Stod og Sparbu
24 februar 2017

Red:  Åsmund Ystad
Prod:  Lars Erik Brattås
Fredag 24 februar 2017
kl 09:00

 

Her kan du melde fra om ny eller endret adresse

 

Les programmet

 

Årsmøter lokallagene 2017

 

FNR Lesja og Dovre lokallag
Årsmøte mandag 27. februar kl. 19.00 på Ljoratunet.
Kontaktperson: Leder Karl Øygarden tlf. 905 19 207

FNR Østfold lokallag
Årsmøte torsdag 2. mars kl. 18.30 i Bøndernes Hus i Degernes.
Foredrag v/ Lars Gangås, fellingsleder i Statens Naturoppsyn, kjent fra NRK-serien Villmarkas voktere: Lars Gangås forteller om rovviltarbeidet i SNO og om lisensjakt på ulv og merking av ulv siste vinter.
Kontaktperson: Leder Eivind Dramstad tlf. 458 39 875

FNR Vestfold lokallag
Årsmøte mandag 6.. mars kl. 18.30 på Gavelstad Gjestegård
Innledere: Jørund A. Ruud, leder i Rovviltnemnda i region 2.
Kårstein Løvaas, Stortingsrepresentant for Høyre.
Torvald H. Brinch, landsstyremedlem i FNR
Kontaktperson: Leder Helge Røsholt, tlf. 913 27 239

FNR Gauldal lokallag
Årsmøte onsdag 8. mars kl. 18.30 på Støren Hotell
. Etter årsmøtet blir det foredrag, Rovdyrkveld med fokus på ulv v/ Halvor Sveen fra Rendalen. Foredraget er åpent for alle interesserte. Gratis for medlemmer i FNR/ Kr. 200 for andre (kr. 100 under 25 år).
Kontaktperson: Leder Per Bjarne Bonesvoll 909 56 310

FNR Nord-Østerdal lokallag
Årsmøte onsdag 8. mars kl. 19.30 på Nordihaugan gård, Plassen i Alvdal
Arnfinn Nergård, leder i den regionale rovviltnemnda i Hedmark informerer om rovviltnemndas arbeid med lisenskvote på ulv i og utenfor ulvesona i Hedmark.
Kontaktperson: Leder Harald Enge tlf. 950 88 892

FNR Valdres lokallag
Årsmøte onsdag 8. mars kl. 18.00 på Vikatunet, Fagernes
Kontaktperson: Leder Arne Warberg, tlf. 906 14 892

FNR Trysil og Engerdal lokallag
Årsmøte fredag 10. mars kl. 19.00 på Lund Samfunnshus i Ljørdalen
Kontaktperson: Leder Rune Jota, tlf. 901 59 524

FNR Lillehammer regionlag og FNR Gausdal lokallag
Begge lokallagene har årsmøte mandag 13. mars kl. 19.00 på Jorekstad
Første delen av møtet er felles som et åpent møte, Rovdyrkveld med fokus på ulv v/Halvor Sveen fra Rendalen. Foredrag et åpent for alle.
Gratis for medlemmer i FNR/ kr. 200 for andre. (kr. 100 under 25 år)
Etter kaffen blir det separate årsmøter i FNR Lillehammer regionlag og FNR Gausdal lokallag.
Kontaktpersoner: Ottar Moe, leder FNR Lillehammer tlf. 959 81 660 Alfred Johansen, leder FNR Gausdal tlf. 974 98 963

FNR Akershus lokallag
Årsmøte tirsdag 14. mars kl. 19.00 på Aur Gjestegård i Aurskog
Statens Naturoppsyn v/ rovviltkontakt Mats Finne og regionleder Jan Willy Huseklepp deltar og informerer om rovviltarbeidet i SNO i Akershus.
Kontaktperson: Leder Odd Granås tlf. 908 81 938

FNR Ringsaker lokallag
Årsmøte tirsdag 14. mars kl. 19.00 på Nordgående Kro, Rudshøgda
Kontaktperson: Leder Geir Atle Aas, tlf. 907 27 902

FNR Søndre Buskerud lokallag
Årsmøte onsdag 15. mars kl. 19.00 i klubbhuset til Østsiden jeger og fisk, Elvehuset, Dynge 77, i Hokksund
Daglig leder i FNR, Åsmund Ystad orienterer om arbeidet i Folkeaksjonen ny rovdyrpolitikk.
Kontaktperson: Leder Jan Henning Rustad, tlf. 901 77 841

FNR Glåmdal lokallag
Årsmøte tirsdag 21. mars kl. 19.00 på Brakka (Glåmdal motorhistoriske forening)
Kontaktperson: Leder Kjell Eierholen tlf. 971 80 798

Fakkeltog for en demokratisk ulveforvaltning

 

Mandag 30. januar 2017 kl. 19.00 foran Stortinget

 

Les mer her: En budstikke fra skogene

Påmeldingene tikker inn

Mer informasjon om program og busstransport her

Bestill varer med FNR-logo i nettbutikken

Nettbutikk

Her kan du melde fra om ny eller endret adresse

 

Program «Markering for en demokratisk ulveforvaltning»

Kl 12.30 oppmøte foran Stortinget. Vi går i samlet flokk til Miljø og klimadepartementet
Kl 13.00 Vidar Helgesen, statsråden vil gi en kort redegjørelse av departementets vedtak 20.12.2016
Kl 13.15 Knut Arne Gjems, leder Norges Jeger og fiskerforbund avd. Hedmark
Kl 13.20 Sissel Frang Rustad, tidligere Høyre politiker
Kl 13.25 Dag Rønning, Fylkesordfører Hedmark
Kl 13.30 Rune Støstad, Ordfører Nord- Fron Kommune
Kl 13.30 Ole Gustav Narud, Ordfører Åmot
Kl 13.35 Gaute Nøkleholm, NORSKOG
Kl 13.40 Trommer fra skogene
Kl 14.00 Avslutning – møtet i Miljø og klimadepartementet starter

Busstransport bestilles innen 02.01.2017 kl 09.00: Pris ca 200 kr t/r Oslo, forbehold om nok påmeldte deltagere.
Tolga: 95757525
Åmot: 90627169
Trysil: 90541455
Elverum: 90721098
Løiten/Stange: 47256594
Åsnes/Våler/Grue:91827532
Eidskog/Kongsvinger: 99498003
Gudbrandsdalen: 48230371

VG-tv: DIREKTE: Ulvedemonstrasjoner i Oslo

Folkeaksjonen ny rovdyrpolitikk har bedt Klima og miljødepartementet om innsyn i alle dokumenter vedrørende departementets klagebehandling av lisensjakta på ulv i Hedmark

Les brevet her

Meld deg inn i Folkeaksjonen ny rovdyrpolitikk

 

- Skjema for medlemskap finner du her

 

Les siste utgave av Folkeaksjonens tidsskrift Rovdyr

Årsmelding FNR 2013-2014

Regjeringen stanser all ulvejakt i ulvesonen og i Osdalen

 

Klima- og miljødepartementet: Ikke hjemmel for lisensfelling av ulv
Fylkesmannen i Hedmark: Ingen lisensfelling av ulv innenfor ulvesona
NRK Hedmark og Oppland: Sier nei til å felle 32 ulver
Arbeidets Rett: - Dramatisk og uforståelig ulve-beslutning
Senterpartiett: - Regjeringen gjør Hedmark til et ulvereservat
WWF: Ulvene får leve!
Norges Bondelag: Ulveforliket er verdiløst
Bondbladet: Ulv: Frp ut mot departementet
Østlendingen: Visst var det mulig
Gudbrandsdalen Dagningen: Tilbake til skyttergravene i ulvedebatten

Bjørn Skåret med ny bok om Bernkonvensjonen og norsk rovdyrpolitikk "Hvordan vi blir lurt" Fregn forlag mai 2016.

