31 Desember 2005

Oppslag 2005

201520142013201220112010200920082007200620052004200320022001

11-01-2006
Forskningsrapport om folks oppfatning av svensk rovdyrpolitikk
"Den är ju inte i fårhagen på studiebesök" - Om lokala perspektiv och uppfatningar om varg och svensk rovdjurspolitik. Annelie Sjölander-Lindqvist fra Gøteborgs Universitet er ansvarlig for forskningsrapporten som bygger på samtaler med en rekke personer som bor i områder med ulverevir.
Les rapporten her - CEFOS Rapport 2006:1

Kjøp Folkeaksjonens T-skjorte!

11-01-2006
Lisensfelling jerv 2005/2006
Lisensjakta foregår i tidsrommet 15. september 2005 t.o.m 15. februar 2006.Fellingskvoten er på tilsammen 67 dyr fordelt på rovviltregionene. Pr. 9. januar 2006 er det felt 18 jerver.
Les oppdatert tabell hos Direktoratet for Naturforvaltning


09-01-2006
Jerven lever glade dager i Nordland
Fylkesmannen i Nordland skrev brev til Miljøvernministeren med bønn om oppmyking av regelverket for bruk av snøskuter, for å få til mer effektiv jervejakt. Samtidig setter samme Fylkesmann tilside kommunale vedtak om bruk av snøskuter som hjelpemiddel.
Les saken her

14-12-2005
Rovdyr truer sør-samisk tamreindrift
Representanter for Sør-Samene frykter at deres reindrift snark kun blir å finne på museum. Stort rovdyrtrykk er i ferd med å knekke hele kulturen.
Trønderavisa - Reindrift snart bare på museum

Samtidig har den nye regionale rovviltnemnda i region 6 i sin foreløpige skisse til forvaltningsplan, etter råd fra Fylkesmennene i Midt-Norge, foreslått å plassere størstedelen av rovdyrforekomsten i Midt-Norge, nettopp i beiteområdene for den Sør-Samiske reindrifta.
Fylkesmannen i Nord-Trøndelag - Rovviltnemnda ønske innspill til arbeidet med forvaltningsplan

Innspill til forvaltningsplan for rovviltnemnda i region 6 - 13 organisasjoner fra hele Midt-Norge har levert et felles innspill til rovviltnemnda i Midt-Norge der en advarer rovviltnemnda mot å konsenterer rovdyrtrykket på for små områder.

06-12-2005
Mennesker drept av bjørn og ulv i Norge

Dette er temaet for ei ny bok skrevet av Astor Furseth.I boka presenteres resultatene av 10 års møysommelig historisk granskningsarbeid av en stor mengde litteratur og et omfattende kildemateriale helt fra 1600-tallet: Tingprotokoller, skattemanntall, kirkebøker, dagbøker, brev, aviser osv.
Kjøp boka her - Landbruksforlaget

"..Denne boken vil uten tvil skade bjørnen og ulvens sak..."
Viggo Ree i Foreningen vår rovdyr til Ringerike blad - Slakter bok om rovdyr

03-12-2005
Avisa Østlendingen rapporterer fra ulvesporing
I helgen er flere hundre sporkjennere i sving for å få oversikt over antall ulv i området rundt Elverum.
Sjekk status for ulvetelling her - ostlendingen.no sporer ulv

29-11-2005
Først ute med forvaltningsplan
Den regionale rovviltnemnda i region 4, Oslo, Akershus og Østfold er først ute med utkast til forvaltningsplan for store rovdyr. Planforslaget er nå sendt ut på høring med frist for innspill 14. januar 2006.
Forvaltningsplan for store rovdyr i region 4 - Høringsutkast Følgebrev


21-11-2005
Store rovdyrtap i reindrifta
Økt rovdyrpress i Trøndelag truer med å utslette den sørsamiske kulturen
Trønderavisa - Raserer samisk kultur

Kjøp Folkeaksjonens T-skjorte!

Nytt lokallag i Vestfold
Folkeaksjonens 258 medlemmer i Vestfold inviteres til stiftelsesmøte for lokallag tirsdag 15. november 2005 kl. 19.00 på Vindfjelltunet i Steinsholt.
Les mer her
Østlands Posten - Frykter ulv i Vestfold

Sympatiaksjon for de dømte bjørneskytterne i Lierne
Trønderavisa - Pengestrøm til bjørnejegere
nsg.no - Støtt de to dømte i Bjørnesaken i Lierne

04-11-2005
Bjørnejegere dømt i Lagmannsretten
Jegerne er to ganger tidligere frikjent for bjørnefellinga. Men fredag ettermiddag ble Peder Lundemo og Tore Leirfall fra Lierne kjent skyldige i ulovlig felling av bjørn etter at de felte Arvaslibinna i Lierne i 2003.
NRK Trøndelag - Bjørnejegere kjent skyldig

En av de dømte, Peder Lundemo, overlevde så vidt et bjørneangrep i Lierne i august 2005. Adressa - Bjørnen kom med åpen kjeft


Nytt forskningsprosjekt i Namdalen viser:
Store tap - og rovdyr er årsaken til det meste
- Rovdyr er årsak til 89,6% tap av lam med kjent dødsårsak.
Høgskolen i Nord-Trøndelag - Sauetapsundersøkelser i Trøndelag 2005

28-10-2005
Elverum likner et ulvereservat
- På grunnlag av forskningen har jeg advart mot dette før. Med de trange ulvsonene måtte dette skje. Det samme opplevde innbyggeren i Rendalen og Storelvdal tidligere - , sier ulveforsker Petter Wabakken til avisa Nationen.
Les artikkelen her

Kjøp Folkeaksjonens T-skjorte!

26-10-2005
Ny norsk jerverekord: 25 % økning
På grunnlag av registreringene har Norsk institutt for naturforskning estimert en økning i den norske delbestanden av jerv fra 264 i 2004 til minimum 330 jerv i 2005. Hittil i år er det registrert 61 ynglinger. Det nasjonale målet er 39.
Les rapporten Yngleregistreringer av jerv
Les oversikt fra DN: Ynglinger av jerv 2005 Ynglinger av jerv 2004

24-10-2005
Fjellrev sporløst forsvunnet
Etter bare et par dager i innhegning er to rever sporløst borte fra den nye avlsstasjonen for fjellrev i Oppdal.
- Jeg regner med at dyrene vil overleve selv om vi ikke skulle klare å finne dem. Det største problemet er andre rovdyr som jerv, rødrev og kongeørn, - sier forsker Arild Landa til Adresseavisen.
Les mer her
NRK Trøndelag - - Fjellrevene kan være tatt av ørn

20-10-2005
Heller ski enn skuter
Når myndighetene verner store områder som nasjonalpark, må de mene noe med det. Derfor bør terskelen for motorferdsel være høy. Også når det gjelder aktivitet fra forskere og forvaltningsmyndigheter. Dette sier lensmannen i Lierne til Namdalsavisa.
Les mer i Namdalsavisa

NRK ut i naturen satte tirsdag 18. oktober søkelys på rovdyrforskningens aktiviteter i felten
nrk.no - Advarer mot offentlig faunakriminalitet
Nationen - Rovdyrforskning er dyreplageri
NINA svarer på kritikken - Forskningsmerking av rovdyr
NINA - NINA med kritikk av ”Ut i naturen”
Nationen - Mange klager på rovdyrforskere
Østlendingen - - Ulveskader er kulehull

20-10-2005
Mennesker drept av bjørn og ulv i Norge
Dette er temaet for ei ny bok skrevet av Astor Furseth.I boka presenteres resultatene av 10 års møysommelig historisk granskningsarbeid av en stor mengde litteratur og et omfattende kildemateriale helt fra 1600-tallet: Tingprotokoller, skattemanntall, kirkebøker, dagbøker, brev, aviser osv.

