDF)

15-11-06
"Utfordringen ligger i å finne nøkkelen til sameksistens"
Det sa NINA-forskeren John Linnell i et intervju i siste nummer av det anerkjente internasjonale tidsskriftet SCIENCE.
Les mer om intervjuet hos Norsk institutt for naturforskning

23-11-06
NJFF vil ha færre ulv i Norge
Ikke uventet ga ulvedebatten hetest debatt på landsmøtet i Norges Jeger- og Fiskerforbund på Hafjell i helgen.

Les mer - NJFF kvesser klørne i ulvesaken

08-11-06
Naturvernerne tapte ulverettsaken
Oslo Tingrett slår fast at saksøkerne i ulverettsaken har tapt saken fullstendig.
Les mer i Nationen - Staten frifunnet i ulvesaken
Oslo Tingrett - Prøving av vedtak om felling av ulv [doc]

Dommen i helt i tråd med det vi forventet, sier daglig leder i Folkeaksjonen ny rovdyrpolitikk Åsmund Ystad
- Rovdyrforvaltning ville blitt helt umulig etter de prinsipper saksøkerne prøvde å få retten med på.
- Jeg håper at dette fører til at miljøorganisjonene en gang for alle slutter å drømme om at vi er forpliktet til å ha levedyktige rovdyrbestander i Norge. Vi i Folkeaksjonen ny rovdyrpolitikk har hele tiden sagt at det er et faglig meningsløst perspektiv. Dette ligger nå til grunn for norsk rovdyrpolitikk noe som også går klart fram av dommen i Oslo tingrett

29-10-06
40 % mer jerv i Norge enn Stortingets bestandsmål
I 2006 ble det påvist 57 dokumenterte eller antatte ynglinger av jerv i Norge. Sammenlignet med 2005 er dette en reduksjon på 5 ynglinger på landsbasis.
Les Rapport og tabell her - Ynglinger av jerv 2006
Følg lisensjakta på jerv - Oppdatert liste om lisensfelling

Tidligere års jakt har vært lite effektiv, med knapt 50 % felling:
Oversikt over jaktkvote/ antall jerv felt på lisens siden 2000/2001

28-10-06
Nei til ulv? Da ryker statsstøtten
Organisasjoner som ikke følger stortingsflertallets syn på ulv, får ikke en krone i støtte fra Miljøverndepartementet. - Dette ligner politisk sensur, sier Sps Ola Borten Moe.
Les mer i Nationen

27-10-06
WWF og Foreningen våre rovdyr - Norges svar på EU-kommisjonen
...Hadde Norge vært medlem av EU, ville rettssaken antakelig foregått i Luxembourg, med EU-kommisjonen som saksøker av Norge..
På vegne av EU lover WWF: ..ulv i hele landet, mangedobling av bestandsmålet, mer restriktiv praksis for skadefelling og ingen lisensjakt.
Les mer i Gudbrandsdølen Dagningen - Norge skyter - EU verner

Og ikke nok med det: Politikerne skal kastes ut av rovdyrforvaltningen.
Nationen - Hansson lei av politikere

Ulverettsak under falskt flagg?
Hun (Regjeringsadvokaten) stilte deretter et åpent spørsmål til retten om hva det var disse tre miljøvernorganisasjonene ville med dette søksmålet. – Er det at de ikke er enige i Stortingets vedtatte bestandsmål, spurte Stenvig hvorpå hun mottok bekreftende nikk fra motparten i retten.
Les mer i Østlendingen - Ulverettsaken ferdigbehandlet

26-10-06
Sagt om norsk ulveforvaltning i Oslos Tingrett:

Skremmende innavl i den skandinaviske ulvestammen - sier Norges Naturvernforbund.
-Innavlsskader svekker ulvens evne til å ta elg. Derfor tar den sau istedet, hevder Naturvernforbundets generalsekretær Tore Killingland.

