Stod og Sparbu
30 mai 2017

Red:  Åsmund Ystad
Prod:  Lars Erik Brattås
Tirsdag 30 mai 2017
kl 07:00

 

Her kan du melde fra om ny eller endret adresse

 

Landsmøte i Folkeaksjonen ny rovdyrpolitikk, 25. og 26. mars 2017

Les uttalelser fra landsmøtet her

 

Årsmøter lokallagene 2017

 

FNR Hallingdal lokallag
Årsmøte onsdag 5. april kl. 18.00 på Gol Bedehus
Program

FNR Glåmdal lokallag
Årsmøte tirsdag 21. mars kl. 19.00 på Brakka (Glåmdal motorhistoriske forening)
Kontaktperson: Leder Kjell Eierholen tlf. 971 80 798
Program

FNR Søndre Buskerud lokallag
Årsmøte onsdag 15. mars kl. 19.00 i klubbhuset til Østsiden jeger og fisk, Elvehuset, Dynge 77, i Hokksund
Daglig leder i FNR, Åsmund Ystad orienterer om arbeidet i Folkeaksjonen ny rovdyrpolitikk.
Kontaktperson: Leder Jan Henning Rustad, tlf. 901 77 841
Program

FNR Akershus lokallag
Årsmøte tirsdag 14. mars kl. 19.00 på Aur Gjestegård i Aurskog
Statens Naturoppsyn v/ rovviltkontakt Mats Finne og regionleder Jan Willy Huseklepp deltar og informerer om rovviltarbeidet i SNO i Akershus.
Kontaktperson: Leder Odd Granås tlf. 908 81 938
Program

FNR Ringsaker lokallag
Årsmøte tirsdag 14. mars kl. 19.00 på Nordgående Kro, Rudshøgda
Kontaktperson: Leder Geir Atle Aas, tlf. 907 27 902

FNR Lillehammer regionlag og FNR Gausdal lokallag
Begge lokallagene har årsmøte mandag 13. mars kl. 19.00 på Jorekstad
Første delen av møtet er felles som et åpent møte, Rovdyrkveld med fokus på ulv v/Halvor Sveen fra Rendalen. Foredrag et åpent for alle.
Gratis for medlemmer i FNR/ kr. 200 for andre. (kr. 100 under 25 år)
Etter kaffen blir det separate årsmøter i FNR Lillehammer regionlag og FNR Gausdal lokallag.
Kontaktpersoner: Ottar Moe, leder FNR Lillehammer tlf. 959 81 660 Alfred Johansen, leder FNR Gausdal tlf. 974 98 963

FNR Trysil og Engerdal lokallag
Årsmøte fredag 10. mars kl. 19.00 på Lund Samfunnshus i Ljørdalen
Kontaktperson: Leder Rune Jota, tlf. 901 59 524

FNR Gauldal lokallag
Årsmøte onsdag 8. mars kl. 18.30 på Støren Hotell
. Etter årsmøtet blir det foredrag, Rovdyrkveld med fokus på ulv v/ Halvor Sveen fra Rendalen. Foredraget er åpent for alle interesserte. Gratis for medlemmer i FNR/ Kr. 200 for andre (kr. 100 under 25 år).
Kontaktperson: Leder Per Bjarne Bonesvoll 909 56 310
Program

FNR Nord-Østerdal lokallag
Årsmøte onsdag 8. mars kl. 19.30 på Nordihaugan gård, Plassen i Alvdal
Arnfinn Nergård, leder i den regionale rovviltnemnda i Hedmark informerer om rovviltnemndas arbeid med lisenskvote på ulv i og utenfor ulvesona i Hedmark.
Kontaktperson: Leder Harald Enge tlf. 950 88 892
Program

FNR Valdres lokallag
Årsmøte onsdag 8. mars kl. 18.00 på Vikatunet, Fagernes
Kontaktperson: Leder Arne Warberg, tlf. 906 14 892

FNR Vestfold lokallag
Årsmøte mandag 6. mars kl. 18.30 på Gavelstad Gjestegård
Innledere: Jørund A. Ruud, leder i Rovviltnemnda i region 2.
Kårstein Løvaas, Stortingsrepresentant for Høyre.
Torvald H. Brinch, landsstyremedlem i FNR
Kontaktperson: Leder Helge Røsholt, tlf. 913 27 239
Program

FNR Lesja og Dovre lokallag
Årsmøte mandag 27. februar kl. 19.00 på Ljoratunet.
Kontaktperson: Leder Karl Øygarden tlf. 905 19 207