Adresseavisen - 63 drept av bjørn og ulv
Nationen - Frykter for menneskeliv
Adresseavisen - Ikke gode nok bevis

17-10-2005
Regjeringen Stoltenberg er utnevnt
Her er Statsrådene - Stoltenbergs mannskap
Helen Bjørnøy fra SV blir ny Miljøvernminister
Statssekretær i Miljøverndepartementet blir Henriette Westhrin fra Vestfold.

13-10-2005
Ny regjering
I ettermiddag ble den nye regjeringens politiske plattform presentert

Les erklæringen her - Regjeringsplattform
Les hva de rød/grønne sier om rovdyr
Smaalenenes Blad - Skal kunne telle rovdyr over grensene

05-10-2005
EU krever 1000 ulv i Finland
EU-kommissionen kräver att Finlands vargar blir minst 1.000 individer innan arten kan få sämre skydd. Finland har för närvarande 200–300 vargar.
Kuriren - EU kräver 1000 finska vargar innan jakt tillåts
Vasabladet - EU vill se 1000 vargar i Finland
NY Helsingi Sanomat - European Commission denies setting numerical target

29-09-2005
Naturvernforbund politianmeldar lesarinnlegg om rovdyrpolitikken
Ein gardbrukar frå Midtre Gauldal skreiv eit lesarinlegg om rovdyrpolitikken i Adresseavisen. No blir mannen etterforska av politiet.
NRK Trøndelag - Skreiv lesarinnlegg, blir politietterforska

Her presenterer vi leserinnlegget fra Svein Fløttum i Singsås, meninger som Naturvernforbundet vil at Svein Fløttum ikke skal ha lov til å ytre. Politiet i Sør-Trøndelag tar jobben og bruker mer enn gjerne tid og ressurser på å etterforske om Svein Fløttum har brutt norsk lov fordi han mener at jakt på rovdyr er positivt.
Gode jeger skyter rovdyr

Kjøp Folkeaksjonens T-skjorte!

23-09-2005
- Et lite helvete for sau
Generelt spådde Wabakken mer ulv og større konflikter etter hvert uavhengig av om en i Norge skyter unna mer ulv, på grunn av svensk forvaltning, og han mente ulvesone-opplegget er en dårlig løsninger. - Jeg tror det blir et lite helvete for dem som driver sau, sa for øvrig Wabakken.
Glåmdalen - Mer ulv enn noen gang

21-09-2005
Til ettertanke
Generalsekretær Rasmus Hansson i WWF Norge mener det er for lettvint å felle rovdyr i nødverge. Han stusser videre på hvorfor felling av rovdyr i nødverge alltid skjer når de som skyter er bevæpnet.
Østlendingen - Kritisk til antall nødvergefellinger

Ny T-skjorte fra Folkeaksjonen
Norsk natur er herlig - uten ulv
Kr. 100 pr stk + frakt. 3 størrelser XL - M/L og Small. Bestilling til Folkeaksjonen for en ny rovdyrpolitikk tlf. 975 95 119, e-post: aksjonen@rovdyr.org

20-09-2005
Tamulv i Lierne
- Den virket ikke redd, men kom helt innpå bilen enkelte ganger. Feit og fin var den forresten.
Adresseavisen - Fulgte ulven i en time
Foto: BERNT JÅMA/MONA IREN GOSEN

20-09-2005
Dyrevernsnemd vil halvere antall rovdyr
En kraftig redusering av antall bjørn og jerv må til hvis utmarksbeitet i Meråker skal fortsette, krever den regionale dyrevernnemnda. Alternativ er at sauebeitet i kommunen opphører.
Les mer i Selbyggen

Etter valget:
Vil stenge inn Hallgeir Langeland i et skap
SVs Olav Gunnar Ballo vil ha oppvask i partiet etter valgkampen. Han er spesielt oppgitt over Hallgeir Langeland. Langeland må parkeres. I neste periode må vi sikre oss et skap som er stort nok til at Langeland får plass i det, sier han til DN.
Les mer i Rogalands avis

Nord-Trøndelag:
Folkemøte om rovdyrpolitikken
Foran Stortingsvalget 2005 har Folkeaksjonen ny rovdyrpolitikk invitert partienes toppkandidater i Nord-Trøndelag til Folkemøte om rovdyrpolitikken.

Onsdag 7. september kl. 19.00 på Heia Gjestegård i Grong
Les mer her
Fra møtet - Felles front mot rovdyra?

Nord-Trøndelag er blitt et rovdyrpolitisk prøvefylke - Omkamp om rovdyr?

Kjøp Folkeaksjonens T-skjorte!

06-09-2005
Koser med ulver
Enkelte politikere og byråkrater kan tydeligvis ikke få nok av rovdyr.
En Italiensk statsråd har ekte ulv i hagen - Minister koser med ulver

I Norge må de klare seg med ulvehybrider:
Trønder-Avisa: Departementsansatt kjøpte ulvehybrider
Miljøbyråkrat hentet ulvehybrid fra Sverige - TV-kjendis Karin Westrheim, nå rådgiver i Miljøverndepartementet, bekrefter å ha importert en ulvehybrid til Norge - Straffbart, sier Direktoratet for Naturforvaltning
Nationen - Høyretopp ber Hareide rydde opp

26-08-2005
Sverige endrer nødvergeparagrafen
Tillater felling av rovdyr innenfor husdyrgjerder. Djurägare kan få lov att skjuta stora rovdjur som björn, lo och varg som kommit in i en beteshage redan innan tamdjuren där angripits.
Les mer i Nordbotten Kuriren - Rovdyr i boskapshägn kan få skjutas

Men først skal bonden Stig Engdahl sitte et halvt år i fengsel:
Trollhättans Tidning - HD prövar inte vargdom
Les tidligere oppslag - Halvt års fengsel for å ha skutt ulv i fårehagen

Ikke lov i norsk grisebinge!
I Norge har Høyesterett nettopp avvist anken fra Jarl Pedersen som ble dømt for å ha skutt en bjørn i grisebingen.
NRK Finnmark - Avviste anke av bjørnedom
Link til tidligere sak - Dømt for å skyte bjørn i grisebingen

26-08-2005
Uten bønder hadde verden vært et bedre sted!
Klima? Fattigdom? Overforbruk? Forurensing? Biologisk mangfold?. Nei det er ikke viktig. Det viktigste miljøproblemet er norske rovdyrkritikere og bønder! Steinar Lem i Framtiden i våre hender er tydeligvis villig til å sluke alle miljøvernkameler som finnes, hvis det kan sikre rovdyrene i Norge.
Klassekampen - Dyrene trenger EU

Kjøp Folkeaksjonens T-skjorte!

