Stod og Sparbu
29 mars 2017

Red:  Åsmund Ystad
Prod:  Lars Erik Brattås
Onsdag 29 mars 2017
kl 15:00

 

Her kan du melde fra om ny eller endret adresse

 

Landsmøte i Folkeaksjonen ny rovdyrpolitikk, 25. og 26. mars 2017

Les uttalelser fra landsmøtet her

 

Årsmøter lokallagene 2017

 

FNR Glåmdal lokallag
Årsmøte tirsdag 21. mars kl. 19.00 på Brakka (Glåmdal motorhistoriske forening)
Kontaktperson: Leder Kjell Eierholen tlf. 971 80 798
Program

FNR Søndre Buskerud lokallag
Årsmøte onsdag 15. mars kl. 19.00 i klubbhuset til Østsiden jeger og fisk, Elvehuset, Dynge 77, i Hokksund
Daglig leder i FNR, Åsmund Ystad orienterer om arbeidet i Folkeaksjonen ny rovdyrpolitikk.
Kontaktperson: Leder Jan Henning Rustad, tlf. 901 77 841
Program

FNR Akershus lokallag
Årsmøte tirsdag 14. mars kl. 19.00 på Aur Gjestegård i Aurskog
Statens Naturoppsyn v/ rovviltkontakt Mats Finne og regionleder Jan Willy Huseklepp deltar og informerer om rovviltarbeidet i SNO i Akershus.
Kontaktperson: Leder Odd Granås tlf. 908 81 938
Program

FNR Ringsaker lokallag
Årsmøte tirsdag 14. mars kl. 19.00 på Nordgående Kro, Rudshøgda
Kontaktperson: Leder Geir Atle Aas, tlf. 907 27 902

FNR Lillehammer regionlag og FNR Gausdal lokallag
Begge lokallagene har årsmøte mandag 13. mars kl. 19.00 på Jorekstad
Første delen av møtet er felles som et åpent møte, Rovdyrkveld med fokus på ulv v/Halvor Sveen fra Rendalen. Foredrag et åpent for alle.
Gratis for medlemmer i FNR/ kr. 200 for andre. (kr. 100 under 25 år)
Etter kaffen blir det separate årsmøter i FNR Lillehammer regionlag og FNR Gausdal lokallag.
Kontaktpersoner: Ottar Moe, leder FNR Lillehammer tlf. 959 81 660 Alfred Johansen, leder FNR Gausdal tlf. 974 98 963

FNR Trysil og Engerdal lokallag
Årsmøte fredag 10. mars kl. 19.00 på Lund Samfunnshus i Ljørdalen
Kontaktperson: Leder Rune Jota, tlf. 901 59 524

FNR Gauldal lokallag
Årsmøte onsdag 8. mars kl. 18.30 på Støren Hotell
. Etter årsmøtet blir det foredrag, Rovdyrkveld med fokus på ulv v/ Halvor Sveen fra Rendalen. Foredraget er åpent for alle interesserte. Gratis for medlemmer i FNR/ Kr. 200 for andre (kr. 100 under 25 år).
Kontaktperson: Leder Per Bjarne Bonesvoll 909 56 310
Program

FNR Nord-Østerdal lokallag
Årsmøte onsdag 8. mars kl. 19.30 på Nordihaugan gård, Plassen i Alvdal
Arnfinn Nergård, leder i den regionale rovviltnemnda i Hedmark informerer om rovviltnemndas arbeid med lisenskvote på ulv i og utenfor ulvesona i Hedmark.
Kontaktperson: Leder Harald Enge tlf. 950 88 892
Program

FNR Valdres lokallag
Årsmøte onsdag 8. mars kl. 18.00 på Vikatunet, Fagernes
Kontaktperson: Leder Arne Warberg, tlf. 906 14 892

FNR Vestfold lokallag
Årsmøte mandag 6. mars kl. 18.30 på Gavelstad Gjestegård
Innledere: Jørund A. Ruud, leder i Rovviltnemnda i region 2.
Kårstein Løvaas, Stortingsrepresentant for Høyre.
Torvald H. Brinch, landsstyremedlem i FNR
Kontaktperson: Leder Helge Røsholt, tlf. 913 27 239
Program

FNR Lesja og Dovre lokallag
Årsmøte mandag 27. februar kl. 19.00 på Ljoratunet.
Kontaktperson: Leder Karl Øygarden tlf. 905 19 207

FNR Østfold lokallag
Årsmøte torsdag 2. mars kl. 18.30 i Bøndernes Hus i Degernes.
Foredrag v/ Lars Gangås, fellingsleder i Statens Naturoppsyn, kjent fra NRK-serien Villmarkas voktere: Lars Gangås forteller om rovviltarbeidet i SNO og om lisensjakt på ulv og merking av ulv siste vinter.
Kontaktperson: Leder Eivind Dramstad tlf. 458 39 875

Meld deg inn i Folkeaksjonen ny rovdyrpolitikk

 

- Skjema for medlemskap finner du her

 

Les siste utgave av Folkeaksjonens tidsskrift Rovdyr

Årsmelding FNR 2013-2014

Fakkeltog for en demokratisk ulveforvaltning

 

Mandag 30. januar 2017 kl. 19.00 foran Stortinget

 

Les mer her: En budstikke fra skogene

Påmeldingene tikker inn

Mer informasjon om program og busstransport her

Bestill varer med FNR-logo i nettbutikken

Nettbutikk

Program «Markering for en demokratisk ulveforvaltning»

Kl 12.30 oppmøte foran Stortinget. Vi går i samlet flokk til Miljø og klimadepartementet
Kl 13.00 Vidar Helgesen, statsråden vil gi en kort redegjørelse av departementets vedtak 20.12.2016
Kl 13.15 Knut Arne Gjems, leder Norges Jeger og fiskerforbund avd. Hedmark
Kl 13.20 Sissel Frang Rustad, tidligere Høyre politiker
Kl 13.25 Dag Rønning, Fylkesordfører Hedmark
Kl 13.30 Rune Støstad, Ordfører Nord- Fron Kommune
Kl 13.30 Ole Gustav Narud, Ordfører Åmot
Kl 13.35 Gaute Nøkleholm, NORSKOG
Kl 13.40 Trommer fra skogene
Kl 14.00 Avslutning – møtet i Miljø og klimadepartementet starter

Busstransport bestilles innen 02.01.2017 kl 09.00: Pris ca 200 kr t/r Oslo, forbehold om nok påmeldte deltagere.
Tolga: 95757525
Åmot: 90627169
Trysil: 90541455
Elverum: 90721098
Løiten/Stange: 47256594
Åsnes/Våler/Grue:91827532
Eidskog/Kongsvinger: 99498003
Gudbrandsdalen: 48230371