FNR Østfold lokallag
Årsmøte torsdag 2. mars kl. 18.30 i Bøndernes Hus i Degernes.
Foredrag v/ Lars Gangås, fellingsleder i Statens Naturoppsyn, kjent fra NRK-serien Villmarkas voktere: Lars Gangås forteller om rovviltarbeidet i SNO og om lisensjakt på ulv og merking av ulv siste vinter.
Kontaktperson: Leder Eivind Dramstad tlf. 458 39 875

Meld deg inn i Folkeaksjonen ny rovdyrpolitikk

 

- Skjema for medlemskap finner du her

 

Les siste utgave av Folkeaksjonens tidsskrift Rovdyr

Årsmelding FNR 2013-2014

Fakkeltog for en demokratisk ulveforvaltning

 

Mandag 30. januar 2017 kl. 19.00 foran Stortinget

 

Les mer her: En budstikke fra skogene

Påmeldingene tikker inn

Mer informasjon om program og busstransport her

Bestill varer med FNR-logo i nettbutikken

Nettbutikk

Program «Markering for en demokratisk ulveforvaltning»

Kl 12.30 oppmøte foran Stortinget. Vi går i samlet flokk til Miljø og klimadepartementet
Kl 13.00 Vidar Helgesen, statsråden vil gi en kort redegjørelse av departementets vedtak 20.12.2016
Kl 13.15 Knut Arne Gjems, leder Norges Jeger og fiskerforbund avd. Hedmark
Kl 13.20 Sissel Frang Rustad, tidligere Høyre politiker
Kl 13.25 Dag Rønning, Fylkesordfører Hedmark
Kl 13.30 Rune Støstad, Ordfører Nord- Fron Kommune
Kl 13.30 Ole Gustav Narud, Ordfører Åmot
Kl 13.35 Gaute Nøkleholm, NORSKOG
Kl 13.40 Trommer fra skogene
Kl 14.00 Avslutning – møtet i Miljø og klimadepartementet starter

Busstransport bestilles innen 02.01.2017 kl 09.00: Pris ca 200 kr t/r Oslo, forbehold om nok påmeldte deltagere.
Tolga: 95757525
Åmot: 90627169
Trysil: 90541455
Elverum: 90721098
Løiten/Stange: 47256594
Åsnes/Våler/Grue:91827532
Eidskog/Kongsvinger: 99498003
Gudbrandsdalen: 48230371

VG-tv: DIREKTE: Ulvedemonstrasjoner i Oslo

Tidligere oppslag

 