 

Les pressemelding her

Boka koster kr. 210 fritt tilsendt i posten.

Bestill boka pr. epost til aksjonen@rovdyr.org

 

Klikk på bildene for større utgaver

Tidligere oppslag

 

Rovdyrbrev/blogger:  leserbrevarkiv:
24-02-2017 - Kan vi kjøpe trivsel med penger, Nina Jensen?
23-02-2017 - Dagbladet eier ikke skam
-02-2017 - Det blir merkelig å skulle tilfredsstille interesser til mindre grupper ved å tillate jakt på ulv
20-02-2017 - Skal vi skyte rovdyrene ?
20-02-2017 - Utrydd mørketida og pollen i lufta. Få det bort!
18-02-2017 - "Det er noen kvaliteter som er viktigere enn penger"
18-02-2017 - ”Kriminalitet skönmålas”
17-02-2017 - �deleggende ulveforvaltning
17-02-2017 - Nokre tankar til løysing
16-02-2017 - Hur går det med vargmålen, Naturvårdsverket?
16-02-2017 - Skal vi skyte rovdyrene ?
16-02-2017 - Ulven og vi - fellesskap eller dominans?
16-02-2017 - Nå må vi ta folket og bygdene alvorlig
15-02-2017 - Helgesens juridiske hjelpere - eller historien som kanskje gjentar seg 14-02-2017 - Svar til Kristian N. Kvikstad
14-02-2017 - Må Rauma ta ansvar for endå ein jerv?
14-02-2017 - Utrydd mørketida og pollen i lufta. Få det bort!
12-02-2017 - Stopp gaupejakta
12-02-2017 - Skjønar GD viktige spelereglar?
11-02-2017 - Av de 120.000 sauene som mister livet hvert år, dør mer enn 100.000 av andre årsaker enn rovdyr
10-02-2017 - Sau inn, ulv ut
10-02-2017 - Flokkdyr
09-02-2017 - Arbeiderpartiets programpost om rovdyr må endres
08-02-2017 - Naturmangfoldsloven og Ibsen
07-02-2017 - Vi må ikke «dulle» oss inn i andre tankeganger når det gjelder rovdyra våre
07-02-2017 - Statlig jakt legitimerer ulovlig jakt
06-02-2017 - Det er på tide å våkne nå
06-02-2017 - Ulvesaken gjelder rett til å drive med vårt
06-02-2017 - Venstres råkjør mot naturmangfoldsloven
06-02-2017 - Kjeft til enspora media
03-02-2017 - Ulvesaka: Stortingets makt og avmakt
03-02-2017 - Ulvespenning gir markaglede!
02-02-2017 - Jeg kan ikke gå ut og rope at jeg er en dyrevenn mens jeg kjenner ulvehårene mot nakken min
02-02-2017 - Ulveterror i Østmarka
01-02-2017 - Hvis ulver hadde revet hunden min i hjel foran øynene på meg, ville jeg antakelig ikke kunne lagt det bak meg noen gang
01-02-2017 - Virkelighetsbeskrivelse
31-01-2017 - Mindretallet fikk rett og tapte - hva nå?
31-01-2017 - La oss være ærlige om ulven
30-01-2017 - Når er det risiko for skade
30-01-2017 - Når er det risiko for skade
29-01-2017 - Olav Bjotveit: Nævra og Haltbrekken bagatelliserer ulvens trussel mot sau og lam
29-01-2017 - Derfor får du ikke vite hva forskerne har funnet ut
27-01-2017 - Tilbake til start
27-01-2017 - Noen realiteter om ulv, sau og demokrati
27-01-2017 - Ulvemelding
27-01-2017 - NINA, Lier Hansen, Jensen og ulven
27-01-2017 - Ulv, Ørjaseter og folkeretten
24-01-2017 - Påfallende mange nære relasjoner
24-01-2017 - Hvor skal denne ulvegalskapen ende?
24-01-2017 - Nævra og Haltbrekken: Norsk landbruk, Europa og ulven
23-01-2017 - Har norsk rovviltpolitikk blitt outsourcet?
23-01-2017 - SV og naturmangfoldet
21-01-2017 - Det er galskap å omdefinere beiteområder for rein og sau til rovviltområder
21-01-2017 - For et ulveliv
20-01-2017 - Ulv, beitedyr, ulveaktivister og den vanlige nordmann i og utenfor ulvesoner
20-01-2017 - Vi må ta vare på naturmangfoldet
19-01-2017 - Om å kaste stein i glashus!
19-01-2017 - Vidar og vargen
18-01-2017 - Er det bedre å være ulv enn menneske den dagen man blir gammel?
18-01-2017 - Lovgivers vilje må skje i ulvedebatten
18-01-2017 - Norsk landbruk, Europa og ulven
18-01-2017 - Jo, ulven har en nyttefunksjon!
17-01-2017 - Verst på vern?
17-01-2017 - Gammelulvenes revirkamp
16-01-2017 - Helgesens ulvetur til Stortinget
16-01-2017 - Demonstrasjon mot ulvevedtak
16-01-2017 - Blir ikke alle fornøyde da?
13-01-2017 - ULVEN OG SAUEN
13-01-2017 - Bjørneområde på indre Helgeland
13-01-2017 - Hva er så ille med ulven?
13-01-2017 - Spørsmål om tid før ulven herjer i Eidsvoll
13-01-2017 - Potensielt skadelig
13-01-2017 - Ulovlig ulv
13-01-2017 - Ulveforvaltning og kunnskap
12-01-2017 - Bernkonvensjonen - en ulvekonvensjon?
12-01-2017 - Vil Tingelstad sprenge ulvefronten?
12-01-2017 - Ulvepolitikk hevet over loven?
11-01-2017 - Ulven og distriktene
11-01-2017 - Ulovlig lisensjakt?
11-01-2017 - 11-01-2017 - En diktatorisk ukjent person
10-01-2017 - På tide å rope salamander!
>--Flere rovdyrbrev-->


Nyheter:  Nyhetsarkiv:
69 jervar felt under lisensfellinga Miljødirektoratet
Ekstraordinære uttak av jerv våren 2017 Miljødirektoratet
Helgesen møter ikke Stortingets bestilling Norges Bondelag
Ulvesaken Hamar Arbeiderblad
Ny lov kan gi mer ulv Dagsavisen
Morsom krimroman, men problematisk Hamar Arbeiderblad

