Stod og Sparbu
29 april 2017

Red:  Åsmund Ystad
Prod:  Lars Erik Brattås
Lørdag 29 april 2017
kl 08:00

 

Her kan du melde fra om ny eller endret adresse

 

Landsmøte i Folkeaksjonen ny rovdyrpolitikk, 25. og 26. mars 2017

Les uttalelser fra landsmøtet her

 

Årsmøter lokallagene 2017

 

FNR Hallingdal lokallag
Årsmøte onsdag 5. april kl. 18.00 på Gol Bedehus
Program

FNR Glåmdal lokallag
Årsmøte tirsdag 21. mars kl. 19.00 på Brakka (Glåmdal motorhistoriske forening)
Kontaktperson: Leder Kjell Eierholen tlf. 971 80 798
Program

FNR Søndre Buskerud lokallag
Årsmøte onsdag 15. mars kl. 19.00 i klubbhuset til Østsiden jeger og fisk, Elvehuset, Dynge 77, i Hokksund
Daglig leder i FNR, Åsmund Ystad orienterer om arbeidet i Folkeaksjonen ny rovdyrpolitikk.
Kontaktperson: Leder Jan Henning Rustad, tlf. 901 77 841
Program

FNR Akershus lokallag
Årsmøte tirsdag 14. mars kl. 19.00 på Aur Gjestegård i Aurskog
Statens Naturoppsyn v/ rovviltkontakt Mats Finne og regionleder Jan Willy Huseklepp deltar og informerer om rovviltarbeidet i SNO i Akershus.
Kontaktperson: Leder Odd Granås tlf. 908 81 938
Program

FNR Ringsaker lokallag
Årsmøte tirsdag 14. mars kl. 19.00 på Nordgående Kro, Rudshøgda
Kontaktperson: Leder Geir Atle Aas, tlf. 907 27 902

FNR Lillehammer regionlag og FNR Gausdal lokallag
Begge lokallagene har årsmøte mandag 13. mars kl. 19.00 på Jorekstad
Første delen av møtet er felles som et åpent møte, Rovdyrkveld med fokus på ulv v/Halvor Sveen fra Rendalen. Foredrag et åpent for alle.
Gratis for medlemmer i FNR/ kr. 200 for andre. (kr. 100 under 25 år)
Etter kaffen blir det separate årsmøter i FNR Lillehammer regionlag og FNR Gausdal lokallag.
Kontaktpersoner: Ottar Moe, leder FNR Lillehammer tlf. 959 81 660 Alfred Johansen, leder FNR Gausdal tlf. 974 98 963

FNR Trysil og Engerdal lokallag
Årsmøte fredag 10. mars kl. 19.00 på Lund Samfunnshus i Ljørdalen
Kontaktperson: Leder Rune Jota, tlf. 901 59 524

FNR Gauldal lokallag
Årsmøte onsdag 8. mars kl. 18.30 på Støren Hotell
. Etter årsmøtet blir det foredrag, Rovdyrkveld med fokus på ulv v/ Halvor Sveen fra Rendalen. Foredraget er åpent for alle interesserte. Gratis for medlemmer i FNR/ Kr. 200 for andre (kr. 100 under 25 år).
Kontaktperson: Leder Per Bjarne Bonesvoll 909 56 310
Program

FNR Nord-Østerdal lokallag
Årsmøte onsdag 8. mars kl. 19.30 på Nordihaugan gård, Plassen i Alvdal
Arnfinn Nergård, leder i den regionale rovviltnemnda i Hedmark informerer om rovviltnemndas arbeid med lisenskvote på ulv i og utenfor ulvesona i Hedmark.
Kontaktperson: Leder Harald Enge tlf. 950 88 892
Program

FNR Valdres lokallag
Årsmøte onsdag 8. mars kl. 18.00 på Vikatunet, Fagernes
Kontaktperson: Leder Arne Warberg, tlf. 906 14 892

FNR Vestfold lokallag
Årsmøte mandag 6. mars kl. 18.30 på Gavelstad Gjestegård
Innledere: Jørund A. Ruud, leder i Rovviltnemnda i region 2.
Kårstein Løvaas, Stortingsrepresentant for Høyre.
Torvald H. Brinch, landsstyremedlem i FNR
Kontaktperson: Leder Helge Røsholt, tlf. 913 27 239
Program

FNR Lesja og Dovre lokallag
Årsmøte mandag 27. februar kl. 19.00 på Ljoratunet.
Kontaktperson: Leder Karl Øygarden tlf. 905 19 207

FNR Østfold lokallag
Årsmøte torsdag 2. mars kl. 18.30 i Bøndernes Hus i Degernes.
Foredrag v/ Lars Gangås, fellingsleder i Statens Naturoppsyn, kjent fra NRK-serien Villmarkas voktere: Lars Gangås forteller om rovviltarbeidet i SNO og om lisensjakt på ulv og merking av ulv siste vinter.
Kontaktperson: Leder Eivind Dramstad tlf. 458 39 875