Rovdyrbrev/blogger:  leserbrevarkiv:
28-05-2017 - Hvem sprer frykt for ulven?
22-05-2017 - Paradigmeskifte?
22-05-2017 - Åpent brev til Viggo Ree
21-05-2017 - «Alle disse store dyrene kan skade oss mennesker, men å kalle dem «farlige» blir allikevel ikke riktig»
15-05-2017 - Hva er feil på bildet av reinene på Saltfjellet?
07-05-2017 - Haukøyet
03-05-2017 - NRK-reality, gjete sau mot rovdyr
03-05-2017 - Å leve med ulv
02-05-2017 - Ikke bare noen ulver som står på spill
02-05-2017 - Store naturopplevelser
29-04-2017 - «Det er ingenting som er farlig med ulv på streif»
28-04-2017 -
28-04-2017 - Som en stridsvogn mot en maur
26-04-2017 - Ja til dyre- og naturvennlige løsninger
25-04-2017 - Reprise om ulv
23-04-2017 - Feigheten
23-04-2017 - Rett til å leve fritt
18-04-2017 - Gjelder Bernkonvensjonen bare for 5 prosent av Norge?
18-04-2017 - Hva vi trenger og ikke trenger av rovdyr
16-04-2017 - Svar til Katrin Vels
16-04-2017 - «Burde man ikke kunne forvente av debattanter at man evner å se nyanser i saker?»
14-04-2017 - Vil ha færre lam og flere rovdyr
13-04-2017 - - Staten lystskyter ulv
12-04-2017 - Gjelder Bernkonvensjonen bare for 5 % av Norge?
11-04-2017 - Den kompliserte naturmangfoldloven
10-04-2017 - Sp-topp mener NRK-serie skjemmes av ensidig budskap
07-04-2017 - Må samles i innhegninger
05-04-2017 - Husdyr- holdernes eldste rett
01-04-2017 - Faktasjekk av gamle nyheter
30-03-2017 - Vidar Helgesens ulv, ulv
30-03-2017 - Hvilken info har du, Lena Westermann?
29-03-2017 - Svar til H. Johansen og L. Westermann
26-03-2017 - Diskuter heller respekten
26-03-2017 - Ikke hør på juristene!
23-03-2017 - Vidar Helgesens ulv, ulv
20-03-2017 - Vi er svært mange som ønsker ulven velkommen tilbake til Østfold
16-03-2017 - Hedmark Bondelag og statsråd Helgesen
16-03-2017 - Juss i ulvedebatten
16-03-2017 - Uklokt om ulv fra tre ordførere
15-03-2017 - «Etter hvert har rovdyrdebatten kommet inn i et fast spor»
15-03-2017 - «Ulven er en ressurs»
15-03-2017 - Norge tar lederrolle i å drepe truede dyrearter
14-03-2017 - Kvar går grensa for ulv?
12-03-2017 - Ulvepolitikk hevet over loven?
12-03-2017 - Ulovlig ulv
11-03-2017 - I en tid med stadig mindre tilgang på land- og beitearealer globalt, har vi et stort ansvar for å forvalte disse
09-03-2017 - «Ulvefrykten skyldes usikkerhet»
07-03-2017 - Uklokt å oppheve sona, Ap?
06-03-2017 - «Urban ulv! Den skremmer og blir skremt selv, dopet og merket. Er det verdig ulveliv?»
05-03-2017 - Eiendomsrett og ulvesone
02-03-2017 - «Skal vi da skyte ut all elg? Nei, selvfølgelig skal vi ikke det!»
02-03-2017 - «Rovdyr og beite»
02-03-2017 - Hat propaganda mot rovdyrene må snart få en stopp i Norge
01-03-2017 - Om å leve med ulv nær seg
01-03-2017 - Ole Brumm; Ja takk begge deler
01-03-2017 - Dårlige argumenter mot bedre vitende
28-02-2017 - Trenger vi store rovdyr?
28-02-2017 - «Ulvepolitisk sosialdemokrati»
28-02-2017 - Derfor liker jeg ikke ulv
24-02-2017 - Kan vi kjøpe trivsel med penger, Nina Jensen?
23-02-2017 - Dagbladet eier ikke skam
22-02-2017 - Det blir merkelig å skulle tilfredsstille interesser til mindre grupper ved å tillate jakt på ulv
20-02-2017 - Skal vi skyte rovdyrene ?
20-02-2017 - Utrydd mørketida og pollen i lufta. Få det bort!
18-02-2017 - "Det er noen kvaliteter som er viktigere enn penger"
18-02-2017 - ”Kriminalitet skönmålas”
17-02-2017 - �deleggende ulveforvaltning
17-02-2017 - Nokre tankar til løysing
16-02-2017 - Hur går det med vargmålen, Naturvårdsverket?
16-02-2017 - Skal vi skyte rovdyrene ?
16-02-2017 - Ulven og vi - fellesskap eller dominans?
16-02-2017 - Nå må vi ta folket og bygdene alvorlig
>--Flere rovdyrbrev-->


Nyheter:  Nyhetsarkiv:
– Må reagere hurtig – Rapportene fra reindrifta tilsier at det pågår det reneste etargilde Vil gjøre det lettere å felle ørn: - Dagens regelverk er altfor rigid Avisa Nordland

Skjutna vargen i Gullmarn - ett mysterium Bohusläningen
Björn fastnade med huvudet i burk - likt en scen från Nalle Puh Göteborgs-Posten
Björnboom blir turistattraktion SVT Västernorrland
29 mai 2017
Nils Johannes fant ni kadavre på én dag: – Man mister nattesøvnen iFinnmark
Gir ut boka «Ulvekonflikter» på engelsk NINA
Jakter på bjørnen på fjellet Hamar Arbeiderblad
Mistet to sauer i bjørneangrep Hamar Arbeiderblad
Sametingsrådet vil kutte ned på rovviltbestanden NRK Sápmi
Ørna tar reinkalver: – Vi har en ørneforvaltning ute av kontroll NRK Finnmark
Ber om reduksjon av ørn Altaposten

Så mådde lodjuren som sköts i år SVT Jämtland
Begränsat vetenskapligt stöd för åtgärder som ska skydda tamdjur mot rovdjursangrepp Sveriges lantbruksuniversitet
28 mai 2017
Tyr til sosiale medier for å bevise ørneproblematikk NRK Sápmi
Kay Robin knipset bilde av antatt ulv Oppland Arbeiderblad
Protokoll fra fellesmøte i rovviltnemndene i region 4 og region 5 – 23. mai 2017 Rovviltnemndene i region 4 og 5
PROTOKOLL FOR MØTET 12. MAI 2017 Rovviltnemnda i region 2
Møte i rovviltnemnda 31. mai 2017 Rovviltnemnda i region 6
Møte 3/2017 i Rovviltnemnda Rovviltnemnda i region 7