Samtidig viser forskning i regi av Høgskolen i Evenstad og Skandulv at de innavlede ulvene i grenseflokken i Gräsmarkreviret ikke har problemer med elgjakta:
Nationen - Et ulvepar dreper en elg pr. dag

Samene i nord er problemet for ulvestammen sa den svenske ulveforskerne Olof Liberg i retten. Samene skyter innvandrerulvene før de kommer til Sør-Sverige med sine friske gener - Gir samene skylda for innavl av ulv

Men den sørligste kjente finsk-russiske innvandrer ulven i nyere tid, Ringvattenulven i 2005, ble skutt i Jämtland av svensk forvaltning 14 dager etter den norske ulvejakta.
Dagens Nyheter - Vargen i Ringvatnet skjuten
NY! Nationen - Saksøk svenske myndigheter i stedet

Kjøp Folkeaksjonens T-skjorte!

12-10-06
Rettsak om 5 døde ulver
Oslo tingrett skal i slutten av oktober i år behandle en stevning fra WWF-Norge, Foreningen våre rovdyr og Norges Naturvernforbund. Saken gjelder gyldigheten av vedtaket om lisensjakt på 5 ulver i Hedmark i januar 2005. På tiltalebenken sitter Miljøverndepartementet.
Saken er nå berammet i Oslo tingrett 23. - 27. oktober 2006.

Les i Østlendingen - Rettsak om jakt på ulv
Kronikk i Østlendingen - 5 døde ulver i rettsalen
Les Folkeaksjonens kommentar fra mars 2005 - Ulvevenner i solnedgang
Les stevningen her [pdf 1,2mb]
Les WWFs versjon av denne saken her - Ulverettsak 2006

10-10-06
Hva er naturlig adferd hos store rovdyr?
Norges Naturvernforbund inviterer til rovdyrseminar. I porgrammet står: ..-Formålet med seminaret er foruten det faglige innholdet, å skape en møteplass for mennesker med ulikt politisk ståsted, ulike roller og med ulike brukerinteresser.
Seminar 13. november - Rovvilt-beitedyr-hund

Folkeaksjonen møter miljøvernminister Helen Bjørnøy
Fredag 20. oktober er ledelesen i Folkeaksjonen ny rovdyrpolitikk invitert til miljøvernminster Helen Bjørnøys for å diskutere norsk rovdyrpolitikk og forvaltning.
Miljøvernministerens ukeplan

Kjøp Folkeaksjonens T-skjorte!

Statsbudsjettet:
Rovdyra tar mer enn hver 5. naturvernkrone
Totalt 150 millioner kroner skal gå til rovviltarbeidet i 2007. Av dette er 7 millioner kroner ekstra til forebyggende og konfliktdempende tiltak. Selv om dette på langt nær kan betale de enorme kostnadene som følger av rovdyrskadene så går nå hver 5. naturvernkrone i Norge med til de 4 rovdyrartene og kongeørn.

Pressemelding fra Folkeaksjonen ny rovdyrpolitikk: - Rovdyra tar hver 5. naturvernkrone

04-10-06
Beitedyr kan holde stoppe gjengroing av fjellheimen selv med global oppvarming
-Et beitekutt i norsk utmark vil øke skoggrensa med mellom 50 og 100 høydemeter - Dette hevder forsker John-Arvid Grytnes ved Universitetet i Oslo og fovalter Akse Øksebrøt fra Direktoratet for naturforvaltning.
Nationen - Sau kan stoppe tregrensa
Nettavisen - Fjerner sau, hever tregrensa

Kjøp Folkeaksjonens T-skjorte!