VG-tv: DIREKTE: Ulvedemonstrasjoner i Oslo

Tidligere oppslag

 

Rovdyrbrev/blogger:  leserbrevarkiv:
29-03-2017 - Svar til H. Johansen og L. Westermann
26-03-2017 - Diskuter heller respekten
26-03-2017 - Ikke hør på juristene!
23-03-2017 - Vidar Helgesens ulv, ulv
20-03-2017 - Vi er svært mange som ønsker ulven velkommen tilbake til Østfold
16-03-2017 - Hedmark Bondelag og statsråd Helgesen
16-03-2017 - Juss i ulvedebatten
16-03-2017 - Uklokt om ulv fra tre ordførere
15-03-2017 - «Etter hvert har rovdyrdebatten kommet inn i et fast spor»
15-03-2017 - «Ulven er en ressurs»
15-03-2017 - Norge tar lederrolle i å drepe truede dyrearter
14-03-2017 - Kvar går grensa for ulv?
12-03-2017 - Ulvepolitikk hevet over loven?
12-03-2017 - Ulovlig ulv
11-03-2017 - I en tid med stadig mindre tilgang på land- og beitearealer globalt, har vi et stort ansvar for å forvalte disse
09-03-2017 - «Ulvefrykten skyldes usikkerhet»
07-03-2017 - Uklokt å oppheve sona, Ap?
06-03-2017 - «Urban ulv! Den skremmer og blir skremt selv, dopet og merket. Er det verdig ulveliv?»
05-03-2017 - Eiendomsrett og ulvesone
02-03-2017 - «Skal vi da skyte ut all elg? Nei, selvfølgelig skal vi ikke det!»
02-03-2017 - «Rovdyr og beite»
02-03-2017 - Hat propaganda mot rovdyrene må snart få en stopp i Norge
01-03-2017 - Om å leve med ulv nær seg
01-03-2017 - Ole Brumm; Ja takk begge deler
01-03-2017 - Dårlige argumenter mot bedre vitende
28-02-2017 - Trenger vi store rovdyr?
28-02-2017 - «Ulvepolitisk sosialdemokrati»
28-02-2017 - Derfor liker jeg ikke ulv
24-02-2017 - Kan vi kjøpe trivsel med penger, Nina Jensen?
23-02-2017 - Dagbladet eier ikke skam
22-02-2017 - Det blir merkelig å skulle tilfredsstille interesser til mindre grupper ved å tillate jakt på ulv
20-02-2017 - Skal vi skyte rovdyrene ?
20-02-2017 - Utrydd mørketida og pollen i lufta. Få det bort!
18-02-2017 - "Det er noen kvaliteter som er viktigere enn penger"
18-02-2017 - ”Kriminalitet skönmålas”
17-02-2017 - �deleggende ulveforvaltning
17-02-2017 - Nokre tankar til løysing
16-02-2017 - Hur går det med vargmålen, Naturvårdsverket?
16-02-2017 - Skal vi skyte rovdyrene ?
16-02-2017 - Ulven og vi - fellesskap eller dominans?
16-02-2017 - Nå må vi ta folket og bygdene alvorlig
15-02-2017 - Helgesens juridiske hjelpere - eller historien som kanskje gjentar seg 14-02-2017 - Svar til Kristian N. Kvikstad
14-02-2017 - Må Rauma ta ansvar for endå ein jerv?
14-02-2017 - Utrydd mørketida og pollen i lufta. Få det bort!
12-02-2017 - Stopp gaupejakta
12-02-2017 - Skjønar GD viktige spelereglar?
11-02-2017 - Av de 120.000 sauene som mister livet hvert år, dør mer enn 100.000 av andre årsaker enn rovdyr
10-02-2017 - Sau inn, ulv ut
10-02-2017 - Flokkdyr
09-02-2017 - Arbeiderpartiets programpost om rovdyr må endres
08-02-2017 - Naturmangfoldsloven og Ibsen
07-02-2017 - Vi må ikke «dulle» oss inn i andre tankeganger når det gjelder rovdyra våre
07-02-2017 - Statlig jakt legitimerer ulovlig jakt
06-02-2017 - Det er på tide å våkne nå
06-02-2017 - Ulvesaken gjelder rett til å drive med vårt
06-02-2017 - Venstres råkjør mot naturmangfoldsloven
06-02-2017 - Kjeft til enspora media
03-02-2017 - Ulvesaka: Stortingets makt og avmakt
03-02-2017 - Ulvespenning gir markaglede!
02-02-2017 - Jeg kan ikke gå ut og rope at jeg er en dyrevenn mens jeg kjenner ulvehårene mot nakken min
02-02-2017 - Ulveterror i Østmarka
01-02-2017 - Hvis ulver hadde revet hunden min i hjel foran øynene på meg, ville jeg antakelig ikke kunne lagt det bak meg noen gang
01-02-2017 - Virkelighetsbeskrivelse
31-01-2017 - Mindretallet fikk rett og tapte - hva nå?
31-01-2017 - La oss være ærlige om ulven
30-01-2017 - Når er det risiko for skade
30-01-2017 - Når er det risiko for skade
>--Flere rovdyrbrev-->


Nyheter:  Nyhetsarkiv:
Helgesen om ulvejakt: Frykt er ikke nok Østlendingen
Helgesen åpner for utvidet ulvegranskning Nationen
Det blodige lammet kom med et smell fra himmelen. Forklaringen kan være spektakulær Dagbladet
En film i Grenseland NRK Nordland

Många anmälningar om tjuvjakt på rovdjur i Norrbotten SR Norrbotten
Jakthärvan växer - nya misstankar om grova jaktbrott SR Norrbotten
Bajs avslöjar Blekingevarg Blekinge Läns Tidning
Möjligt vargrevir etablerat i Bie Eskilstuna Kuriren
Stor varg sedd utanför Köping Magazin24
Sista lodjuret skjutet – för den här gången SVT Norrbotten
Rovdjursföreningen samlas till årsmötet i Eskilstuna 8 april Svenska rovdjursföreningen
28 mars 2017
Ulvene nærmere hus når det er mørkt Nettavisen
– Utan tvil, mi største naturoppleving NRK Natur

Björnen gick upp på altanen SVT Jämtland
Lodjursjakten är avlyst i länet Länsstyrelsen Norrbotten
Öppet öga – Ditt öga gör skillnad! Länsstyrelsen Västmanaland
Får ersättning för lodjursangripna får Avesta Tidning
Lodjursjakten i Västra Götalands län var rätt Jaktjournalen
Möjligt vargrevir i Södermanland Svensk Jakt
27 mars 2017
Mener bønder og jegere lokker ulv til boligområder NRK Norge
UNIKE OPPTAK: Jan (52) filmet reinsdyrets intense dødskamp TV2
Tør si hva hun mener om ulv - etter å ha flyttet til Oslo Hamar Arbeiderblad
Fylkesmannen sier nei til bruk av snøscooter for å spore bjørn Nea Radio