Meld deg inn i Folkeaksjonen ny rovdyrpolitikk

 

- Skjema for medlemskap finner du her

 

Les siste utgave av Folkeaksjonens tidsskrift Rovdyr

Årsmelding FNR 2013-2014

Fakkeltog for en demokratisk ulveforvaltning

 

Mandag 30. januar 2017 kl. 19.00 foran Stortinget

 

Les mer her: En budstikke fra skogene

Påmeldingene tikker inn

Mer informasjon om program og busstransport her

Bestill varer med FNR-logo i nettbutikken

Nettbutikk

Program «Markering for en demokratisk ulveforvaltning»

Kl 12.30 oppmøte foran Stortinget. Vi går i samlet flokk til Miljø og klimadepartementet
Kl 13.00 Vidar Helgesen, statsråden vil gi en kort redegjørelse av departementets vedtak 20.12.2016
Kl 13.15 Knut Arne Gjems, leder Norges Jeger og fiskerforbund avd. Hedmark
Kl 13.20 Sissel Frang Rustad, tidligere Høyre politiker
Kl 13.25 Dag Rønning, Fylkesordfører Hedmark
Kl 13.30 Rune Støstad, Ordfører Nord- Fron Kommune
Kl 13.30 Ole Gustav Narud, Ordfører Åmot
Kl 13.35 Gaute Nøkleholm, NORSKOG
Kl 13.40 Trommer fra skogene
Kl 14.00 Avslutning – møtet i Miljø og klimadepartementet starter

Busstransport bestilles innen 02.01.2017 kl 09.00: Pris ca 200 kr t/r Oslo, forbehold om nok påmeldte deltagere.
Tolga: 95757525
Åmot: 90627169
Trysil: 90541455
Elverum: 90721098
Løiten/Stange: 47256594
Åsnes/Våler/Grue:91827532
Eidskog/Kongsvinger: 99498003
Gudbrandsdalen: 48230371

VG-tv: DIREKTE: Ulvedemonstrasjoner i Oslo

Tidligere oppslag

 

Rovdyrbrev/blogger:  leserbrevarkiv:
29-04-2017 - «Det er ingenting som er farlig med ulv på streif»
28-04-2017 -
28-04-2017 - Som en stridsvogn mot en maur
26-04-2017 - Ja til dyre- og naturvennlige løsninger
25-04-2017 - Reprise om ulv
23-04-2017 - Feigheten
23-04-2017 - Rett til å leve fritt
18-04-2017 - Gjelder Bernkonvensjonen bare for 5 prosent av Norge?
18-04-2017 - Hva vi trenger og ikke trenger av rovdyr
16-04-2017 - Svar til Katrin Vels
16-04-2017 - «Burde man ikke kunne forvente av debattanter at man evner å se nyanser i saker?»
14-04-2017 - Vil ha færre lam og flere rovdyr
13-04-2017 - - Staten lystskyter ulv
12-04-2017 - Gjelder Bernkonvensjonen bare for 5 % av Norge?
11-04-2017 - Den kompliserte naturmangfoldloven
10-04-2017 - Sp-topp mener NRK-serie skjemmes av ensidig budskap
07-04-2017 - Må samles i innhegninger
05-04-2017 - Husdyr- holdernes eldste rett
01-04-2017 - Faktasjekk av gamle nyheter
30-03-2017 - Vidar Helgesens ulv, ulv
30-03-2017 - Hvilken info har du, Lena Westermann?
29-03-2017 - Svar til H. Johansen og L. Westermann
26-03-2017 - Diskuter heller respekten
26-03-2017 - Ikke hør på juristene!
23-03-2017 - Vidar Helgesens ulv, ulv
20-03-2017 - Vi er svært mange som ønsker ulven velkommen tilbake til Østfold
16-03-2017 - Hedmark Bondelag og statsråd Helgesen
16-03-2017 - Juss i ulvedebatten
16-03-2017 - Uklokt om ulv fra tre ordførere
15-03-2017 - «Etter hvert har rovdyrdebatten kommet inn i et fast spor»
15-03-2017 - «Ulven er en ressurs»
15-03-2017 - Norge tar lederrolle i å drepe truede dyrearter
14-03-2017 - Kvar går grensa for ulv?
12-03-2017 - Ulvepolitikk hevet over loven?
12-03-2017 - Ulovlig ulv
11-03-2017 - I en tid med stadig mindre tilgang på land- og beitearealer globalt, har vi et stort ansvar for å forvalte disse
09-03-2017 - «Ulvefrykten skyldes usikkerhet»
07-03-2017 - Uklokt å oppheve sona, Ap?
06-03-2017 - «Urban ulv! Den skremmer og blir skremt selv, dopet og merket. Er det verdig ulveliv?»
05-03-2017 - Eiendomsrett og ulvesone
02-03-2017 - «Skal vi da skyte ut all elg? Nei, selvfølgelig skal vi ikke det!»
02-03-2017 - «Rovdyr og beite»
02-03-2017 - Hat propaganda mot rovdyrene må snart få en stopp i Norge
01-03-2017 - Om å leve med ulv nær seg
01-03-2017 - Ole Brumm; Ja takk begge deler
01-03-2017 - Dårlige argumenter mot bedre vitende
28-02-2017 - Trenger vi store rovdyr?
28-02-2017 - «Ulvepolitisk sosialdemokrati»
28-02-2017 - Derfor liker jeg ikke ulv
24-02-2017 - Kan vi kjøpe trivsel med penger, Nina Jensen?
23-02-2017 - Dagbladet eier ikke skam
22-02-2017 - Det blir merkelig å skulle tilfredsstille interesser til mindre grupper ved å tillate jakt på ulv
20-02-2017 - Skal vi skyte rovdyrene ?
20-02-2017 - Utrydd mørketida og pollen i lufta. Få det bort!
18-02-2017 - "Det er noen kvaliteter som er viktigere enn penger"
18-02-2017 - ”Kriminalitet skönmålas”
17-02-2017 - �deleggende ulveforvaltning
17-02-2017 - Nokre tankar til løysing
16-02-2017 - Hur går det med vargmålen, Naturvårdsverket?
16-02-2017 - Skal vi skyte rovdyrene ?
16-02-2017 - Ulven og vi - fellesskap eller dominans?
16-02-2017 - Nå må vi ta folket og bygdene alvorlig
>--Flere rovdyrbrev-->