03-10-06
Økologisk sammenbrudd uten ulv
Det er budskapet til 8 vitenskapsfolk ved Stockholms universitet. Uten ulv vil økende beitetrykk fra hjortevilt føre til en kjede av negative reaksjoner for det øvrige biologiske mangfoldet. Ulven hjelper også mot negative effekter av klimaendringer, skriver 5 professorer og 3 andre forskere.
Dn.debatt - Ekologisk härdsmälta med lokala beslut om vargjakt

04-10-06
To fjellrevvalper satt ut på Saltfjellet
To av fjellrevvalpene fra det første kullet på Sæterfjellet avlsstasjon ble i dag satt ut på Saltfjellet.
Les mer i Opdalingen
Les også hos NINA: Fjellrevkvalpane på egne bein

03-10-06
Stor forståelse for rovdyrproblemer i Nord-Trøndelag
På tross av omtrent daglige meldinger i aviser og radio om rovdyrenes herjinger isiste sommer mener over 2/3 av folket at bønder og organisasjoner ikke overdriver rovdyrproblemene. Les mer i Trønderavisa:
Massiv støtte til bøndene Glad for støtten i en vanskelig tid

Nord-Trøndelag Naturvernforbund er imidlertid bekymret og kaller situasjonen svært alvorlig i et brev til Miljøvernminister Helen Bjørnøy. Naturvernforbundet føler at de er alene om å forsvare rovdyra i fylket og ber om å få møte Miljøvernministeren for å diskutere situasjonen.

WWF-rapport:
Mer beiting for å hindre gjengroing av snaufjell!
I følge en ny rapport fra WWF, "Fra fjelland til skogland", kan halvparten av norsk snaufjell være skogkledd allerede om 40 år, med store problemer for arter som fjellrev,snøugle og villrein. Hvis deler av snaufjellet skal reddes må det til tiltak, bl.a "...som kan bidra til mer vedhogst og beiting og andre former for skjøtsel av kulturlandskapet og fjellområdene for å unngå gjengroing."
Les om rapporten i Dagsavisen - Norge får nye planter og dyr

Men i fjellheimen fordriver jerven beitedyrene:
Gudbrandsdølen Dagningen: Dramatisk utvikling i Lesja - Gir opp saueholdet

Kjøp Folkeaksjonens T-skjorte!

29-09-06
Naturvernforbundet ønsker fast bestand av hannbjørner
Norges Naturvernforbund tar til orde for at Buskerud og Telemark skal ha et bestandsmål på 4 hannbjørner.
Vi i www.rovdyr.org skulle gjerne klekket ut denne geniale ideen selv, men vi må bare innrømme at Naturvernforbundet kom oss i forkjøpet.
Les innspillet fra Naturvernforbundet

27-09-06
Registrert avgang av store rovdyr i 2005/2006
Statistisk sentralbyrå har presentert årets utgave av denne statistikken som viser en avgang på 63 jerv, 51 gauper, 5 ulver og 6 bjørner.
ssb.no - Registrert avgang store rovdyr og ørn 2005/06
ssb.no - Store rovdyr og fugler, Registrert avgang, etter årsak
ssb.no - Lisensfelling av ulv og jerv og kvotejakt på gaupe, etter fylke

I samme periode ble det i følge registreringer i regi av Overvåkningsprogrammet for rovvilt i Norge født ca 120-150 jervevalper, ca 150 gaupeunger, 10-20 ulvevalper i Norge samt et ukjent antall bjørneunger. Det betyr at vi i denne perioden, på tross av avgangen, har den sterkeste veksten i forekomsten av store rovdyr i Norge i nyere tid.

25-09-06
Rekordhøy jaktkvote med 91 jerv
De 8 regionale rovviltnemndene har vedtatt at det kan felles 91 jerv under lisensjakt i 2006/07
Lisensfelling jerv 2006/2007

Men det er mange å ta av. Tilsammen 57 ynglinger er registerert i 2006
Registrerte ynglinger av jerv i 2006

Lite effektiv jakt: Bare litt over 50 prosent treff i snitt siste 6 år
Oversikt over jaktkvote/ antall jerv felt på lisens siden 2000/2001