Här står hon öga mot öga med vargen Värnamo Nyheter
Varg från Dalarna Länsstyrelsen Blekinge
”Facebookgrupper ska inte ha talerätt” Svensk Jakt
Örn dödade trana – 16 000 fåglar flydde SR Skaraborg
De fick lodjur på besök i trädgården Norrköpings Tidningar
26 mars 2017
Hvis det er så mye elg, hvorfor vil de ikke ha flere rovdyr? Trønderbladet
Senterpartiet vil jakte ulv med scooter og helikopter TV2
- Ulv og bjørn utfordrer hele lokalsamfunnet Stjørdalens Blad
Kontaktutvalget for rovviltforvaltningen krever økte FKT-midler Norsk Bonde- og Småbrukarlag
24 mars 2017
Avslår søknad om skadefelling av ulveflokk Miljødirektoratet
Kart over merkede ulvers bevegelser 1. - 10. mars Miljødirektoratet
Får ikke felle omstridt ulveflokk Verdens Gang
Ulvene i Slettås-flokken blir ikke felt NRK Hedmark og Oppland
Vil lete etter bjørn med snøscooter Trønderbladet
Rekordfelling: Åtte gauper skutt Driva
Ønsker lisensjakt på ulv ved grensa til Indre Østfold Smaalenenes Avis
Sint ordfører etter avslag på ulveanke Glåmdalen
Trysil kommune har søkt om å få felle hele denne ulveflokken Verdens Gang
Kommunen har søkt om å felle hele Slettåsflokken Nationen
Li-bygg besøkte Stjørdal Fjellstyrene i Stjørda
Fant ferske jervespor i Lånke Stjørdalens Blad

Skyddsjakt efter lodjur som går in i renhägn Länsstyrelsen Jämtland
USA:s regering gör det lagligt att skjuta björnfamiljer – när de ligger i ide MSN
Markägarna och jägarna agerar VÄRMLAND: Vilka skall ha talerätt i domstolarna? Nya Wermlands-Tidningen
Lodjur påkört av bil - dog Göteborgs-Posten
Älgavskjutningen nere på 50-talsnivå Svensk Jakt
Stort kattdjur dödat i krock: "Väldigt ovanligt enligt mig" Expressen
Skyddsjakt på lodjur i Ragunda SR Jämtland
Hängde upp kameror och rester från tamdjur för att skjuta björn – nu åtalas mannen Allehanda
Varg strök runt i Pedersöre Österbottens Tidning

Master of McNeil tells how he learned to trust bears Missoulian
‘I hope we’ll find ways to coexist with bears’ Swissinfo
Lynx killed to prevent spread of virus Swissinfo
23 mars 2017
Ulv skutt i Stor-Elvdal NRK Hedmark og Oppland
En ulv skutt i Stor-Elvdal - jakter på en til Hamar Arbeiderblad
Åpner for lisensfelling av to ulver utenfor ulvesonen Miljødirektoratet
Ny kvote for lisensfelling av ulv utenfor ulvesona i Hedmark og Akershus Fylkesmannen Hedmark
Ønsker lisensjakt på ulv i Våler Moss Avis
Sp-Vedum vil ta ulvemakten fra miljøministeren Verdens Gang
Ulv til besvær Norge Idag

Forsknings- och informationsmöte för dig som är rädd för björn Länsstyrelsen Gävleborg
Kurs i uppsättning av rovdjursavvisande stängsel Länsstyrelsen Örebro
Sigtunabo nekas ta in björntrofé Jaktjournalen
Sveriges lyxigaste björnide? Svensk Jakt
Sheep-killing wolf handed death sentence Swissinfo
22 mars 2017
Villgaupe kastet ut etter trekantdrama NRK Buskerud
Gaupe observert på Voss Avisa Hordaland
Korrespondanse februar 2017 Rovviltnemnda i region 3
Møte i Rovviltnemnda 31. mars 2017 Rovviltnemnda i region 2
Kvote for betinga skadefelling Rovviltnemnda i region 1
Møte 2/2017 i Rovviltnemnda Rovviltnemnda i region 7

Inga lodjur funna i årets inventering Hallandsposten
Därför dör björnarna SR Norrbotten
Hård JRF-kritik mot vargräkningen ”Systemfel hos länsstyrelsen i Dalarna” Jakt & Jägare
21 mars 2017
Skal utstoppe gaupa han skjøt i Agdenes Avisa Sør-Trøndelag
Fem færre gauper i Nesset Driva

SLU testar nytt sätt att räkna varg SR Gävleborg
Lodjursinventeringen klar NSD
Sameby får ja till skyddsjakt på lodjur Folkbladet
Viltvårdaren: ”Det är utan tvekan en varg” mitt i Stockholm

Why do wolves hunt in packs? The answer might be ravens Alaska Dispatch News
Film crew captures first-ever footage of wild Iberian wolves hunting El Pais
VIDEO: 'I thought it was a bear': N.W.T. woman captures ride alongside 2 black wolves CBC
Bears are bigger killers than thought, gruesome video footage reveals Science
20 mars 2017
Gaupe skutt i Ålen Nea Radio
Skjøt gaupe på Lyngstad i Eide Romsdals Budstikke

TV: Här gick lodjuret till attack – inne i ladugården Smålandsposten
Ännu en misslyckad jakt på fårdödaren Lantbrukets Affärdstidning
53 vargrevir säkrade hittills Svensk Jakt
Lodjursstammen ökar i Västerbotten Svensk Jakt
Åtta järvar fälldes med stöd av skadebaserade dispenser Finlands Viltcentral
19 mars 2017
«ONCE IN A LIFETIME»: Tove (48) var ute og kjørte da hun fikk et sjeldent syn midt i veien TV2
Enda ei gaupe felt Tidens Krav
Villgaupe hoppet inn i Bjørneparken NRK Buskerud
Villgaupe kom seg over et fire meter gjerde for å besøke gaupene i Bjørneparken Verdens Gang

För få vargar i Sverige enligt forskare SR Dalarna
Följ med NWT på järvspårning Nya Wermlands-Tidningen
18 mars 2017
Mer gaupejakt Nea Radio
Gaupe felt i Nesset Tidens Krav
- Ulven tar elgen P4
Nordsveen avhørt hos Spesialenheten. Snakket politiet sant om nøkkel i våpenskap? Østlendingen

Här möter Hampus ett lodjur Corren
Vargen – Canis Lupus SR Jönköping
17 mars 2017
Kart over merkede ulvers bevegelser 22. februar - 3. mars Miljødirektoratet
Utvidet gaupejakt fra 17. mars Fylkesmannen i Sør-Trøndelag
Hedmark ned fra jakttoppen - for første gang siden 50-tallet Glåmdalen
Jaktet på gaupe - ble hetset på nett Adresseavisen