Tyska jägare vill ha GPS-vargar Jakt & Jägare
Polisen håller koll på björnjakten Svenska Jägareförbundet
26 mai 2017
Skriftlig spørsmål fra Marit Arnstad (Sp) til klima- og miljøministeren Stortinget
Kvote for betinget skadefelling på fredet rovvilt 2017/18 Rovviltnemnda i region 3
Lisensfellingskvote på jerv 2017/18 - vedtak i rovviltnemnda Rovviltnemnda i region 3
– Ulvedebatten er en blåkopi av situasjonen i Lierne på 90-tallet Aftenposten
Vil ha ministermøte - ørn dreper rein! Sett Nordrfa

Tolv får döda efter vargangrepp i hage Nya Wermlands-Tidningen
"Bara roligt att det finns björnar i Esbo, därför bor jag här i skogen!" YLE
Fredrik flyttade från Sundsvall till Los och fick tomten full av hungriga björnar – se filmen här Sundsvalls Tidning
Lao såg en varg vid brevlådan – filmade när den sprang genom bostadsområdet i Gävle Sundsvalls Tidning
Stängsling mot stora rovdjur Sveriges lantbruksuniversitet
25 mai 2017
Årets første fjellrevvalper ved avlsstasjonen i Oppdal: Født under to meter snø OPP
Ulv truer elgjakta til kungen Nationen
Her er ulvevalpene i Hedmark Nationen

Skadegörande lodjur fällt – skyddsjakten avslutad Länsstyrelsen Kalmar
Lodjur som rev får har fällts Barometern Oskarshamns-Tidningen
Se Carinas dramatiska möte med björnen: "Svårslagen upplevelse" Dalarnas Tidningar
Sveriges dyraste varg, men vad hände med den? SR Oddasat
Björn rör sig i Köklax i Esbo YLE
Hul i hegnet: Et rovdyr kunne slippe ind til sikret fåreflok Danmarks Radio
23 mai 2017
Ørneangrep og -drap på rein - nå er tålegrensa nådd! Svensk Jakt
Foreslår seks ulver på kvoten for betinget skadefelling Arbeidets Rett
To ulvekull er bekreftet født i 2017 Rovdata

Nyfödda renkalvar lätt byte för björnar Forskning SE
TV: Se vargen springa genom bostadsområdet Dalarnas Tidningar
En björn har rört sig i Solf YLE
Björn åt middag från soptunna i Ingå YLE
Björnobservation i Rimal Vasabladet
Gott om björn i Strömsund – Patrik fångade en på film: "Man får vifta bort dem som myggen" Dala-Demokraten
Se när Carina från Ockelbo träffade en björn på nära håll under ridturen SR Gävleborg
Unikt björnmöte på E12 Västerbottens-Kuriren
Jakthärvan sväller – fler djur har dödats NSD
Vi reder ut varginventeringens begrepp Svensk Jakt
Ulv kan have lemlæstet to får i Jylland Jyllands-Posten
De flesta rovstängsel inte godkända Lantbrukets Affärdstidning

Norway’s wolves are being hunted; its reindeer are going mad The Economist
Wolves need space to roam to control expanding coyote populations Phys Org
22 mai 2017
Vanskelig å si om gaupe har skabb Tidens Krav
– Hovedinntekten min er rovdyrerstatning NRK Sápmi
MDG-Sørhus fikk flertall for flere norske ynglinger av ulv Arbeidets Rett
Ulv fanget på tape like før angrep på saueflokk NRK Østfold
Rekordmange sauer skal overvakast NRK Møre og Romsdal
– Bjørnen må ha vært hundgammel Adresseavisen

Rekordmånga vargar har observerats + Vasabladet
Limited evidence on the effectiveness of interventions to reduce livestock predation by large carnivores Nature
21 mai 2017
De grønne vil tredoble den norske ulvebestanden Dagbladet
Det er født ulvevalper både i Osdalen og Slettås i vår Arbeidets Rett
Vil skyte norsk, radiomerka ulv i Sverige Nationen
Venstre i Åsnes er fornøyde med tilskuddsordning for ulvekommuner iSolør