Fåreavler frygter ulveunger: Nu vil han bygge hegn Danmarks Radio
VIDEO Frivillige samler ulve-DNA ind fra dræbte dyr Danmarks Radio
Hvad sker der, når Danmarks første ulveunger kommer til verden? Jyllands-Posten
SRF överklagar vargjakt till Högsta Förvaltningsdomstolen Svenska Rovdjursföreningen
Utvärdering av viltförvaltningsdelegationerna klar Regeringskansliet
Kristin och Inge har koll på hagen De 5 stora
Regeringen skapar obalans i viltförvaltningen Svenska Jägareförbundet
Tillbaka på toppen – Kungsörnens revansch Sveriges Natur
Skarp kritik riktas mot länsstyrelsen– anklagas för att påskynda skyddsjakt Länstidningen Östersund
Lodjur tar allt fler får Alingsås Tidning
Reviret skulle skjutas bort – nu har hund dödats av varg i Blybergsreviret Hela Hälsingland
Vargbytet 25 vargar Finlands Viltcentral
Två nya dispenser för järv har beviljats Finlands Viltcentral

Norway’s Wolf Policy and the Bern Convention on European Wildlife: Avoiding the “Manifestly Absurd” Journal of International Wildlife Law & Policy
Life in rural Kyrgyzstan: Two brothers-hunters Mamyrkanovs shoot off wolf pack in Issuk-Kul AKIpress
23 februar 2017
Foreslår endring av naturmangfoldloven Klima- og miljødepartementet
Fornuftig ulveløsning Siste
SNO følger ulve-blodspor i Åmot NRK Hedmark og Oppland
Venstre: Nytt ulveforslag bryter med samarbeidsavtalen Verdens Gang
Hårreisende lovforslag fra regjeringen WWF-Norge
Utfordrer samarbeidet Siste
Slåsskamp mellom ulver NRK Hedmark og Oppland
Gjør hastegrep for å skyte ulv Naturvernforbundet
Håper på ulvejakt allerede i år NRK Nyheter
Arnstad ikke overbevist av ulveforslag Avisen Agder
Hansson om økt ulvejakt: – Det mest crazy jeg har hørt Nettavisen
Håper på ulvejakt i år NRK Hedmark og Oppland
Kritiske til Helgesens ulveforslag Norges Bondelag
Hannjerv skutt rett ved dyreparken Folkebladet
Vil ikke utnevne ny rovviltnemnd Hamar Arbeiderblad
Ulv og boligskatt i Politisk kvarter NRK Nyheter
WWF truer med ulvesøksmål Nationen
Innvandrarulv truleg død i Sverige Nationen

DNA bekræfter ulveangreb i Vestjylland Danmarks Radio
Sporhunden Novo er specialist i at opsnuse ulve Danmarks Radio
Ulvejagt: Sådan klapper fotofælden Danmarks Radio
Dna-prøve bekræfter vestjysk ulveangreb Jyllands-Posten
Tredje järven infångad och försedd med sändare Nya Wermlands-Tidningen
Nytt revirmarkerande par i Brattforsreviret Nya Wermlands-Tidningen
Skabbvarg fångad på bild Nya Wermlands-Tidningen
Lodjuren ökar i länet – troligen Bohusläningen
Reviret skulle vara tomt – jämthund vargdödad Renjagande lodjur ska skyddsjagas Jaktjournalen

Activists’ fury as Norway rushes legal change to 'massacre' wolf population Express UK
Caribou numbers stable, wolf cull impact debated Prince George Citizen
22 februar 2017
Kart over merkede ulvers bevegelser 1. - 10. februar. Miljødirektoratet
Ønsker dusør på sporing av gaupa i Fosen Fosna-Folket
Bare 15 av 30 jerv felt - reineierne fortviler Nationen
Kan bli valper i Østmarka-reviret Nationen
Raser mot båndtvang i ulvesonen NRK Hedmark og Oppland
Forskere tilbakeviser at reindrifta i Sverige er truet NINA

Den genetiskt viktiga Galvenvargen troligen död Länsstyrelsen Gävleborg
Inventeringsansvarig med bajs i fönstret SR Sjuhärad
7-åring stod för nära buren - vargar högg honom i armen i Etseri djurpark YLE
Nya revirvargar i jaktområde Svensk Jakt
21 februar 2017
Ulvepar har funnet tonen i Østmarka Rovdata
Romantikk i marka Nytt ulvepar viste seg fram på Valentinsdagen Dagbladet
Vi har fått et nytt ulvepar i Østmarka NRK Østlandssendingen
Ønsker dusør på sporing av gaupa i Fosen Fosna-Folket
– Bra uttak, men bestanden er stor Sagat
Ber om svar etter skremming Norges Jeger- og Fiskerforbund
Får ikke felle nærgående ulv i Trysil NRK Hedmark og Oppland
Har påvist fra 84 til 91 ulver i Norge Bondebladet
Miljødirektoratet avslår felling av nærgående ulv i Trysil Nationen

Så avslöjar han vargarna Corren
Åtal i jakthärvan inom kort Piteå-Tidningen
Vargstammen inventeras Nya Wermlands-Tidningen
Lodjursbeslutet dröjer i Västernorrland Jaktjournalen
Hundar utbildas i rovdjurskunskap De 5 stora
Värmlandsjägare ska leta vargspillning Jaktjournalen
20 februar 2017
Avslår søknad om skadefelling av ulv Miljødirektoratet
Ulver i mosen Bok 365

Väl genomförd vargjakt Jaktjournalen
Rovdjursföreningen kritiserar Länsstyrelsen SVT Jämtland
TS: Viltcentralen valde att inte bevilja fler undantagslov för vargjakt YLE

Wolf shot illegally in Valais – CHF10,000 reward for info Swissinfo
Hunters kill unusually big wolf in Rostov region Pravda
Newer science revealing secretive Yellowstone cougars Billings Gazette
Novel socio-ecological approach helps identifying suitable wolf habitats in human-dominated landscapes ScienceDaily
19 februar 2017
Krev felling av jerven som tok lamma på beite NRK Rogaland
Länsstyrelsen anmäler felaktig vargjakt Länsstyrelsen Dalarna
"Jag är en envis och tjurskallig jävel, men har blivit snällare med åren" Sydöstran
Vargambulans kostar 100 000 kronor Jakt & Jägare
Minister giver tilskud til ulveplagede fåreejere Danmarks Radio
17 februar 2017
Jerv kan ha tatt ein fjerdedel av lammeflokken NRK Rogaland
Følg de merkede ulvene her Miljødirektoratet
Kjell Ivar Knutsen etter 16 netter uten resultat: – En jaktopplevelse av en annen verden å felle jerv! iAlta
Rovdyr trenger større plass i Norge WWF-Norge
Vi kan ikke drepe ulv for å dempe konflikter Dagbladet
Hvem skal betale for ulvens middag? NIBIO
Økonomisk støtte til ulvekommuner Nationen
Så kom skrubben laskande fram Dag og Tid
Evaluering av rovviltregionene Norsk Bonde- og Småbrukarlag
Gaupe løp over verandaer på Hisøy Fædrelandsvennen
Nye tall: Inntil 91 ulver i Norge Glåmdalen