SSR vill se en förändring i rovdjursförvaltningen SR Oddasat
Örnfamiljen sköts ihjäl SVT Värmland
Lodjur påkört av tåg Corren
Fångade vilsen varg på film Göteborgs-Posten
Licensjakt efter lodjur Förvaltningsrätten i Luleå
Licensjakt efter lodjur enligt jaktförordningen nu fråga om talerätt och avskrivning (pdf) Förvaltningsrätten i Luleå
Ingen skyddsjakt – trots fem hundattacker Svensk Jakt
Valp vargdödad i hundgård? Svensk Jakt
Wolves shot amid "exceptional number" of backyard sightings in Western Finland YLE
16 mars 2017
Veiene våre til hinder for bjørnens bevegelser Nationen
Leder: Et parlamentarisk ulvehyl Dagens Perspektiv
Ulvesituasjonen ute av kontroll Norsk Bonde- og Småbrukarlag
Ny leder og medlemsøkning i Folkeaksjonen ny rovdyrpolitikk Vestfold Langsveien

"Naturreservat är skyddade områden för tjuvjakt" SR Värmland
Kungsörnen kan komma att bli hotad som art SR Jämtland
Vilsen varg strosade runt i Stjärnarp Göteborgs-Posten
Länsstyrelsen bemöter kritik om vargjakt SR Örebro
Ministern avvaktar rapport om toleransnivå för rovdjur SVT Jämtland
Renskötare less på att leva med varg SVT Jämtland
Varg siktad utanför Halmstad SVT Halland
Åklagare: Svårt att klara upp illegal rovdjursjakt SR Ekot
Sex vargar fälldes i Dalarna – anmälan om jaktbrott nedlagd Dala-Demokraten
15 mars 2017
Ap vurderer mistillit mot Helgesen Verdens Gang
Regjeringen legger opp til splitt og hersk Norges Bondelag
Sp-leder frykter enda mer ulvebråk Arbeidets Rett
Seks svenske ulver eksportert til England Nationen
Flere sauebønder - mindre rovdyrerstatning NRK Trøndelag
Gaupejegerne får støtte Nea Radio
Vedum frykter enda mer ulvebråk Hamar Arbeiderblad
Forlangte Helgesens avgang fra årsmøtets talerstol Arbeidets Rett

Förvaltningsrätten avskriver överklagan mot licensjakt på lodjur Länsstyrelsen Jämtland
Illegal rovdjursjakt: ”En situation utom kontroll” SVT Värmland
Misstänkt illegal jakt av varg Sveriges Radio
Vargarna finns nästan överallt Nya Wermlands-Tidningen
Nu lovar polisen krafttag mot tjuvjakt på rovdjur SR Jämtland
Vargjägarna i Dalarna får beröm Svensk Jakt
Domstol: Rätt att jaga lodjur Svensk Jakt
Nu ska kungsörna inventeras SR Värmland
Ny rapport visar – här är tre vargrevir i och i närheten av länet Länstidningen Östersund
Vargjägare får beröm av länsstyrelsen SVT Dalarna
Björnspillningsinventering dröjer SVT Jämtland
”Man behöver inte vara rädd för björnar” SVT Värmland
14 mars 2017
Ingen ny ulvelov før jaktsesongen utløper Glåmdalen
Sp-leder frykter enda mer ulvebråk Østlendingen
AVGJORT I STORTINGSMØTE I DAG: Ingen ulvejakt før neste vinter Dagbladet
Bondelaget: - Tida ute for Helgesen Hamar Arbeiderblad
Groteske trusler mot gaupejegere Nea Radio
VG mener: Ny beskatning av ulveflokken kan løse ulvefloken Verdens Gang
Flere sauebønder – mindre rovdyrerstatning P4

Vargrevir vintern 2016-2017 löpande uppdatering Sveriges lantbruksuniversitet
Vargobservationerna skjuter i höjden i Österbotten YLE
Vargdebatten går het efter dödad hund i Snappertuna YLE
Varg slet ihjäl familjehunden Milo Västra Nyland
Svenska ungvargar exporterade till England Svensk Jakt

Life in rural Kyrgyzstan: Batken hunter claims he can howl, communicate with wolves AKIpress
An entire pack of wolves has gone missing in California Washington Post
13 mars 2017
Skandinaviske bjørner er fanget i veinettet NMBU
Gaupe påkjørt i Lom, jakta i Oppland er avsluttet Gudbrandsdølen Dagningen
Til forsvar for et nytt syn på dyrene Harvest

Varg på isen norr om Replotbron YLE
Vargstammen kvar på lägre nivå Sydsvenskan
SVT på plats på vargsymposiet i Vålådalen SVT Värmland
50 vargrevir säkrade hittills Svensk Jakt
12 mars 2017
Frykter ulve-angrep på hundene Budstikka
Trodde først gaupe var hund Avisa Sør-Trøndelag
Klar melding om å starte ulvejakt Adresseavisen
Ulvegeneral takkes av før slaget er vunnet Avisen Agder
Overveldende Ap-flertall for å beholde ulvesonen Østlendingen
Ulvegeneralen takkes av før slaget er vunnet Østlendingen
Hedmark Ap: Ulvesone på oppsigelse Østlendingen
Frykter ikke ulveopprør i Hedmark Ap Østlendingen
Ulv! Ulv! Ulv! Eller naboens setter? Budstikka
Norsk-svensk samarbeid for å redde fjellreven Nationen
- Opphev ulvesona Hamar Arbeiderblad
11 mars 2017
Stortinget kan vedta ulvejakt 21. mars: Vil tvinge ulve-statsråden i kne Dagbladet
Høyre banket ulveforliket Nea Radio
Jubler for ulveuttalelse Trønder-Avisa
Ulv på trappa Forskning.no
Gaupe skutt i Ålen Nea Radio
Ulvedemonstrasjon foran Høyres landsmøte Norsk Sau og Geit

Varg på rundtur i Kvevlax YLE
Klart för skyddsjakt på gaupa i Offerdal och Hotagen SR Jämtland
Björnskitsinventering gick till spillo - jägarbas besviken SR Jämtland
Närgångna vargar i Östra Ämtervik SVT Värmland
Enkel fråga krånglas till Västerviks-Tidninge
10 mars 2017
I skogen etter ulv Fri Fagbevegelse
Kart over merkede ulvers bevegelser 15. - 24. februar Miljødirektoratet
Mann tiltalt for å ha brukt hunder til å jage binne med unger NRK Hedmark og Oppland
Hannjerv ble skutt i Sør-Fron Gudbrandsdølen Dagningen
Om statsråd Helgesen og ulven Oppland Arbeiderblad
ULVEKRANGELEN FORTSETTER: Vedum: - Høyre overser folket Helgesen: -Sp fredet ulven i 1973 Dagbladet
– Ulvesaken ødelegger for Høyres distriktspolitikk Østlendingen
Hedmark: Politisk toppdebatt om ulv og jordbruksmelding Norges Bondelag
Bjørnen våknet fra dvalen rett foran svenske Kristoffer ABC Nyheter