Svensk Jakt granskar åtta myter om varg Svensk Jakt
Uppgifter: Varg har siktats i Ydre Tranås Tidning
Spot a Yellowstone wolf? You now can find its family tree and genealogy online Billings Gazette
19 mai 2017
20 sauer er trolig tatt av ulv i Askim: – Et makabert syn Smaalenenes Avis
20 sauer trolig tatt av ulv NRK Østfold
Flertallet vil ha færre ulv NRK Hedmark og Oppland

Uppgifter: Varg har siktats på Höglandet Smålands-Tidningen
Nya uppgifter om vad som hände Junselevargen SR Västernorrland
Tipsare ska ha sett foto av Junselevargen i frysbox SVT Jämtland
Se älgens dödskamp mot björnen SVT Västerbotten
Har ni också sett vargen i Västerort? Stockholm Direct
Historien om Junselevargen i tio punkter Folkbladet
Gott om varg i Västmanland SR Västmanland
18 mai 2017
Vil redusere rovviltbestandene Nea Radio
Dramatiskt björnmöte på E12 Västerbottens-Kuriren
Här springer vargen över Stadsbron Vasabladet
Kungsörnar hotar nyfödda renkalvar SVT Västerbotten
Såg sina lammungar dödas av lodjur SVT Jönköping
Lodjur dödade tre lamm och en tacka Västgöta Bladet
Vargarna hotar kungens älgjakt Svensk Jakt
17 mai 2017
Han vert ny rovviltkontakt i Nordfjord Firda
Aurskog-ulver har valper NRK Østlandssendingen
Fersk rapport om de fire store rovdyrene i Norge: Slik går det med gaupa OPP

En förvaltningsmärkt varg från Norge befinner sig i länet Länsstyrelsen Jämtland
Skyddsjakt har kraftigt ökat björnavskjutningen SR Jämtland
Flera björnar siktade i länet Upsala Nya Tidning
Lo, järv och kungsörn – Så många finns det i länet Folkbladet
16 mai 2017
Så mange rovdyrkull ble født Rovdata
Filmet binne med tre unger vest i Hedmark Rovdata
Turfolk trodde skjelettet var stjålet: Museet undersøker Åne-bjørnen Bladet Vesterålen
Oppdaget rovdyret gjennom kjøkkenvinduet i kveld: Gaupa stakk innom Småbruket OPP
Velgerne svikter Høyre NRK Hedmark og Oppland
Se jerven ved Langavatn Aftenbladet

Varg sågs i Kristinestad centrum Vasabladet
Olika besked om tysk vargjakt Jakt & Jägare
15 mai 2017
Rovviltnemnda har fastsatt kvoter for betinget skadefelling Fylkesmannen Buskerud
Forsker ber folk være oppmerksomme på Østmarka-ulv Nationen
Møte i rovviltnemnda 24.mai Rovviltnemnda i region 3
Protokoll fra møte i rovviltnemnda i Hedmark – 10. mai 2017 Rovviltnemnda i region 5
Ekspert: Denne ulven er det viktig å følge med på Aftenposten
Gir 86 000 kroner i dusør til den som finner ut hvem som drepte denne ulven Dagbladet

Åtta björnar skjutna i Västerbotten Västerbottens-Kuriren
Skadskjuten varg inte återfunnen Svensk Jakt
Varg som angrep lamm skadsköts Jakt & Jägare
Ny måling: Danskerne byder ulven velkommen Danmarks Radio
Wolf attack: 21 hurt in Gadag district The Hindu
14 mai 2017
- 400 rundballar ønskes donert Driva
Stor hannbjørn felt i Namsskogan Adresseavisen
Bjørn skutt i Namsskogan Trønder-Avisa
Soleklar Arnstad om rovdyrforvaltningen Selbyggen

Mötte varg i Överlida SR Sjuhärad
Tolv vargrevir berör Örebro län Jakt & Jägare
Ja till varg från danska jägarförbundet Jakt & Jägare
Rare White Wolf Killed in Yellowstone Park Was Shot Illegally New York Times
Running with the wolves The Hindu
12 mai 2017
Tror på fiskeoppdrett i ulveområder NRK Hedmark og Oppland

Björn i vild strid med älg Värmlands Folkblad
Varg på vandring genom Sjuhärad SR Sjuhärad
82-åringen som jagar björn – med bössa och kamera SR Blekinge
P-piller till tysk varg? Jakt & Jägare
Tio björnar fällda på skyddsjakt Svensk Jakt
Samtliga misstänkta i jakthärvan på fri fot Svensk Jakt
11 mai 2017
Ulvekommuner får mer penger Glåmdalen
Får ulvepenger de ikke vil ha NRK Hedmark og Oppland
Skjøt en jerv og fire valper NRK Hedmark og Oppland
Fikk unike ulvebilder på kloss hold: Her poserer Østmarka-ulven for Marie Helena Walle Aftenposten
Scooter til ulvejakt Nea Radio
Vil felle 8 jerver NRK Hedmark og Oppland
Ulv ved Nessjøen Glåmdalen