Fra Sverige:
Seminar om ulovlig jakt på store rovdyr
"Ett seminarium i ämnet anordnas på Rovdjurscentret De 5 Stora i Järvsö 24-26 augusti. Under tre intensiva dagar kommer forskare, poliser, jurister och engagerade från andra yrkesgrupper att diskutera jaktbrott..."
De5stora - Seminarium om illegal jakt på de stora rovdjuren
Halsinge Kuriren - Konferens om illegal jakt

Omkamp om rovdyrpolitikken!
Uttalelse fra Folkeaksjonens lokallag i Nord-Trøndelag - Les mer her

INVITERER DE RØD/GRØNNE TIL OMKAMP I ROVDYRPOLITIKKEN! - pressemelding fra Fremskrittspartiet i Nord-Trøndelag

Rovdyrpolitisk manifest - De politiske partiene i Nord-Trøndelag ble i går enige om et rovdyrpolitisk manifest der det kreves flere fellingstillatelser.
Må bli mer enn en valggimmick - Namdalsavisa kommenterer rovdyrmanifestet

30-07-2005
Inge Ryan fra SVs stortingsgruppe refser rovdyrpolitikken
- En symbolpolitikk. Dyreetisk er det som skjer i Nord-Trøndelag helt uholdbart, mener han.
Les mer i Trønderavisa
Namdalsavisa - Fuglum refser Ryan
Trønderavisa – Dette er pinlig, Inge

Uverdig nødvergepraksis. Stortinget må rydde opp!
Les kommentar fra Åsmund Ystad:
Myndighetenes behandling av nødvergesaker er uverdig og utgått på dato

Kjøp Folkeaksjonens T-skjorte!

30-07-2005
Få jaktlag lykkes med rovdyrfelling
En av grunnene til dette er at Storting og Regjering har vedtatt at det ikke er lov til å bruke statlige midler til lokale jegere som deltar under skadefelling.
Dette rammer særlig skadefelling av jerv. Fellingstillatelser er lett å få, men er knapt verdt noen ting fordi jervejakt på sommerstider meget vanskelig, det er lite hjelp å få og SNO tydeligvis er uinteressert i å delta i skadefelling på jerv med mindre det er mulig å kjøre snøskuter.

Nå tar Stortingspolitikere til orde for å øke støtten til lokale jaktlag
NTB/Gårdsplassen - Få jaktlag lykkes med felling av rovdyr
Nationen - Vil gi mer støtte til jaktlag

30-07-2005
Kandidat til tidenes mest idiotiske lagmannsrettsdom?
Les mer i Trønderavisa - Lovfeil etter gaupefelling

30-07-2005
Pasvik: Mye mer bjørn enn tidligere anntatt
Nye registreringsmetoder med DNA-analyse av bjørneskit har hittil identifisert 30 bjørneindivider i Pasvik.
Planteforsk - Bjørne-DNA kartlegges
Planteforsk - DNA-analyser gir økt kunnskap om bjørnebestanden i Pasvik

28-07-2005
Vi anbefaler årets monolog fra Revyfestivalen på Høylandet

UL Gå på - Ei historie om nå spannanes [Video]

21-07-2005
Vart du skremt no?

"..Det er ingen tvil om at en signalpenn også vil skremme vannet av de fleste norske brunbjørner - og ulver.."
Dette skriver Rasmus Hansson i WWF i Nationen - By og signalpenn

Men bortsett fra Rasmus Hansson, som personlig har skremt over 100 bjørner, er det ytterst dårlig med eksempler fra norsk og svensk rovyrforvaltning på effektive skremmetiltak mot store rovdyr.
Les mer her - Rovdyrskremmingens tvilsomme historie

Ulv i Lierne:
Ingen kan leve av å se på bjørn og ulv

Stortingsrepresentant Bjarne Håkon Hanssen (AP) kan ikke under noen omstendigheter akseptere ulv i Trøndelag. – Ulv i Trøndelag vil rasere den sørsamiske kulturen, og må derfor utryddes, sier han til Trønderavisa.

Trønderavisa - Katastrofe for sørsamene
Frykter flere ulver er på ferde

IKKE NÅDIG: – Ingen kan leve av å se på bjørn og ulv, sier Bjarne Håkon Hanssen (Ap). Han er ikke nådig i sitt syn på ulv i Trøndelag.

15-07-2005
Sterk kritikk av rovdyrforvaltningen fra WWF, SV og Arbeiderpartiet
For sesongen 2005 har forvaltningen vedtatt en skadefellingskvote på 57 store rovdyr. Dette får Rasmus Hansson i WWF og Stortingsrepresentant Hallgeir Langeland fra SV til å se rødt. Også Arbeiderpartiets Synnøve Konglevoll, Stortingsrepresentant og nyvalgt landsstyremedlem i Norges Naturvernforbund, er bekymret over de store kvotene.

Aftenposten - Viltvenner fyrer løs mot Hareide Kritisk opposisjon
WWF - Sommeren 2005: Livsfarlig for rovdyrene

Kritikerne hisser seg opp over papirvedtak
Pr i dag er imidlertid ingen ( 0,00) rovdyr av årets skadefellingskvote felt etter iverksatt tillatelse. 2 hannbjørner er felt i påstått nødverge i Hedmark og 1 gaupe på samme vis i Nord-Trøndelag. Disse tre tilfellene har ingen negativ betydning for Stortingets bestandsmål fordi hannbjørner ikke yngler og gaupebestanden bare i Nord-Trøndelag alene overstiger det mål som er satt for 3 fylker i Midt-Norge. Av tilsvarende skadefellingskvote i 2004 på 27 rovdyr ble 4 (fire) rovdyr faktisk felt! - Åsmund Ystad, www.rovdyr.org

13-07-2005
Ber om åpenhet i rovviltnemndenes arbeid
Norges Naturvernforbund har i brev til de 8 regionale rovviltnemndene bedt om mest mulig åpenhet i rovviltnemndenes arbeid.
Ber om åpenhet om rovviltnemdenes arbeid
Henstilling om åpne møter og utlegging på nettet av sakspapirer og ..