Lodjursbytet minskade – bytet 399 individer Finlands Viltcentral
Nya vargrevir i Värmland längs Norgegränsen SR Värmland
Ledare. Svårare beviljas skyddsjakt Mariestads-Tidningen
Klart för skyddsjakt på gaupa i Offerdal och Hotagen SR Jämtland
Se Kristoffer Anderssons möte med yrvaken björn SR Jämtland
Vargarna har lämnat Tovetorp för nytt hem + Södermanlands Nyheter
Overvågning i skoven skaber debat TV-midvest

Wolf cull set to be scrapped - regions ANSA
Wolf cubs arrive in Devon from Sweden as part of rewilding plan Devon Life
09 mars 2017
Hannulven i Østmarka kom fra Slettåsreviret Rovdata
Nytt ulveopprør i Høyre mot Vidar Helgesen onsdag Aftenposten
– Aldeles feil å oppheve ulvesonen Østlendingen
Mulig ulveløsning i Høyre Østlendingen
Stor oppslutning på ulveseminaret USS
Frp vil ha hastebehandling av ulvesaken Nationen
Lir Høgre bygdedøden? Nationen

Skyddsjakt efter lodjur inom Jovnevaerie sameby Länsstyrelsen Jämtland
Expert bekräftar: Varg i centrala Hyltebruk SR Halland
Mergim fotograferade varg i centrala Hyltebruk SR Halland
Varg jagad av kor – ”De hade gjort slarvsylta av den” 24 Blekinge
Skogsrenen tillbaka i Pedersöre YLE
Sju örnar flög i skyarna nära Nynäshamn – fågelskådare räknade örnar i Mellansverige Nynäshamns Posten
Fårdräpande lo sköts på skyddsjakt Svensk Jakt
08 mars 2017
Stortingsrepresentant Gunnar Gundersen (H): - Høyres ulveproblem dør ikke før man innrømmer feil Dagbladet
Til kamp mot ulvesona Østlendingen
Politisk snusk fra Helgesen Nationen
Hæstbjønn Stjørdalsnytt
Rovdyrturisme er god butikk NRK Trøndelag
Naturen vender tilbake - rewilding, premiere NRK Presse
Her vandrer ulven på gårdsplassen Nationen

Lodjur får skyddsjagas väster om Sveg SR Jämtland
Länsstyrelsen har beslutat om skyddsjakt efter två lodjur Länsstyrelsen Jämtland
Josefine, 22, fångade rovdjuret mitt i hoppet Expressen
Dom om järvjakt tas till högsta instans NSD
Effektiv lojakt på en vecka Svensk Jakt
Vargobservation vid Kyrkhult Smålänningen
Nej till licensjakt på järv Jakt & Jägare
Bästa lodjurssäsongen hittills Jaktjournalen
Orolig för att möta en björn? De 5 stora
Vargar gick in i ladugård i Karis Västra Nyland

Ulven er sandsynligvis svømmet til Fyn Danmarks Radio
Ulve-entusiast fandt rådyret der afslørede ulv på Fyn Jyllands-Posten
Professor: Ulve på Fyn kræver handling af myndighederne Jyllands-Posten
Biolog: »Ulve kan sagtens svømme over Lillebælt« Jyllands-Posten
Fakta: Ulve i Danmark og Europa Jyllands-Posten
Dansk center er anerkendt ekspert i dna-spor fra ulve Jyllands-Posten
Dna-forskere er sikre: Ulven er kommet til Fyn Jyllands-Posten

Let rich tourists hunt wolves by helicopter to solve Siberia's wolf epidemic Siberian Times
Gray Wolf Population In Wisconsin Maintained Even During Hunting Seasons WisContext
07 mars 2017
Fylkestinget sa nei til å oppnevne ny rovviltnemnd Østlendingen
Ingen hastebehandling av Helgesens ulveforslag Avisen Agder
Derfor mener vi Helgesen innsnevrer regelverket Norges Bondelag
Vil at Norge kjøper rovdyrkvoter i utlandet på lik linje med klimakvoter Dagbladet
Om redsel for ulv og trening i terreng Kondis
Møte i rovviltnemnda 10. mars 2017 Rovviltnemnda i region 6
Har latt meg farge NRK Hedmark og Oppland
- Gå heller på ski! Nea Radio
Møtte ulven på tunet Hamar Arbeiderblad
- En statsråd på hæla Hamar Arbeiderblad
Ulven ankom før ministeren Hamar Arbeiderblad
Jakter gaupe med hund og GPS NRK Møre og Romsdal
Full ulvekrig Dagsavisen
Rovdyrkveld på Støren Trønderbladet
Helgesen møtt med krav om at ulvesonen fjernes Nationen
Trysil-bønder markerte motstand mot Helgesen Norges Bondelag
Helgesens ulveforslag kan bli behandlet i ekspressfart ABC Nyheter
Helgesen møtt med krav om at ulvesonen fjernes Avisen Agder

Viltförvaltningsdelegationen hade möte på Gävle Slott Länsstyrelsen Gävleborg
Länsstyrelsen överklagar domar om skyddsjakt på järv SR Norrbotten
Död hona tar år att ersätta Corren
Vargar gick in i ladugård i Karis + Västra Nyland
Så många lodjur kvar att fälla NSD
TV: Här hoppar lodjuret ut på vägen – precis framför ögonen på Josefine: "Jättehäftigt!" Norrtelje Tidning
Biologist shares dos and don’ts of bear encounters Peninsula Clarion
06 mars 2017
DNA-sjekker ulv i Østmarka NRK Østlandssendingen
Pensjonistpartiet kjemper mot ulvesonen Østlendingen
– Helgesens forslag vil gjøre det lettere å felle ulv NRK Hedmark og Oppland
Ulvefarsen må avsluttes Bergens Tidende
Streifulver fra Sverige har skylda Dagbladet
- Vil gjøre det lettere å felle ulv Dagbladet
Miljøministeren er ikke troverdig Nationen
Kan Stortinget tåle en ny unnamanøver? Nationen
Tingvoll vil felle gaupe Tidens Krav