Rävskabb hotar våra fjällrävar Länsstyrelsen Jämtland
Två muntliga beslut om skyddsjakt efter björn Länsstyrelsen Jämtland
LYNX AND WOLF POPULATION STABLE IN BESKYDY REGION Radio Praha
A closer look at Yellowstone’s top dog: Packs improve park’s ecosystem KBZK
10 mai 2017
Spennende foredrag om store rovdyr Trollheimsporten
Nu är björnarna räknade Länsstyrelsen Västernorrland
Nu är björnarna räknade Länsstyrelsen Jämtland
Två muntliga beslut om skyddsjakt på björn Länsstyrelsen Jämtland
Ge vargen i trakterna av Kungälv ro att lämna området Länsstyrelsen Västra Götaland
Beatrice mötte Sveriges kanske mest orädda varg Expressen
Nya siffror: Jämtlands björnstam är stabil SR Jämtland
Siljeåsen-borna vill se ökad björnavskjutning SR Jämtland
Ökad björntilldelning i Västernorrland Svensk Jakt
Björnfamilj på promenad i Ljusdal – se det oväntade mötet här Hela Hälsingland
09 mai 2017
Ulv dukket opp i Tydal: – Kjenner ikke til andre dyr nå OPP
Gaupa kan bli frisk Driva
Kan ha vært gaupe som tok sau ved bolighus NRK Trøndelag

Så många björnar hittades i Mittnorrland Svensk Jakt
Varg sågs i Kstad och i Närpes Vasabladet
Fjorton vargar fick gps-halsband Hufvudstadsbladet
"Vi skrek till när vi såg vargen" Göteborgs-Posten
Varg påkörd i Värmland – eftersök pågår Svensk Jakt
Björnar ändrar inte vajors bete Jakt & Jägare
Ulve kan starte en positiv spiral i vild natur Danmarks Radio
08 mai 2017
Filmet ulv rett utenfor huset NRK Trøndelag
Fellingstillatelse gitt for ulv Selbyggen
Bjørnen på Gartland kan ha vært gaupe Namdalsavisa
Tok ut jervetispe og to kvelpar i Utladalen Porten
Bjørn tok sau i nærheten av bolighus NRK Trøndelag
Går sammen om utmarksbeite Norsk Landbruk
AINA (33) MØTT AV SKREKKSYN PÅ HYTTA: – Bjørnungen rev og slet i hodet på den stakkars elgen TV2
Frp fjerner ulven fra forvaltningsplanene NRK Hedmark og Oppland

Mötte björmamma med ungar Folkbladet
Lodjur kan ha fått kvigor att rymma SR Väst
Att drabbas av varg – ny bok från ung jägare Svensk Jakt
Guldschakal har rivit lamm i Danmark Svensk Jakt
07 mai 2017
Frp-landsmøtet: Skyt mer ulv! Verdens Gang
– Her prøver reven seg på en liten «frekkas» NRK Nordland
Har avliva tre jervar NRK Sogn og Fjordane
Fleire jerveobservasjonar NRK Sogn og Fjordane
Gaupe med skabb? Driva
Jerv på besøk Driva
Asiatic Black Bear's Spring Diet Is Rich In Protein, Not Fiber Science Times
06 mai 2017
Norges eldste jerv bor i Bymarka i Trondheim Rovdata
Stortinget på internasjonalt sidespor Nationen
Test av hund på levende bjørn Norges Jeger- og Fiskerforbund
Vil fôre fjellrever i Indre Troms Nye Troms
Møte i rovviltnemnda i region 5 den 10. mai 2017 Rovviltnemnda i region 5

Sirpa mötte en björn: "Den mumsade vid vägkanten" Västerbottens-Kuriren
Danskt vargpar tillsammans sedan i vintras ger hopp om valpar redan i vår Svenska Rovdjursföreningen
05 mai 2017
Filmet ulv i Sør-Trøndelag: – Kan være «Folldalsulven» OPP
Leder: Beitelagene på rett spor Arbeidets Rett
Flere kommuner uten skadefellingslag før beitesesongen NRK Hedmark og Oppland
Tiltalt for å ha jaget bjørner – frifunnet i tingretten NRK Hedmark og Oppland
Ulvejakta forlenges i Ringsaker NRK Hedmark og Oppland
Sp-skepsis til at MDG-politiker skal lede rovviltnemnd Nationen
Ulv fulgte etter traktor i Tyskland Bondebladet