21-09-06
1100 vil jakte bjørn i Trøndelag
Stor interesse for å jakte bjørn i Trøndelag. Les mer i Adresseavisen
Direktoratet for naturforvaltning - Åpner for lisensfelling av bjørn i Trøndelag
Tidligere er det åpnet for lisensfelling av bjørn i Finnmark - Lisens for tre bjørner

I tillegg til, eller i stedet for, å skyte bjørn kan elgjegere også samle inn skitprøver - Elgjegere bistår i registreringen av bjørnebestand

Last ned et nytt hefte om bjørnejakt fra Njff/Nina - Bjørnejakthefte (pdf)

15-09-06
Nye internettsider om rovdyrforvaltning
Bioforsk Tjøtta er ansvarlige for www.vilskadesenter.no med en egen temaside for Rovvilt og beitedyr
Les omtale i Helgelands Blad - Gir råd om viltskader

Norsk Sau og Geit har utviklet en nettside om beiterett : www.nsg.no/beiterett med egen temaside om Rovvilt og beitebruk

Direktoratet for naturforvaltning har omorganisert og forbedret sin nettside www.dirnat.no. DNs nye temaside om rovvilt finner du her

12-09-06
Statstøtte til ulvevennlige bøker for barn
I Sverige gir Naturvårdsverket 200.000 kroner i støtte til utgivelsen av barneboka "Vargarna vid Trolsjöåsen". Boka skal deles ut gratis til alle skoleelever i områder med ulverevir i Sverige.
Sødra Dalarnes Tidning - Barnbok om vargar

12-09-06
Full seier i Høyesterett for beitebrukere
Dyrevernloven kan ikke brukes til å regulere konflikten mellom rovdyr og beitedyr. Høyesteretts dom innebærer at Mattilsynets veileder om dyr på utmarksbeite er rettsstridig.
Les mer hos Utmarkskommunenes Sammensl - USS-nytt nr. 12/2006
Høyesterett - Dyrevernloven - beiteområde truet av ulv
Landbruksdepartementet - Dyr: Beitesaken i Rendalen

Les dommen her - Lovdata

Reaksjoner:
- Nå får rovdyra trykket Nationen
- Det beste jeg har opplevd! Odd E.Risan, leder i NSG

08-09-06
Taper jaktinntekter på ulven
Reiselivsnæringen i ulvesonen øst for Glomma fortviler. Stadig færre vil jakte. I Åsnes har salget av jaktkort stupt med 50 prosent.
Les mer i Nationen

Kjøp Folkeaksjonens T-skjorte!

08-09-06
Nord-Trøndelag: Rovdyrkrav fra alle ordførere
Ikke en ordfører i rovdyrfylket Nord-Trøndelag er fornøyd med den praktiske rovdyrpolitikken. Samtlige ordførere fylket engasjerer seg nå i rovdyrproblemene, og fremmer konkrete krav overfor regjeringen.
Nationen - Slakter sine egne statsråder
Namdalsavisa - Rovdyrkrav fra alle ordfører

18-08-06
Stadig flere nærgående rovdyr
To damer på fjelltur ringet inn av ulv, bjørn angrep garasje, jerv spiste hundemat på trappa og syklist kolliderte med gaupe. Dette er noen erfaringer med nærgående rovdyr de siste dagene.
Les Lise Estils fortelling om møte med to ulver i Lierne - Ulv eller hund?
Trønderavisa: - Bjørn knuste garasjevindu
Fremover - Jerven spiste hundematen
Adressa - Syklist kolliderte med gaupe
VG - Denne gaupa sprer frykt
Østlendingen - Min skumleste naturopplevelse - Oscar kom tett på ulven

10-08-06
Bestandsmålet nådd for gaupe
Norsk institutt for naturforskning slår fast at det i inneværende år ble registrert minimum 62-65 familigrupper av gaupe i Norge. Stortingets mål er 65 årslige familiegrupper. Dermed har registrert bestand økt med 20 % i året overflere år. Interessant nok har det skjedd selv med årlig jaktuttak på 40 -50 gauper, under ville protester fra norske miljøvernorganisasjoner med WWF i spissen som har klaget på omtrent alle vedtak og hvert år lagt fram såkalte faglige rapporter som viste at Norge raserer gaupebestanden.