Nyheter:  Nyhetsarkiv:
Når det ropes «ulv» Varden
Ulvejakt også i Øyer og Lillehammer Gudbrandsdølen Dagningen
-Samme ulv observert flere steder på Østlandet NRK Østfold
Vil ha fengsel for mann som skal ha brukt hunder til å jage bjørn NRK Hedmark og Oppland

Mer hjälp behövs för att spåra lodjur SR Kronoberg
Muntligt beslut om skyddsjakt efter björn Länsstyrelsen Jämtland
28 april 2017
Får skyte ulv i Dovre, Sel, Nord- og Sør-Fron og Ringsaker Gudbrandsdølen Dagningen
Hockey-proff Tommy ble skremt - av ulv i hagen Dagbladet
Mener det ikke var hans hunder NRK Hedmark og Oppland
- Vi må lære oss å leve med ulv Dagsavisen
Her er ulven utenfor Storeper barnehage på Kurland Dagsavisen
Har fellingstillatelse fram til 2. mai: Ulvejakt nær Oppdal OPP
Ulven sett løpende rundt i Sarpsborgs boligområder Sarpsborg Arbeiderblad
Tok bilde av ulv i Trøsken Sarpsborg Arbeiderblad
Flere ulveobservasjoner i Sarpsborg NRK Østfold
Ulven sett løpende rundt i Sarpsborgs boligområder Rakkestad Avis
Nå jaktes det på ulven Folldalsportalen

Mötte varg på nära håll Nya Wermlands-Tidningen
Nära, men inte aggressiv Nya Wermlands-Tidningen
Havsörnens återkomst påverkar andra fåglar YLE
27 april 2017
Sp i Folldal mener SNO bør få ansvar for å felle ulven som er sporet i bygda Arbeidets Rett
Betingede skadefellingstillatelser på ulv 2017 Fylkesmannen Oppland
Nei, Helgesen har ikke tillit Nationen
Varsler ulv i retten Dagsavisen
Vidar Helgesens ulvetime i Stortinget Bergens Tidende
Fleire felte jervar 18. april Rovviltnemnda i region 1
Protokoll fra møte i rovviltnemnda i region 4 04. april 2017 Rovviltnemnda i region 4