Varg sågs i Övermalax Vasabladet
Jakthärvan – en till gripen men övriga misstänkta släpps Svensk Jakt
OSU study: Cows witnessing wolf attacks suffer PTSD-like symptoms KTVZ
Denmark gets its first wild wolf pack in 200 years The Guardian
04 mai 2017
Fellingstillatelse på ulv NRK Trøndelag
Trekker fellingstillatelse på bjørn NRK Trøndelag
Var det «Frøken Freken» som er bjørnen ved Torvund? Firda
Sp-skepsis til at MDG-politiker skal lede rovviltnemnd Demokraten
Flere observasjoner av ulv i Fjellregionen Arbeidets Rett
Avlyser bjørnejakta Bjørnespor i Verdal viste seg å være jerv. Innherred
MDG-politiker ny rovdyrsjef på Østlandet: - Det kan hende at noen rynker på nesa Dagbladet
En ulv ble observert ved Eidet i Ålen onsdag ettermiddag. Nea Radio
Se video av ulven i Ålen her Nea Radio
Krev at det blir skote fleire jervar NRK Sogn og Fjordane

At drabbas av varg Mynewsdesk
Vargarna på Kimitoön kan ha kommit för att stanna YLE
Lodjuren är tillbaka i söder för att stanna SR Kristianstad
Färre lodjur än förväntat – ligger under minimum Blekinge Läns Tidning
Tre björnar avlivades i helgen Länsstyrelsen Jämtland

Fra Berlin til Vestjylland: Hunulv har vandret langt Danmarks Radio
Et ulvepar har slået sig ned i Vestjylland Danmarks Radio
VIDEO: Ta' med frivillige på lortejagt i ulveland Danmarks Radio
Beviset er i hus: Der findes en hunulv i Danmark Jyllands-Posten
03 mai 2017
Her henter gaupa rådyret Driva
Fikk gaupa på film Driva
Har gitt fellingstillatelse på én bjørn i Verdal og Steinkjer Trønder-Avisa
Skal ha sett to ulver på Tolga Østlendingen
– Uakseptabelt at beitelaga skal drive ulvejakt midt i travleste lammingsperioden Arbeidets Rett
Dialogmøter rovdyrerstatninger og rovviltforvaltning Norges Bondelag
Bekymringsbrev om bjørn Foreningen Våre Rovdyr

Tre lodjursfamiljer i Blekinge SR Blekinge
Misstänkta tjuvjägare avlyssnades Jaktjournalen
Naturbevakare i olycka Norrbottens-Kuriren
Advokat: ”Inget som räcker för en fällande dom” Svensk Jakt
Varning för björn i Hyvinge – spårningen fortsätter i kväll Hufvudstadsbladet
82-åring sköt lodjur – riskerar åtal för jaktbrott Svensk Jakt
02 mai 2017
– Vi skvatt litt til, men vi er sikre på at det var ein bjørn vi såg Firda
Ulv observert i Dalsbygda tirsdag morgen Arbeidets Rett
Sultne bjørner herjer i reinflokk og i et populært rekreasjonsområde NRK Sápmi
Felte jervetispe i Ringebu Gudbrandsdølen Dagningen
Søv under open himmel for å verje sauen mot ulv NRK Urix

The New Threat to Wolves in and Around Yellowstone New York Times
Wolves can be shot on sight in most of Wyoming after state takes over management Casper Star-Tribune
30 april 2017
I dag avliva dei denne jerven Firda
Ulv og jerv på vandring Dølen
Ulveobservasjon i Sødorp Dølen
Tolv jerver skutt den siste uken Adresseavisen
Ny jerv skoten NRK Sogn og Fjordane
Tony har följt en björn i en vecka – "Rovdjur är otroligt skygga" Avesta Tidning
29 april 2017
Når det ropes «ulv» Varden
Ulvejakt også i Øyer og Lillehammer Gudbrandsdølen Dagningen
-Samme ulv observert flere steder på Østlandet NRK Østfold
Vil ha fengsel for mann som skal ha brukt hunder til å jage bjørn NRK Hedmark og Oppland