NINA - Fortsatt vekst i antall gauper
Siste.no - Stadig flere gauper i Norge

oppdatert
Detaljerte nyheter
For å bedre nyhetsdekningen har vi lagt ut nyhetene med ingress, månedsvis fra juni 2004 til og med juli 2006.
Start med - 2006 2005 2004

18-07-06
Unike bilder av binne med bjørneunger i Lierne
Arne Otto Sandmo fra Lierne monterte kamera ved et fersk sauekadaver. Neste dag var unike bilder i boks.
Namdalsavisa - Tatt på fersken
Adresseavisen - Unik dokumentasjon:
NRK Nord-Trøndelag - Bjørn i sikte!


16-07-06
55 jerveynglinger registrert hittil i år
Det nasjonale målet er 39 ynglinger og årets antall nærmer seg nå raskt rekordåret 2005 med 62 ynglinger.
Dirnat - Løpende oppdatering av registrerte ynglinger av jerv

12-07-06
Sauen dør mens regjeringen tenker
Regjeringspartiene vil ha raskere rovdyrdreping i Norge, men har hittil brukt fire uker uten å bli enige om hvordan.
Les mer i Nationen

Imens lever rovdyra godt med skadefellingstillatelser
I beitesesongen 2005 ble det tilsammen iverksatt 45 skadefellingstillatelser i Norge. Resultatet ble 4 - fire- fellinger.
Hittil i år er det iverksatt 11 fellingstillatelser uten at en eneste av disse skadegjørerne er skutt.
Gårdsplassen ( NTB) - Lovlig rovdyrjakt uten ønsket resultat

07-07-06
Trønderne mest negativ til store rovdyr
Ingen i Norge er mer negative til rovdyr enn nordtrønderne. Hele 78 prosent ønsker at det skal bli lettere å avlive rovdyr.
NRK Nord-Trøndelag


30-06-06
Bjørn gikk løs på bil på Snåsafjellet
Tre menn i en bil fikk sitt livs møte med bjørn i natt. På Snåsafjellet gikk bamsen til angrep på bilen deres.
Les mer i Namdalsavisa

28-06-06
Standarder for forebyggende tiltak
Direktoratet for naturforvaltning har fastasatt standarder for fire av de mest aktuelle tiltakene mot rovviltskade
Les mer her - Standarder fastsatt av Direktoratet for naturforvaltning

Kjøp Folkeaksjonens T-skjorte!

Ulvedebatt på Hellerud lørdag 17. juni kl. 15.00

Per Ståle Lønning er debattleder for et panel med: Rasmus Hansson fra WWF, Erling Myhre fra Folkeaksjonen, Gaute Nøkleholm, Norskog, Terje Bø, DN og sauebøndene Reidar Hansen fra Åmot og Gjermund Eggen fra Engerdal.
Exporama Jeger og Fisker 2006 - Brennhet paneldebatt om ulv
Nettavisen - Ulvedebatt på messa


Landsmøte 2006
Folkeaksjonen ny rovdyrpolitikk arrangerer årets landsmøte, søndag 18. juni kl. 10-16 på Hurdalssjøen Hotell i Hurdal.

Glåmdalen: Nytt lokallag i Folkeaksjonen
Folkeaksjonens gamle og nye medlemmer i Glåmdalen i Hedmark inviteres til stiftelsesmøte for lokallag av Folkeaksjonen ny rovdyrpolitikk, onsdag 28. juni 2006, kl. 19.00 i Grinder Samfunnshus.