Hungrig björn på besök i byn SR Västerbotten
Tony har följt en björn i en vecka – "Rovdjur är otroligt skygga" Dalarnas Tidningar
Svensk Vargjakt Nr 2 – Exklusiva filmklipp Jaktjournalen
Här får camparen oväntat besök – av en sittande björn Nyheter24
26 april 2017
Rovviltnemnda i Hedmark tar opp igjen vervene sine Arbeidets Rett
Ulv i fårete klær NRK Ytring
En folkefiende Dagsavisen
Ekstraordinære uttak av jerv våren 2017 Miljødirektoratet
Ulve-Vidar anklager Varg-Vedum for spill med mistillitsforslag Verdens Gang
Gaupa drepte rådyr rett utenfor Edgars husvegg Adresseavisen
Helgesen overlevde, og det kan ulven også Dagsavisen
Ulvestriden: Nei til Sp's forslag om å felle Vidar Helgesen Dagbladet
62 vargrevir säkrade hittills Svensk Jakt
25 april 2017
Venstre: – Sp stiller Helgesen i posisjon for riksrett Verdens Gang
Massiv kritikk mot Senterpartiets ulveforslag NRK Norge
Sp vil felle Helgesen – møter kraftig motbør Verdens Gang
Helgesen snur i ulvesaken - endrer rovviltforskriften Dagbladet
Miljøvernministeren er satt under administrasjon, men får fornyet tillit Skog
Magne Lerø​ | Nye ulvehyl fra Stortinget Dagens Perspektiv
Arnstad: – På tide at regjeringen følger Stortinget i ulvesaken NRK Norge
– Feil historiefortelling fra Helgesen NRK Norge
Den politiske ulvejakten er både uansvarlig og lettvint Nettavisen
Held fram jakta på den tredje jerven NRK Sogn og Fjordane
Ap åpner for mistillit mot Helgesen Nettavisen
Helgesen grilles om ulv - igjen Dagbladet
I dag kan miljøministeren bli felt på ulvesaken TV2
Dobbelt så mye ulv i Skandinavia Verdens Gang
Venter trolig valper med halvbroren Moss Dagblad
Ulv i Norge NRK Norge
Helgesen: – Kunne ikke gjort noe annerledes NRK Norge
Ulv, ulv NRK Ytring
Ulvemerkinga: Vurderer rettslig etterspill NRK Hedmark og Oppland
Forskere i strupen på Stortingets ulvemål Nettavisen
Dette skal de gjøre med Selbu-bjørnen NRK Trøndelag
Har du sett på maken til bjørnelabb Steinkjer-Avisa
Tillitskrise i rovviltforvaltningen Norsk Sau og Geit

Vargen och myten om den ädle vilden Jaktjournalen
Ann såg varg på lägdan i Ljustorp SR Västernorrland
Vargfrågan engagerar visar motioner till årsstämma Svensk Jakt
SVA undersökte 1 704 vilda djur förra året Statens Veterinärmedicinska Anstalt
24 april 2017
Bjørn skutt i Selbu NRK Trøndelag
Ulvemerkinga: – Bruker jussen som det passer dem best NRK Hedmark og Oppland
Forskere mener Stortingets ulvemål er lovstridig og «åpenbart absurd» Aftenposten
Gaupe i Rindal Trollheimsporten
Professor: – Ulvemerkinga var ulovlig NRK Hedmark og Oppland
Åtal i jakthärvan väntas inom kort NSD
Lina lyckades fly från björnen på sin cykel Expressen
Oförändrat antal vargattacker Värmlands Folkblad
23 april 2017
Ulven lot seg ikke skremme av traktoren da den dukket opp på jordet NRK Østlandssendingen
Ap-landsmøtet: Vil fjerne nærgående ulv NRK Hedmark og Oppland
To ferske jerveynglinger Arbeidets Rett
Det bor en ulv i oss alle Aftenposten
Vant frem om rovdyr og landbruk Trønder-Avisa
Svensk syklist jaget av bjørn Nationen
Her luskar gaupa seg forbi huset til Terje + Avisa Hordaland

Cyklade ifrån björnen: ”Har aldrig cyklat så fort” Folkbladet
"Vargen kommer för nära människan" säger jaktvårdsexpert apropå Esbo-vargen YLE
Skyddsjakt på lodjur införs i Kalmar län SVT Småland
22 april 2017
Slaktet byråkratiet fra talerstolen Trønder-Avisa
Ulv skutt i Engerdal NRK Hedmark og Oppland
Kommentar: Alvorlig irritert! Adresseavisen
Ap ser på nye ulveformuleringer Østlendingen
Ber kommunen om penger foran beitesesongen Arbeidets Rett

Förundersökning om jaktbrott nedlagd Svensk Jakt
Varg var sjuk – inte förgiftad Nya Wermlands-Tidningen
21 april 2017
Ulv skutt i Hedmark Dagbladet
Mistillitsforslag mot miljøministeren: Hvem blir felt først: Ulven eller Helgesen? Verdens Gang
Er ulven farlig? Forskning.no
Bjørn til besvær – Selbyggens leder fredag 21. april 2017 Selbyggen
Endringer i naturmangfoldloven (felling av ulv m.m.) Stortinget
Rovviltnemnda på veg tilbake på jobb Østlendingen
Ulv, ulv på Ap-landsmøtet Østlendingen
Rovviltnemndene er klare for å jobbe igjen NRK Hedmark og Oppland
Storberget: – Helgesen bør vurdere stillinga si NRK Norge
Ungulver er på vandring – og utenfor sonen kan du følge dem på nettet Arbeidets Rett
Senterpartiet på statsrådsjakt i ulvesonen Nationen
Unge ulver forlater fødereviret nå Rovdata
Her kan du se hvor ulvene vandrer NRK Hedmark og Oppland
Stortinget roper ulv Siste
Nye spor etter bjørnen Selbyggen
Mener Helgesen har skapt unødvendig uro i Høyre NRK Norge
Krf støtter ikke mistillit mot Helgesen ABC Nyheter
Reagerer kraftig på bjørnejakta NRK Trøndelag
Partiveteran skuffet over usynlig Ap: - På miljøspørsmål hører du faen meg ingenting Dagbladet