11-07-2005
Rekordyngling av jerv
54 ynglinger av jerv er hittil registrert i Norge i 2005. Dette er det høyeste tallet siden den landsdekkende registreringen startet på 1990-tallet. 47 ynglinger i 2004 var tidligere rekord i nyere tid.

Les oversikt fra DN: Ynglinger av jerv 2005 Ynglinger av jerv 2004

Direktoratet for naturforvaltning:
Fagsamling artsforvaltning 2005
Les program og foredrag her: Fagsamling for fylkesmennene 2005

07-07-2005
En miljøbevegelse på sidespor
Les Nationens kommentar om Fremtiden i våre hender, som i følge kommentaren nå har byttet ut kampen mot økt materialisme med kampen mot norske bygdefolk.

-Utad framstår FIVH som et underbruk av andre organisasjoner til ulvens fremme.
Les mer her

01-07-2005
Den siste ulven
GRENSELØST.Stortinget vedtok i fjor at det skal være levelig for rovdyr i Norge. I virkeligheten er det snart tomt for ulv i Norge. Bjørnen jaktes hissig, og gaupebestanden står på stedet hvil.
Les mer i Aftenposten
NY Miljøvernministeren svarer - Politisk vilje i rovviltpolitikken

30-06-2005
Direktoratet for naturforvaltning gir 100.000 kroner i tilskudd til Folkeaksjonens informsjonsarbeid.

Les mer i Nationen
- Har skapt større åpenhet

- meld deg inn i folkeaksjonen her

20-06-2005
Roser levende norske bygder
Det er ikke naturen alene, men de levende bygdene som gir Norge et unikt fortrinn i kampen om turistene, mener den amerikanske professoren og bygdeforskeren Roger Hammer.
Les mer i Nationen

Kjøp Folkeaksjonens T-skjorte!

Kr. 100 pr stk + frakt. Størrelser Small til XXL.

Bestilling til Folkeaksjonen ny rovdyrpolitikk
tlf. 975 95 119 e-post: aksjonen@rovdyr.org

15-06-2005
Motstridende meldninger fra det første internasjonale jervesymposium i Jokkmokk

Järvstammen minskar internationellt - Les mer i Sveriges radio P1
Järvarna blir fler i Sverige og världen - Les mer i Svenska Dagbladet

Ellers er det verdt å merke seg at Svenska Dagbladet melder om at jervebestanden i Sverige i framtida kan leve godt på døde ulver og døde gauper.

10-06-2005
Folkeaksjonens superverver i Vestfold
Folkeaksjonen ny rovdyrpolitikk vokser for hver dag. Medlemstallet har nå passert 7500. Et nytt område som vi er i ferd med å etablere oss i er Vestfold. Helge Røsholt fra Steinsholt har i løpet av våren hittil vervet over 100 nye medlemmer til Folkeaksjonen, hovedsakelig i hjemkommunen Lardal.

Helge Røsholt har vervet 100 nye medlemmer og er godt i gang med de 100 neste. foto: Lars Johan Røsholt

- meld deg inn i folkeaksjonen her

Landsmøte i Folkeaksjonen ny rovdyrpolitikk
Øyer Gjestegård lørdag 18. juni 2005 kl. 10.00. - Sakliste
Alle medlemmer er velkomne til å delta som observatører

05-06-2005
Björnar håller byn i skräck
NUSNÄS: Här går björnhonan helt orädd med sina ungar vid husknuten. Flera byar i Mellansverige lever nu i skräck för björnterrorn.I byn Nusnäs vågar man inte gå ut efter mörkrets inbrott.
Les mer i Expressen
SVT - Björnunge skjuten i Duvberg

30-05-2005
- Umulig å regulere jervebestanden
Statsforvaltningen motarbeider Stortingets rovdyrpolitikk. Det mener tidligere leder av Jervnemda for Nord-Norge, John Helge Steinnes.
les mer hos NRK Nordland
Fylkesmiljøvernsjefen i Nordland svarer - Jerv i Nordland

24-05-2005
Naturvernforbundet til kamp mot uttak av jerv
Jerven er i sterk vekst i Norge, antall ynglinger øker jevnt og trutt hvert år. Hiuttak av familiegrupper er pr. i dag den eneste effektive lovlige reguleringsmåten for å unngå katastrofale konsekvenser for beitebruk med tamrein og sau i jerveområdene. Dette bekymrer ikke Per Flatberg i Nord-Trøndelag Naturvernforbund.
NRK Trøndelag Statlig jervejakt skaper strid
DirNat - Oversikt over yngling av jerv 2005 (løpende oppdatering)
Nationen - – Fred jerven, ta rødreven
Naturvernforbundet svarer - Fjellrev og rødrev
NY Arnt Orskaug - Skinnhellig Naturvernforbund

I Finnmark jaktes det rødrev fra snøskuter i yngletida, etter anbefaling fra bl.a Naturvernforbundet - Rødrevjakt fra snøskuter i Finnmark

Kjøp Folkeaksjonens T-skjorte!

18-05-2005
Sjølibamsen var likevel ikke død!
Den 21 år gamle Sjølibamsen forvant for forskernes peileutstyr sommeren 2002, kort tid etter at den som første europeiske bjørn ble påsatt GPS-sender. Nå, tre år senere, har forskerne radiokontakt med bjørnen igjen.
NRK Hedmark og Oppland - Sjølibjørnen observert i Åmot

Sjølibamsen er tidligere brukt som eksempel på ulovlig rovdyrjakt i Hedmark:
NRK Hedmark og Oppland 07.11.2002 - Henger ut jegerene

Norges Høyesterett:
Felling av bjørn - naudverjeføresegna i viltlova
NY Lovdata - rettens avgjørelse

Høyesterett nekter å frifinne
Krever ny rettsak om Arvaslibinna.
Høyesterett opphevet onsdag en frifinnelsesdom fra Namdal tingrett og Frostating lagmannsrett, i en sak der to menn var tiltalt for ulovlig felling av bjørn i Lierne.
Les mer her - NRK Trøndelag

13-05-2005
Halvt års fengelse for å ha skutt ulv i fårehagen
Stig Engdahl fra Dals Ed i Sverige er tidligere frikjent etter nødvergeparagrafen i tingretten. Hovretten har i ankebehandlingen satt frikjennelsen tilside og dømt Engdal til 6 mnd. fengsel.
Trollhättans Tidning - Ångrar inte skotten
Les også - Den svenska straffskalan

Svenske aviskommentatorer med entydig og sterk kritikk av dommen:
Gøteborgsposten
Expressen
Svenska Dagbladet
Falu Kuriren

12-05-2005
Stortingets jervemål allerede passert
Pr. 11. mai er det hittil registrert 39 ynglinger av jerv i 2005. På samme tid i 2004 var det registrert 21 ynglinger, mens det endelige resultatet ble 47. Hittil i år er det særlig Nord-Norge som utmerker seg med mange ynglinger.
Les DNs oppdaterte liste over ynglinger av jerv i 2005

- meld deg inn i folkeaksjonen her

20-04-2005
Pasvik: Dømt for å skyte bjørn i grisebingen
Pasvikbonden Jarl Pedersen er nå etter fire runder i rettsapparatet dømt for ulovlig felling av bjørn sommeren 2003 - les mer i VG

Dette er andre gang at lagmannsretten behandler saken etter at Høyesterett satte tilside en tidligere frifinnelse - les mer

Kjøp Folkeaksjonens T-skjorte!