09-06-06
WWF kjøper medlemmer for kr. 900 pr.stk.
WWF Norge har en årlig omsetning på 35. millioner kroner. Staten betaler det meste.
Flere medlemmer er viktig for å rettferdiggjøre de offentlige tilskuddene. Men svært få nordmenn betaler frivillig til WWF, som i stedet rett og slett kjøper medlemmer for kr. 900 pr. stk!
Tv2 Nettavisen - Gateselgernes sleipe triks


12-06-06
WWF Norge truer med å stanse WWFs frivillige oljevern
Årsak: Staten vil ikke betale 100% av utgiftene
Aftenposten - Beredskap truet

02-06-06
Betingede fellingstillatelser på jerv, gaupe, bjørn og ulv for 2006
Direktoratet for naturforvaltning og de 8 Regionale rovviltnemndene har fastsatt kvoter for skadefelling av store rovdyr. Tilsammen 56 dyr: 19 jerv, 17 gauper, 12 bjørn og 8 ulver.
Tabell over betingede fellingstillatelser for alle arter i alle regioner
Nationen - Gir grønt lys for å skyte 60 rovdyr

Av tilsvarende kvote i 2005 på 57 dyr ble 4 dyr felt.

Kjøp Folkeaksjonens T-skjorte!

01-06-06
Treg gjennomgang av nødvergeretten
Ingen endringer før tidligst 2008 sier Miljøvernministeren. Årsaken til tregheten er at saken skal sees i sammenheng med den nye Biomangfoldloven. Da vil det ha gått 3 år siden Soria-Moriaerklæringen om klargjøring av nødvergeretten og 4 år etter at Stortinget ba Regjeringen utrede nødverge for hund.
Villmarksliv - Må vente på nødvergerett

29-05-06
Klart for ulvejakt i Lesja
DN har gitt fellingstillatelse på ulven som drepte mange sau og lam i Lesja mandag - Les mer
Fylkesmannen i Oppland - Fellingstillatelse på ulv i Lesja og Dovre

Gudbrandsdølen Dagningen - Ulven borte vekk
Lesja-ulven skutt


27-05-06
Mattilsynet varsler full beitestopp i Elverum
- Hva er dette, annet enn ren systemterror, sier Kåre Kleiva. Les mer i Nationen
Østlendingen - Full beitestopp for Kleiva
Ikke generellt forbud i resten av landet - enda: NRK-Trøndelag: Foreløpig ikke beiteforbud i utmark


25-05-06
Dok 8-forslag om grenseulver avvist av Stortinget
Stortingsflertallet vil ikke telle med grenseulver i det norske bestandsmålet.
Les innstilling fra energi og miljøkomiteen

ny Sarpsborg Arbeiderblad - Ulven på grensa skal ikke regnes med
Østlendingen - Vedums vanskeligste dag Kun to stemte for ulveforslag

24-05-06
WWF vil ha flere og bedre jervejegere!
Etter å ha jobbet hardt for lave jaktkvoter på jerv gjennom mange år, har norske miljøorganisasjoner fått virkeligheten midt i trynet. Forvaltningen har ført til en så kraftig vekst i jervestammen, slik at myndighetene måtte gjennomføre en rekke hiuttak av jerv for å få kontroll på situasjonen.

Da får pipa plutselig en annen lyd. Miljøorganisasjonene raser mot Miljøverndepartementet som gjør det Stortinget har vedtatt og Rasmus Hansson argumenterer for at jervejegere må lære seg å drepe mer effektivt.

Nettavisen - Raser mot Bjørnøy

22-06-06
Hørt den før?
Berlin (NTB-AFP): For første gang på 170 år er det observert bjørn i Tyskland. Miljøvernministeren i delstaten, Werner Schnappauf ber folk om ikke å være redde. Ifølge eksperter vil den neppe nærme seg mennesker.
Les mer i Sunnmørsposten - Første bjørn i Tyskland på 170 år

The Guardian - 170 years on, wild bear returns - to a death sentence

19-05-06
Rovdyrdebatt på NRK P1 fredag kl. 12.30
"Skal vi drepe flere rovdyr?" er spørsmålet i innringingsprogrammet "Rett På". Med i studio er Erling Myhre, leder i Folkeaksjonen ny rovdyrpolitik og styremedlem Tormod Vaaland Burkey i Foreningen Våre Rovdyr.
Les mer på nrk.no