Formodet ulveangreb: Åse Svendsen fandt et maltrakteret får Danmarks Radio
Ulveangreb kostede får livet hos sønderjysk avler Jyllands-Posten
Fakta: Ulven er tilbage i Danmark Jyllands-Posten
Landmænd beskylder myndigheder for nøl med ulvesikring Jyllands-Posten
Så här gick vargjakten till – jägarna berättar YLE
De första dispenserna för järvjakt har beviljats Finlands Viltcentral
Rovdjursvänner anklagar länsstyrelsen för att gynna rovdjursjakt SR Jämtland
Pargasvargen senast sedd på Heisala YLE
Polisen: Inget brott begicks under vargjakten i Bjärnå YLE
439 kända stora rovdjur dog av olika orsaker i Sverige under 2016 Svenska rovdjursföreningen
SRF mycket kritiska mot Länsstyrelsen i Jämtland Svenska rovdjursföreningen
Länsstyrelsen undersöker om den sista vargen skjutits för sent Dalarnas Tidningar
Klart: Så många lodjur får skjutas Västerbottens-Kuriren
Så inavlad är den svenska vargstammen SR Gävleborg
Genetiskt viktiga vargar kan vara borta SR Gävleborg
Gustav dödshotas – för att han är jägare Svensk Jakt
Nak & Æd: Ulven kommer Danmarks Radio

Proposed Bill Could Remove Gray Wolf From Endangered Species List Spokane Public Radio
Bill Would Allow Killing Of Bears And Wolves Again On Alaska Wildlife Refuges Huffington Post
Electromats remain a possbility for bear safety Rocky Mountain Outlook
16 februar 2017
Har påvist 84-91 ulver i Norge Rovdata
Ulv i Norge pr. 15 Februar 2017 Foreløpige konklusjoner for vinteren 2016-2017 (pdf) Rovdata
Kart over merkede ulvers bevegelser 25. januar – 3. februar Miljødirektoratet
Å skyte ulv er også opprør Dagbladet
Uttak av ulv - hvem bestemmer? Norsk Sau og Geit
Ønsket nye ulveinnspill fra jurister – de fleste takket nei Bondebladet
Ofte stilte spørsmål om ulv Fylkesmannen i Oslo og Akershus
Frykter flere ulver Hamar Arbeiderblad
Kommunestyret klager på ulvevedtaket Glåmdalen
Helgesen ber også grunneierne om jusshjelp Glåmdalen

Licensjakt på varg avlyst Länsstyrelsen Dalarna
Samebyar fick rätt om skyddsjakt – kan bli prejudikat NSD
Invandrade vargar klarar sig bättre SR Vetenskap & miljö
Finska stövare stängde årets vargjakt Jaktjournalen
Sista vargen skjuten i Dalarna SVT Dalarna
Sista vargen sköts i elfte timmen Dagens Nyheter
Beslut om lodjursjakt dröjer Svensk Jakt
Här får de närkontakt med vargen SR Jönköping
Seminarium om vilt och konflikthantering Svenska Jägareförbundet
Färre döda vargar till SVA Jakt & Jägare
15 februar 2017
Ønsker ulveinnspill fra ledende juridiske miljøer Klima- og miljødepartementet
Oppdrag - Vedtak om lisensfelling av ulv Klima- og miljødepartementet
Ber om jushjelp rundt felling av ulv Dagsavisen
Ulv påkjørt under Rally Sweden Østlendingen
Trysil-ordfører har søkt om felling av nærgående ulv Dagbladet
Ulven splitter Venstre ... men styrker Sp Verdens Gang
Regjeringen utvider lisensfellingsperioden for ulv Nationen
Lisensjerv felt tirsdag Arbeidets Rett
Møte med Høyre-repr i Næringskomiteen Norsk Bonde- og Småbrukarlag

Nej till ny skyddsjakt Nya Wermlands-Tidningen
Nytt spår efter sjätte vargen under jaktens sista dag SR Dalarna
Utskjutet vargrevir återbesatt Svensk Jakt
Länsstyrelse ändrar sig – beviljar skyddsjakt på lo Svensk Jakt

Hunting wolves in the Chernobyl nuclear exclusion zone [Graphic images] International Business Times
Notre Dame researchers explore how "Fear Ecology" changes surival og plants and animals University of Notre Dame
Danish politician says wolves should be shot in the head Copenhagen Post
14 februar 2017
Regjeringen utvider lisensfellingsperioden for ulv med seks uker til 31. mars Nettavisen
Høringssvar angående utvidet jaktperiode på ulv Foreningen Våre Rovdyr
– Uhørt påstand å si at alle rovdyr bør skytes NRK Finnmark

Flera vargobservationer i länet Länsstyrelsen Kronoberg
Ny app effektiviserar rovdjursinventering Jaktjournalen
Polisen: Misstänkt jaktbrott efter att död järv påträffats SR Norrbotten
Viltcentralschefen inte överraskad av skjuten alfavarg: ”Helt väntat” YLE
Ledare: På vakt mot vargen Smålandsposten
Djurägare sköt lodjur efter fårattack Barometern Oskarshamns-Tidningen
Wolf seen in Swiss towns Swissinfo
13 februar 2017
Trygdekontoret Episode 1:8 NRK TV
Bakgrunn: Ulvestriden – en kamp om lovparagrafer NRK Hedmark og Oppland
– Har vært et helvete NRK Hedmark og Oppland
NJFF støtter utvida ulvejakt Norges Jeger- og Fiskerforbund
Laget storm med rovdyr-utspillet Altaposten
- Vi som bor ved Torshovparken og Frognerparken må i større grad lytte til dem som har ulven på tunet Dagbladet
USS ber KLD rydde opp i rovviltforskriften USS

Den döda vargen kan vara en hund SVT Gävleborg
Beställde olagliga vapen på internet – ville skydda sig mot björn Hela Hälsingland
Klart för lodjursjakt Bjursele Folkbladet
Varg påkörd under rallytävling Svensk Jakt
Hundarna Kristin och Inge skyddar fåren mot rovdjur SR Västmanland
Drever återhämtad efter vargattack Svensk Jakt
12 februar 2017
Høyre-politiker vil ikke ha rovdyr i Norge: – Gir oss ingen verdiskaping NRK Finnmark
Høyre-politiker mener alle rovdyr bør skytes: - De gir ingen verdiskaping Dagbladet
Ulvejakten kan bli utvidet fra og med onsdag Glåmdalen
Ulvesaken er en demokratisk krise Glåmdalen
Jerv felt i Rondane NRK Hedmark og Oppland

En alfahona dödades under vargjakten igen YLE
Forskning: Därför tar vissa jägare lagen i egna händer Svensk Jakt
Gymnasieskola vill ha skyddsjakt på lodjur Smålandsposten
Vargen fångad på film Smålandsposten
Nu spåras den sista vargen i Orsenreviret - sista chansen för jägarna i årets licensjakt Dala-Demokraten
Varg fälld på området Raseborg-Salo YLE
11 februar 2017
Så gaupe jakte midt i sentrum Altaposten
Fanget gaupe på bilde Nea Radio
"Vi har lova jerven å ikkje gjere han huslaus" Driva
Ulvebråket: Søknad avslått: Får ikke skyte ulven Dagbladet
Lisensfelling og restkvote for jerv i Oppland 2017 Dagbladet