Skyddsjakt på varg SR Oddasat
Vargmötet i Backgränd i Karis väcker frågor - var det trots allt grannens hundar? YLE
Ett förbud mot bly kan vara enda sättet att rädda kungsörnarna SR Jämtland
Anger as Government ups number of wolves to be culled Connexion France
20 april 2017
Avslutter bjørnejakta Nea Radio
Den lille, norske ulvebestanden er på ingen måte avgjørende for ulven i Europa Aftenbladet
– Jeg forstår Senterpartiet godt NRK Hedmark og Oppland
Nederlag for regjeringa i ulvesaken Norsk Sau og Geit
Helgesen: Ikke vurdert å trekke meg Verdens Gang
Et viktig steg i riktig retning Norges Jeger- og Fiskerforbund
Resultatløs bjørnejakt Selbyggen
Stortinget sier nei til å svekke rovdyrenes beskyttelse WWF-Norge
MDG: Mistillitsforslaget er direkte kvalmt NRK Norge
Skote to jerv – jaktar på den tredje NRK Sogn og Fjordane
Kari så ulven stoppe trafikken på E18 Østlandets Blad
Ulvesaken: Setter regjeringen under administrasjon Norges Skogeierforbund
Venstre: - Dette er reinspikka populisme fra Senterpartiet Nettavisen
Ulvenederlag for regjeringa Norges Bondelag
Nok et nederlag for regjeringen i rovviltpolitikken Norsk Bonde- og Småbrukarlag

Efter angreppen: Nu tillåts lodjursjakt Barometern Oskarshamns-Tidningen
Naturfotograf mötte nyvaken björnfamilj NSD
Björn lufsade in på gård i Ebbo – Tomi filmade genom vardagsrumsfönstret YLE
Dna-teknik identifierar farliga djur SR Vetenskap & miljö
Ska den som ser en varg alltid ringa polisen? YLE
Varg sågs i Vrå Smålänningen
Kvevlaxvargen är kanske sjuk Sydin
19 april 2017
Senterpartiet vurderer mistillit mot Helgesen Verdens Gang
– Senterpartiet har ikke tillit til miljøministeren NRK Norge
Selv Høyre går i mot Høyre-statsrådens forslag til lovendring Dagbladet
– Helgesen er satt under administrasjon NRK Norge
Stortinget avviser ulveforslaget til Helgesen NRK Hedmark og Oppland
SNO har fått i oppdrag å felle bjørn i Selbu Selbyggen
Får skyte én bjørn i Selbu og Tydal NRK Trøndelag
Fire merkede ulver på vandring Miljødirektoratet
Få bjørner i Nordland i 2016 Fylkesmannen Nordland
Selbu bonde- og småbrukarlag krever uttak av bjørn Selbyggen
Jerv skutt etter helikopterjakt Nationen
Holtålen og Selbu purrer Miljødirektoratet Nea Radio
Løp med ulven i hælene i én kilometer NRK Østlandssendingen
– Den var så nære som en fem-seks meter Romerikes Blad

Muntligt beslut om skyddsjakt efter varg Länsstyrelsen Jämtland
Nu söker vi dig som vill inventera björnar i Dalarna Länsstyrelsen Dalarna
Barbros promenad fick avbrytas efter björnspår i snön Norran
Se när lodjuret återvänder för att leta efter sitt byte – granne fångade djuret på film Länstidningen Östersund

There are still just 2 wolves left on Isle Royale. And 1,600 moose. Michigan Radio
'Too close for comfort': Former Olympian home after being surrounded by wolves on remote lake Yahoo News
Wildlife advocates see wolves as ‘best natural defense’ against chronic wasting disease Post Register
Buzz over photo of ‘wolf’ in Sunderbans The Hindu
18 april 2017
Uttak av jerv i delar av Region 2 Fylkesmannen Telemark
Live (10) var på vei til skolen - tok bilde av ulv Verdens Gang
Jerv skoten i Suldal NRK Rogaland
Tok bilde av ulven på vei til skolen NRK Østlandssendingen
Jakter på jerv i Telemark NRK Telemark