Lodjursjakten över - åtta har skjutits: "Gått fort" Borås Tidning
41 vargrevir säkrade hittills Svensk Jakt
Kan et hegn redde Jørgen Blazejewitzs 1.800 får fra ulvene? + Jyllands-Posten
05 mars 2017
Aps nøkkelrolle i ulvepolitikken Gudbrandsdølen Dagningen
Skei Grande: Helgesens ulveforslag er uaktuelt Avisen Agder

Lodjur påkört utanför Motala Motala & Vadstena Tidning
Bakgrund och intervjuer om årets licensjakt på 79 lodjur Natursidan
Nästan vart fjärde vargrevir i Gävleborg SVT Gävleborg
Kungsörn kolliderade med tåg SVT Västernorrland
04 mars 2017
Fikk se et sjeldent syn 50 meter fra husveggen Avisa Sør-Trøndelag
Høyres ulveopprører: Lovforslaget er et skuespill Verdens Gang
Dagsferske ulvespor på Finnholtsjøen Raumnes
- Lovforslag løser ikke ulvefloken Norges Jeger- og Fiskerforbund
Det perfekte hatobjekt Dagsavisen
Støtte til innbyggere i og utenfor ulvesonen Trønderbladet

Alma, 13, filmade vargen SVT Halland
Här ropar lodjuret Lore efter en hona SVT Halland
Kraftig ökning av örnar i Mälaren och Hjälmaren SVT Sörmland
41 vargrevir säkrade hittills Svensk Jakt
Licensjakt på lodjur får grönt ljus TV4 se

After court ruling, wolves could soon be shot on sight in Wyoming Washington Post
Study shows effectiveness of nonlethal wolf deterrents Idhao Mountain Express
The mystery of Spain’s dead wolves El Pais
Chased by wolf pack while out on dogsled, Labrador man returns to hunt CBC
Are they finally back? Dead wolf found on Dutch highway Dutch News
03 mars 2017
Har merket 15 ulver Miljødirektoratet
Legger frem sak om ulv til Stortinget Klima- og miljødepartementet
Prop. 63 L (2016–2017) Endringer i naturmangfoldloven (felling av ulv m.m.) Klima- og miljødepartementet
- Politisk narrespill fra Helgesen Norges Bondelag
Ulveloven kan koste regjeringen V-samarbeidet Dagsavisen
Naturvernforbundet: – Svart dag for norsk miljøpolitikk Framtid i Nord
Vedum tror ikke lovendring fører til ulvejakt i vår NRK Hedmark og Oppland
Vidar Helgesen vil endre loven for å skyte flere truede dyr WWF-Norge
Seminar - handlingsrom for uttak av ulv Norsk Sau og Geit
Helgesen får flertall for ulve-forlik Venstre varsler at de vil prøve å stoppe lovendring Verdens Gang
Arnstad: – Dette er rent lureri Nationen
Naturvernforbundet: – Svart dag for norsk miljøpolitikk Østlendingen
- Ulvekonflikten vil fortsette Østlendingen
Høyres ulvegeneral skyter ned forslag fra egen statsråd Østlendingen
Regjeringen vil endre naturmangfoldsloven - åpner for økt lisensfelling av ulv Østlendingen
Hedmark: Politisk narrespill fra Helgesen Norges Bondelag
Venstre: Blir ingen endring av lov som kan felle flere ulv NRK Norge
Ulveforslag opprører bønder og skogeiere Arbeidets Rett
Regjeringen vil felle flere ulv, men det er fire andre dyr som tar flere sauer enn ulven Dagens Næringsliv
Vidar Helgesen om ulvekonflikten: – Fortsetter dialogen med Venstre Aftenposten
«Ulveproblemene er virkelighet», skrev Senterpartiet - og hentet bilder fra utlandet Dagbladet
Ber Erna kjøpe rovdyrkvoter i Øst-Europa Trønder-Avisa
Presseinvitasjon: Orientering om regjeringens sak til Stortinget om ulv Klima- og miljødepartementet
Norge og de ville dyrene Statistisk Sentralbyrå
Dreper færre sauer enn før P4
– Ikke slipp hunden av syne i Østmarka NRK Østlandssendingen
Ap-topper går i strupen på Ap-leder om ulv Hamar Arbeiderblad

Lodjursjakten stoppas inte genom inhibition Länsstyrelsen Jämtland
Per Sundin om det häftiga mötet i skogen i Söråker: "Man blir lite uppspelt" Allehanda
Nya uppgifter: jakthärvan växer SVT Norrbotten
Fler kameror ska spana efter varg i skogarna runt Järna och Mölnbo Länstidningen Södertälje
Spännande ståndskall på lodjur Svensk Jakt
Hård kritik mot årets lodjursjakt TV4 se
Eftersökt lodjur har klarat sig undan – jakten förlängs Sala Allahenda
Skyddsjakt på varg som rivit renar SR Jämtland
Ilska när miljögrupper får mer inflytande över jakten Lantbrukets Affärdstidning
På jakt efter lodjur SVT Jämtland
Enhörna och Nykvarn deltar i den årliga räkningen av antalet örnar i landet Länstidningen Södertälje
Åklagare lägger ned förundersökning mot vargjägare Svensk Jakt

Wolf hanging baffles Asturias investigators Spanish News Today
02 mars 2017
Nå tar han turen til ulveland Østlendingen
Vidar Helgesen kommer til Trysil NRK Hedmark og Oppland
Kart over merkede ulvers bevegelser 8. - 17. februar. Miljødirektoratet
Sjekk kva som dukka opp på viltkameraet NRK Sogn og Fjordane
Gaupe vart påkøyrd i Nesset NRK Møre og Romsdal
- Har blitt mer gaupe i Nesset Romsdals Budstikke
Fylkestopp Mikkelsgård: – Et bra standpunkt Østlendingen
Forskere frykter for truede arter med Trump-mur Nationen

Inget åtal mot vargjägaren – "Inte motiverat" Dala-Demokraten
Vad var det som hände Zingo? Corren
Nu är lodjursjakten över Folkbladet
Misstänkt jaktbrott efter skottskada på varg Dala-Demokraten
Flera rapporter om varg Nacka Värmdö Posten
Många lodjur i länets norra delar SR Stockholm
Lägesrapport från rovdjursinventeringen Vilt- och rovdjursförvaltning Värmland
Lägesrapport från 26 vargrevir i Värmland Svensk Jakt
35 lodjur fälldes första dagen Svensk Jakt
Följ med på lodjursspaning i Roslagen Länsstyrelsen Stockholm
Varg hade hagel i huvudet SVT Dalarna
Trolig rovdjursattack mot hund utanför Tjällmo SR Östergötland