Vargar från tre revir fälldes under licensjakt Nya Wermlands-Tidningen
Hur mår den svenska vargstammen? SR Naturmorgon
10 februar 2017
Avslår søknader om skadefelling av ulv Miljødirektoratet
Får ikke felle ulvene som drepte hund NRK Hedmark og Oppland
Hva har vært på ferde her? Ulv eller gaupe? Akersposten
Får ikke skyte ulvene i Aurskogreviret NRK Østlandssendingen
SNO-representant fikk dekkene skåret opp – nå betaler ulvemotstandere for nye dekk Nationen
Høgt tap av lam i Årdal Porten
Mener utvidet jaktperiode på ulv er et tøysete forslag Dagbladet

Fler lodjur än på 100 år i Ljungbytrakten Smålänningen
Järv spårad i norra länet SVT Örebro
Lodjursjakten stoppas inte Svensk Jakt
DNA-analysen kan påverka kommande vargjaktsbeslut Svensk Jakt
DNA-analysen från licensjakten på varg är klar Vilt- och rovdjursförvaltning Värmland
Så avslöjar han vargarna Corren
09 februar 2017
Iskald rovdyrfront Gudbrandsdølen Dagningen
Lite rovviltskade i beitesesongen Firda Tidend
Kræsjlanda i Tørdal Drangedalsposten
Hedmark og Oppland vil trolig nekte å utnevne nye rovviltnemnder Arbeidets Rett
Sliter med falske ulvesporere NRK Østfold
Erna med sjarmoffensiv Hamar Arbeiderblad
Nye fjellrevar til Hardangervidda NINA

Förvaltningsrätten ger Länsstyrelsen rätt efter nytt skyddsjaktsbeslut Länsstyrelsen Jämtland
Efter senaste tidens vargattacker–beslut om skyddsjakt Allehanda
Grönt ljus för skyddsjakt på lodjur Upsala Nya Tidning
"Vargspåren" var lodjur med unge Smålandsposten
Inga fler vargar får skjutas i Värmland SR Värmland
Wolves at Luxembourg's door? Government releases action plan Luxemburger Wort
08 februar 2017
Sporet ulv, fikk dekkene på bilen oppskåret Raumnes
«Ulven ønskes velkommen – bare den ikke lever i våre skoger» Indre Akershus Blad
Rovviltnemnda vil sette i gang gaupejakta igjen Framtid i Nord
Gaupene lever nærmere oss enn du tror Forskning.no
Hunnjerv felt i Oppland NRK Hedmark og Oppland
– Ulveforliket må gjennomføres Glåmdalen
Erna etter hundedrap: – Forstår godt at folk er redde NRK Norge
– Naturlig å be om forslag på ny rovviltnemnd Østlendingen
Hadde ulven på trappa Østlendingen
Vil ikke tilbake til rovviltnemnda Oppland fylkeskommune
Erna: – Vil ikke love felling NRK Hedmark og Oppland
Statlig jakt legitimerer ulovlig jakt Dagbladet
Her tror halvparten at ulven kan drepe folk Nationen

Död varg hittad utanför Åmot SVT Gävleborg
Björnförekomst påverkar vargens jakt på älg Sveriges lantbruksuniversitet
Vargarna som fälldes vid skyddsjakt nu identifierade Länsstyrelsen Västerbotten
Lodjursangrepp på får vid sjön Ödevaten, Emmaboda kommun Länsstyrelsen Kalmar
"Låt vargen vara i fred" Expressen
Spillning från vargen ska säga vem den är Norra Skåne
Skjutna vargar identifierade – inte genetiskt värdefulla Folkbladet
Orry varganfölls – husse kritisk mot ersättningen Värmlands Folkblad
07 februar 2017
Jaktet i to dager - ulvetispe skutt i Stange Hamar Arbeiderblad
Gaupejakta i 2017 er i gang Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder
Vedtak om ekstraordinært uttak av jerv i Ringebu, Øyer, Nord- og Sør-Fron kommuner Fylkesmannen i Oppland
Solberg får klar ulvebeskjed i løvens hule Opdalingen
Frp-Johnsen har fått nok og krever uttak av ulv nå Østlendingen
Frykter for livet etter ulveangrep NRK Østlandssendingen
Større frykt for ulven Norges Jeger- og Fiskerforbund
Maris hund Ludvig (8) ble angrepet av ulv to meter utenfor familiens hjem. Båret videre til ventende ulveflokk Dagbladet
200 dager i året med gevær og kamera Glåmdalen
Hanngaupe felt i Vågå Avisa Valdres

Samebyar får rätt om jakt på järv Piteå-Tidningen
Fångade trött varg på bild Norra Skåne
Länsstyrelsen: Kontakta oss om du får syn på varg SR Kronoberg
Varg ska nu kartläggas De 5 stora
06 februar 2017
Tildeling av siste jerv fra reservekvoten Fylkesmannen i Sør-Trøndelag
SNO skal spore ulv NRK Hedmark og Oppland
Krever ulvefelling etter brutalt hundedrap Hamar Arbeiderblad
Vil skyte fem ulver i Aurskog-Høland Nationen
Skal ligge i fjellet døgnet rundt i jakta på jerven NRK Sogn og Fjordane
Solberg får klar ulvebeskjed i løvens hule ABC Nyheter
Hunden Ludvig (8) ble drept og spist av ulv bare 40 meter fra husveggen Verdens Gang

Jerringprisvinnarens möte – med vargen Expressen
Orry på jakt igen efter vargattacken Nya Wermlands-Tidningen
Nu kan alla bli rovdjursinventerare SR Norrbotten
Thilde Höök om vargbesöket: "Kommer ha koll på fåren" Expressen
Polisen beslagtog frysta björnskallar hos jägare Jaktjournalen
Vargen på väg norrut – efter tur på Österlen Ystad Allehenda
Lodjur sprang omkring på gårdar i Lappträsk YLE
Lodjuren som gör nätsuccé SVT Örebro
05 februar 2017
Ulv tok hund to meter fra hus på Magnor NRK Hedmark og Oppland
Ulven ruslet fem meter fra inngangsdøra til Margrethe (41): - Denne gangen var det ikke morsomt Dagbladet
Ludvig (8) drept av ulv i natt Verdens Gang
HUNDEN LUDVIG (8) DREPT AV ULV: – Vi fant bare halsbåndet og masse blod TV2
Vidar Helgesen om ulven, døden og Ari Behn Dagsavisen
Stopper jakta Avisa Sør-Trøndelag
Skjøt to gauper i Helgådal Innherred

Länsstyrelsen uppmanar: Låt vargen vara Länsstyrelsen Skåne
Skyddsjakt på lo i Tärnsjö Länsstyrelsen Uppsala
Vargattacker i färskt minne Ystad Allehenda
Länstyrelsen: Visa respekt för vargen Ystad Allehenda
Vargen har setts i Simrishamn Ystad Allehenda
Varg stryker omkring i Pargas YLE
04 februar 2017
Høring om utvidet lisensfellingsperiode for ulv Klima- og miljødepartementet
Disse uvanlige bildene gir jegerne nytt håp. Nå søker de om å få skyte flere gauper Nordlys
Ulven borte fra bebyggelse NRK Hedmark og Oppland
Hanngaupe felt i Vågå Avisa Valdres