Lodjursangrepp väster om Oskarshamn Länsstyrelsen Kalmar
Länsstyrelsen fattade rätt beslut Länsstyrelsen Jämtland
Halt varg avlivades under påsken YLE
Ledare: Tjuvjägare länsar skogen på vargar Aftonbladet
Flera vargangrepp under påskhelgen Svensk Jakt
Beslut om åtal mot vargskytt dröjer Svensk Jakt
Varg rör sig i Esbo och Kyrkslätt – Polisen: Är sällsynt orädd YLE
Se när lodjuret återvänder för att leta efter sitt byte – granne fångade djuret på film Hela Hälsingland
17 april 2017
Løp med ulven i helene Enebakk Avis
Politiet: – Har meldt fra om ulv i Vestby og Frogn Smaalenenes Avis
Bjørnen tusler rundt i Verdalsfjella Innherred
Så ulv i Drøbak: – Den var svær og flott Aftenposten
Politiet: – Har meldt fra om ulv i Vestby og Frogn Østlandets Blad

App har gjort rovdjursrapportering lättare SR Gävleborg
Nu kan du söka bidrag till skyddsvästar för jakthundar Länsstyrelsen Dalarna
Wildlife advocates see wolves as 'best natural defense' against chronic wasting disease Billings Gazette
16 april 2017
Morten filmet ulven: Her løper den rett over veien på Monaryggen Smaalenenes Avis
Ulv 2 Smaalenenes Avis
Seks sauer trolig angrepet av ulv i Danmark Nationen

Åklagaren räknar med att väcka åtal mot vargskytt SVT Sörmland
Wassana i Sandnäset fångade lodjur på bild: "Det är första gången jag ser ett" Länstidningen Östersund
Skjutna vargar hade revbensskador SR Ekot
Kvevlaxvargen är kanske sjuk Vasabladet
I rovdjurens spår: Så jagar de stora rovdjuren Svensk Jakt
Namn samlas för skyddsjakt på varg Västra Nyland
Nyt hegn forhindrer ulveangreb TV-midvest
Seks får angrebet: Mistanke om nyt ulveangreb TV-midvest
15 april 2017
Per Anders: – Gjøres det ikke tiltak tror jeg vi er den siste generasjon som driver med rein her iFinnmark
Fant bjørnespor ved hytta Nea Radio
– Jeg så bjørnen torsdag kveld> Nea Radio
Ulv krysset flere skispor i Ringsaker Hamar Arbeiderblad
Setter ut fjellrevvalper for å redde bestanden NRK Finnmark
Aldri sett bjørnespor så nære bebyggelsen NRK Trøndelag

25 vargar fällda under årets licensjakt Statens Veterinärmedicinska Anstalt
Nya uppgifter: Vargspår också i Kvevlax Vasabladet
Slutrapport om vargjakten Svensk Jakt
Skillnad på folk och fä? Svensk Jakt
12 april 2017
Bjørnen sover ikke lenger Nea Radio
Ukas historiske bilde anno 1944: Nea Radio
Bjørnen kommer hjem igjen Glåmdalen

Järven kan vara i Värmland för att stanna SVT Värmland
Varg i centrum av Kimito YLE
Kimitoön: Dagisbarn ska undvika skogsutflykter nu YLE
Polisen avvaktar med beslut om Kimitovargen YLE
Åklagare: Lodjur hetsades i fälla Svensk Jakt
Misstänkt medger faktiska omständigheter Svensk Jakt
11 april 2017
Kart over merkede ulvers bevegelser 15. - 24. mars Miljødirektoratet
Meld fra om rovdyr i påska Rovdata
Se her hvor de merkede ulvene er Ulvene holder seg i flokken ved Osensjøen Hamar Arbeiderblad
Gaupejakta 2017: Fellingsrekord i M & R Driva
Svenske skjøt bjørn: - Jeg var 15 meter unna og han var ikke det minste redd Avisa Nordland
Bjørnespor observert ved Øråstjenna Selbyggen
Så bjørnen jage elg rett utfor stuevinduet NRK Sápmi
Fylkesmannen vil ikke gi tilskudd til tiltak mot rovvilt i Lofoten Fylkesmannen Buskerud
Færre helnorske ulver, flere i grenseland WWF-Norge

Karisbo försvarade sig mot varg med vedklabb YLE
58 vargrevir säkrade hittills Svensk Jakt
Grova jaktbrottet i Ljusdal – ytterligare en gripen Hela Hälsingland
Granlund inbjuden av Ryska Vetenskapsakademin Vasabladet
Hur dog djuret? – polisen utreder Nya Wermlands-Tidningen
Björn skjuten i Fällfors: ”Jag hade inget val” Norran
Varg skjuten i Jämtlands län SR Jämtland
Varg i centrum av Kimito YLE

In harm's way: Wolves may not risk 'prey switching' ecologists say Phys Org
Congress and Trump revoked the predator-control ban on Alaska's refuges. Now what? Alaska Dispatch News
09 april 2017
Ulv født i norske ulveflokker forårsaker ikke mest skade Hamar Arbeiderblad
Fryktar at rovdyr kan spreie skrantesjuka vidare NRK Sogn og Fjordane
Over 100 ulver i Norge Glåmdalen
Rovdata: – Ikke vært flere ulver på lenge Verdens Gang