Kr. 100 pr stk + frakt. Størrelser Small til XXL.

Bestilling til Folkeaksjonen ny rovdyrpolitikk
tlf. 975 95 119 e-post: aksjonen@rovdyr.org

13-04-2005
Finland i ulvekrangel med EU
Den finske EU-parlamentarikeren Henrik Lax mener det er ufattelig at Finlands EU-medlemskap betyr at folk må gå rundt og være redde for ulv - Finland vil ha ulvjakt
Se også - Massadress vill underlätta vargjakt

I EU-kommisjonen mener man derimot en velorganisert finsk lobby utnytter folks ulvefrykt til å spre usannheter om den ufarlige ulven.
Vasabladet - Lobby i Finland främjar vargskräck
Inga EU-löften om vargjakt

Kjøp Folkeaksjonens T-skjorte!

10-04-2005
WWF Sverige vil gjøre det enklere å skyte rovdyr i nødverge
Fakta om WWFs förslag: Björn, varg, och lo får dödas om de förbereder anfall, anfaller eller äter på tamdjur eller hund om det dödat.
Les mer her

Ny ulverekord i 2005
Syv ulvepar etablert langs grensen fra Halden til Elverum
Skandulv har registert 25 familigrupper eller ulvepar i Sør-Skandinavia i vinter. Dette er sannsynligvis det høyeste antallet siden 1800-tallet.
Skandulv - Ulv i Skandinavia pr. 15.03.05

- meld deg inn i folkeaksjonen her

Årsmøter i lokallagene:
Lesja lokallag, Lora grendahus, tirsdag. 5. april 2005 kl. 19.30
Lillehammer lokallag, Bjørns kro, torsdag 7.april 2005 kl. 19.00
Rendalen lokallag, mandag 30. mai kl. 19.30 - program

Åpent møte om rovdyrpolitikk på Oppdal
Oppdal Quality Hotel , torsdag 7. april kl. 19.30. - les programmet

06-04-2005
Fellingen av Arvaslibinna i Høyesterett
15. april skal Høyesterett behandle påtalemyndighetens anke av Lagmannsrettens frikjenning av Tore Leirfald og Peder Lundemo.
Les mer på hoyesterett.no

Kjøp Folkeaksjonens T-skjorte!

04-04-2005
Oppfordrer til protest mot EUs rovdyrpolitikk
Rovdyrpolitikken i EU-land styres i økende grad fra Brüssel, ofte på grunnlag av hyppige og forvrengte innspill fra lokale naturvernorganisasjoner der bygdefolk framstilles som lovbrytere som skyter rovdyr bare de får sjansen.
Mikal Broo fra Finland oppfordrer nå sine landsmenn til å gi direkte innspill til Brüssel, slik at EU kan få balansert kunnskap om situasjonen.
Ogillar du rovdjurspolitiken i Finland?
Vasabladet: - Länkar rovdjursprotestarna direkt til Bryssel

25-03-2005
ULVEJAKTA - dag for dag
Norges Jeger- og Fiskerforbund stiller seg blant de som roser vinterens ulvejegere for godt utført arbeide, og i siste utgave av medlemsbladet "Jakt og Fiske" har de en omfattende dekning av ulvejakta.
Ulvejakta dag for dag Spenning i sør
Slik ble jakta organisert 41 år siden sist
Sirkus Lupus 7000 e-poster til Hareide
Lisensjakt-fakta NJFF-ros til ulvejegere

- meld deg inn i folkeaksjonen her

18-03-2005
Ny forskrift for helhetlig forvaltning av rovvilt
Forskrift om forvaltning av rovvilt ble vedtatt i statsråd fredag. Reglene for forvaltning av gaupe, jerv, bjørn, ulv og kongeørn er nå samlet i en felles forskrift.
Les mer hos Miljøverndepartementet

16-03-2005
Ulvevinter i Asia
En hard vinter i sentralasia tvinger sultne ulver inn til bebyggelsen for å finne mat. Det meldes om store tap av husdyr, og at flere mennesker har blitt drept av ulv.
- "At night, the wolves own the village. First, they ate all the dogs. Now they have begun to eat sheep, cows..."
Radio Fre Europe - Cohabitation Of Wolves, Humans Proves Difficult
Daily Telegraph - Starving wolves kill six Afghan villagers

Kjøp Folkeaksjonens T-skjorte!

10-03-2005
Finnmark: Skal skyte rødrev fra snøskuter i yngletida!

Norges Naturvernforbund og Prosjekt fjellrev med bl.a WWF Norge har i lengre tid etterlyst effektive tiltak for å hjelpe fjellreven. Med velsignelse fra disse miljøorganisasjonene skal rødrev på Varangerhalvøya nå skytes fra snøskuter.
Les mer på Jeger.no
NRK Finnmark - Frykter dyretragedier på Varanger..

08-03-2005
Vargsymposiet, Vålådalen 7. - 9. mars 2005
Et forum for alle om våra stora rovdjur og människors realtioner til rovdjuren
Les programmet her (pdf)
Borlänge Tidning Vargstammen växer
Sveriges Radio: Vargtrafiken dubbelriktad
Bottappad varg kan visa hur vargstammen uppstått
Lodjur behöver nya jaktmarker - se tidligere oppslag
Vargar kan behöva flyttas
Vargflytt - het potatis på Vargsymposiet
Svensk älg fegare än amerikansk
Rekordmånga vargvalpar föddes i fjol
Dårlig nytt for ulven - nyere svensk forskning antyder at byfolk etterhvert mister interessen for rovdyrvern!