Här springer vargen – framför Annelis bil Expressen
03 februar 2017
Betaler for ulvebuss, men V og SV stemte nei Østlendingen
Gaupejakta 2017 er avsluttet Fylkesmannen Buskerud
SNO: – Det var ulv som angrep Amigo Indre Akershus Blad
Hund kjemper for livet etter ulveangrep i Akershus Aftenposten
Hanngaupe felt i Vågå Gudbrandsdølen Dagningen
Bekrefter at ulv angrep «Amigo» Verdens Gang
Det handler ikke om ulven, men om å bli tatt på alvor Forskning.no
Trives med ulveflokk i nabolaget NRK Hedmark og Oppland
Er dette spor etter ulv? Drammens Tidende
Ga fellingstillatelse i går, men enda har ikke jaktlaget kunne rykke ut NRK Nordland
Får bruke scooter i jakten på rovdyrene Avisa Nordland
Rovviltets Røst mener Gundersen villeder om jakt Nationen
Danske havørner døde av fugleinfluensa Nationen
Felte gaupe i Skottlia Fjuken
Vil ikkje stoppe gaupejakta NRK Telemark
Nemndsmøte 6. februar 2017 Rovviltnemnda i region 4

Varg siktad i Skåne SR Malmöhus
Kalvar lösa efter olycka – varg finns i området Expressen
Vargen var bara några meter bort Ystad Allehenda
Vargjakt inleds i Satakunta YLE
Ny teknik för inventering av lo Göteborgs-Posten
Licensjakt på lodjur får kritik Sveriges Natur
Ägare till fällda hjortar nekas skyddsjakt Sala Allahenda
Gott om varg söder om tyskdansk gräns Västerbottens-Kuriren
Här springer vargen på väg 19 Ystad Allehenda
TS: Varghane fälldes i Letala YLE
Varg skådades på Österlen – se filmen när den springer på landsvägen här Sydsvenskan
Vargjakten fortskrider Finlands Viltcentral
Beviljat en dispens för jakt på en varg i Nyland Finlands Viltcentral

Wolves ravaging farm animals near Danish border Copenhagen Post
'Very likely' that inbred 2-wolf pack remains on Isle Royale, researchers say Michigan Live
Howl of outrage in Italy over anti-wolf campaign The Nation
02 februar 2017
En politikers suksess handler om å forstå hva velgere lokalt er opptatt av Verdens Gang
"Jeg vil også bli bæsjeforsker" Forskning.no
Regjeringen trosser miljøråd – tillater stor gaupejakt WWF-Norge
Fant 15 drepte rein på en helg: – Aldri opplevd noe liknende NRK Nordland
Felte to gauper med timers mellomrom: - Det er så effektivt som det kan bli Nordlys
Gaupe på hyttebesøk Romsdals Budstikke
En folkefiende Dagsavisen
Feilkoblinger om ulv Nationen
Jeg mener vi som samfunn må ta oss råd til å opprettholde en sunn ulvestamme Ranablad
Bård Bjerkelands hund angrepet: – Ulven sto med gapet over Amigo Verdens Gang
SPs ulve-video bruker reklametriks: Viser bilder av amerikanske hunder Nettavisen
Gaupejakta er stoppet Trønderbladet
To igjen på kvoten øst for E6 Felte fire gauper på ett døgn Namdalsavisa
VG mener: Ulvebestanden må reguleres Verdens Gang
Når det ropes ulv Siste
Naturvernforbundet reagerer på gaupekvote Nationen
Gaupe skutt i Ålen Nea Radio
Har betalt over ni millioner i erstatning Namdalsavisa

Lo rev får i Vislanda Smålänningen
Jägarhjälp behövs för att kontrollera varginventeringarna Svensk Jakt
Lantbrukare ersätts för rivet får Barometern Oskarshamns-Tidningen
Se den unika filmen på lodjursfamiljen i Fellingsbro utanför Örebro Länstidningen Södertälje
01 februar 2017
Status for forvaltningsmerkede ulver Miljødirektoratet
Miljødirektoratet: Ikke tegn til unormal atferd fra merket ulv Nationen
De fleste ulver som felles i Norge kommer fra Sverige Rovdata
Skremmer nærgående ulv med knallskudd NRK Hedmark og Oppland
Vil skyte to ulveflokker NRK Hedmark og Oppland
Får skyte 21 gauper i Midt-Norge Adresseavisen
Diskusjon i Stortinget om beite i Meråker Stjørdalens Blad
Ulv fra omstridt flokk var inne på gårdstun i Hedmark Verdens Gang
Senterpartiets minister vedtok fredningen av ulv Nettavisen
Blodig ulve-video fra Sp får slakt Verdens Gang
10 000, 5000, 3500-4000 eller 2500 - hvor mange deltok egentlig i ulvemarkeringen? Dagbladet
Ulvedebatten: NOAH ut mot Senterpartiet: - Dette er propaganda på sitt verste Dagbladet
Overveldende demonstrasjon Rørosnytt
Færre gauper kan felles under årets gaupejakt Østlendingen
Gaupejakta starter onsdag Norges Jeger- og Fiskerforbund
Tildeling av jerv fra reservekvoten Nea Radio
31 januar 2017
Kvotejakt på gaupe Klima- og miljødepartementet
Ulvefaren over Ulveforliket er en dekkoperasjon for å roe ulvemotstanden Dagbladet
Jusprofessorer hardt ut mot stortingspolitikere etter ulvedebatt NRK Norge
Dale tar Helgesen i forsvar etter ulveangrep Nationen
Ulvedrama på gårdsplassen Indre Akershus Blad
Klaget på gaupekvota – nådde ikke fram Namdalsavisa
Ulveforliket står fast Kristelig Folkepartiet
Gaupejakt fra 1. februar Fylkesmannen i Sør-Trøndelag
Forlikspartiene skaper mer uro Norges Bondelag
Stortinget bør bruke hodet og dempe ulvekonfliktene Nettavisen
Ny enighet om ulv: – Det er ulvens herjinger mot sau og elg som først og fremst gjør inntrykk Romerikes Blad
– Et skritt i riktig retning NRK Hedmark og Oppland
Frp støtter ikke forslag fra Frp NRK Norge
Venstre: Statsråden har handlet rett NRK Norge
Vedum om ulveavtale: – Det blir ikke noe jakt av dette NRK Norge
– Aldri vært med på noe så voldsomt Trønderbladet
Ordfører Vika i fakkeltog mot ulv: - Dette handler ikke bare om ulv og fellingskvoter, men om mennesker Eidsvoll Ullensaker Blad
Enige om ny tolkning av ulvelovverket: - Folk føler seg utrygge og lever med ulven på gårdstunet Eidsvoll Ullensaker Blad
Krever at Stortingets ulvevedtak følges opp Skog
Aarebrot: Stortinget opptrer ukorrekt i ulvestriden Nationen
Bør vurdere kompensasjonsordning for kommuner i ulvesonen WWF-Norge
Forlikspartene enige om ulvetolkning Nationen
Ulvejakt-partiene møter Helgesen med ulve-diktat Verdens Gang
Nå åpner Helgesen for å skyte ulv Verdens Gang
Vedum til Dagbladet: - Det blir ikke noen ulvejakt av dette Dagbladet
Ulvesaken: Vil ha ny tolkning av loven NRK Norge
- Det har blitt sett for snevert på lovgivningen NRK Hedmark og Oppland
Video: Stortinget diskuterer ulv NRK Norge
Helgesen må forklare seg for Stortinget Adresseavisen
Sp vurderer mistillit mot ulveministeren NRK Norge
Frp: Frykt skal telle mer for om en kan felle ulv NRK Norge
Gaupejakta starter onsdag NRK Buskerud
Gikk i fakkeltog mot ulven Stjørdalens Blad