16-05-06
Rovdyrfiendlige dommere må ut
Statsadvokat vil ikke ha meddommere som liker Bygde-Norge! Statsadvokat Helge Kaasbøll hevder at folk som bor i områder med store rovdyr, ikke bør være meddommere i rettsaker om rovdyrforvaltning. Statsadvokat Kaasbøll mener at slike meddommere er kunnskapsløse og for sympatisk innstilt til Bygde-Norges interesser.
Nrk Trøndelag - Rovdyrfiendtlige dommere må ut
Nrk Trøndelag - Feil å fjerne legdommere
Nrk Trøndelag - Lytterstorm etter rovdyrutspill
Økokrim - En bjørn er skutt! Hva gjør politiet og påtalemyndigheten?
Senterungdommen - Ber om bråk
Nationen leder - Rovdyr og klassejuss
NY Nationen kommentar - Takke meg til George Orwell

Mange nye medlemmer

Mye besøk og 72 nye medlemmer i Folkeaksjonen på Villmarksmessen.

Se vår stand her


12-14. mai 2006 treffer du Folkeaksjonen i Vikingeskipet på Hamar
Les mer om messen i Vikingeskipet her: Villmarksliv 2006

28-03-06
Vil fjerne rovdyr for å få flere turister
- Det er helt misforstått at ulven trekker turister til landet. Det er en reakasjonær, a-historisk sektortenkning som zoologer og biologer har kommet med og som har fått gjennomslag på grunn av deres kraft i forhold til mediene- sier NRKs reiselivsekspert Jens A. Riisnæs. Les mer i Nationen

Les også NRK Oppland - Tull å gjeninnføre ulv i Norge

Kjøp Folkeaksjonens T-skjorte!

28-03-06
Økokrim henla sak mot miljøbyråkrat
Økokrim har ikke funnet bevis eller holdepunkter for at en departementsansatt i Miljøverndepartementet har innført ulvehybrider.
Les mer i Trønderavisa - Hunder var ikke ulvehybrider

Tidligere sak: Nationen - Miljøbyråkrat hentet ulvehybrid fra Sverige

15-03-06
Ulvejakt i Sverige: To ulver skutt
Klockan 10:55 i går sköts den första av de båda vargar i Svartboreviret som naturvårdsverket för en tid sedan beviljade skyddsjakt på.
Les mer i Ljusnan - Båda vargarna i Svartboreviret skjutna i Rickebo


20-02-2006
45 prosent av Norge er inngrepsfritt!      
Les artikkel om inngrepsfrie naturområder i Norge her:
UTMARK tidsskrift for utmarksforskning      

Artikkelen bygger på forskningsprosjektet "Inngrepsfrie naturområder" som verktøy for arealforvaltningen. Hovedrapport fra prosjektet, som er finansiert av Norges forskningsråd, kan bestilles eller lastes ned her - NTF-notat 2005:6

Rovdyrdemonstrasjon i ED 24. februar
..kom og protestera på regjeringens sätt at behandla landsbygdens folk!
Les mer her - Rovdjursmanifestasjon Vargfacklan
Etter demonstrasjonen - Grenseløst fakkeltog

Kjøp Folkeaksjonens T-skjorte!