Lone female wolf on Isle Royale won't mate with only male, her father Michigan Live
Mongolia's guardian dogs help preserve steppe ecology NIKKEI
01 mars 2017
Høring på endring av Naturmangfoldloven Norsk Bonde- og Småbrukarlag
Ulv i alpinbakken Indre Akershus Blad
Observasjon av jervespor på Hemsedalsfjellet Porten
LEDER: Nødvendig regulering Driva
Stinn brakke da Sveen snakket om rovdyr Trønder-Avisa
Fem miljøorganisasjoner hardt ut mot lovendring for å skyte ulv WWF-Norge
Roet gemyttene i gaupekrangel Norges Jeger- og Fiskerforbund
Frp ønsker ikke ulv i norsk fauna Ulven er et skadedyr Namdalsavisa
Om ulv og hat Lillehammer kommune

Licensjakten på lodjur redan avlyst i Gävleborg – fem djur skjutna Hela Hälsingland
Licensjakt på lodjur 2017 Statens Veterinärmedicinska Anstalt
Ny film från lodjursinventeringen som avslutas idag Länsstyrelsen Halland
Länsstyrelsen spårar varg utanför Järna – vittne såg vargen vid Lantmännen Länstidningen Södertälje
Ett lodjur får skjutas i norra Skaraborg SR Skaraborg
Nu börjar licensjakten på lodjur SVT Dalarna
Nu startar lodjursjakten i länet SVT Gävleborg
28 februar 2017
På sporet av kunnskap Østlendingen
NJFF går ut mot Helgesen Norges Jeger- og Fiskerforbund

2017 års lojaktsbeslut överklagat Länsstyrelsen Jämtland
Första jakten på lodjur på flera år Expressen
Fem av de förrymda kvigorna har kommit hem igen SR Örebro
Lodjursinventeringen i Värmland avslutas SR Värmland
Lodjursjakten överklagas SVT Jämtland
27 februar 2017
Helgesens ulveforslag får hard medfart i høring Nationen
Juridisk utredning og innspill i ulvesaken USS
USS' høringsuttalelse i ulvesaken USS
Helgesen svarer ikke på Stortingets bestilling Norges Bondelag
To ulver skutt – jakta stoppes Verdens Gang
To ulver skutt i Rendalen - jakta må stoppes tvert Hamar Arbeiderblad
Intern ulve-uenighet i Venstre Verdens Gang
Over 100 høringssvar i ulvesaken Østlendingen

Länsstyrelsen vill ha hjälp med lodjursinventeringen SR Värmland
Fällor får åter användas i lodjursjakten SR Jämtland
Lojaktbeslut överklagat av jaktkritiker Svensk Jakt
Vargobservation i Skebokvarn Eskilstuna Kuriren
Gråben poserar villigt för kameran Norra Skåne
Samma varg i Bergeforsen som längre norrut SVT Västernorrland
Kvigor på rymmen - skrämda ur hage i fredags SR Örebro
Två vargar sköts med tillstånd i Lapinlahti Vasabladet
Fällfångst tillåtet i årets jakt på 27 lodjur Länstidningen Östersund
Varg promenerade genom Okome SR Halland
Havsörnar dör av blyförgiftning SR Kalmar
Länsstyrelsen beslutar om vargjagade djur Nerikes Allehanda
Länsstyrelse varnar för järvutrotning Svensk Jakt
Ronja var nära att vargdödas Svensk Jakt
26 februar 2017
Tre gauper felt lørdag Driva
Tre gauper er skotne i dag NRK Møre og Romsdal
– Tør ikke reise tilbake til Østerdalen uten susp NRK Hedmark og Oppland
– Helgesen begrenser handlingsrommet for ulvefelling Bondebladet
Rølpete dans med ulver Dagbladet
– Skjønner ikke at Gundersen (H) tør fronte ulvesaken så hardt Hamar Arbeiderblad

Skola i Ljungby nekas att skjuta lodjur SVT Småland
Varg synlig i Halland Länsstyrelsen Halland
Wolf sighted in Shoolpaneshwar The Times of India
'It's very scary in the forest': should Finland's wolves be culled? The Guardian
24 februar 2017
69 jervar felt under lisensfellinga Miljødirektoratet
Ekstraordinære uttak av jerv våren 2017 Miljødirektoratet
Helgesen møter ikke Stortingets bestilling Norges Bondelag
Ulvesaken Hamar Arbeiderblad
Ny lov kan gi mer ulv Dagsavisen
Morsom krimroman, men problematisk Hamar Arbeiderblad

”Ett lodjur tog min get” SVT Östergötland
Fåreavler frygter ulveunger: Nu vil han bygge hegn Danmarks Radio
VIDEO Frivillige samler ulve-DNA ind fra dræbte dyr Danmarks Radio
Hvad sker der, når Danmarks første ulveunger kommer til verden? Jyllands-Posten
SRF överklagar vargjakt till Högsta Förvaltningsdomstolen Svenska Rovdjursföreningen
Utvärdering av viltförvaltningsdelegationerna klar Regeringskansliet
Kristin och Inge har koll på hagen De 5 stora
Regeringen skapar obalans i viltförvaltningen Svenska Jägareförbundet
Tillbaka på toppen – Kungsörnens revansch Sveriges Natur
Skarp kritik riktas mot länsstyrelsen– anklagas för att påskynda skyddsjakt Länstidningen Östersund
Lodjur tar allt fler får Alingsås Tidning
Reviret skulle skjutas bort – nu har hund dödats av varg i Blybergsreviret Hela Hälsingland
Vargbytet 25 vargar Finlands Viltcentral
Två nya dispenser för järv har beviljats Finlands Viltcentral
Joggare mötte vargen i Helsingborg SR Malmöhus
Varg i Pålsjö skog? Nja, kanske inte Helsingborgs Dagblad

Norway’s Wolf Policy and the Bern Convention on European Wildlife: Avoiding the “Manifestly Absurd” Journal of International Wildlife Law & Policy
Life in rural Kyrgyzstan: Two brothers-hunters Mamyrkanovs shoot off wolf pack in Issuk-Kul AKIpress
23 februar 2017
Foreslår endring av naturmangfoldloven Klima- og miljødepartementet
Fornuftig ulveløsning Siste
SNO følger ulve-blodspor i Åmot NRK Hedmark og Oppland
Venstre: Nytt ulveforslag bryter med samarbeidsavtalen Verdens Gang
Hårreisende lovforslag fra regjeringen WWF-Norge
Utfordrer samarbeidet Siste
Slåsskamp mellom ulver NRK Hedmark og Oppland
Gjør hastegrep for å skyte ulv Naturvernforbundet
Håper på ulvejakt allerede i år NRK Nyheter
Arnstad ikke overbevist av ulveforslag Avisen Agder
Hansson om økt ulvejakt: – Det mest crazy jeg har hørt Nettavisen
Håper på ulvejakt i år NRK Hedmark og Oppland
Kritiske til Helgesens ulveforslag Norges Bondelag
Hannjerv skutt rett ved dyreparken Folkebladet
Vil ikke utnevne ny rovviltnemnd Hamar Arbeiderblad
Ulv og boligskatt i Politisk kvarter NRK Nyheter
WWF truer med ulvesøksmål Nationen
Innvandrarulv truleg død i Sverige Nationen