Ledare: Förtydliga vem som har talerätt Skaraborgs Allehanda
Hjortar i hägn dödade av lodjur Nya Wermlands-Tidningen
30 januar 2017
Ulf overveldet etter sin andre ulvedemonstrasjon Hamar Arbeiderblad
Mange samlet til ulvedemonstrasjon ved Stortinget - Frp kommer med nytt forslag om ulvejakt Aftenposten
Bilder: Demonstrasjon for "demokratisk ulveforvaltning" Verdens Gang
Frp med nytt forslag om ulvejakt Oppland Arbeiderblad
Ulvedemonstranter med klar beskjed Oppland Arbeiderblad
Det går ikke an å sitte i Oppdal og tro at ulven ikke kommer hit Opdalingen
– Grensen er nådd! Bondebladet
Blir ikke instruert om ulvejakt Dagsavisen
Foreslår utvidet lisensfellingsperiode for ulv Klima- og miljødepartementet
Åpner døren på gløtt for ulvejakt i vinter Verdens Gang
Demonstrerte med ulvemasker P4
Maskerte ulve-forkjempere på Løvebakken Hamar Arbeiderblad
Den norske brunbjørnen var aldri død NIBIO
Sliter med å få nok busser til ulvedemonstrasjon Bondebladet
Spleiser på skuddpremie Skuddpremien på gaupe under kvotejakten økes til 50.000 kroner Framtid i Nord
Kvote for gaupejakta 2017 Fylkesmannen Møre og Romsdal
– Flertallet må respekteres Østlendingen
Rovviltets Røst med krass kritikk av lokale ordførere Indre Akershus Blad
Her har gaupa vært på ferde Avisa Sør-Trøndelag

Jaktprov på frilevande björn är nu verklighet Jaktjournalen
Se den unika filmen på lodjursfamiljen i Fellingsbro Nerikes Allehanda
En varg får fällas i Raseborg-Salo YLE
Vargen ylade vid deras hus Corren
Endangered no more? Wolf again poised to go off federal protection Minnesota Public Radio
29 januar 2017
40 busser mot ulv Trøndere kjører buss i 22 timer for å demonstrere i én time i hovedstaden Adresseavisen
40 busser med ulvedemonstranter på vei til Oslo Nettavisen
Gundersen: – Klar til å stemme imot regjeringen Arbeidets Rett
25 fulle busser til ulvedemonstrasjon Hamar Arbeiderblad
Hedmark Høyre: – Ulveforliket er ikke veiledende! NRK Hedmark og Oppland
Flertall for å utvide jaktsesongen på ulv Verdens Gang
Viser ikke ulv minutt-for-minutt Østlendingen
Gundersen: – Klar til å stemme imot regjeringen Østlendingen
Drar til Oslo for å holde ulven unna Eidsvoll Eidsvoll Ullensaker Blad
Vil utvide jaktsesongen for ulv Romerikes Blad
Regjeringen under press i ulvesaken Nationen
Gundersen har fått klarsignal til å stemme mot egen regjering om ulv Nationen
28 januar 2017
Høyre-hedret for ulveinnsats Østlendingen
Nord-Trønderske bønder støtter kravet om uttak av ulv i tråd med Stortingsforliket Norges Bondelag
Fakkeltog for demokratisk ulveforvaltning Arbeidets Rett

Nu ska vargen vidare söderut Corren
Blidvädret stoppar vargjakten i helgen SR Dalarna
Ja till skyddsjakt på två lodjur SR Jämtland
KARTA: Vargens besök i Östergötland Norrköpings Tidningar
Var är vargen? Tomma revir i norra Värmland Nya Wermlands-Tidningen
Påkört lodjur fick avlivas av polisen Blekinge Läns Tidning
Wolves shot and mutilated as Italy considers bringing back a cull after more than 40 years of protecting the predator The Telegraph
A wolf's stowaways ScienceDaily
27 januar 2017
20 ulvebusser klare for Oslo Østlendingen
Skadeskutt Innlands-Høyre må ta opp ulvestrid NRK Hedmark og Oppland
– Skal ikke Evjen være en ordfører for alle? Indre Akershus Blad
– Bli med i fakkeltoget mandag kveld! Indre Akershus Blad
Tilskudd til tiltak mot roviltskader Rovviltnemnda i region 4
Møte i rovviltnemnda 19. januar 2017 Rovviltnemnda i region 6
Møte 1/2017 i Rovviltnemnda Rovviltnemnda i region 7

Ny webbsida med rovdjursinformation Länsstyrelsen Kronoberg
Åtta lodjur får fällas i årets licensjakt Länsstyrelsen Norrbotten
Flera larm om varg inne i Linköping Västerviks-Tidninge
Misstänkt illegal jakt på varg Jaktjournalen
Viltolycka med Lodjur i Hällaryd SVT Blekinge
Naturskyddsföreningen fotade rovdjursspår: "Det är med stor sannolikhet en varg" Norrtelje Tidning
Vargarna lever ett hårt liv Nya Wermlands-Tidningen
Rovdyrkonflikten – Politiets rolle og forebyggende arbeid Økokrim
Let's stay together? Intrinsic and extrinsic factors involved in pair bond dissolution in a recolonizing wolf population Journal of Animal Ecology
26 januar 2017
Fylkesmannens innspill til ekstraordinære uttak av jerv Fylkesmannen i Oppland
– Kan være streifdyr Hardanger Folkeblad
Snart kan du følge med på kvar ulvane er NRK Hedmark og Oppland
Påmeldingene tikker inn til fakkeltoget iSolør
Setter opp busser til ulvetog Romerikes Blad
Kjørte på fjellrev OPP

Inga åtal i jaktbrottshärvan ännu Piteå-Tidningen
Avbröt vargangrepp på Kroppefjäll Jaktjournalen
Kameror ny metod att räkna lodjur Svensk Jakt
Två vargobservationer i Norrtälje på kort tid Norrtelje Tidning
Misstänkt illegal vargjakt Dalarnas Tidningar
Ingen förundersökning om hagelskjuten varg Svensk Jakt
25 januar 2017
Kvotejakt på gaupe 2017 Fylkesmannen i Oppland
Fant mulige ulvespor i Oddadalen Bergens Tidende
Fotograferte Østmarka-ulv fra bilen: - Den var svær og virket ikke redd Aftenposten
Høyres ulvegeneral taper selv store summer på ulv Dagbladet