08-02-2006
Strid om grenseflokker
Høyres Stortingsrepresentant Gunnar Gundersen fra Hedmark sier til Østlendingen at Høyres ledelse er klar til å støtte et forslag i Stortinget fra FRP, om at ulveflokker på Svenskegrensa kan telles med i Norge.
Østlendingen - Høyrestrid om ulv
Nationen - Høyre skal fri til distriktsvelgerne
Nationen - Sp-politikere vurderer å bryte ut
Les om forslaget fra Fremskrittspartiet - Grenseulven må være norsk


08-02-2006
Starter kampanje mot ynglende ulv
En aksjonsgruppe i Solør starter nå en kampanje mot ynglende ulv i Hedmark, Akershus og Oslo. – Bygda er ikke til salgs. (Foto: Sverre Viggen )
Les mer i Østlendingen

04-02-2006
Kvotejakt på gaupe i 2006
Kvotejakta på gaupe starter 1. februar. Det er fastsatt jaktkvoter innenfor alle forvaltnings-regioner, med unntak av region 1 (kvotefri jakt), og region 7 og 8. I de to sistnevnte regioner åpnes det ikke for jakt.
Kvotejakt på gaupe i 2006 Fordeling av kvote på regionene

Like sikkert som gaupejakta kommer klagene: WWF Naturvernforbundet


25-01-2006
Kreativ jerveforvaltning i Troms og Finnmark
Rovviltnemnda i Region 8 Troms og Finnmark går nye veier for å få mer effektiv jervejakt. Av en fellingskvote på 17 dyr er det fortsatt 11 dyr igjen. Fylkesmannen vil nå gi jervejegere betinget skadefellingstillatelse. Dermed får jegerne muligheten til bruk av snøscooter til transport samt inntil kr. 15.000 til dekning av utgifter.
Les mer hos Fylkesmannen i Finnmark

Landsmøte 2006
Folkeaksjonen ny rovdyrpolitikk arrangerte årets landsmøte, søndag 18. juni kl. 10-16 på Hurdalssjøen Hotell i Hurdal.


Årsmøter i lokallag av Folkeaksjonen ny rovdyrpolitikk
Akershustirsdag 28. februar kl. 19 Rådhuset på Bjørkelangen
Valdrestirsdag 28. februar kl. 19Fagerborg Gjestehus, Leira
Skjåk lørdag 4. mars kl. 12Skjåk Turistheim
Nord-Trøndelagtorsdag 9. mars kl. 19Heia Gjestegård i Grong
Trysiltorsdag 30. mars kl. 19Nybergsund I.L.s klubbhus
Lillehammertirsdag 4. april kl. 19Bjørns Kro i Lillehammer
Lesjaonsdag 5. april kl. 19.30Lesja Bibliotek
- Åpent møte med forfatteren Astor Furset, som presenterer boka "Drept av bjørn og ulv"
Gausdal lokallagonsdag 19. april kl. 19.00Gausdal Videregående skole
Oppdal og Rennebu lokallagtorsdag 27. april kl. 19.30Oppdalsporten
Rendalen lokallagmandag 22. mai kl. 19.00Kommunehuset
Alle medlemmer i Stor-Elvdal er invitert for å diskutere felles lokallag

11-01-2006
Forskningsrapport om folks oppfatning av svensk rovdyrpolitikk
"Den är ju inte i fårhagen på studiebesök" - Om lokala perspektiv och uppfatningar om varg och svensk rovdjurspolitik. Annelie Sjölander-Lindqvist fra Gøteborgs Universitet er ansvarlig for forskningsrapporten som bygger på samtaler med en rekke personer som bor i områder med ulverevir.
Les rapporten her - CEFOS Rapport 2006:1

Kjøp Folkeaksjonens T-skjorte!

11-01-2006
Lisensfelling jerv 2005/2006
Lisensjakta foregår i tidsrommet 15. september 2005 t.o.m 15. februar 2006.Fellingskvoten er på tilsammen 67 dyr fordelt på rovviltregionene. Pr. 9. januar 2006 er det felt 18 jerver.
Les oppdatert tabell hos Direktoratet for Naturforvaltning


09-01-2006
Jerven lever glade dager i Nordland
Fylkesmannen i Nordland skrev brev til Miljøvernministeren med bønn om oppmyking av regelverket for bruk av snøskuter, for å få til mer effektiv jervejakt. Samtidig setter samme Fylkesmann tilside kommunale vedtak om bruk av snøskuter som hjelpemiddel.
Les saken her