Mer hjälp behövs för att spåra lodjur SR Kronoberg
Muntligt beslut om skyddsjakt efter björn Länsstyrelsen Jämtland
28 april 2017
Får skyte ulv i Dovre, Sel, Nord- og Sør-Fron og Ringsaker Gudbrandsdølen Dagningen
Hockey-proff Tommy ble skremt - av ulv i hagen Dagbladet
Mener det ikke var hans hunder NRK Hedmark og Oppland
- Vi må lære oss å leve med ulv Dagsavisen
Her er ulven utenfor Storeper barnehage på Kurland Dagsavisen
Har fellingstillatelse fram til 2. mai: Ulvejakt nær Oppdal OPP
Ulven sett løpende rundt i Sarpsborgs boligområder Sarpsborg Arbeiderblad
Tok bilde av ulv i Trøsken Sarpsborg Arbeiderblad
Flere ulveobservasjoner i Sarpsborg NRK Østfold
Ulven sett løpende rundt i Sarpsborgs boligområder Rakkestad Avis
Nå jaktes det på ulven Folldalsportalen

Mötte varg på nära håll Nya Wermlands-Tidningen
Nära, men inte aggressiv Nya Wermlands-Tidningen
Havsörnens återkomst påverkar andra fåglar YLE
27 april 2017
Sp i Folldal mener SNO bør få ansvar for å felle ulven som er sporet i bygda Arbeidets Rett
Betingede skadefellingstillatelser på ulv 2017 Fylkesmannen Oppland
Nei, Helgesen har ikke tillit Nationen
Varsler ulv i retten Dagsavisen
Vidar Helgesens ulvetime i Stortinget Bergens Tidende
Fleire felte jervar 18. april Rovviltnemnda i region 1
Protokoll fra møte i rovviltnemnda i region 4 04. april 2017 Rovviltnemnda i region 4

Hungrig björn på besök i byn SR Västerbotten
Tony har följt en björn i en vecka – "Rovdjur är otroligt skygga" Dalarnas Tidningar
Svensk Vargjakt Nr 2 – Exklusiva filmklipp Jaktjournalen
Här får camparen oväntat besök – av en sittande björn Nyheter24
26 april 2017
Rovviltnemnda i Hedmark tar opp igjen vervene sine Arbeidets Rett
Ulv i fårete klær NRK Ytring
En folkefiende Dagsavisen
Ekstraordinære uttak av jerv våren 2017 Miljødirektoratet
Ulve-Vidar anklager Varg-Vedum for spill med mistillitsforslag Verdens Gang
Gaupa drepte rådyr rett utenfor Edgars husvegg Adresseavisen
Helgesen overlevde, og det kan ulven også Dagsavisen
Ulvestriden: Nei til Sp's forslag om å felle Vidar Helgesen Dagbladet
62 vargrevir säkrade hittills Svensk Jakt
25 april 2017
Venstre: – Sp stiller Helgesen i posisjon for riksrett Verdens Gang
Massiv kritikk mot Senterpartiets ulveforslag NRK Norge
Sp vil felle Helgesen – møter kraftig motbør Verdens Gang
Helgesen snur i ulvesaken - endrer rovviltforskriften Dagbladet
Miljøvernministeren er satt under administrasjon, men får fornyet tillit Skog
Magne Lerø​ | Nye ulvehyl fra Stortinget Dagens Perspektiv
Arnstad: – På tide at regjeringen følger Stortinget i ulvesaken NRK Norge
– Feil historiefortelling fra Helgesen NRK Norge
Den politiske ulvejakten er både uansvarlig og lettvint Nettavisen
Held fram jakta på den tredje jerven NRK Sogn og Fjordane
Ap åpner for mistillit mot Helgesen Nettavisen
Helgesen grilles om ulv - igjen Dagbladet
I dag kan miljøministeren bli felt på ulvesaken TV2
Dobbelt så mye ulv i Skandinavia Verdens Gang
Venter trolig valper med halvbroren Moss Dagblad
Ulv i Norge NRK Norge
Helgesen: – Kunne ikke gjort noe annerledes NRK Norge
Ulv, ulv NRK Ytring
Ulvemerkinga: Vurderer rettslig etterspill NRK Hedmark og Oppland
Forskere i strupen på Stortingets ulvemål Nettavisen
Dette skal de gjøre med Selbu-bjørnen NRK Trøndelag
Har du sett på maken til bjørnelabb Steinkjer-Avisa
Tillitskrise i rovviltforvaltningen Norsk Sau og Geit

Vargen och myten om den ädle vilden Jaktjournalen
Ann såg varg på lägdan i Ljustorp SR Västernorrland
Vargfrågan engagerar visar motioner till årsstämma Svensk Jakt
SVA undersökte 1 704 vilda djur förra året Statens Veterinärmedicinska Anstalt

>--Flere nyheter i arkivet--> NRK Sápmi