07-03-2005
Når Økokrim prioriterer
Økokrim hevder at de ikke har ressurser til å etterforske toppene i pyramideselskapet WGI. Samtidig legger Økokrim store ressurser ned i å føre saker om såkalt faunakriminalitet fram til høyesterett. Nationen stiller spørsmål om prioriteringen av ressursene.
Les mer i Nationen

- meld deg inn i folkeaksjonen her

03-03-2005
Unngikk beitenekt i ny småfeforskrift
Gratulerer med god utført arbeide - Mattilsynet ville i ny forskrift for småfe åpne for å begrense eller nekte utnyttelse av utmarksbeite i tilfelle store rovdyrtap. Men faglagene klarte langt på veg å hindre at dette kom med i den endelige forskriften.
Les mer på Gårdsplassen

26-02-2005
Nittitallskameratene er tilbake
Kameratklubben som styrte nittitallets rovdyrpolitikk, Thorbjørn Berntsen, Stein Lier-Hansen og Børre Pettersen er på krigsstien igjen - "Aggressive bygde- og jegerinteresser kan ikke avgjøre norsk rovdyrforvaltning"
Les det i VG


25-02-2005
Erstatningsregler for tap til rovdyr lagt ut til høring
Miljøverndepartementet har lagt utkast til forskrift om rovvilterstatning for husdyr og tamrein til høring - "Forskriften er en oppfølging av Stortingets behandling av rovviltmeldingen. Målet med forskriften er for det første at driftsenheter med husdyr og tamrein skal få full erstatning for sine økonomiske tap. Dessuten skal erstatningsordningen motivere driftsenhetene til å iverksette effektive forebyggende tiltak."
Pressemelding Saksoversikt

22-02-2005
Stevner Miljøverndepartementet for ulovlig ulvejakt
WWF Norge, Norges Naturvernforbund og Foreningen våre rovdyr har stevnet Staten for ulovlig ulvejakt i Østerdalen. Les stevningen her

Fellingstillatelsen - miljøvernorganisasjonene ikke liker
Organisasjonene stevnet staten før ulvejakta i 2001 - slik gikk det
Bernkonvensjonen - spiller en sentral rolle i stevningen

28-02-2005
Støttekonto for de dømte i jervesaken
På tirsdagens årsmøte i Folkeaksjonen ny rovdyrpolitikk ble det opprettet en støttekonto for de straffedømte i jervesaken i Vang.
les mer i Avisa Valdres

24-02-2005
Folkeaksjon ønsker bedre rutiner for rovdyrjakt
Er det Statens ansvar å lønne jegere som jakter på rovdyr når en fellingstillatelse er innhentet? Det lokale laget av Folkeaksjon ny rovdyrpolitikk mener ja.
les mer i Avisa Valdres

Husk årsmøter i Akershus og Valdres tirsdag 22 februar kl 19.00. Akershus fylkeslag har møte på rådhuskantina i Aurskog-Høland mens valdrisen møter på Fagerborg Pensjonat på Leira.

- meld deg inn i folkeaksjonen her

18-02-2005
Kvinner leder nytt lokallag for Oppdal og Rennebu
Folkeaksjonens 160 medlemmer i Oppdal og Rennebu i Sør-Trøndelag har fått eget lokallag. Stiftelsmøtet var torsdag 17. februar på Oppdalsporten Fagerhaug.

Nyvalgte styremedlemmer er fra venstre: Anita Bergerseter, Bjørg Marit Sæteren ( leder), Marianne Dolpen og Anita Schive Bjerkaas. Femte styremedlem er Reidun Stølen. Foto: Johan Vindal

18-02-2005
Mens innavl truer ulven, skyter svenskene alle ulver med friske gener
Mens Svenske myndigheter er sure fordi Norge skyter noen få innavlede ulver i Østerdalen, skyter svenskene selv alle ulvene med friske gener. Hvor er logikken?
En ny rapport fra Skandulv viser økende innavl i den Sør-Skandinaviske ulveforekomsten. Det eneste som hjelper er friske gener fra finsk/russiske innvandrerulver. Likevel har svenskene nå skutt en finsk/russisk ulv med friske gener i Jamtland, den sørligste observasjonen av en innvandrerulv på over 15 år.
SVT -
Vargen i Ringvattnet skjuten
Rapport fra Skandulv: Skadelige effekter av innavl i ulvestammen
Skandulv - Om vargens utveckling i Skandinavien under de senaste 30 åren

Kjøp Folkeaksjonens T-skjorte!

16-02-2005
Hårreisende forskningsmetoder bak påstander om hund og ulv
Ulveforsker Jens Karlsson ved Grimsø forskningsstasjon i Sverige har forsket på temaet ulv som dreper jakthunder. I følge forskeren Karlsson skyldes problemet at jegerne mot bedre vitende fortsetter slipper sine hunder i ulveområdene og at det er hundene oppsøker og provoserer ulven. Nå kan du lese om metodene som ligger bak Jens Karlssons nye kunnskap.
Jaktjournalen – Vargforskningen måste ifrågasättas!

Forskningsunderlagen är långt ifrån verkligheten - Under flera år har Inge Johansson i Molkom följt vargforskningen på nära håll. Nu ifrågasätts hela forskningen. Bland annat anklagas vargforskaren Jens Karlsson på Viltskadecenter för att ha slarvat med faktainsamling och redovisningen i en forskarrapport om hundanvändning i vargområden. [Bergslagsposten]

Grimsöforskare upprörda över kritik - Kritiken mot vargforskningen på Viltskadecenter har upprört forskarna. - Det är gammal skåpmat, flera av angreppen har vi hört förr, säger Inga Ängsteg, ansvarig på Viltskadecenter. - Vi bedriver forskning på uppdrag av politikerna och det är viktigt att vår verksamhet granskas och kritiseras. Men det som Inge Johansson för fram är grundlöst. [Bergslagsposten]

11-02-2005
VARGTIDER
Lurer du på hvordan livet med rovdyrene var før i tiden? Vi har vært i arkivene og funnet gamle avisartikler. Kan ta tid å laste ned.
Les mer

09-02-2005
Årets gaupetøv fra WWF Norge
Rasende protester mot norsk gaupeforvaltning er en årlig øvelse fra WWF-Norge. Flere ukers kunnskapsløse protester mot ulvejakt endte med nederlag. Nå er det gaupejakta som får det glatte lag. -
Les mer her

WWF - Senk børsa - og jaktkvoten
Aftenposten - 26 skutt på åtte dager

- meld deg inn i folkeaksjonen her

Sverige:
Gaupa spiser seg ut av matfatet
Den Svenske Riksdagen har vedtatt et mål om 300 familigrupper med gaupe. Registreringer viser en nedgang fra 340 familigrupper i år 2000 til 265 i 2004. Gauperike områder i Midt-Sverige opplever nå betydelig reduksjon i antall gauper selv uten jakt. I følge en ny forskningsrapport kan forklaringen være matmangel. Målet om 300 årlige ynglinger krever at hele Sverige blir gaupeland.
Uppsala Nya Tidning - Lodjuren lever farligt igen
Jordbruksaktuellt - Regeringens rovviltsmål svåra att uppfylla
Les rapporten fra Grimsö - Lodjursstammen i Sverige 1994-2004 [pdf]

Dom Norges Høyesterett - Ulovlig felling av jerv

01-02-2005
21 dagers ubetinget fengsel for 4 jervejegere fra Valdres
Etter frifinnelse i Valdres Tingrett og betinget dom i Eidsivating lagmannsrett har anken til Høyesterett gitt Økokrim medhold i ubetinget fengselsstraff for fellingen. ..