Varg på E18 SVT Värmland
Inga säkra slutsatser om de fyra lodjursangreppen SR Kronoberg
I rovdjurens spår: Vad tassavtryck kan berätta Svensk Jakt
Montana's Diane Boyd: The Jane Goodall of wolves Great Falls Tribune
07 april 2017
Har påvist 101-107 ulver i Norge Rovdata
Ulv i Norge pr. 7 april 2017 foreløpige konklusjoner for vinteren 2016-2017 Rovdata
Tilsto å ha skåret opp dekkene til en ulvesporer fra SNO Raumnes
– Kunnskapsløshet gir konflikter og trusler High North News

100 000 kr i belöning för tips om tjuvjakt Svenska Rovdjursföreningen
Vargen i Vallby är samma som i Rödeby Länsstyrelsen Blekinge
Växjövarg vandrade från Värmlandsskogarna SR Kronoberg
84-åring avvärjde vargattack Svensk Jakt
Minst sex vargar i södra Sverige Svensk Jakt
Fyra begärs häktade för grovt jaktbrott i Ljusdal Hela Hälsingland
Här dyker lodjuret upp på Magnus gård Expressen
Formodet ulveangreb: Seks hjorte er dræbt Jyllands-Posten
06 april 2017
Filmet to bjørner: – De ville inn i flokken NRK Sápmi
Vil sleppe laus rovdyr for å bli kvitt sjuke reinsdyr NRK Sogn og Fjordane

Illegala vargjakten: Jägareförbundet kritiseras SVT Värmland
Björnhona med ungar i Vålax Tidningen Östnyland
Making a New Dog? Bio Science
Are some wolves being ‘redomesticated’ into dogs? Science
Hjorteavlernes formand: Der kommer flere ulveangreb TV-midvest
05 april 2017
Følg med på hiregistreringa av jerv! Rovdata
Tanker om ulv Norges Jeger- og Fiskerforbund
Nå teller de jerven Arbeidets Rett
Rekordlavt antall brunbjørn i Norge WWF-Norge
Uvanlig at den kommer så langt ut og at den tar så mange rådyr Fosna-Folket
Bjørnefelling slaktes av Sivilombudsmannen NRK Norge
Slår alarm om norsk bjørn: - Hvordan i alle dager skal vi klare å få opp bestanden? Dagbladet
Har funnet mange ulver med gamle skuddskader Glåmdalen
Fortsatt uttak av rødrev Nea Radio

Skyddsjakt efter lodjur inom Ruvhten Sijte Länsstyrelsen Jämtland
Svarar på kritiken om att polisen läcker SVT Värmland
Få fall av illegal vargjakt utreds SVT Värmland
Kan vara 50 vargar per år som dödas illegalt SVT Värmland
Växjövargen kom från Värmland Länsstyrelsen Kronoberg
Rovdjursfrågan ständigt aktuell i Värmland Jordbruksaktuellt
Såg björn nära olycksplatsen: ”Lite björnfrossa fick man” Norran
4 000 tyska vargar ger vargjakt? Jakt & Jägare
Strider vidare om samebyns lojakt Jakt & Jägare
04 april 2017
Nedgang i antall registrerte bjørner Rovdata
Populasjonsovervåking av brunbjørn DNA-analyse av prøver innsamlet i Norge i 2016 Rovdata
Har du sett jerv? Fosna-Folket

Fyra män anhållna efter polisinsats – misstänks för grovt jaktbrott Hela Hälsingland
Mötte lodjur i trädgården på Hökensås SR Skaraborg
Fyra i förhör misstänkta för grovt jaktbrott Svensk Jakt
Vargrevir vintern 2016-2017 löpande uppdatering Sveriges lantbruksuniversitet
Stor omfattning av illegal vargjakt SVT Värmland
Varginventering avslutad den 31 mars - det säger siffrorna Hällekis-Kuriren
”Vargantalet kraftigt underskattat” Jägarnas Riksförbund tror inte på inventeringarna Jakt & Jägare
03 april 2017
Kart over merkede ulvers bevegelser 8. - 17. mars Miljødirektoratet
Sluttbehandlet av Rovviltnemnda i Nordland 20.03.2017 Forvaltningsplan for rovvilt i region 7 - Nordland Rovviltnemnda i region 7
Protokoll fra rovviltnemndsmøte i region 8 den 17.3.2017 Rovviltnemnda i region 8
Protokoll fra møte 2/2017 i Rovviltnemnda for region 7 - Nordland Rovviltnemnda i region 7
Protokoll fra møte i Rovviltnemnda for region 6 Midt-Norge Rovviltnemnda i region 6
Nemndsmøte 4. april 2017 Rovviltnemnda i region 4
Nærgående om natten Høgskolen i Innlandet