Blodspår kan avslöja ny illegal vargjakt Svensk Jakt
Framgångsrik rovdjursinventering med nya metoder Länsstyrelsen Halland
Vargen och licensjakten SR Naturmorgon
Dumpad varg i Gullmarn – "första konkreta beviset" Bohusläningen
Facebookgrupper överklagar jakt på lodjur Nya Wermlands-Tidningen
Färre missbildningar hos värmländska vargar Värmlands Folkblad
Tjuvjakt – svårlöst fall för polisen Värmlands Folkblad
Experterna sågar vargryktet Corren
Facebookgrupp får överklaga jaktbeslut Svensk Jakt
Vargen attackerade Isa under drevet Jakt & Jägare
Dialog efterlyses om vargarna i Västnyland YLE
Some 60 aggressive bears shot in Russia’s Kamchatka last year Tass
24 januar 2017
Tildeling av jerv fra reservekvoten Fylkesmannen i Sør-Trøndelag
– Vi skal mobilisere 3–4000 for å forhindre ulvereservat NRK Hedmark og Oppland
Halvor Sveen vil anmelde netthets Østlendingen
Flere ulver skal merkes Nettavisen
Dyr rovdyrmerking: Én million kroner for 14 ulv Verdens Gang
Mobiliserer til ny demonstrasjon i Oslo iSolør
Mobiliserer til ny ulve-aksjon Gudbrandsdølen Dagningen
Ulveforliket skal følges effektivt opp Gudbrandsdølen Dagningen

Par filmade stor varg Nya Wermlands-Tidningen
Vargarna lever ett hårt liv Nya Wermlands-Tidningen
Rovdjuren ökar i Östergötland SVT Östergötland
Tomma vargrevir i Torsby SVT Värmland
Filipstadsbo får 20 000 för vargdödad hund SVT Värmland
Sju personer får sammanlagt över 60 000 kronor för djur som angripits av varg Dala-Demokraten
Vargskytt slipper åtal Jaktjournalen
Naturfilm: Så känner du igen spår efter lodjur Natursidan
Lodjur gick till attack – dödade get i Trönö Hela Hälsingland
Länsstyrelsen fångade lodjuret Lore på film Hallandsposten
Fem lodjur får fällas i år – men naturvårdare är kritiska SR Gävleborg
23 januar 2017
- Vi hører ulv innimellom. De står og uler, og hundene mine svarer dem Hamar Arbeiderblad
- I kampen for ulven bruker vi ikke styrevervene i NINA Adresseavisen
Ulvemotstandere varsler nytt fakkeltog Dagsavisen
Om rovviltet var eneste faktor å ta hensyn til, var det lett å si at selvsagt skal vi ha flere bjørner, jerver og gauper i Nordland Helgelendingen
Muntlig spørsmål fra Geir Pollestad (Sp) til landbruks- og matministeren Stortinget

Varg dök upp i trädgården Norrköpings Tidningar
Varg bland villorna i Ljungsbro Folkbladet
Varg mitt i bostadsområde SR Östergötland
Lodjursjakten överklagad Norrtelje Tidning
Nysnö behövs i jakten på den "sjätte vargen" Dala-Demokraten
Kameror hjälper länsstyrelser inventera lodjur Svensk Jakt
22 januar 2017
Møtte nysgjerrig ulv i Østmarka: – Den fulgte etter oss i fem minutter Verdens Gang
Hvem var ulven som ble skutt på Endelausmyrene? Hamar Arbeiderblad
Gaupebestanden har gått tilbake NRK Østfold

Varglarm i Danderyd: "Fick absolut lite puls" Expressen
Varg dök upp i trädgården Corren
Utredningen i jakthärvan inne i slutskedet SR Norrbotten
Lodjuret Loke visar upp sig framför kameran SVT Halland
Guardian dogs conserve ecology of Mongolian steppes NIKKEI Asian Review
21 januar 2017
Bekrefter ulveyngling Indre Akershus Blad
Kommune ber om ekstraordinært uttak av bjørn Nationen
Hareide med tre rette mot Høyre ABC Nyheter
Mobiliserer til fakkeltog mot ulv i Oslo Nationen
Varsler ny demonstrasjon Norges Jeger- og Fiskerforbund
Ulveforsker frikjent fra anklage om juks NRK Hedmark og Oppland
Grunnløse anklager mot ulveforsker Wabakken Østlendingen
Juksanklager mot Wabakken funnet åpenbart grunnløse Høgskolen i Innlandet
– Må få tøffere rovdyrpolitikk Altaposten

Ingen varg i sikte SVT Dalarna
Vargen och licensjakten SR Naturmorgon
Vargjakten återupptas i helgen - nytt försök att fälla den tik som finns kvar i reviret Dala-Demokraten
Undantagslov för att fälla varg i Egentliga Finland YLE
Raseborgare vill skjuta fyra vargar YLE
TS: Varg fälldes i Virmo YLE
Wolf in Saxony to be shot as possible threat to humans Deutche Welle
Aimed at Refugees, Fences Are Threatening European Wildlife Yale Environment
20 januar 2017
Ulvesaken – fakkeltog i Oslo 30.01.2017 Engerdal kommune
Øvre Sunndal ut av forvaltningsområdet for jerv? Driva
«En budstikke fra skogene» - fakkeltog for en demokratisk ulveforvaltning
Bomskudd mot ulv i Løten Hamar Arbeiderblad
Ber om ekstraordinært uttak av bjørn Nea Radio
35 voksne sauer og 138 lam tatt av rovdyr Eidsvoll Ullensaker Blad
Europarådet: Opp til norske politikere å avgjøre ulvestriden + Nationen

Finska brunbjörnen Juuso gör succé som konstnär SVT Nyheter
Skabbangripen vargvalp hade stannat i utvecklingen Nya Wermlands-Tidningen
Republican-controlled government sees chance to weaken Endangered Species Act Ars Technica
Judge orders destruction of data from illegal Idaho elk/wolf collaring in wilderness Missoulian
19 januar 2017
Sensasjonelle gaupebilder fra Solbukta Akershus Amtstidende
Frp trosser Helgesen med ulveforslag Nationen
Klage mot rovdyrforsker avvist De nasjonale forskningsetiske komiteene
Et kuet husdyr i en manipulert natur? Forskning.no
Jerv er felt under lisensjakt Arbeidets Rett
Vil høre om gaupefamilier fra deg Rovdata
Ulvetispe fra Julussa-reviret er obdusert Veterinærinstituttet
Ulven - en brikke i norsk natur? Naturvernforbundet
Storberget: – Ulveinstruks kan virke mot sin hensikt Nationen
Frp vil snu ulvevedtak Klassekampen
Ordfører og varaordfører deltar i rovdyrmarkeringer, men posisjonen har ingen felles politikk Raumnes
Slik skal Helgesen følge opp i ulvesaken Bondebladet

SRF överklagar lodjursjakten i sex län Svenska rovdjursföreningen
SRF kräver utvärdering av fångstredskap och förbud mot snaror Svenska rovdjursföreningen
Båda sidor överklagar beslut om licensjakt på lodjur Nya Wermlands-Tidningen
Vill ha hjälp med varginventering Svensk Jakt
Tjuvskjutna vargar dumpades i vattnet Svensk Jakt
Lo tog lamm i Bockara Lantbrukets Affärdstidning
Lammeproducent overvejer at flytte får efter nyt angreb Landbrugsavisen

>--Flere nyheter i arkivet--> NRK Sápmi