Retten så det som ekstra viktig å reagere strengt av allmennpreventive hensyn, fordi risikoen med å bli oppdaget er liten og bygda ville kunne støtte fellingen...

Les mer i Aftenposten - Ubetinget fengsel for jervedrap
Høyesterett - Ulovlig felling av jerv - straffutmåling Sammendrag

Les Nationens dekning:
Skjerper straffen Når sauebønder blir kriminelle – Har spart liv

Kjøp Folkeaksjonens T-skjorte!

01-02-2005
Over 40 jerver kan drepes før 15. februar
Årets lisensjaktkvote for jerv er 29 dyr i Sør-Norge og 31 dyr i Nord-Norge. 14 dager før jaktslutt er det fortsatt over 40 jerver igjen av kvoten.
Les mer hos Direktoratet for naturforvaltning - Lisensjakt på jerv 2004/2005

Over 110 hunder drept av ulv

Les mer i www.ROVDYR.org 4-2004

Ulvejakta er over:
15 dager, fem ulver
Ulvejegerne var for kjappe for ulvelobbyen og rettsvesenet: I går ble ulvejakta avsluttet med felling nummer fem. Nå flyttes jaktkrigen inn i rettssalen.
Les mer om neste runde i Nationen

31-01-2005
Ulvejakta er over
Ulvejakta i Hedmark er over. Den femte og siste ulven ble skutt i Løten mandag ettermiddag. Les mer hos NRK Hedmark og Oppland
Se også NRKs samleside - ULVEJAKT I HEDMARK
NY NRK sitt billedgalleri - Ulvejakta i Hedmark

30-01-2005
Den fjerde ulven er skutt
Ulvejegere skjøt ved 16.30-tiden lørdag en ulvetispe sør for Åsta i Åmot kommune. Dermed er fire av kvoten på fem ulver drept.
Les mer hos NRK Hedmark og Oppland

28-01-2005
Ingen vitenskapelige argumenter mot norsk ulvejakt
Med mindre noen av ulvene som felles er innvandrere fra Russland finnes det ikke noe vitenskapelig grunnlag for å si at den norske ulvejakta truer bestandens overlevelse. Dette sier ulveforsker Håkan Sand ved Grimsø forskningsstasjon og Skandulv til forskning.no
Les mer - Truer jakta ulvebestanden?

26-01-2005
Miljøverndepartementet kommenterer stevningen:
Ulvefelling vinteren 2005: - Les faktaark her
Nationen - Hareide vil fortsette jakta

Vilt i retten - "Byfogden passer bedre til vielser enn rovdyrpolitikk"

WWF Norge:
Ulvejakt uten faglig begrunnelse
WWF har klaget på vedtaket om å sette igang lisensjakt på ulv. Miljøvernministeren har avslått klagen, som nå er anket. (24.01.05)
Brev til den svenske miljøministeren Lena Sommestad
Brev til miljøvernminister Knut Arild Hareide
Faks til Miljøverndepartementet [PDF]

- meld deg inn i folkeaksjonen her

24-01-2005
Norge nest best i verden på miljøvern
Norske miljøvernere står i kø for å henge ut Norge for dårlig miljøvern både i inn- og utland. Samtidig viser en internasjonal forskningsrapport at Finland, Norge og Uruguay går helt til topps på en liste over hvilke land som er best på miljøvern.
Les mer i Aftenposten

23-01-2005
Se, de kysser med ulver
Søta bror tilbyr eksklusive rovdyropplevelser for å lokke nordmenn på helgeturer til Sverige. For fem hundringser får du kysse en ekte ulv!
les mer om svensketuren
- En lek med ilden - Arnt Orskaug kommenterer ulvekyssene

22-01-2005
Ulv nummer tre skutt lørdag
Ulvejakten i Storelvdal ble avsluttet lørdag etter at den tredje ulven ble skutt ved 14-tiden. Denne gangen var det "riktig ulv", alfahannen i Koppangsreviret
Aftenposten - Ny ulv skutt lørdag

21-01-2005
Ulv nummer to skutt
Det ble skutt en ulv ved Åkrestrømmen i Rendalen ved 09.30 fredag. Dette er den andre ulven som blir felt under vinterens ulvejakt i Hedmark.
Les mer i NRK Hedmark og Oppland
Nationen - Klar for ulv nummer to

Direktoratet for Naturforvaltning - Alfatispa i Gråfjellsgruppen ble felt under lisensjakt fredag morgen. Gjennom områdeavgrensningen for lisensjakt var det et mål å unngå dette. Fellingene kan derfor få en større bestandsmessig effekt enn tilsiktet. Fellingen gir likevel ikke grunnlag for å endre på lisenskvoten eller på områdeavgrensingen i lisensjakta.
Gråfjelltispa skutt - Gråfjelltispa ble skutt ved Åkrestrømmen i Rendalen ved 09.30-tida fredag. Det betyr at ledertispene i både Koppangsflokken og Gråfjellflokken er tatt ut

20-01-2005
Sverige kritiserer norsk ulvejakt
Miljøvernministeren i Sverige mener Norge ikke tar sin del av ansvaret for å bevare den skandinaviske ulvestammen.
Les mer i VG

Historien gjentar seg: Under ulvejakta i Østerdalen i 2001 protesterte den Svenske miljøvernministeren Kjell Larsson heftig mot det norske vedtaket:
Jeger.no: Larsson advarer Bjerke

I 2001 begrunnet Norske myndigheter fellingsvedtaket med innholdet i et Norsk-Svensk prinsippdokument fra 07.09.1998 om FORVALTNING AV DEN SKANDINAVISKE ULVEBESTANDEN.
I dette dokumentet, som er underskrevet av Direktoratet for Naturforvalting og Naturvårdsverket, står det følgende om norske myndigheters planer for forvaltning av ulven: "... etter at en har nådd det felles norsk-svenske arbeidsmålet på 8-10 familiegrupper , av disse noen i Norge, bør ulven kunne forvaltes mer på linje med bjørn og jerv. Dette innebærer at at bruk av skadefellingstillatelser på bestemte skadegjørende individer og eventuelt også lisensjakt i nærmere bestemte områder..."
Les det norsk-svenske prinsippdokumentet her

Sverige har i ettertid vedtatt et nasjonalt etappemål om 200 ulver i Sverige. Men prinsippdokumentet fra 1998 er det eneste som sier noe konkret om felles forvaltning av ulv i Skandinavia.

Kjøp Folkeaksjonens T-skjorte!