DNA bekræfter ulveangreb i Vestjylland Danmarks Radio
Sporhunden Novo er specialist i at opsnuse ulve Danmarks Radio
Ulvejagt: Sådan klapper fotofælden Danmarks Radio
Dna-prøve bekræfter vestjysk ulveangreb Jyllands-Posten
Tredje järven infångad och försedd med sändare Nya Wermlands-Tidningen
Nytt revirmarkerande par i Brattforsreviret Nya Wermlands-Tidningen
Skabbvarg fångad på bild Nya Wermlands-Tidningen
Lodjuren ökar i länet – troligen Bohusläningen
Reviret skulle vara tomt – jämthund vargdödad Svensk Jakt
Renjagande lodjur ska skyddsjagas Jaktjournalen

Activists’ fury as Norway rushes legal change to 'massacre' wolf population Express UK
Caribou numbers stable, wolf cull impact debated Prince George Citizen
22 februar 2017
Kart over merkede ulvers bevegelser 1. - 10. februar. Miljødirektoratet
Ønsker dusør på sporing av gaupa i Fosen Fosna-Folket
Bare 15 av 30 jerv felt - reineierne fortviler Nationen
Kan bli valper i Østmarka-reviret Nationen
Raser mot båndtvang i ulvesonen NRK Hedmark og Oppland
Forskere tilbakeviser at reindrifta i Sverige er truet NINA

Den genetiskt viktiga Galvenvargen troligen död Länsstyrelsen Gävleborg
Inventeringsansvarig med bajs i fönstret SR Sjuhärad
7-åring stod för nära buren - vargar högg honom i armen i Etseri djurpark YLE
Nya revirvargar i jaktområde Svensk Jakt
21 februar 2017
Ulvepar har funnet tonen i Østmarka Rovdata
Romantikk i marka Nytt ulvepar viste seg fram på Valentinsdagen Dagbladet
Vi har fått et nytt ulvepar i Østmarka NRK Østlandssendingen
Ønsker dusør på sporing av gaupa i Fosen Fosna-Folket
– Bra uttak, men bestanden er stor Sagat
Ber om svar etter skremming Norges Jeger- og Fiskerforbund
Får ikke felle nærgående ulv i Trysil NRK Hedmark og Oppland
Har påvist fra 84 til 91 ulver i Norge Bondebladet
Miljødirektoratet avslår felling av nærgående ulv i Trysil Nationen

Så avslöjar han vargarna Corren
Åtal i jakthärvan inom kort Piteå-Tidningen
Vargstammen inventeras Nya Wermlands-Tidningen
Lodjursbeslutet dröjer i Västernorrland Jaktjournalen
Hundar utbildas i rovdjurskunskap De 5 stora
Värmlandsjägare ska leta vargspillning Jaktjournalen
20 februar 2017
Avslår søknad om skadefelling av ulv Miljødirektoratet
Ulver i mosen Bok 365

Väl genomförd vargjakt Jaktjournalen
Rovdjursföreningen kritiserar Länsstyrelsen SVT Jämtland
TS: Viltcentralen valde att inte bevilja fler undantagslov för vargjakt YLE

Wolf shot illegally in Valais – CHF10,000 reward for info Swissinfo
Hunters kill unusually big wolf in Rostov region Pravda
Newer science revealing secretive Yellowstone cougars Billings Gazette
Novel socio-ecological approach helps identifying suitable wolf habitats in human-dominated landscapes ScienceDaily

Hunting wolves in the laboratory Swissinfo
  The Balkan Lynx Recovery team has tagged the first ever female Lynx Kora
19 februar 2017
Krev felling av jerven som tok lamma på beite NRK Rogaland
Länsstyrelsen anmäler felaktig vargjakt Länsstyrelsen Dalarna
"Jag är en envis och tjurskallig jävel, men har blivit snällare med åren" Sydöstran
Vargambulans kostar 100 000 kronor Jakt & Jägare
Minister giver tilskud til ulveplagede fåreejere Danmarks Radio
17 februar 2017
Jerv kan ha tatt ein fjerdedel av lammeflokken NRK Rogaland
Følg de merkede ulvene her Miljødirektoratet
Kjell Ivar Knutsen etter 16 netter uten resultat: – En jaktopplevelse av en annen verden å felle jerv! iAlta
Rovdyr trenger større plass i Norge WWF-Norge
Vi kan ikke drepe ulv for å dempe konflikter Dagbladet
Hvem skal betale for ulvens middag? NIBIO
Økonomisk støtte til ulvekommuner Nationen
Så kom skrubben laskande fram Dag og Tid
Evaluering av rovviltregionene Norsk Bonde- og Småbrukarlag
Gaupe løp over verandaer på Hisøy Fædrelandsvennen
Nye tall: Inntil 91 ulver i Norge Glåmdalen

Formodet ulveangreb: Åse Svendsen fandt et maltrakteret får Danmarks Radio
Ulveangreb kostede får livet hos sønderjysk avler Jyllands-Posten
Fakta: Ulven er tilbage i Danmark Jyllands-Posten
Landmænd beskylder myndigheder for nøl med ulvesikring Jyllands-Posten
Så här gick vargjakten till – jägarna berättar YLE
De första dispenserna för järvjakt har beviljats Finlands Viltcentral
Rovdjursvänner anklagar länsstyrelsen för att gynna rovdjursjakt SR Jämtland
Pargasvargen senast sedd på Heisala YLE
Polisen: Inget brott begicks under vargjakten i Bjärnå YLE
439 kända stora rovdjur dog av olika orsaker i Sverige under 2016 Svenska rovdjursföreningen
SRF mycket kritiska mot Länsstyrelsen i Jämtland Svenska rovdjursföreningen
Länsstyrelsen undersöker om den sista vargen skjutits för sent Dalarnas Tidningar
Klart: Så många lodjur får skjutas Västerbottens-Kuriren
Så inavlad är den svenska vargstammen SR Gävleborg
Genetiskt viktiga vargar kan vara borta SR Gävleborg
Gustav dödshotas – för att han är jägare Svensk Jakt
Nak & Æd: Ulven kommer Danmarks Radio

Proposed Bill Could Remove Gray Wolf From Endangered Species List Spokane Public Radio
Bill Would Allow Killing Of Bears And Wolves Again On Alaska Wildlife Refuges Huffington Post
Electromats remain a possbility for bear safety Rocky Mountain Outlook

>--Flere nyheter i arkivet--> NRK Sápmi