Viltcentralen: Nej till att skjuta två vargar i Ingå och Raseborg YLE
Vargspår i Kabböle YLE
I rovdjurens spår: Vilket djur dödade bytet? Svensk Jakt
Röntgade björnar kan ge svar på kiss-gåta Svenska Dagbladet
A conceptual framework for understanding illegal killing of large carnivores Ambio
02 april 2017
Spøke-ulv godt mottatt Bladet Vesterålen
13 ulver felt i lisensfellingsperioden Miljødirektoratet
Hvem har vært ute på vårsnø på Brøttum? Ringsaker Blad
Vil etablere oppdrettsanlegg for ulv i Nes Raumnes
Paul så kongeørna stupe mot fjellet. Så fanget han dette blinkskuddet Dagbladet
Bø får ulv i faunaen Bladet Vesterålen

Söråkerspar fick besök av lodjur – precis utanför fönstret: "Det var väldigt häftigt" Sundsvalls Tidning
Finland kan förbjuda rovdjursåtlar Jakt & Jägare
Ännu en vargobservation i Bietrakten Eskilstuna Kuriren
Delade meningar efter uppgifter om varg mitt i Stockholm
31 mars 2017
Ulvetispe skutt nord for Harasjøen i dag Hamar Arbeiderblad
-Rovviltforvaltningen må respektere Stortingets vilje! Nea Radio
Sjekka spor etter ulv i Tinn NRK Telemark
Muntlig spørsmål fra Marit Arnstad (Sp) til klima- og miljøministeren Stortinget
Muntlig spørsmål fra Dag Terje Andersen (A) til klima- og miljøministeren Stortinget

Obsar visar något minskande björnstam Svensk Jakt
Tre loföryngringar säkrade i länet Smålandsposten
Magnus Karlsson såg ett lodjur mitt i Växjö SR Kronoberg
Den stora stygga och förfadern till vår bästa vän är en och samma YLE
Sheep industry raises concerns to possible wolf re-introduction into the wild Farming UK
30 mars 2017
Se video: Møtte ulven på tur i Oslo Klar Tale
Fjellrevbestanden tredoblet – men fortsatt kritisk truet NRK Trøndelag

Varg strök runt i Pedersöre Sydin
Jägareförbundet misstänker: Nytt vargrevir på gång i Sörmland SVT Halland
Utredning om skoterdödad järv öppnas igen SR Norrbotten
DNA-analys gav oväntade svar om vargrevir Svensk Jakt
Får bidrag för rovdjursavvisande stängsel Bohusläningen
Samebyn fick gehör – får skjuta två järvar NSD
55 vargrevir säkrade hittills Svensk Jakt
How many elk do Yellowstone wolves eat? Jackson Hole News & Guide
29 mars 2017
Helgesen om ulvejakt: Frykt er ikke nok Østlendingen
Helgesen åpner for utvidet ulvegranskning Nationen
Det blodige lammet kom med et smell fra himmelen. Forklaringen kan være spektakulær Dagbladet
En film i Grenseland NRK Nordland

Många anmälningar om tjuvjakt på rovdjur i Norrbotten SR Norrbotten
Jakthärvan växer - nya misstankar om grova jaktbrott SR Norrbotten
Bajs avslöjar Blekingevarg Blekinge Läns Tidning
Möjligt vargrevir etablerat i Bie Eskilstuna Kuriren
Stor varg sedd utanför Köping Magazin24
Sista lodjuret skjutet – för den här gången SVT Norrbotten
Rovdjursföreningen samlas till årsmötet i Eskilstuna 8 april Svenska rovdjursföreningen
28 mars 2017
Ulvene nærmere hus når det er mørkt Nettavisen
– Utan tvil, mi største naturoppleving NRK Natur

Björnen gick upp på altanen SVT Jämtland
Lodjursjakten är avlyst i länet Länsstyrelsen Norrbotten
Öppet öga – Ditt öga gör skillnad! Länsstyrelsen Västmanaland
Får ersättning för lodjursangripna får Avesta Tidning
Lodjursjakten i Västra Götalands län var rätt Jaktjournalen
Möjligt vargrevir i Södermanland Svensk Jakt
27 mars 2017
Mener bønder og jegere lokker ulv til boligområder NRK Norge
UNIKE OPPTAK: Jan (52) filmet reinsdyrets intense dødskamp TV2
Tør si hva hun mener om ulv - etter å ha flyttet til Oslo Hamar Arbeiderblad
Fylkesmannen sier nei til bruk av snøscooter for å spore bjørn Nea Radio

Här står hon öga mot öga med vargen Värnamo Nyheter
Varg från Dalarna Länsstyrelsen Blekinge
”Facebookgrupper ska inte ha talerätt” Svensk Jakt
Örn dödade trana – 16 000 fåglar flydde SR Skaraborg
De fick lodjur på besök i trädgården Norrköpings Tidningar

>--Flere nyheter i arkivet--> NRK Sápmi