Ulvejakta i Østerdalen:
Første ulven skutt søndag
Søndag 16. januar kl. 14.45 ble alpha-tispa i Koppangflokken skutt i området Tresdalen i Stor-Elvdal kommune.
Les mer i VG

13-01-2005
Fårikål for miljøvern!
Personlig vil jeg i løpet av uka kjøpe sauekjøtt både til fårikål og lammesteik. Jeg håper at flest mulig setter sauekjøtt på menyen og at butikkene sørger for at det finnes nok av dette i frysediskene.
Les oppfordringen fra Knut Dæhlen

Ulveaksjonister til Østerdalen. - Rundt 330 jegere jakter på ulv i Hedmark. I morgen slår ulveaksjonistene leir i Østerdalen. [VG Nett]

Hadde ulven på skuddhold - Med et godt organisert jaktopplegg var lisensjegerne i Stor-Elvdal og Rendalen nær ved å lykkes i helga. I går ettermiddag hadde to av jegerne ulven på skuddhold, men rakk ikke å skyte. [Østlendingen]

Godt organisert ulvejakt. - Ulvejegerne i Stor-Elvdal og Rendalen imponerer. Jakta er godt organisert, og jegerne gjør sitt ytterste for å oppnå felling. Se bildene fra første jaktdag i den historiske ulvejakta. - [Jeger hund og våpen]

Direktoratet for naturforvaltning:
Lisensjakt på 5 ulv i Hedmark fylke 2005
Med hjemmel i .. viltloven ... , fatter Direktoratet for naturforvaltning vedtak om en lisensjaktkvote på til sammen 5 ulv i deler av kommunene Engerdal, Stor-Elvdal og Rendalen (område nord) og deler av Åmot, Elverum, Løten, Hamar og Ringsaker kommuner (område sør). Nærmere kvote- og områdeavgrensning følger av dette vedtak. Lisensjakten iverksettes for å forhindre framtidige skader på bufe og tamrein.
Les mer hos DN
Vedtak - Lisensjakt på ulv i Hedmark fylke 2005 [doc]
Informasjon fra Fylkesmannen i Hedemark Kart over jaktområdet
Nationen - Tillater jakt på fem ulver i Hedmark

Jakta er altså delt i 2 områder, et nordlig som omfatter norddelen av Koppangflokkens revir og et sørlig område hvor det kan jaktes på et nyetablert ulvepar i Åstaområdet, (vest for Glomma). Jegere kan nå søke lisens for å jakte i sørområdet - Vilkår for å delta på lisensjakt på ulv i 2005 [doc]

Mer om ulven vest for Glomma i Hamar Arbeiderblad
Her er et videoinnslag fra NRK Hedmark Oppland

- meld deg inn i folkeaksjonen her

Stortinget:
Ulv som gjør skade utenfor ulvesonen skal skytes!
Stortingsrepresentant og leder i Stortingets Energi og miljøkomitè, Bror Yngve Rahm , spår en snarlig slutt på at ulv dreper sau.
Les mer i Nationen

REAKSJONER:
Naturvernforbundet WWF Foreningen våre rovdyr

18-12-2004
15 personer skadd av ulver i Tyrkia
Tre ulver gikk lørdag morgen til angrep i en tyrkisk landsby. Ifølge nyhetsbyrået Anatolia ble 15 personer skadd.
Les mer i Bergens Tidende

Tyrkisk gutt drept av ulv - i slutten av november ble ti år gamle Onur Bahar funnet død av sin far på et jorde i nærheten av hjemmet i utkanten av byen Talas. Spor på stedet viser at gutten var blitt angrepet av ulv

Fra India har det vært flere meldinger om mennesker drept av ulv de siste årene. I ett distrikt har over hundre angrep ført til at 61 mennesker har blitt drept de siste 18 månedene - les artikkel i India Times

- meld deg inn i folkeaksjonen her

Oppdatering 21-12-2004
Vil ha første lisensjakt. - En ulvetispe i Akershus og Østfold gasser seg i hund. Hun bør bli regjeringens første lisensjakt-offer, mener NJFF og kommunene [Nationen]
Folkemøte i ulvens hule. - BJØRKELANGEN : Ordfører Karin Gulbrandsen i Aurskog-Høland tar initiativet til et nytt, stort folkemøte om ulv på Bjørkelangen [Romerikes blad]
Veit dei best på toppen? - Ein sjokkert barnefamilie og ein toppbyråkrat har heilt ulike perspektiv på eit ulvedrap [leder Nationen]

19-12-2004
Hund drept av ulv ved lekeplass
HEMNES I AURSKOG-HØLAND (VG) Ulven drepte elghunden Ruska (8) mens hun sto bundet 25 meter fra sandkassen til Ida Cathrine Tønneberg (3).
Les mer i VG

Ulvefrykt etter hundedrap - For tredje gang på en uke er en hund drept av ulv i Aurskog-Høland. Onsdag ble en elghund drept på en lekeplass.
Ulv drepte elghund - Aurskog-Høland (ANB): Ole Anders Tønneberg (33) raser og fortviler: Onsdag ble elghunden Ruska revet i hjel av ulv - rett utenfor stueveggen hans.

Oppdatering 11-01-2005
Winther får plass i rovviltnemnda - Etter alt bråket snur nå miljøvern-departementet, og gir likevel Erik S. Winther frå Ringebu ein plass i den regionale rovviltnemnda i Oppland - [NRK Hedmark og Oppland]

18-12-2004
Omkamp om rovviltnemda
Etter å ha møtt skarp kritikk for oppnevning av rovviltnemda i Oppland, åpner Miljøverndepartementet for nye kandidater. Problemet er at det ikke er noen å velge blant. - Les mer i Nationen

Krav om endring - Store deler av det politiske Oppland lar seg provosere av det som oppleves som statlig overstyring i forbindelse med oppnevningen av regionale rovviltnemnder. [leder GD]
Byråkratisk overstyring - Miljøbyråkratiet ser ut til å ha eit naturtalent for provokasjonar og konfliktar med bygdefolk og distriktsinteresser. [leder Nationen]
Vil ha vraka medlemmer tilbake - Politikere i Oppland krever at Miljøministeren må ta inn igjen de vraka medlemmene i rovdyrnemnda i Oppland.

Kjøp Folkeaksjonens T-skjorte!

13-12-2004
Regionale rovviltnemnder oppnevnt av MD
Miljøverndepartementet har oppnevnt de nye regionale rovviltnemndene - les listen
Drammens Tidende - Buskeruds nye rovvilt-mann

13-12-2004
Rovdyrbygdene kastet ut av rovviltnemda
I region 3, Oppland Fylke, har Miljøverndepartementet endret Fylkeskommunens innstilling og sørget for at rovdyrkommunene i fylket ikke blir representert.
Les Uttalelse fra Folkeaksjonens lokallag i Lillehammer

Gudbrandsdølen Dagningen - - Forstår ikke hva departementet driver med
Nationen - Miljøverndepartementet ville ha siste ord - Kastet ut av rovviltnemnda

Mer ansvar, lite makt. – Rammene blir likevel lagt sentralt, sier Merete Furuberg, nyvalgt representant i rovviltnemnda for Hedmark.